logotyp

Nástěnka

Změna testování žáků od 3. 5. 2021

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 29. 4. 2021 dochází ke změně v testování žáků od 3. 5. 2021. Podle nových pravidel se mění frekvence testování antigenními testy na jedenkrát týdně. Testovat se tedy budeme pouze v pondělí. Pokud některý z žáků nebude tento den ve škole, otestuje se v den jeho příchodu. 
Dále jsme byli informováni, že nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách nebo pro účely amatérského sportu. Klient nebo sportovec (případně jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením

Mgr. Rostislav Koc
ředitel školy

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
konečně nastal čas, kdy se epidemiologická situace zlepšila a ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s ministerstvem školství rozhodlo o částečném zmírnění nastavených opatření, které spočívá v možnosti návratu žáků 1. - 5. ročníku do škol k prezenční výuce. Věřím, že stejně jako nás pedagogy potěšila tato zpráva i vás. Aby byl tento návrat udržitelný, je třeba, abychom společně vytvořili podmínky pro to, aby byla škola bezpečným místem, kde nedáme případné nákaze šanci se nekontrolovaně šířit. K tomu bude třeba dodržovat předepsaná režimová opatření a současně provádět pravidelná testování. Bohužel jsme dlouho čekali na zaslání potřebných dokumentů a metodických materiálů. Včera v podvečer konečně dorazily do datové schránky. Nyní je nutné, abychom se s nimi seznámili a upravili je na podmínky naší školy. Proto vás ještě prosím o trpělivost, než zveřejníme více informací. Co už ale můžeme zveřejnit, jsou informace k testům. Dnes jsme si je vyzvedli na Městském úřadu ve Znojmě, a tak vás s nimi můžeme seznámit. Jedná se o antigenní testy, pro které udělilo ministerstvo zdravotnictví výjimku k samotestování. Podle zaslaných manuálů se předpokládá, že si test provedou děti samostatně za dohledu pověřených pedagogů či provozních pracovníků. Odběr vzorku se provádí dvakrát týdně (pondělí, čtvrtek) z přední části nosu (tyčinka se zasunuje cca 2,5 cm do nosu), což by neměl být pro děti problém. V dodaných materiálech je uvedeno, že v případě, kdy by s testováním mohly mít děti problém, umožní škola mladším žákům (1. - 3. ročník) asistenci rodičů nebo jimi pověřené osoby. 
Prosíme vás, abyste si společně s dětmi prohlédli video a připravili je na testování. Přikládáme také další materiály, které by vás mohly zajímat. Sledujte, prosím, naše webové stránky, kde vám postupně přineseme podrobnější informace. 

Mgr. Rostislav Koc
ředitel školy

Informace k pravidelnému neinvazivnímu testování žáků od 12. 4. 2021

 • Podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude žákům od 12. 4. 2021 umožněna osobní přítomnost ve škole pouze v případě, že se podrobí dvakrát týdně (pondělí, čtvrtek) antigennímu neinvazivnímu testu s negativním výsledkem.
 • Testování se nemusí podrobit děti, které doloží, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Tato výjimka platí také pro případ, že mohou doložit negativní výsledek POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.   
 • Zákonní zástupci mohou toto testování odmíntnout. V tom případě bude mít žák omluvenou neúčast ve škole a rodiče si s třídním učitelem domluví způsob předávání výukových materiálů a plnění školních povinností. Škola ale není povinna pro tyto žáky zajišťovat distanční formu výuky a žáci nemají nárok na odběr dotovaných obědů ze školní jídelny. 
 • Škola bude k testování používat antigenní neinvazivní testy Singclean vždy v pondělí a ve čtvrtek před vyučováním. 
 • Zákonný zástupce nebo jím písemně pověřená osoba se může testování svého dítěte zúčastnit za podmínky dodržení hygienických a režimových opatření a pouze s nasazeným respirátorem třídy FFP2. Tato výjimka platí pro rodiče žáků 1. - 3. ročníku. 
 • K testování si žáci mohou přinést vlasntní, originálně zabalený antigenní test, který Ministerstvo zdravotnictví pro tento účel schválilo.
 • Žáci, kteří nenavštěvují ranní školní družinu a nebudou se testovat s asistencí rodičů, budou s nasazenou chirurgickou rouškou vpuštěni v 7:40 do šatny, kde se přezují a odejdou do kmenové třídy, kde proběhne od 8 hodin jejich testování pod dohledem třídního učitele.
 • Žáci 1. - 3. ročníku, kteří nenavštěvují ranní školní družinu a budou se testovat s asistencí rodičů, vyčkají před školou na pokyn pověřeného pracovníka, který s nimi provede testování ve školní tělocvičně. Testovat se bude po skupinách. Testování první skupiny (11 žáků s rodiči) začne v 7:30. Předpokládaná doba trvání testu včetně jeho vyhodnocení je 25 minut.
 • Žáci, kteří navštěvují ranní družinu se budou testovat průběžně. Pokud se jejich testování budou chtít účastnit také rodiče, musí se do školy dostavit nejpozději do 7 hodin. 
 • Prosíme rodiče, aby se společně s dětmi podívali na instruktážní video a připravili je na průběh testování.
 • V případě pozitivního testu bude škola postupovat podle doporučené metodiky, kterou naleznete pod tímto článkem (Přehled návazných postupů při testování).   
Vážení rodiče, stojí před námi nelehký úkol. Pevně ale věřím, že se nám společnými silami podaří všechno zvládnout a odměnou nám bude možnost se společně vzdělávat ve škole až do konce školního roku. Předem děkuji všem dětem, rodičům, pedagogům i provozním zaměstnancům za vzájemný respekt, toleranci a vstřícnost. 

Rostislav Koc
ředitel školy

Ochrana dýchacích cest

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnicví je od 12. 4. 2021 do odvolání stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci. Tato povinnost platí také pro další dospělé osoby, které se po škole pohybují. Žáci jsou povinni užívat dětský respirátor nebo chirurgickou roušku. Doporučujeme děti vybavit dvěma rouškami, aby si je mohly v případě potřeby vyměnit.

Provoz školní družiny od 12. 4. 2021

Vzhledem ktomu, že nám platná nařízení povolují organizaci školní družiny pouze za předpokladu, že dodržíme homogenitu oddělení, nastavujeme její provoz od 12. 4. 2021 do odvolání takto:
Pro ...
Více informací

Doplňkové informace k provozu školy od 12. 4. 2021

Vzhledem k velikosti naší školy se nás netýká tzv. rotační způsob výuky. Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.V učebnách se bude před vyučováním i v ...
Více informací

Informace k provozu školy od 29. 3. 2021

Vážení rodiče,
podle informací z MŠMT se stávající opatření opět prodlužují. Nové datum, do kdy by měla platit, je stanoveno na 11. duben. Současně jsme také obdrželi první informace k ...
Více informací

Informace k provozu školy od 22. 3. 2021

Vážení rodiče,
poskytujeme vám informaci z MŠMT k dalšímu prodloužení opatření do 28. 3. 2021. 

Mgr. Rostislav Koc
ředitel školy ...
Více informací

28. 2. 2021 Informace ke stravování od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,
mám pro vás dobrou zprávu. Jelikož se nahlásil dostatečný počet zájemců o odebírání obědů z naší školní jídelny, nebudeme přerušovat její provoz. Platí tedy, že od 1. 3. mají ...
Více informací

27. 2. 2021 Informace k provozu ZŠ a MŠ od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,
epidemiologická situace se bohužel opět zhoršila, a tak místo očekávaného rozvolnění musela naše vláda přistoupit ke zpřísnění opatření. Od 27. 2. byl vyhlášený na území České ...
Více informací

19. 2. 2021 Informace k provozu školy od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,
z veřejně dostupných informací z médií vyplývá, že se naše vláda bude snažit dodržet závazek o postupném vracení žáků do škol. Určitě je to přání také většiny dětí, rodičů i ...
Více informací

14. 2. 2021 Informace k provozu školy od 15. února 2021

Vážení rodiče,
jak jste se již určitě dozvěděli z médií, bude i v dalších čtrnácti dnech pokračovat nouzový stav. Vláda dnes rozhodla o jeho nové platnosti od 15. 2. do 28. 2. 2021. Podle ...
Více informací

28. 1. 2021 Informace k provozu školy od 1. února 2021 do 14. února 2021

Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nás dnes informovalo, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz ...
Více informací

11. 1. 2021 Upozornění žákům a rodičům

Vážení rodiče,
byli jsme dnes jedním z rodičů upozorněni, že se po Únanově pohybovalo auto, jehož řidič nabízel svezení nezletilému dítěti.
Prosíme vás, abyste poučili své děti, jak se ...
Více informací

Informace k výuce od 11. 1. 2021

Vážení rodiče,
podle sdělení ministerstva školství bude provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna 2021 i nadále probíhat ve stejném režimu jako od 4. ledna. Platí tedy, že ...
Více informací

Informace k výuce od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že je v současné době vyhlášený 5. stupeň systému PES, jsou pro nás od 4. 1. 2021 platná tato opatření:

Žáci 1. a 2. ročníku se budou vzdělávat ...
Více informací

14. 12. 2020 Ministerstvo školství upravilo organizaci školního roku

Vážení rodiče,
ministerstvo školství dnes vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie rozhodlo o uzavření škol ve dnech 21. a 22. prosince. Tyto dny jsou vyhlášeny jako Dny boje proti covidu. ...
Více informací

27. 11. 2020 Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,
od 30. 11. je umožněna osobní přítomnost všech žáků 1. stupně (1. - 5. ročník) ve škole. Nadále však platí různá omezení, kterými se musíme řídit. Pokud se nedostaneme do stupně ...
Více informací

19. 11. 2020 MŠMT potvrdilo termín návratu ostatních ročníků do školy

Vážení rodiče,
ministerstvo školství nám právě oficiálně oznámilo termín návratu 3., 4. a 5. ročníku do školy. Pokud se epidemická situace výrazně nezmění k horšímu, bude těmto ročníkům umožněn ...
Více informací

13. 11. 2020 Změny od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,
rozhodnutím vlády dochází od 18. listopadu k rozvolňování opatření ve školství. Od středy 18. 11. 2020 je žákům 1. a 2. ročníku umožněn návrat do školy. Návrat ostatních žáků se ...
Více informací

29. 10. 2020 Aktuální informace

Vážení rodiče,
jak jsem vás již informoval, bude od pondělí 2. 11. 2020 pokračovat výuka v základní škole distanční formou. Na základě žádosti paní vedoucí stravování vám chci připomenout, že ...
Více informací

27. 10. 2020 Návrat žáků do škol se odkládá

Vážení rodiče, milí žáci,
jak už asi víte z médií, rozhodla se naše vláda odložit návrat žáků do škol. Nový termín se pravděpodobně dozvíme v pátek, ale už nyní je jisté, že od pondělí 2. ...
Více informací

23. 10. 2020 Dopis pana ministra školství

Vážení rodiče,
dnes se na nás obrátil pan ministr školství s prosbou o rozeslání informací žákům ohledně nutnosti dodržovat vyhlášená protiepidemiologická opatření nejen v době nadcházejících ...
Více informací

22. 10. 2020 Covidové prázdniny

Vážení rodiče,
blíží se konec týdne a nejeden z Vás se určitě zajímá o to, co bude dál. V tété době jsme si museli zvyknout na skutečnost, že je potřeba neustále sledovat aktuální situaci. ...
Více informací

18. 10. 2020 Nabídka společnosti SILCOM

Vážení rodiče,
společnost SILCOM Multimedia, s.r.o., která je naším dlouholetým partnerem, se na nás obrátila s exkluzivní nabídkou. Po dobu plošného uzavření škol umožní žákům bezplatný ...
Více informací

14. 10. 2020 Informace ze školní jídelny

Vážení rodiče,
dnes jsme obdrželi informaci z ministerstva školství, ve které jsou upřesněna vládní opatření platná od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020. Kromě jiného zde uvádějí také možnost ...
Více informací

14. 10. 2020 Informace k zajištění péče o děti u vybraných profesí

Váření rodiče,
v souvislosti s přechodem škol na distanční výuku od 14. 10. 2020 se naše vláda zavázala zajistit péči o děti zaměstnanců vybraných profesí – například zdravotních sester, lékařů ...
Více informací

13. 10. 2020 Aktuální informace rodičům

Vážení rodiče,
po celodenním jednání se naše vláda včera usnesla na dalších opatřeních, které by měly výrazně ovlivnit nepříznivý vývoj nemoci Civid 19. I když jsme byli ještě nedávno ...
Více informací

9. 10. 2020 Informace k novým vládním opatřením

Vážení rodiče,
nemoc označovaná jako Covid 19 na nás opět doléhá a počty nakažených prudce rostou. Naše vláda na to zareagovala přijetím dalších opatření, která se týkají mimo jiné také ...
Více informací

5. 10. 2020 Činnost kroužků pozastavena

Vážení rodiče,
vzhledem k vyhlášeným krizovýn opatřením naší vlády (viz Usnesení vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 č. 958) a Nařízení KHS k režimu od 5. 10. do 18. 10. 2020 jsme se rozhodli přerušit ...
Více informací

2. 10. 2020 Informace k novému opatření KHS

Vážení rodiče,
Krajská hygienická stanice nám doručila nové nařízení, které se týká činnosti škol v období od 5. do 18. října 2020. Pro naši školu je aktuální informace o tom, že v uvedeném ...
Více informací

22. 9. 2020 Stanovisko ředitele školy k návrhu pana ministra zdravotnictví

Vážení rodiče,
dnes dopoledne jsme na tiskové konferenci nového ministra školství zaznamenali doporučení ředitelům škol, aby na pátek 25. září vyhlásili ředitelské volno pro žáky a pomohli tak ...
Více informací

29. 10. 2020 Aktuální informace

Vážení rodiče,
jak jsem vás již informoval, bude od pondělí 2. 11. 2020 pokračovat výuka v základní škole distanční formou. Na základě žádosti paní vedoucí stravování vám chci připomenout, že žáci při distanční formě vzdělávání mají nárok na dotovaný oběd, který je ale potřeba nahlásit nejpozději den předem do 10:30 hodin. Prosím tedy rodiče, kteří budou mít zájem odebrat v ponělí pro děti oběd, aby to telefonicky nahlásili paní Kovářové na tel. 515 265 561 do pátku 30. 10. do 10:30 hodin. 
Vzhledem k tomu, že ještě nevíme, jak rozhodně vláda v pátek o osudu speciálních a mateřských škol, připomínám, že školní jídelna je z rozhodnutí zřizovatele v provozu, pokud má přihlášených minimálně 20 strávníků, kteří mají nárok na dotovaný oběd. Pokud by nastala situace, že budou uzavřeny také mateřské školy, měly by nárok na dotovaný oběd pouze děti, které mají ze zákona povinné předškolní vzdělávání. 
Více snad budeme vědět po pátečním jednání vlády. Samozřejmě vás budu opět aktuálně informovat.

Přeji vám pěkný zbytek týdne a pevné zdraví.

Mgr. Rostislav Koc,
ředitel školy

Roušky jsou opět povinné

Vážení rodiče,
ministr zdravotnictví dnes nečekaně vyhlásil nové opatření kvůli nepříznivému vývoji nemoci COVID-19. S platností od čtvrtka 10. 9. 2020 opět nařizuje povinné nošení roušek ve ...
Více informací

Informace k čerpání podpory na školní pomůcky pro žáky 1. ročníku

Vážení rodiče,
jak jsme vás informovali již při zápisu do prvního ročníku, poskytuje Obec Únanov na základě usnesení Rady obce Únanov č. 10/2015 ze dne 2. 9. 2015 podporu rodičům dětí na ...
Více informací

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Změny v testování žáků od 3. 5. 2021

Informace naleznete na Nástěnce.

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Informace naleznete v sekci Zápis do 1. ročníku.

Ovoce a zelenina do škol

V 18. týdnu děti dostanou blumu a hrušku.
Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

V 18. týdnu se děti mohou těšit na BIO jogurt a Bovýskovo mléko.

AKTUALITY MŠ

Provoz mateřské školy od 10.5.2021

Od 10. 5. 2021 bude obnoven provoz mateřské školy v plném rozsahu. Informace naleznete v sekci Informace pro rodiče.

Zápis do mateřské školy

Informace k zápisu do MŠ od školního roku 2021/2022 naleznete v sekci Zápis do MŠ.

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign