logotyp

Události

Návštěva ZOO Jihlava - květen 2022

Návštěva ZOO Jihlava - květen 2022

Na oslavu Dne Země jsme zajistili výlet do ZOO Jihlava. Objednali jsme si dopolední program. Vystřídali jsme pobyt venku i uvnitř v areálu v jeskyni Pod povrchem, kde si pro nás připravili program: 1.-3. třída si povídala o plazech.

Kde se plazí plazi: Program dětem hravou formou představil plazy, to jak vypadají, kde žijí a čím se živí. Do programu byla zařazena ukázka živých plazů (hadi, ještěři). Skoro každý si je pohladil.

Mokřady: byl program pro 4. a 5. třídu. Žáci prozkoumali mokřad u voliéry vodních ptáků, zkusíme si odlovit a prohlédnout jeho bezobratlé obyvatele. Zamysleli se nad významem mokřadů pro biodiverzitu a zadržování vody v krajině.

Počasí nám vyšlo a tak jsme si celý den opravdu užili a už se těšíme na nějaký další výlet či exkurzi. Mgr. Věra Jantošová

Obraz do Mikulčic - "Barvy země" duben 2022

Obraz do Mikulčic -

Okouzlení přírodou (pramen života) je téma, na které jsme vymýšleli, co namalujeme. Májka a koniklece v naší vesnici je nakonec název pro náš obraz, který jsme společně zpracovaly kaseinovou technikou s přírodními jíly.
Tvůrci pro letošní rok jsou: Ester Alexová, Nela Hlávková, Ella Hotová, Viktorie Kavková, Adriana Motlová a Magdalena Kuchařová.
U nás v Únanově se těšíme chráněným rostlinám a živočichům – sněženky, koniklece, čáp bílý, zmije, ještěrky, drvodělka, kudlanka, májka…Do našeho obrazu jsme si vybraly ty neobvyklé a jedovaté.Dokonce jsme našly odvahu a i Májku jsme si s opatrností vzaly na ruku –„Brrr, vždyť je jedovatááá! Nic nám opravdu neudělá?“ To byl zážitek, adrenalin. A jak ty její drápky škrabkaly. Bezva, žádný jed nám nevěnovala.“ Musely jsme si ale co nejdřív umýt ruce. Máme to ale štěstí, že žijeme v tak zatím čisté a zdravé přírodě. Super! 
Mgr. Věra Jantošová

Den Země 22. duben 2022

Den Země 22. duben 2022Den věnovaný Zemi a životnímu prostředí, se každoročně připadá na 22. dubna. Jedná se o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.
Letošní školní rok jsme den Země oslavili s vyučujícími v hodinách výtvarné výchovy, prvouky, pracovní výchovy, někteří i v hodině českého jazyka. Všechny úkoly nám připomínaly, jak je důležitá ochrana našeho životního prostředí a jak i my - každý z nás, můžeme být pro naši Zemi důležití. Mgr. Věra Jantošová

Závěr plaveckého výcviku - duben 2022

Závěr plaveckého výcviku - duben 2022 Dnešní dvouhodinová lekce byla tou poslední v tomto školním roce - škoda. Všichni co plavali, si plavání pořádně užili. Společně jsme si zazávodili a úplně nakonec jsme obdrželi mokré vysvědčení. ...
Více informací

Koniklec je krásný - vycházka s kroužkem "Poznáváme svět"

Koniklec je krásný -  vycházka s kroužkem

Dnes jsme obdivovali v naší obci krásné květy chráněného koniklece. Na našem kopci u čističky jsme napočítali na třech místech asi 65 trsů rostlin. Nějak se počet zmenšil, nejspíš za to mohou agresivnější trávy, které zde také rostou a koniklece vytlačují. Koniklec velkokvětý je v Česku chráněný jako silně ohrožený druh. Zároveň patří na Seznam přísně chráněných druhů rostlin podle Bernské úmluvy a mezi druhy chráněné evropskou legislativou v rámci sítě Natura 2000.
Podyjí se nachází na západní hranici rozšíření této rostliny, která rozkvétá již začátkem března. Obsahuje jedovatý ranunkulin, který vytváří srdeční toxiny a oxytoxiny, zpomalující srdeční tep. Požití vede k snížení krevního tlaku, hypotenzi a komatu.
Mgr. Věra Jantošová

Noc s Andersenem - třetí třída

Noc s Andersenem - třetí třída Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu dětského čtenářství, ale naše třetí třída se rozhodla spát u nás ve škole. Paní učitelka zvolila téma bájné Atlantidy. Předčítala nám detektivní příběh o ...
Více informací

Zápis do prvního ročníku ZŠ 2022

Zápis do prvního ročníku ZŠ 2022

Den zápisu do prvního ročníku patří na všech školách k těm nejvýznamnějším.

Letos poprvé se zápisy do 1. ročníku základních škol konají od 1. do 30. dubna. Povinná školní docházka po dítě začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Naši předškoláci se byli zapsat do prvního ročníku toto pondělí 4. 4. 2022. Všichni se moc snažili, aby nám ukázali, že jsou připraveni na nástup do první třídy. Za odměnu a také na památku si děti odnesly vlastnoručně podepsaný arch se svou prací a obrázkem a malý dáreček, který pro ně vyrobili žáci ze školní družiny.

Na příští prvňáčky se všichni už moc těšíme a věříme, že se jim start do nové a velmi důležité epochy jejich života podaří. Mgr. Věra Jantošová a Mgr. Petra Fialová

Divadelní představení - březen 2022

Divadelní představení - březen 2022Dnes nám hráli herci z Prahy - Metropolitního divadla - příběh sester Ely a Anny z Ledového království. Dětský muzikál na motivy H. CH. Andersena s prvky filmu byl nabitý efekty, písněmi a také moderní projekcí na plátně. Představení 60 minut uteklo jako voda. Všichni jsme si představení užili. Škoda jen, že nás čeká už jen jedno představení v červnu. Mgr. Věra Jantošová

Adopce zvířátka v ZOO Jihlava 2022

Adopce zvířátka v ZOO Jihlava 2022

V letošním školním roce budeme chtít podpořit chov nějakého zvířátka ze ZOO Jihlava.

Víme, že život v ZOO není plnohodnotný život jako ve volné přírodě v přirozeném prostředí, ale dost dobrý na to, aby některé druhy živočichů na naší planetě úplně nevymizely.

Tento týden proběhlo nové hlasování zvířátka, které svým činem podpoříme. Vybíralo se mezi pagekonem řasnatým a vakoveverkou létavou. O sedm hlasů zvítězila milá „jako by plyšová“ vakoveverka.

Proto prosíme rodiče, aby se k volbě svých dětí postavili pozitivně a podle pokynů poslali daný malý finanční příspěvek, který podpoří chov tohoto druhu. Za váš finanční příspěvek touto cestou děkujeme. Mgr. Věra Jantošová

Seznámení se s chráněným, jedovatým broukem

Seznámení se s chráněným, jedovatým broukem

Má zkrácené krovky, které jen z části zakrývají zadeček. Při podráždění vylučuje jedovatou tekutinu. Majka fialová patří k našim nejhojnějším druhům. Vyskytuje se na loukách, zvláště ve vyšších polohách. Je to brouk 10 až 30 mm dlou­hý.
Majka fialová není podle entomologa v žádném případě agresivní vůči člověku či zvířatům. „Rozhodně na nikoho sama od sebe neútočí. Člověka si vůbec nevšímá. Určitě by je lidé neměli zabíjet,“ vysvětluje odborník. Majky jsou chráněné a mají v krajině důležitou funkci. Objevují se jen tam, kde je nepoškozené životní prostředí. Mgr. Věra Jantošová

První jarní den 21. 3. 2022

První jarní den 21. 3. 2022

Jarní rovnodennost letos nastala přesně 20. března 2022 v 16:33 hodin. Jestli si ještě ze školy začátek jara spojujete s jednadvacátým, musíme vás zklamat - 21. březen bude totiž jako první jarní den za tolik let, že se toho většina z nás nedožije. Protože mezi astronomickým a naším běžným kalendářem vznikají odchylky, datum jarní rovnodennosti se neustále posouvá. Na 21. březen se vrátí jarní rovnodennost opravdu za hodně dlouho, bude to až v roce 2102. 
V tento den tak budou jaro vítat až další generace. Mgr.VěraJantošová

Světový den vody

Světový den vody

Světový den vody, který byl určen v roce 1993 na 22. březen Organizací spojených národů, si každoročně klade za cíl připomenout lidem na celém světě význam vody a potřebu ochrany vodních zdrojů.
V hodinách tohoto týdne se k tomuto tématu dostaneme i my s našimi žáky. Mgr. Jantošová

Matematický klokan 2022

Matematický klokan 2022

Stejně jako v předchozích letech, i letos se uskutečnila 18. března 2022 soutěž Matematický klokan, které se zúčastnila celá naše škola.

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně
i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ).
 Mgr. Jantošová

Těšíme se na naše nové prvňáčky

Těšíme se na naše nové prvňáčky Naše škola zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy, který se bude konat v pondělí 4. dubna 2022 od 15.00 do 17.00 hod. v budově školy. Těší se na vás p. uč. Mgr. Petra Fialová, p. ...
Více informací

Voda čaruje - PMO Brno 2022

Voda čaruje - PMO Brno 2022 Tato výtvarná soutěž bývá také velmi oblíbenou u našich žáků. Voda je nekonečně krásná a potřebná, pro děti hlavně ke koupání a dovádění. Letos probíhá již sedmnáctý ročník dětské výtvarné ...
Více informací

Touky za zvěří 2022

Touky za zvěří 2022 Soutěž Mé toulky za zvěří se bude konat také v roce 2022. Jde již o 20. ročník soutěže pro děti od mateřských škol po deváté třídy – takže i pro naše žáky. Díla jsou inspirována českou přírodou či ...
Více informací

Plavecký výcvik žáků

Plavecký výcvik žáků Jsme rádi, že tento školní rok proběhne plavecký výcvik našich žáků 2.,3. třídy a rozšiřující lekce pro 4. a 5. třídy. Je pravda, že kvůli Covidu bude i letošní plavání pro nás upravené, ale hlavní ...
Více informací

Jarní prázdniny

Jarní prázdninyTak jako každý rok i letos jsme se opět dočkali jarních prázdnin. Určitě si všichni volna užijeme - někteří s rodiči jiní s prarodiči. Mgr. Věra Jantošová

Divadelní představení: Zlatovláska

Divadelní představení: Zlatovláska Tentokrát jsme si užili klasickou pohádku o Jiříkovi a jeho zaltovlasé krásce. Uchvátil nás zpěv herců bez ozvučení. Kulisy byly tentokrát nakreslené luminiscenčními barvami a to se dětem také velmi ...
Více informací

Příroda kolem nás - výtvarná soutěž

Příroda kolem nás - výtvarná soutěž Letos se zúčastníme 22. ročníku výtvarné soutěže Příroda kolem nás, kterou vyhlašuje národní park Podyjí Znojmo. Vybraná díla v několika kategoriích poté zveřejní paní Holubová na webu ...
Více informací

Divadelní představení: Princezna se zlatou hvězdou na čele

Divadelní představení: Princezna se zlatou hvězdou na čele Dne 7. ledna jsme byli na divadelním představení Princezna se zlatou hvězdou na čele. Klasická pohádka s písničkami na motivy Boženy Němcové se nám všem moc líbila a už dnes se těšíme na další ...
Více informací

Pololetní prázdniny

Pololetní prázdniny Čas běží jako voda a již máme půl roku za námi. Všichni se těšíme na pololetní prázdniny, které nám kazí jen komplikovaná situace kvůli Covidu. Každé volno si ale vždy pořádně užijeme. Mgr. Věra ...
Více informací

Přání do nového roku 2022

Přání do nového roku 2022MILÍ ŽÁCI,
VÁŽENÍ RODI
ČE, PRARODIČE, PŘEJEME VÁM KRÁSNÝ A POŽEHNANÝ NOVÝ ROK 2022. AŤ JSTE VŠICHNI ZDRAVÍ, ŠŤASTNÍ A SPOKOJENÍ.
PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY.

Cena z výtvarné soutěže "Voda štětcem a básní" - PMO Brno 2021

Cena z výtvarné soutěže I letos byli pořadatelé nuceni přesunout jarní termín vyhodnocení soutěže opět do podzimu. Na některé školy se prý čekalo až do konce října. Poté proběhlo vyhodnocení všech došlých prací a komise ...
Více informací

Čarovné barvy země - vernisáž Brno - říjen 2021

Čarovné barvy země - vernisáž Brno - říjen 2021 V říjnu jsme očekávali výjezd do areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích, ale opět pro zhoršující se COVID situaci se mnoho škol rozhodlo neriskovat zdraví svých žáků ani učitelů - nikam se ...
Více informací

Barvy vody - vv soutěž PMO Brno

Barvy vody - vv soutěž PMO Brno Povodí Moravy, s.p. vyhlásilo již šestnáctý ročník dětské výtvarné a literární soutěže Voda štětcem a básní. Pro tento ročník soutěže zvolila redakční rada téma: Barvy vody. Už loni jsme někteří ...
Více informací

Zahájení školního roku 2021 - 2022

Zahájení školního roku 2021 - 2022

První den ve škole je významným okamžikem v životě každého dítěte.
Na 1. září se vždy těší nejen žáci první třídy, ale i jejich rodiče. Všichni jsou plni očekávání a přejí si, aby start do školy byl hezkým zážitkem, na který si rádi vzpomenou.

Vstup do školy máme tedy za sebou a může začít školní rok. Přejeme všem prvňáčkům, ať do něj vkročí s radostí, touhou poznávat nové informace a zkušenosti a ať se během svého pobytu ve škole naučí řadu užitečných znalostí.

Popřát hodně krásných chvil ve škole přišel nám všem i pan starosta Mgr. Jindřich Bulín.

Dětem přejeme do nového školního roku hodně úspěchů, rodičům, pedagogům a provozním zaměstnancům školy potom hodně trpělivosti. A všem společně hlavně pevné zdraví.

Všichni se těšíme na další společné chvíle, které nás tento školní rok čekají.

Mgr. Věra Jantošová

Krásné letní prázdniny

Krásné letní prázdniny

MILÍ ŽÁCI,
VÁŽENÍ RODI
ČE, PRARODIČE, PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ SLUNCE, DOBRÉ NÁLADY A NEZAPOMENUTELNÝCH ZÁŽITKŮ!

NA VIDĚNOU V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE! 
PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY.
Úžasný

Les nás baví 2021

Les nás baví 2021 Stovky výkresů poslaly děti nejen ze Znojemska do soutěže „Les nás baví“, kterou společně vyhlásily znojemské Městské lesy a Městská knihovna. Malí výtvarníci se činili a porotci museli hodně ...
Více informací

Příroda kolem nás 2021

Příroda kolem nás 2021 Správa NP Podyjí vyhlásila již 21. ročník celostátní výtvarné soutěže Příroda kolem nás. Cílem soutěže bylo oslovit děti a probudit v nich zájem o naši přírodu. Přijímány byly tedy kresby, malby či ...
Více informací

Mezinárodní den dětí 2021

Mezinárodní den dětí 2021 Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. I když známe oslavy MDD většinou jako akce plné smíchu, dobrot a ...
Více informací

Mikulčice - nesoutěžní kolo s naší Obří hlavou - 2. třída chlapci

Mikulčice - nesoutěžní kolo s naší Obří hlavou - 2. třída chlapci Z důvodu pandemie rozhodla Rada JMK pro změnu ročníku 2020/2021 na nesoutěžní. Přesto jedno dílo dokončíme již letos. Naši chlapci druháci ztvárňují skálu z Národního parku Podyjí. Skála připomíná ...
Více informací

Les nás baví - 2. třída

Les nás baví - 2. třída Městské lesy Znojmo spojily síly s Městskou knihovnou Znojmo a připravily, nejenom pro děti, výtvarnou soutěž LES NÁS BAVÍ. Vždyť les byl a stále je inspirací mnoha umělců, od malířů, hudebníků až ...
Více informací

Barvy vody - výtvarná soutěž s PMO Brno

Barvy vody - výtvarná soutěž s PMO Brno Povodí Moravy, s.p. vyhlásilo již šestnáctý ročník dětské výtvarné a literární soutěže Voda štětcem a básní. Pro tento ročník soutěže zvolila redakční rada téma: Barvy vody. Letos na toto téma ...
Více informací

Krásná jako kvítka 2021

Krásná jako kvítka 2021V letošním školním roce jsme se zapojili do mezinárodní výtvarné soutěže. Malovali jsme na téma "Pohádka". Svět pohádek nabízí spoustu inspirace, proto je pohádka vždy krásným tématem.

Den Země 22. 4. 2021

Den Země 22. 4. 2021

Připomenutí si dne Země každoročně připadá na 22. dubna. Letos jsme si tento den připomínali v rámci výuky prvouky, přírodovědy nebo výtvarné výchovy.
Každá třída si tento svátek připomněla trošku jinak. Prvňáčci si o svátku popovídali a dostali omalovánku. Druháci byli na vycházce, kde nasbírali různé kvetoucí přírodniny, z kterých vyrobí jarní kvetoucí fólie do okna. Ve třídě si vyrobili k oslavě čelenky a sepsali pěkné věty o tom, jak Zemi lidé ubližují a jak se o ni také starají, aby ji opět uzdravili. Třeťáci si napsali pár zajímavých a trefných vět k oslavě svátku Dne Země. Čtvrťáci si společně s paní učitelkou téma zařadili do výuky českého jazyka a matematiky. Pátá třída během výtvarné výchovy vyrobila pro pana učitele dečku z přírodních pigmentů. Pigmenty poctivě vytloukali pomocí kamene na připravenou látku.
Zaměstnanci Krkonošského národního parku připravili pro zájemce o přírodu manuál jednoduchých aktivit, které si prakticky každý může vyzkoušet.
Stačí si vyhledat webové stránky a vybraný materiál si otevřít, přečíst i vypracovat. Přeji hodně zábavy. p.uč. Věra Jantošová https://www.krnap.cz/den-zeme-2021/

Připojte se tuto sobotu k Hodině Země. Dejte si závazek pro klima.

Připojte se tuto sobotu k Hodině Země. Dejte si závazek pro klima.Není vám lhostejné, co se děje s přírodou a klimatem? Hodina Země je celosvětová akce pro zvýšení povědomí o klimatické krizi. Letos proběhne tuto sobotu, 27. března, online.
Více informací naleznete zde:
https://hodinazeme.cz/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=314RUR - roboti 2121

RUR - roboti 2121 Letos se v Lidicích vyhlásil další ročník výtvarné mezinárodní soutěže. Tentokrát se kreslí, maluje, tvoří na téma robot 2121. Kreslit se může mechanika, různé detaily či designy robotů budoucnosti. ...
Více informací

Kreslíme, malujeme na téma "Příroda"

Kreslíme, malujeme na téma Letošní neobvyklý školní rok nás neodradil od tvoření na oblíbené téma "Příroda". Druháčci tvoří ve škole a doma na distanční výuce se zapojili někteří čtvrťáci. Uvidíme, kteří další se do kreslení ...
Více informací

Ocenění Nely Hlávkové - vv soutěž "Mé toulky za zvěří"

Ocenění Nely Hlávkové - vv soutěž Nela se od vyhlášení již ceny za svou práci nemohla dočkat. Měla obrovskou radost z nádherného diplomu a ještě větší radost z originálního kalendáře, s kterým nás podrobně seznámila naše paní ...
Více informací

Bratříčci svatého Františka - on line premiéra divadla Radost Brno

Bratříčci svatého Františka - on line premiéra divadla Radost Brno Už chybí živí herci. Kdy půjdeme do Radosti na pohádku?
Přes on line prostředí druháčci byli právě dnes, dokonce na premiéře!
Shlédli jsme příběh Františka, který putuje světem a potkává ...
Více informací

Předávání cen ze soutěže "Čarovné barvy Země"

Předávání cen ze soutěže Ještě před vánočními prázdninami a mimořádným volnem k nám do školy přijela paní Mgr. Hana Novotná
edukátorka Slovanského hradiště v Mikulčicích u Hodonína a přivezla nám osobně předat ceny. ...
Více informací

Slavíme narozeniny a návrat do školy - druháčci - listopad 2020

Slavíme narozeniny a návrat do školy - druháčci - listopad 2020 Dobrý den. Huráááááááááááá,
konečně jsme se opět setkali se svými spolužáky. Tuto skutečnost jsme se rozhodli pořádně oslavit.
Slavili jsme ve čtvrtek a chvíli i v pátek. V karanténě měl ...
Více informací

Vyhodnocení XV. ročníku soutěže "Voda štětcem a básní" - Povodí Moravy Brno

Vyhodnocení XV. ročníku soutěže Redakční rada Povodí Moravy má již několik let jarní dny spojeny s vyhodnocením soutěže výtvarných děl. Letošní jaro bylo však jiné. Nikdo by se nenadál, že očekávaný příchod jara bude spojený ...
Více informací

Čarovné barvy země - výsledky

Čarovné barvy země - výsledky Přicházím s dobrými zprávami ve formě výsledků X. ročníku Malířské soutěže pro děti a mládež Čarovné barvy země, do níž naše škola přes všechny nepřízně přihlásila dva soutěžní obrazy ve II. věkové ...
Více informací

Hřbitov odpadků

Hřbitov odpadků Ještě než jsme zůstali doma kvůli pandemii, jsme si říkali, že si založíme hřbitov. Vůbec ne obyčejný - ale hřbitov pro odpadky. Ten nám nakonec založila paní učitelka sama. Odpadky si budeme ...
Více informací

Zahrada je i učebna - 2.třída

Zahrada je i učebna - 2.třída Školní zahrada – naše venkovní učebna pod širým nebem nám poskytuje postupně letošní úrodu.
Posloužila nám již ke zpestření hodiny prvouky a pracovní výuky. Poznatky jsme aplikovali jak v ...
Více informací

Výuka běžných předmětů v terénu - 2.třída - 21.9.2020 ve Znojmě

Výuka běžných předmětů v terénu - 2.třída - 21.9.2020 ve Znojmě V pondělí 21. 9. 2020 jsme se celý den učili venku ve Znojmě. Děti si s sebou vzaly pouzdro (pero, tužku, pastelky, lepidlo), na sezení kus staré pláštěnky nebo nějakou igelitku, pití, svačinu, ...
Více informací

Slavnostní zahájení školního roku 2020-2021

Slavnostní zahájení školního roku 2020-2021 Vzhledem k epidemiologické situaci dochází na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ke změnám v organizaci a fungování škol a školských zařízení. Na základě aktuálního znění ...
Více informací

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Ovoce a zelenina do škol

V 20. týdnu se mohou děti těšit na rajče. Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

V 20. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo mléko a jogurt. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech.

AKTUALITY MŠ

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2022 - 2023

jsou zveřejněny v sekci Zápis do MŠ a také ve vývěsce u ZŠ.

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 - 2021ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign