logotyp

Historie školy

(převzato z obecního webu)

Historické prameny se nemohou shodnout, ve kterém roce existovala v Únanově tehdy ještě nepovinná škola. Uvádí se, že první škola zde byla založena buď v roce 1694 nebo 1709. V každém případě existují záznamy, že v obci žil učitel Jan Szikora se svou manželkou Mariánou (až do roku 1703).

V roce 1808 byla kdysi chatrná budova školy přestavěna na skutečně první školní budovu v obci. V roce 1857 vznikla u školy ovocná školka a roku 1863 došlo k rozšíření školy a přestavění malého pokojíku, ve kterém bydlel učitel.
Historie novější únanovské školy se začíná psát s koncem 19. století. Podle kupní smlouvy z roku 1890 zakoupila zdejší obec selský dům č. 56 za 1000 zlatých od sedláka Františka Hollera. Již v měsíci červnu téhož roku zde započala výstavba. Novou, jednopatrovou školu v obci stavěl známý znojemský architekt Jan Unger. K odevzdání nové školní budovy došlo dne 7.12.1890. Starou školní budovu obec prodala ve veřejné dražbě.
V roce 1901 chodilo do zdejší plně české školy celkem 172 dětí.
Škola plnila funkci i v obdobích obou světových válek. Od 15. dubna 1949 byl ředitelem zdejší školy Josef Hrbek, v roce 1958 nastoupil do místní školy nový učitel F. Hudec, jenž pozvedl místní tělovýchovu, která po válce a zrušení Sokola a Orla, usnula. V roce 1973 nastupuje nový ředitel Antonín Kuchařík, v roce 1974 měla škola v pěti třídách 93 žáků a v dalším školním roce 103 žáků, i z Výrovic.
Novou školskou koncepcí ukončil v školním roce 1980/81 svoji existenci pátý ročník ZDŠ v Únanově. Pátá třída se přenesla do Znojma na ulici Mládeže a v obecní škole zůstaly tak pouze tři třídy, neboť třetí a čtvrtá třída byly spojeny.
V dubnu 1982 se ve škole zřídila školní družina a zároveň bylo zajištěno stravování žáků, které zabezpečilo místní JZD denním dovozem z Hlubokých Mašůvek. V následujícím školním roce přibyla opět 4. třída a škola tak měla celkem 89 žáků.
Po listopadových změnách se novu ředitelkou čtyřtřídní školy pro 85 žáků stala Eliška Kubáčová. Školní rok 1991/92 byl slavnostně zahájen v nově dobudované škole, přičemž novým ředitelem ZŠ v Únanově se stal Mgr. Radovan Trávníček a také od tohoto školního roku se zde nachází školní jídelna.
Od školního roku 1992/93 byla ZŠ v Únanově poprvé organizovaná jako malotřídní s jedním oddělením družiny pro 60 žáků. V tomto školním roce se ve zdejší škole poprvé objevily počítače, školní rozhlas, video a další technika. Škola pořádala pravidelně dětské dny, školní akademie, řadu soutěží, karneval, burzy a výlety.
V roce 1994 byly budovy základní a mateřské školy plynofikovány a od tohoto roku přispívá také obec na únanovské žáky dojíždějící do Znojma a Želetic. Místní mateřskou školu navštěvovalo 40 dětí a pracoval zde kolektiv čtyř pedagogů.
Od školního roku 1996/97 se novým ředitelem stal Mgr. Robert Šrámek a školu navštěvovalo 66 žáků. Na škole také působilo šest zájmových kroužků, které vhodně doplňovaly výuku zdejších dětí.
Školní rok 2002/2003  přinesl ve školství jednu zásadní změnu - přechod školy do právní subjektivity ke dni 1.1. 2003. Základní škola s mateřskou školou se spojily do jednoho právního subjektu s názvem ZŠ a MŠ Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo.
Od školního roku 2005/2006 se novou ředitelkou stala Mgr. Marie Gregorová. 
Od 1. 8. 2013 byl jmenován do funkce ředitele Mgr. Rostislav Koc.

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

od školního roku 2024/2025 bylo zveřejněno na úřední desce.

Ovoce a zelenina do škol

V 18. týdnu se mohou děti těšit na BIO DŽUS 100% jablko . Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

V 18. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo žervé. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech.

AKTUALITY MŠ

Zápis do mateřské školy

proběhne v úterý 7. 5. 2024 v době od 15 do 16.30 hodin v budově mateřské školy. Informace jsou k dispozici v sekci Zápis do MŠ..

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign