logotyp

27. 11. 2020 Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,
od 30. 11. je umožněna osobní přítomnost všech žáků 1. stupně (1. - 5. ročník) ve škole. Nadále však platí různá omezení, kterými se musíme řídit. Pokud se nedostaneme do stupně 2 opatření PES, platí nutnost zachovávat tzv. homogenitu skupin, což je například velký problém pro zajištění provozu školní družiny, neboť toto opatření nedovoluje, aby do jedné skupiny byli zařazeni žáci různých ročníků. Vzhledem k našim personálním a provozním možnostem jsme stanovili následující podmínky pro provoz školy po dobu platnosti zmiňovaných opatření. 

1. Příchod do školy
 • Škola se pro žáky, kteří nenavštěvují školní družinu, otevírá v 7.40 hodin.
 • Žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, mohou vstupovat do školy od 6.00 hodin.
 • Žáci se po příchodu do školy nezdržují v šatnách. Po přezutí a převléknutí odchází ihned do své třídy.
 • Po příchodu do třídy si umyjí a vydezinfikují ruce.
2. Pobyt ve škole
 • Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci nasazenou ochranu dýchacích cest (úst a nosu). Prosíme rodiče, aby dětem zajistili dostatečný počet roušek a sáček na jejich odkládání. Roušku nelze nahradit plastovým štítem.
 • Roušku smí žáci odložit pouze při konzumaci jídla a pití.
 • Výuka bude probíhat podle platných rozvrhů.
 • Nadále platí zákaz cvičení a zpěvu. Ty budou nahrazeny alternativním programem.
 • Podle pokynů ministerstva zdravotnictví budou učitelé provádět větrání ve třídách o přestávkách a v polovině vyučovací hodiny. Prosíme rodiče, aby tomu přizpůsobili oblečení dětí.
3. Stravování
 • Jednotlivé třídy se budou stravovat podle přiloženého rozpisu.
 • Před konzumací jídla si žáci umyjí a vydezinfikují ruce.
 • Žáci se budou řídit pokyny pracovníků školní jídelny a pedagogického dohledu.
4. Provoz školní družiny
 • Plnohodnotná školní družina bude zajištěna pro žáky 1. a 2. ročníku. První ročník bude v místnosti ŠD 1 a druhý ročník v ŠD 2. Provoz těchto dvou oddělení je zajištěn od 6.00 do 16 hodin.
 • Nad žáky 3. - 5. ročníku, kteří při běžném provozu využívají školní družinu, budou pedagogičtí pracovníci zajišťovat dohled v kmenových třídách nejdéle do 15 hodin. Jelikož se nebude jednat o klasickou činnost školní družiny, nebudeme po těchto žácích požadovat úhradu poplatku za školní družinu do doby, než bude obnovený její řádný provoz. Chceme alespoň touto formou pomoci zaměstnaným rodičům.  

Vážení rodiče,
chci vám touto cestou za sebe i mé kolegyně poděkovat za vstřícnost, pomoc a spolupráci v době distanční výuky. Moc si toho vážíme.

Milí žáci,
máme za sebou nelehké období. Už se moc těšíme, až se zase všichni společně sejdeme ve škole.

Mgr. Rostislav Koc
ředitel školy

Zpět na hlavní výpis

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Stávka

V pondělí 27. 11. 2023 proběhne jednodenní stávka všech pracovníků školy. Více informací najdete na Nástěnce.

Ovoce a zelenina do škol

V 38. týdnu se mohou děti těšit na bio blumy . Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

V 38. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo plnotučné mléko. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech.

AKTUALITY MŠ

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign