logotyp

Zápis do 1. ročníku

Iformace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,
vzhledem k trvajícím mimořádným opatřením naší vlády bude letos zápis do 1. třídy opět probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole

Týká se:
 • všech předškolních dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015,
 • dětí, jejichž rodiče budou žádat o odklad povinné školní docházky,
 • dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky,
 • dětí, kterým byl v průběhu minulého školního roku povolen dodatečný odklad školní docházky.

Zákonní zástupci doručí škole žádost o přijetí do 1. ročníku (odklad povinné školní docházky) včetně příloh v termínu od 1. 4. do 29. 4. 2021.

Kde lze získat žádosti:
 • Žádosti lze vytisknout na webových stránkách školy www.skolaunanov.cz v sekci Zápis do 1. ročníku.
 • Žádosti lze v papírové podobě také vyzvednout ve škole v zádveří hlavního vchodu každý pracovní den od 7 do 14 hodin. 

Jak lze žádost včetně příloh podat:
 • osobně řediteli školy v úředních hodinách Úterý: 10:00 - 12:00, Čtvrtek: 12:00 - 14:00,
 • vhozením do volně přístupné poštovní schránky školy na adrese Únanov 56 (na obálku napište ZÁPIS DO ZŠ),
 • prostřednictvím České pošty (obyčejný dopis)
 • do datové schránky školy ybvmip7

K žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, prosím, přiložte:
 • prostou (neověřenou) kopii rodného listu dítěte,
 • případně prostou kopii rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče.

K žádosti o odklad školní docházky, prosím, přiložte:
 • prostou (neověřenou) kopii rodného listu dítěte,
 • doporučení školského poradenského zařízení,
 • doporučení pediatra nebo klinického psychologa.Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:
1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a
2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a
3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Počet žáků, které je možné přijmout

Pro školní rok 2021/2022 může být z kapacitních důvodů přijato do 1. ročníku nejvýše 30 žáků.
V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Kritéria pro přijímání žáků
 1. Přednostně budou přijati žáci s místem trvalého pobytu v obci Únanov. Pokud jejich počet překročí počet volných míst, rozhodne o přijetí veřejné losování.
 2. Žáci s trvalým pobytem v jiné obci. Přednost budou mít žáci, jejichž sourozenec bude v době zápisu navštěvovat Základní školu Únanov. Zbylá kapacita bude doplněna veřejným losováním.

Pro případné dotazy lze využít tyto kontakty:

E-mail: zs.unanov@skolyjm.cz
Tel.: 606 545 831 (ředitel školy)Mgr. Rostislav Koc
ředitel školy
RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

Informace naleznete na Nástěnce.

Zápis do 1. ročníku

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí. Více informací naleznete v sekci Zápis do 1. ročníku.

Ovoce a zelenina do škol

Dodávky jsou dočasně přerušeny.

Mléko do škol

Dodávky jsou dočasně přerušeny.

AKTUALITY MŠ

Informace pro strávníky

platné od 1. 3. 2021.

Informace k provozu MŠ od 1. 3. 2021

naleznete v sekci Informace pro rodiče.

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign