logotyp

Plán akcí a aktivit

Školní rok: 2022 - 2023

Spolupráce s rodiči:
Schůzka s rodiči                                                6. 9. 2023 v 16.00 hod.
Logopedická depistáž                                        
Dýňové odpoledne                                             říjen 2023                         
Fotografování dětí                                              4.10.2023 v 8.00 hod.
Výzdoba zahrádky - "Slunečnice"                         září 2023
Čtení rodičů dětem                                               6. 11. - 10. 11. 2023                  
Vyrábění na dětský vánoční jarmark DÚ - 10 - 15 výrobků
Sreeningové vyšetření očí                                   
Prodejní výstavka Chráněných dílen               1. 12. - 15. 12. 2023
Vánoční koledování na dvorku                       14. 12. 2023 v 16.00 hod.
Dětský vánoční jarmark                                      14. 12. 2023
Masopustní průvod po vesnici                                        
Čtení rodičů dětem                                       18. 3. - 22. 3. 2024                   
Fotografování dětí s jarní tématikou                            
Zápis do 1. třídy ZŠ                                           duben 2024                 
Velikonoční odpoledne s dětmi dopoledne            
Zápis do MŠ                                                     květen 2024
Cykloden                                                          květen 2024
Den matek                                                        16. 5. 2024
Schůzka s rodiči nových dětí                                červen 2023
Rozloučení s předškoláky                                     20. 6. 2024 v 16.00 hod.   
Sběr baterií                                                             celoročně
Prodejní výstavky knížek                                            celoročně
Fond Sidus - charitativní sbírka na podporu dětských nemocnic

Spolupráce se ZŠ:

"Děti čtou dětem" - žáci ze ZŠ dochází 1x měsíčně číst dětem do MŠ
Grafomotorický kurz pro předškoláky v ZŠ - v režii ZŠ
Návštěva dětí z MŠ v 1. třídě před zápisem do 1. třídy                                                           
Návštěva prvňáčků s prvním vysvědčením v MŠ    31. 1. 2024  
Masopustní průvod s návštěvou ZŠ                                                        
Návštěva školní družiny
Účast MŠ na kulturních akcích - kouzelník, koncerty, listování apod.   

Spolupráce s ostatními organizacemi:

Logopedická depistáž (SPC)                     
Příspěvky do Únanovských novinek                      čtvrtletně
Dýňové odpoledne
Masopustní průvod s návštěvou OÚ, ZŠ                    
Návštěva místní knihovny                                březen 2024
Vítání občánků (OÚ)                                     
Cykloden                                                       květen 2024                                       
Myslivecký svaz
Screeningové vyšetření očí                                        
Výlet za včelaři do Mikulovic                             jaro 2024               
Beseda s SDH                                                červen 2024

Akce a aktivity s dětmi:
                                       
Prohlídka výstavy podzimních plodů v kostele 
Nácvik požárního poplachu     
Děti čtou dětem    
Podzimní pěší dopolední výlet ke Mlejnku                                                                        
Hudební vystoupení Mgr. Vojkůvka                                        
Divadlo ve školce
Děti čtou dětem                                                              
1. divadlo (Znojmo) - "O Balynce, dobrém štěněti a třídě nízkých kamarádů"     31. 10. 2023
2. divadlo (Znojmo) - "Krysáci a ztracený Ludvík"                                             5. 12. 2023
Mikulášská nadílka v MŠ                                                             6. 12. 2023 dopoledne   
Děti čtou dětem                                                                       
Advent s p. farářem Martinem                                                                                               
Dudáci ve školce - Tryhukovi                                                                                                                                             
Vánoční koledování a dětský jarmark                                           14. 12. 2023 v 16.00 hod.
Přišel ježíšek - vánoční nadílka ve školce                                     15. 12. 2023
Návštěva jesliček v kostele                                                         leden 2024
Děti čtou dětem                                                                                                                      
Tříkrálová koleda po vesnici                                                         6. 1. 2024
3. divadlo (Znojmo) - "Kosí bratři"                                               13. 2. 2024               
Děti čtou dětem                                                             
4. divadlo (Znojmo) - "Nedráždi bráchu bosou nohou"                    12. 3. 2024
Děti čtou dětem                                                                                                                            
Velikonoce s panem farářem Martinem
Vítání občánků                                                                
Jarní pěší dopolední vycházka                                                      
Vynášení smrtky - loučení se zimou 
Děti čtou dětem                                                                                                                                                                           
Zábavná první pomoc
Čarodějnický rej na zahradě
Děti čtou dětem                                                              
Čarodějnický rej na zahradě
5. divadlo (Znojmo) - "Čert a Káča"                                      23. 4. 2024
Kejklířské vystoupení
Děti čtou dětem 
Tablo předškoláků
Zábavná první pomoc pro děti??                                                               
Loučení s předškoláky                                                         20. 6. 2024 v 16.00 hod.
Beseda s hasiči                                                                   červen 2024
Pěší výlet do Losolos                                                         
Oslava konce školního roku

Podrobnější informace o plánovaných akcích nebo případné změny se dozvíte včas na nástěnkách v mateřské škole i na webových stránkách školy: www.skolaunanov.cz.

Sledujte proto pravidelně nástěnky v mateřské škole a webové stránky.  

 

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Stávka

V pondělí 27. 11. 2023 proběhne jednodenní stávka všech pracovníků školy. Více informací najdete na Nástěnce.

Ovoce a zelenina do škol

V 38. týdnu se mohou děti těšit na bio blumy . Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

V 38. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo plnotučné mléko. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech.

AKTUALITY MŠ

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign