Jméno:
Heslo:

Historie školy

(převzato z obecního webu)

Historické prameny se nemohou shodnout, ve kterém roce existovala v Únanově tehdy ještě nepovinná škola. Uvádí se, že první škola zde byla založena buď v roce 1694 nebo 1709. V každém případě existují záznamy, že v obci žil učitel Jan Szikora se svou manželkou Mariánou (až do roku 1703).

V roce 1808 byla kdysi chatrná budova školy přestavěna na skutečně první školní budovu v obci. V roce 1857 vznikla u školy ovocná školka a roku 1863 došlo k rozšíření školy a přestavění malého pokojíku, ve kterém bydlel učitel.
Historie novější únanovské školy se začíná psát s koncem 19. století. Podle kupní smlouvy z roku 1890 zakoupila zdejší obec selský dům č. 56 za 1000 zlatých od sedláka Františka Hollera. Již v měsíci červnu téhož roku zde započala výstavba. Novou, jednopatrovou školu v obci stavěl známý znojemský architekt Jan Unger. K odevzdání nové školní budovy došlo dne 7.12.1890. Starou školní budovu obec prodala ve veřejné dražbě.
V roce 1901 chodilo do zdejší plně české školy celkem 172 dětí.
Škola plnila funkci i v obdobích obou světových válek. Od 15. dubna 1949 byl ředitelem zdejší školy Josef Hrbek, v roce 1958 nastoupil do místní školy nový učitel F. Hudec, jenž pozvedl místní tělovýchovu, která po válce a zrušení Sokola a Orla, usnula. V roce 1973 nastupuje nový ředitel Antonín Kuchařík, v roce 1974 měla škola v pěti třídách 93 žáků a v dalším školním roce 103 žáků, i z Výrovic.
Novou školskou koncepcí ukončil v školním roce 1980/81 svoji existenci pátý ročník ZDŠ v Únanově. Pátá třída se přenesla do Znojma na ulici Mládeže a v obecní škole zůstaly tak pouze tři třídy, neboť třetí a čtvrtá třída byly spojeny.
V dubnu 1982 se ve škole zřídila školní družina a zároveň bylo zajištěno stravování žáků, které zabezpečilo místní JZD denním dovozem z Hlubokých Mašůvek. V následujícím školním roce přibyla opět 4. třída a škola tak měla celkem 89 žáků.
Po listopadových změnách se novu ředitelkou čtyřtřídní školy pro 85 žáků stala Eliška Kubáčová. Školní rok 1991/92 byl slavnostně zahájen v nově dobudované škole, přičemž novým ředitelem ZŠ v Únanově se stal Mgr. Radovan Trávníček a také od tohoto školního roku se zde nachází školní jídelna.
Od školního roku 1992/93 byla ZŠ v Únanově poprvé organizovaná jako malotřídní s jedním oddělením družiny pro 60 žáků. V tomto školním roce se ve zdejší škole poprvé objevily počítače, školní rozhlas, video a další technika. Škola pořádala pravidelně dětské dny, školní akademie, řadu soutěží, karneval, burzy a výlety.
V roce 1994 byly budovy základní a mateřské školy plynofikovány a od tohoto roku přispívá také obec na únanovské žáky dojíždějící do Znojma a Želetic. Místní mateřskou školu navštěvovalo 40 dětí a pracoval zde kolektiv čtyř pedagogů.
Od školního roku 1996/97 se novým ředitelem stal Mgr. Robert Šrámek a školu navštěvovalo 66 žáků. Na škole také působilo šest zájmových kroužků, které vhodně doplňovaly výuku zdejších dětí.
Školní rok 2002/2003  přinesl ve školství jednu zásadní změnu - přechod školy do právní subjektivity ke dni 1.1. 2003. Základní škola s mateřskou školou se spojily do jednoho právního subjektu s názvem ZŠ a MŠ Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo.
Od školního roku 2005/2006 se novou ředitelkou stala Mgr. Marie Gregorová. 
Od 1. 8. 2013 byl jmenován do funkce ředitele Mgr. Rostislav Koc.

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Pravidla pro chod školy od 25. 5. 2020

naleznete v sekci Dokumenty školy.

Výsledky zápisu do ZŠ

Informace k výsledkům zápisu naleznete v sekci Zápis do 1. ročníku.

Ovoce a zelenina do škol

Dodávky jsou dočasně přerušeny.

Mléko do škol

Dodávky jsou dočasně přerušeny.

AKTUALITY MŠ

Obnovení provozu MŠ od 25. 5. 2020

Informace najdete v sekci Informace pro rodiče.

Výsledky zápisu do MŠ

Informace k výsledkům zápisu do MŠ naleznete v sekci MŠ - Zápis do MŠ

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign