logotyp

Režim dne

Otvíráme v 6.00 hod.

Děti se schází každý den v I.oddělení, kde mají možnost odpočinout si ještě na pohovce nebo si vybrat hračku dle svého výběru, v 7.00/7.30 se rozdělí do svých tříd, kde mají svůj plánovaný program. 

Ranní činnosti po příchodu dětí:

Děti se věnují spontánním hrám a činnostem podle jejich volby a výběru. Rozvíjejí podněty nabídnuté učitelkou z oblasti jemné motoriky, rozvoje poznání a z oblasti estetické – individuální, rozvíjení fantazie a tvořivosti se stavebnicemi, mozaikami, kubusy…, skupinové i společné.

Učení hrou – aktivity: 6.00 – 9.00/9.20

Probíhá komunitní kruh s ranním pozdravem, řízené rozhovory, prožitkové učení, modelování situací, cvičení, tanec, zpěv, dramatizace pohádek, jazykové chvilky, smyslové a společenské hry, aj. výchovně – vzdělávací aktivity jsou vedeny v jednotlivých třídách ve skupinách či společně na základě dobrovolnosti a zájmu (chceš, nechceš, máš čas?). Ostatní děti pracují, hrají si v koutcích (knihovnička, pískovnička, domeček s panenkami, pracovní stolečky, stavebnice atd.). Učitelka děti motivuje a povzbuzuje, sleduje, případně koordinuje průběh, kdy se děti v přímo řízené činnosti střídají.Tyto aktivity jsou součástí týdenního tématického bloku, jejich náplň / didaktické hry a činnosti / jsou plánovány s ohledem na věkové složení třídy a vytýčením pěti oblastí, ve kterých jsou děti vzdělávány.

Motivační cvičení:

Děti spolu s učitelkou se věnují relaxačním a nápravným cvikům za doprovodu hudby (cvičení s náčiním – šátky, kroužky, míčky…), pohybovému ztvárnění písní a říkadel nebo pohybovým hrám s jednoduchými pravidly.

Dopolední svačina: 9.00/9.20 – 9.20/9.40

Každý týden jsou určeni u stolečků „hospodáři“, kteří se starají o děti u svého stolku – sklízí talíře, stírají stolky, připravují talíře na polévku, příbory. Jídlo mají připravené na velkých talířích, pití si přidávají samostatně.

Pobyt venku: 9.20/9.40 – 11.30/12.00

Přibližně okolo 9,40 hod. začíná probíhat převlékání na pobyt ven. Nezbytnou součástí učení je učení v přírodě, které skýtá dětem mnoho prožitků. Vycházky do okolí střídáme s pobytem na zahradě s ohledem na počasí. A právě v přírodě a ve svojí obci se aplikuje do vnímání dětí značná část poznatků a prožitků, potřebných pro správný rozvoj osobnosti dítěte.

Oběd: 11.30/12.00 – 12.00/12.30

Hygiena, společný oběd

Odpolední odpočinek: 12.00/12.30 – 14.00/14.15

Po 12.00/12.30 začíná příprava na odpolední odpočinek – hygiena, po obědě děti odpočívají společně na lehátku, kde jim učitelka čte nebo vypráví pohádku, občas děti poslouchají reprodukované pohádky z CD přehrávače. Děti, které nespí, mají možnost věnovat se po krátkém odpočinku na lehátku klidovým činnostem u stolečku. (Předškoláci mohou ke konci roku vyprávět dětem pohádky sami.)

Odpolední svačina: 14.00/14.20 – 14.15/14.35

Před 14.00 hod. se děti postupně probouzí a vstávají, probíhá odpolední svačina. 

Odpolední činnosti dle zájmu dětí:

Po svačině se odpolední činnost odvíjí společně ve třídě, kromě teplých a slunečných dní, kdy děti odchází na školní zahradu. Dětem jsou nabízeny zahradní průlezky, oblíbené hry. Učitelka dává prostor dětem k rozvíjení jemné motoriky,  grafomotoriky (zejména předškolákům), a individuálně pracuje s dětmi (logopedická péče, dokončování prací z dopoledních či nedokončených činností). Děti se s rodiči rozchází postupně.

Zavíráme v 16.00 hod.

Pitný režim

Od 7.00 hodin mají děti v každé třídě po celý den pití, které podle potřeby doplňuje provozní pracovnice, která se stará rovněž o mytí nádob k pitnému režimu. Nápoje se obměňují: ovocné čaje, vitamínové nápoje, šťávy.

      Respektujeme právo a potřebu dítěte být co nejvíce s rodiči, proto vycházíme vstříc rodičům, kterým se naskytne možnost dřívějšího vyzvednutí dítěte.

 

V Únanově 30.8. 2021

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Oznámení o výši úplaty

za zájmové vzdělávání pro školní rok 2024 / 2025 je zveřejněno na úřední desce.

Rozhodnutí o přijetí do školní družiny od 1. 9. 2024

naleznete v sekci Úřední deska. Všichni uchazeči byli přijati.

Ovoce a zelenina do škol

V 18. týdnu se mohou děti těšit na BIO DŽUS 100% jablko . Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

V 18. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo žervé. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech.

AKTUALITY MŠ

Oznámení o výši úplaty

za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024 / 2025 je zveřejněno na úřední desce.

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign