logotyp

Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Matušincová

 e-mail: zs.unanov@skolyjm.cz

Telefon: 515 228 626

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:  pondělí 14.00 – 14. 30 hod

                                                              čtvrtek 13.00 – 14. 00 hod

                                                              po předchozí domluvě kdykoli

 

Výchovný poradce vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou.
Poskytuje žákům, zákonným zástupcům a učitelům informace:

 • o činnosti zařízení výchovného poradenství a možnostech využívání jejich odborných služeb,
 • o otázkách důležitých pro rozvoj osobnosti žáků v procesu jejich výchovy a vzdělávání,
 • o otázkách významných pro prevenci a nápravu problémů, které se vyskytují ve vývoji, výchově a vzdělávání žáků,
 • metodicky usměrňuje informační činnost učitelů,
 • zabezpečuje na škole konzultační službu pro žáky, zákonné zástupce a učitele.

Na výchovného poradce se lze obracet s následujícími okruhy problémů:

 • neprospěch ve škole, problémy se zvládáním učiva
 • doporučení do PPP (popř. do jiného odborného pracoviště)
 • děti se SPU
 • zdravotní omezení, případně zvýhodnění v různých oblastech vzdělávání (dyslexie, dyspraxie apod.)
 • problémy ve vztazích (se spolužáky, členy rodiny)
 • problémy se sebou samým (např. strach, úzkost, deprese aj.)
 • otázky studia na víceletém gymnáziu, výběr školy pro pokračování ve vzdělávání na 2. stupni ZŠ

Výchovný poradce Váš problém posoudí a v nutných případech Vám zprostředkuje konzultaci s odborníky, kteří Vám mohou pomoci.

Celoroční plán výchovného poradce:

 • konzultace pro žáky, rodiče, učitele
 • sledování a evidence žáků se SPU
 • sledování a evidence žáků s poruchou chování
 • jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť
 • spolupráce s PPP, kurátorkou, SVP, Policií ČR a dalšími odbornými pracovišti
 • výchovné komise, řešení a projednávání studijních, kázeňských a výchovných problémů
 • zajišťování vyšetření žáků v PPP, spolupráce při tvorbě IVP
 • hodnocení (s rodiči žáků) a případné úpravy IVP
 • sledování a evidence přijímacího řízení na víceletá gymnázia
 • porady a další vzdělávání výchovných poradců v PPP a na jiných odborných pracovištích

 

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Ovoce a zelenina do škol

V 38. týdnu se mohou děti těšit na bio blumy . Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

V 38. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo plnotučné mléko. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech.

AKTUALITY MŠ

Zápis do mateřské školy

proběhne v úterý 7. 5. 2024 v době od 15 do 16.30 hodin v budově mateřské školy. Informace jsou k dispozici v sekci Zápis do MŠ..

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign