logotyp

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenská pracoviště (dále ŠPP) zabezpečují své služby přímo na školách, jsou složená z poradenských pracovníků, kteří poskytují služby především diagnostického a poradenského charakteru. Personální obsazení i rozsah nabízené pomoci u jednotlivých pracovišť se může lišit. Nejčastěji jsou ŠPP tvořena výchovným poradcem, metodikem prevence a stále častěji se pak na školách začínají prosazovat školní speciální pedagogové a školní psychologové. Jejich cílem jsou jednotliví žáci, třídní kolektivy, zákonní zástupci i ostatní pedagogové.

V současném právním systému jsou ŠPP popsána ve vyhlášce č. 72/2005 Sb.,

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních (ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.), kde jsou také uvedeny úkoly, které by školní poradenské pracoviště mělo zajišťovat. Mělo by zejména jít o primární prevenci sociálně patologických jevů, kariérové poradenství, prevenci školní neúspěšnosti, odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi, metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy. Jejich činností je ale mnohem víc.

Výchovný poradce: Mgr. Petra Fialová

 • e-mail: petra.fialova@skolaunanov.cz
 • Telefon: 515 228 626
 • Konzultační hodiny: pondělí 14.00 – 14.30 hod

                                         čtvrtek 13.00 – 14. 00 hod

                                         po předchozí domluvě kdykoli

       

Metodik prevence: Mgr. Jana Tůmová

 • E-mail: jana.tumova@skolaunanov.cz
 • Telefon: 515 228 626
 • Konzultační hodiny: čtvrtek 12.30 – 13.30 hod

                                         po předchozí domluvě kdykoli

 

Program poradenských služeb ve škole

Poskytování poradenských služeb ve škole vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. Škola zabezpečuje poskytování poradenských služeb školním poradenským pracovištěm (dále jen ŠPP), ve kterém působí výchovný poradce a metodik prevence. Úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, dalšími učiteli a asistenty pedagoga.

Program pedagogických služeb (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle: 

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevence školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě základní školy, přijímací řízení na víceletá gymnázia,
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžná a dlouhodobá péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace, 
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou, metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy, 
 • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci, spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními, 
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (dále OSPOD, Policií ČR, státními institucemi). 

Smyslem práce ŠPP je maximálně kvalifikovaně pomáhat řešit problémy dětí, žáků a trvale zkvalitňovat společenské klima školy. Škola vede o poradenských službách poskytovaných výchovným poradcem příslušnou dokumentaci (o vyšetřeních, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové, IVP, PLPP atd.). Pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Informace a data o dětech, žácích a jejich rodičích jsou důvěrná a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Změna ve výdeji obědů

Od 19. 1. dochází ke změně ve vydávání obědů žákům na distanční výuce a dětem z MŠ v první den nemoci. Více informací naleznete v sekci Jídelna - Informace.

Upozornění rodičům a žákům

Dětem může hrozit nebezpečí. Více informací naleznete na Nástěnce.

Ovoce a zelenina do škol

Ve 3. týdnu se mohou děti těšit na pomeranč a mandarinku. Letáčky jsou k dispozici v sekci Projekty.

Mléko do škol

Ve 3. týdnu děti dostanou BIO jogurt a Bovýskovo mléko. Doprovodné materiály lze najít v sekci Projekty.

AKTUALITY MŠ

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign