logotyp

Nástěnka

Sběr papíru

Sběr papíruBude se konat 21. 5. 2024, kontejnery budou přistaveny opět v místech bývalé Jednoty. Těšíme se na vaši účast.

Divadlo RADOST - Ronja, dcera loupežníka

Dne 11.1.2024 budeme odjíždět od školy v 7.30 hod. do divadla Radost v Brně, kde od 9.00 hod. proběhne představení. Děti budou mít s sebou svačinu, pití. Doporučuji s sebou sáček, kdyby se jim udělalo nevolno. Odjíždět z Brna budeme v 11.15 hod., ke škole dojedeme kolem 12.30 hod.= děti půjdou na oběd a pak do ŠD. Odpolední TV pro 4.,5. třídu odpadá.
P.uč. Mgr. Věra Jantošová

Jednodenní výstražná stávka 27.11.2023

Jednodenní výstražná stávka 27.11.2023

Celodenní stávka proběhne v pondělí 27. listopadu 2023.

My jako školské zařízení jsme se rozhodli stávku podpořit a zúčastnit se jí. Naším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělávání.

Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Nelze ovšem šetřit na nesprávném místě. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí.

Důvody, které nás vedou k účasti ve výstražné stávce jsou následující:

 • snížení objemu prostředků na platy nepedagogů (techničtí a ekonomičtí zaměstnanci)
 • snížení počtu míst nepedagogických pracovníků ve školských zařízeních (dopad na platy všech zaměstnanců)
 • nezvyšování finančních prostředků na platy pro ostatní pedagogické pracovníky
 • krácení prostředků na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) – pomůcky, školení aj.
 • vyplácení náhrady platu při nemoci ze mzdových prostředků
 • plán snižování počtu odučených hodin s možnými dopady na zaměstnanost (PHmax)
 • snížení počtu asistentů, šetření na podpůrných opatřeních

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání.

Věřte, že touto jednodenní výstražnou stávkou nebojujeme pouze za sebe, ale hlavně za Vaše děti.

Zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Únanov

 

4. 9. 2023 Informace k zahájení nového školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci,
končí letní prázdniny a přiblížil se den, kdy se opět společně setkáme na slavnostním zahájení nového školního roku. Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. 9. 2023. V 8 hodin zazní ve školní tělocvičně státní hymna, vystoupí páťáci s krátkým programem, pozdraví vás pan starosta a následně přivítáme nové prvňáčky, které prosíme, aby si s sebou přinesli své aktovky.  
Po slavnostním zahájení se děti sejdou s třídními učiteli v kmenových třídách a poté mohou odejít domů.  
Pokud bude třeba, zajistíme chod školní družiny pro přihlášené děti. Doporučuji, aby si tito žáci s sebou vzali svačinu. 
Provoz školní jídelny bude zahájen od 5. 9. 2023.
 
Všem přeji klidný a úspěšný školní rok.Mgr. Rostislav Koc
ředitel školy

Čtvrtek 29. 6. 2023 sportovní dopoledne

Ve čtvrtek proběhne sportovní klání mezi našimi žáky. Odpolední výuka čtvrté a páté třídy odpadá = žáci končí ve 12.35 hod.

Upozornění všem našim plavcům

Upozornění všem našim plavcůmPo prázdninách hned v pondělí 20. 3. 2023 po první hodině jedeme na bazén = náhrada za hodinu z prázdnin.
V úterý 21. 3. 2023 se jede také na bazén po první hodině - tak jak jsme zvyklí. Mgr. Věra Jantošová

Jarní prázdniny 13.-17.3.2023

Jarní prázdniny 13.-17.3.2023Všem přejeme krásné zážitky během jarních prázdnin. Pozor na nebezpečí a úrazy - ať se za týden opět všichni sejdeme ve svých třídách. Mgr. Věra Jantošová

Divadelní představení - Znojmo

V pátek 3. 3. 2023 pojedeme do Znojemského divadla na další představení. Sraz ve škole v 7.45. Odjezd od školy: v 8.00 (1-5. třída).

16.12.2022 divadelní představení v Městském divadle Znojmo

V pátek 16. 12. 2022 pojedeme do Znojemského divadla na další představení. Sraz ve škole v 7.45. Odjezd od školy: v 8.00 (1-5. třída).

Po skončení divadelního představení se přemístí 1. a 2. třída na Střední zdravotnickou školu a 3-5. třída na Městskou policii Znojmo, kde proběhnou pro děti preventivní výchovné programy. Ze Znojma se společně vrátíme do školy, kde budou žáci mít ukončenou výuku podle rozvrhu.

Všem přeji příjemný zážitek a mnoho zajímavých informací pro běžný život - p. uč. Mgr. Věra Jantošová

15.12.2022 Návštěva brněnského divadla Polárka

Ve čtvrtek 15. 12. 2022 pojedeme do divadla Polárka v Brně.

Na představení si žáci donesli 90 KČ. Sraz před školou, či ve škole: v 6.45 a odjezd od školy: v 7.00 hod.

Všem přeji příjemný zážitek p. uč. Mgr. Věra Jantošová

10. 11. 2022 Třídní schůzky

Ve čtvrtek 10. 11. 2022 proběhnou od 17 hodin čtvrtletní třídní schůzky. Sejdeme se přímo v kmenových učebnách.

Těšíme se na setkání.

Rostislav Koc,
ředitel školy

Výukový program - Hvězdárna a planetárium Brno

Výukový program - Hvězdárna a planetárium Brno

Odjezd do hvězdárny v Brně bude v pátek 14. 10. v 6.00 od školy.
Děti budou mít s sebou v batůžku vhodnou svačinku a pití, oblečení podle počasí. Do školy se vrátíme kolem obědu, ŠD bude jako obvykle. Mgr. Věra Jantošová

30. 8. 2022 Informace k zahájení nového školního roku 2022/2023

Vážení rodiče,
nový školní rok 2022/2023 slavnostně zahájíme ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8 hodin ve školní tělocvičně. Prosíme budoucí prvňáčky, aby si s sebou přinesli aktovku na učebnice a pomůcky. 
Po slavnostním zahájení se děti sejdou s třídními učiteli v kmenových třídách a něsledně mohou odejít domů.
Pokud bude třeba, zajistíme chod školní družiny pro přihlášené děti. Doporučuji, aby si tito žáci s sebou vzali svačinu. 
Provoz školní jídelny bude zahájen od 2. 9. 2022.
 
Všem přeji, aby byl nastávající školní rok pro děti, rodiče i zaměstnance školy klidný a úspěšný.Mgr. Rostislav Koc
ředitel školy
Vážení rodiče a přátelé školy,
srdečně Vás zveme na
 
ŠKOLNÍ AKADEMII,
 
která se uskuteční 27. června 2022
v 16.00 na školním hřišti.

 

Školní výlet do Znojma - Trnkova zahrada - 15.6.2022

Školní výlet do Znojma - Trnkova zahrada - 15.6.2022Na tomto výletě nás čeká multimediální projekt plný nevšedních zážitků na pomezí výstavy, divadelního představení a animovaného filmu s respektem k dílu světoznámého ilustrátora Jiřího Trnky. Malé návštěvníky čeká honička se zlomyslným kocourem na kočkodromu. O čem sní sádrový trpaslík, odhalí pohled do trpaskopu. Hudební vyžití nabídne štěkafón, slonograf ukrývá cirkusová čísla v podání nemotorných slonů a nebude chybět ani mluvící velryba. Zahrada je plná objevů, příběhů a her, ale dá se v ní i příjemně odpočívat. Stačí si lehnout pod nebehled a pozorovat rozkvetlé stromy, ptáky i poletujícího draka pod jasnou letní oblohou. Příběh zapomenuté zahrady z jiných časů umocňují unikátní prostory Louckého kláštera. Pojďme poznat město Znojmo tak trochu jinak než obvykle. Mgr. Věra Jantošová

Výlet do ZOO Jihlava - květen 2022

Výlet do ZOO Jihlava - květen 2022Dne 10. 5. 2022 pojedeme do ZOO Jihlava. Odjíždíme v 7.00 hod. od školy. V ZOO na nás čeká program, procházka areálem ZOO po expozicích.
Dětem dejte pohodlné a vhodné oblečení i obuv dle počasí. Do batůžku přibalte pláštěnku pro případ nepřízně počasí. Komu bývá špatně, ráno dát dítěti kinedril, do batůžku nový igelitový sáček.
Nachystejte dostatek vhodného jídla na celý den – (svačina, oběd a odpolední svačina).
Přiměřené finance na pití, dárečky + kartičku pojištěnce dejte do peněženky.
Odjezd z Jihlavy kolem 13.00 – návrat ke škole kolem 15.00 hod.
Děti, které budou odcházet domů po příjezdu samy, budou mít napsaný lísteček. 
Děkujeme, Mgr.Věra Jantošová

12. 3. 2022 Zrušení povinnosti nošení roušek a respirátorů

Vážení rodiče,
s účinností od 14. března 2022 se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest ze de 9. 3. 2022. Nově již tedy není předepsáno nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorách budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb.
Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Od 14.3.2022 tedy platí, že
• děti a žáci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.,
• zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv,
• třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek,
• pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku.

Z uvedeného vyplývá, že když například pojedeme autobusem do divadla nebo na plavání, tak děti roušku mít nemusí. Pokud bychom použili běžnou linku, tak tato povinnost nadále platí. Rostislav Koc,
ředitel školy

1. 3. 2022 Pomoc Ukrajině

Vážení rodiče,
v těchto dnech celý svět sleduje průběh rusko-ukrajinského konfliktu, ve kterém umírají také civilisté i nevinné děti. Z tohoto důvodu se připojujeme k výzvám pana senátora Třetiny a města Znojma k možnostem, jak postiženým lidem pomoci. 
V příloze najdete dopis pana senátora,který adresoval starostům a leták města Znojma k organizaci materiální sbírky pro Ukrajinu.  

Děkujeme vám za poskytnutou pomoc.

Rostislav Koc,
ředitel školy

27. 1. 2022 Třídní schůzky

Ve čtvrtek 27. 1. 2022 proběhnou od 17 hodin pololetní třídní schůzky. Vzhledem k platným protiepidemickým opatřením se opět neuskuteční společné zasedání, ale sejdeme se přímo v kmenových učebnách. Prosíme rodiče a zákonné zástupce, aby po celou dobu pobytu ve školní budově měli nasazený respirátor.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.

Rostislav Koc,
ředitel školy

30. 12. 2021 Testování od 3. 1. 2022

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí vlády ČR bude ve školách od 3. 1. 2022 pokračovat pravidelné testování žáků na COVID-19. Nově to bude od 3. do 16. ledna dvakrát týdně - v pondělí a ve ...

22. 11. 2021 Testování žáků

Vážení rodiče,
v pondělí 22. 11. proběhne v naší škole další testování všech žáků na Covid-19 formou antigenních testů. Testy budeme opakovat také za týden, tedy v pondělí 29. 11. 2021.   

18. 11. 2021 Třídní schůzky

Ve čtvrtek 18. 11. 2021 proběhnou od 17 hodin třídní schůzky. Vzhledem k platným protiepidemickým opatřením se tentokrát neuskuteční společné zasedání, ale sejdeme se v kmenových učebnách. Prosíme ...

2. 11. 2021 Hudební vystoupení

Po delším čase k nám opět přijede pan Břetislav Vojkůvka se svým zábavným hudebním vystoupením s názvem Muzikálek. Vystoupení je sestaveno z melodických písní a rytmických skladeb českých a ...

Podzimní prázdniny

Ve dnech 27. a 29. 10. 2021 proběhnou podzimní prázdniny. Vzhledem k malému zájmu rodičů a žáků o školní družinu bude v tyto dny její činnost přerušena.


Mgr. Rostislav Koc

30. 8. 2021 Informace k zahájení nového školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,
nový školní rok 2021/2022 slavnostně zahájíme ve středu 1. 9. 2021 v 8 hodin ve školní tělocvičně. Vzhledem k tomu, že jsou v platnosti aktuální nařízení ministerstva ...

9. 6. 2021 Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče,
dovoluji si vás pozvat na třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek 17. 6. 2021. Společná část proběhne od 17 hodin v učebně D. Vzhledem k tomu, že 11. 7. končí funkční období ...

8. 6. 2021 Informace k užívání roušek

Vážení rodiče,
vláda na svém jednání dne 7. 6. 2021 rozhodla o změně opatření k používání ochranných prostředků dýchacích cest. 
S účinností od 8. 6. 2021 žáci i pedagogové nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.
Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy nebo při pohybu ve společných prostorách školy) zůstává stejný režim jako doposud.


Mgr. Rostislav Koc
ředitel školy

Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

Vážení rodiče,
od pondělí 17. 5. 2021 dochází na základě nového mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k následujícím změnám:

Na základní škole
 • je zrušena povinnost dodržovat homogenitu skupin ve vyučování a při stravování,
 • žáci se budou vyučovat podle rozvrhů, které platily od září 2020,
 • výuka tělesné výchovy je umožněna pouze ve venkovním prostoru,
 • při sportování nemusí mít žáci roušky,
 • nadále platí zákaz zpěvu v hodinách hudební výchovy,
 • nadále platí povinnost nosit roušku uvnitř budovy i při vyučování,
 • testování antigenními testy bude probíhat vždy v pondělí,
 • pokud se žák z nějakého důvodu testování nezúčastní, bude otestován po příchodu do školy.
Ve školní družině
 • se vracíme k běžnému provozu na dvě oddělení,
 • 1. oddělení tvoří žáci 1. a 2. ročníku, 2. oddělení žáci 3. - 5. ročníku,
 • ranní provoz od 6:00 do 7:40 bude probíhat v 1. oddělení,
 • od 15:00 do 16:00 hodin se obě oddělení spojují.
Další informace
 • provoz kroužků již do konce školního roku nebude obnoven,
 • rodičům budou poplatky, které škole na provoz kroužků uhradili, vráceny.


Mgr. Rostislav Koc
ředitel školy

Změna testování žáků od 3. 5. 2021

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 29. 4. 2021 dochází ke změně v testování žáků od 3. 5. 2021. Podle nových pravidel se mění frekvence testování antigenními testy na jedenkrát týdně. Testovat se tedy budeme pouze v pondělí. Pokud některý z žáků nebude tento den ve škole, otestuje se v den jeho příchodu. 
Dále jsme byli informováni, že nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách nebo pro účely amatérského sportu. Klient nebo sportovec (případně jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením

Mgr. Rostislav Koc
ředitel školy

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
konečně nastal čas, kdy se epidemiologická situace zlepšila a ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s ministerstvem školství rozhodlo o částečném zmírnění ...

Informace k pravidelnému neinvazivnímu testování žáků od 12. 4. 2021

Podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude žákům od 12. 4. 2021 umožněna osobní přítomnost ve škole pouze v případě, že se podrobí dvakrát týdně (pondělí, čtvrtek) ...

Ochrana dýchacích cest

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnicví je od 12. 4. 2021 do odvolání stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a ...

Provoz školní družiny od 12. 4. 2021

Vzhledem ktomu, že nám platná nařízení povolují organizaci školní družiny pouze za předpokladu, že dodržíme homogenitu oddělení, nastavujeme její provoz od 12. 4. 2021 do odvolání takto:
Pro ...

Doplňkové informace k provozu školy od 12. 4. 2021

Vzhledem k velikosti naší školy se nás netýká tzv. rotační způsob výuky. Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.V učebnách se bude před vyučováním i v ...

Informace k provozu školy od 29. 3. 2021

Vážení rodiče,
podle informací z MŠMT se stávající opatření opět prodlužují. Nové datum, do kdy by měla platit, je stanoveno na 11. duben. Současně jsme také obdrželi první informace k ...

Informace k provozu školy od 22. 3. 2021

Vážení rodiče,
poskytujeme vám informaci z MŠMT k dalšímu prodloužení opatření do 28. 3. 2021. 

Mgr. Rostislav Koc
ředitel školy ...

28. 2. 2021 Informace ke stravování od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,
mám pro vás dobrou zprávu. Jelikož se nahlásil dostatečný počet zájemců o odebírání obědů z naší školní jídelny, nebudeme přerušovat její provoz. Platí tedy, že od 1. 3. mají ...

27. 2. 2021 Informace k provozu ZŠ a MŠ od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,
epidemiologická situace se bohužel opět zhoršila, a tak místo očekávaného rozvolnění musela naše vláda přistoupit ke zpřísnění opatření. Od 27. 2. byl vyhlášený na území České ...

19. 2. 2021 Informace k provozu školy od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,
z veřejně dostupných informací z médií vyplývá, že se naše vláda bude snažit dodržet závazek o postupném vracení žáků do škol. Určitě je to přání také většiny dětí, rodičů i ...

14. 2. 2021 Informace k provozu školy od 15. února 2021

Vážení rodiče,
jak jste se již určitě dozvěděli z médií, bude i v dalších čtrnácti dnech pokračovat nouzový stav. Vláda dnes rozhodla o jeho nové platnosti od 15. 2. do 28. 2. 2021. Podle ...

28. 1. 2021 Informace k provozu školy od 1. února 2021 do 14. února 2021

Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nás dnes informovalo, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz ...

11. 1. 2021 Upozornění žákům a rodičům

Vážení rodiče,
byli jsme dnes jedním z rodičů upozorněni, že se po Únanově pohybovalo auto, jehož řidič nabízel svezení nezletilému dítěti.
Prosíme vás, abyste poučili své děti, jak se ...

Informace k výuce od 11. 1. 2021

Vážení rodiče,
podle sdělení ministerstva školství bude provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna 2021 i nadále probíhat ve stejném režimu jako od 4. ledna. Platí tedy, že ...

Informace k výuce od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že je v současné době vyhlášený 5. stupeň systému PES, jsou pro nás od 4. 1. 2021 platná tato opatření:

Žáci 1. a 2. ročníku se budou vzdělávat ...

14. 12. 2020 Ministerstvo školství upravilo organizaci školního roku

Vážení rodiče,
ministerstvo školství dnes vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie rozhodlo o uzavření škol ve dnech 21. a 22. prosince. Tyto dny jsou vyhlášeny jako Dny boje proti covidu. ...

27. 11. 2020 Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,
od 30. 11. je umožněna osobní přítomnost všech žáků 1. stupně (1. - 5. ročník) ve škole. Nadále však platí různá omezení, kterými se musíme řídit. Pokud se nedostaneme do stupně ...

19. 11. 2020 MŠMT potvrdilo termín návratu ostatních ročníků do školy

Vážení rodiče,
ministerstvo školství nám právě oficiálně oznámilo termín návratu 3., 4. a 5. ročníku do školy. Pokud se epidemická situace výrazně nezmění k horšímu, bude těmto ročníkům umožněn ...

13. 11. 2020 Změny od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,
rozhodnutím vlády dochází od 18. listopadu k rozvolňování opatření ve školství. Od středy 18. 11. 2020 je žákům 1. a 2. ročníku umožněn návrat do školy. Návrat ostatních žáků se ...

29. 10. 2020 Aktuální informace

Vážení rodiče,
jak jsem vás již informoval, bude od pondělí 2. 11. 2020 pokračovat výuka v základní škole distanční formou. Na základě žádosti paní vedoucí stravování vám chci připomenout, že ...

27. 10. 2020 Návrat žáků do škol se odkládá

Vážení rodiče, milí žáci,
jak už asi víte z médií, rozhodla se naše vláda odložit návrat žáků do škol. Nový termín se pravděpodobně dozvíme v pátek, ale už nyní je jisté, že od pondělí 2. ...

23. 10. 2020 Dopis pana ministra školství

Vážení rodiče,
dnes se na nás obrátil pan ministr školství s prosbou o rozeslání informací žákům ohledně nutnosti dodržovat vyhlášená protiepidemiologická opatření nejen v době nadcházejících ...

22. 10. 2020 Covidové prázdniny

Vážení rodiče,
blíží se konec týdne a nejeden z Vás se určitě zajímá o to, co bude dál. V tété době jsme si museli zvyknout na skutečnost, že je potřeba neustále sledovat aktuální situaci. ...

18. 10. 2020 Nabídka společnosti SILCOM

Vážení rodiče,
společnost SILCOM Multimedia, s.r.o., která je naším dlouholetým partnerem, se na nás obrátila s exkluzivní nabídkou. Po dobu plošného uzavření škol umožní žákům bezplatný ...

14. 10. 2020 Informace ze školní jídelny

Vážení rodiče,
dnes jsme obdrželi informaci z ministerstva školství, ve které jsou upřesněna vládní opatření platná od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020. Kromě jiného zde uvádějí také možnost ...

14. 10. 2020 Informace k zajištění péče o děti u vybraných profesí

Váření rodiče,
v souvislosti s přechodem škol na distanční výuku od 14. 10. 2020 se naše vláda zavázala zajistit péči o děti zaměstnanců vybraných profesí – například zdravotních sester, lékařů ...

13. 10. 2020 Aktuální informace rodičům

Vážení rodiče,
po celodenním jednání se naše vláda včera usnesla na dalších opatřeních, které by měly výrazně ovlivnit nepříznivý vývoj nemoci Civid 19. I když jsme byli ještě nedávno ...

9. 10. 2020 Informace k novým vládním opatřením

Vážení rodiče,
nemoc označovaná jako Covid 19 na nás opět doléhá a počty nakažených prudce rostou. Naše vláda na to zareagovala přijetím dalších opatření, která se týkají mimo jiné také ...

5. 10. 2020 Činnost kroužků pozastavena

Vážení rodiče,
vzhledem k vyhlášeným krizovýn opatřením naší vlády (viz Usnesení vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 č. 958) a Nařízení KHS k režimu od 5. 10. do 18. 10. 2020 jsme se rozhodli přerušit ...

2. 10. 2020 Informace k novému opatření KHS

Vážení rodiče,
Krajská hygienická stanice nám doručila nové nařízení, které se týká činnosti škol v období od 5. do 18. října 2020. Pro naši školu je aktuální informace o tom, že v uvedeném ...

22. 9. 2020 Stanovisko ředitele školy k návrhu pana ministra zdravotnictví

Vážení rodiče,
dnes dopoledne jsme na tiskové konferenci nového ministra školství zaznamenali doporučení ředitelům škol, aby na pátek 25. září vyhlásili ředitelské volno pro žáky a pomohli tak ...

29. 10. 2020 Aktuální informace

Vážení rodiče,
jak jsem vás již informoval, bude od pondělí 2. 11. 2020 pokračovat výuka v základní škole distanční formou. Na základě žádosti paní vedoucí stravování vám chci připomenout, že žáci při distanční formě vzdělávání mají nárok na dotovaný oběd, který je ale potřeba nahlásit nejpozději den předem do 10:30 hodin. Prosím tedy rodiče, kteří budou mít zájem odebrat v ponělí pro děti oběd, aby to telefonicky nahlásili paní Kovářové na tel. 515 265 561 do pátku 30. 10. do 10:30 hodin. 
Vzhledem k tomu, že ještě nevíme, jak rozhodně vláda v pátek o osudu speciálních a mateřských škol, připomínám, že školní jídelna je z rozhodnutí zřizovatele v provozu, pokud má přihlášených minimálně 20 strávníků, kteří mají nárok na dotovaný oběd. Pokud by nastala situace, že budou uzavřeny také mateřské školy, měly by nárok na dotovaný oběd pouze děti, které mají ze zákona povinné předškolní vzdělávání. 
Více snad budeme vědět po pátečním jednání vlády. Samozřejmě vás budu opět aktuálně informovat.

Přeji vám pěkný zbytek týdne a pevné zdraví.

Mgr. Rostislav Koc,
ředitel školy

Roušky jsou opět povinné

Vážení rodiče,
ministr zdravotnictví dnes nečekaně vyhlásil nové opatření kvůli nepříznivému vývoji nemoci COVID-19. S platností od čtvrtka 10. 9. 2020 opět nařizuje povinné nošení roušek ve ...

Informace k čerpání podpory na školní pomůcky pro žáky 1. ročníku

Vážení rodiče,
jak jsme vás informovali již při zápisu do prvního ročníku, poskytuje Obec Únanov na základě usnesení Rady obce Únanov č. 10/2015 ze dne 2. 9. 2015 podporu rodičům dětí na ...

Sokolnická chata

Sokolnická chataV rámci Dne Země jsme měli navštívit Sokolnickou chatu, ale kvůli nepříznivému počasí se akce přesunula na 25.května.
Počasí nám tentokrát vyšlo a akce se zdařila. Děti si mohly prohlédnout sovy, dravce. Sokolníci nám pověděli o nich spoustu informací a ukázali nám, jak umí na zavolání přiletět nebo chytnout kořist. Poté se mohly děti občerstvit v nedalekém bistru a program pokračoval jízdou na koních. Můžete se podívat na fotogalerii, jak si jízdu žáci užívali.

Benešová

22.12. poslední výukový den v roce 2022

Odpolední výuka dnes odpadá, žáci končí 12.35. - ŠD v běžném režimu.
Všem přejeme šťastné a pohodové Vánoce, do nového roku plno zdraví, pohody a úspěchů.
Zaměstnanci školy

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Ředitelské volno

pro žáky ZŠ vyhlásil ředitel školy na dny 26. - 28. 6. 2024 z důvodu stavebních prací. Dokument naleznete v sekci Úřední deska.

Ovoce a zelenina do škol

V 18. týdnu se mohou děti těšit na BIO DŽUS 100% jablko . Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

V 18. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo žervé. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech.

AKTUALITY MŠ

Zápis do mateřské školy

proběhne v úterý 7. 5. 2024 v době od 15 do 16.30 hodin v budově mateřské školy. Informace jsou k dispozici v sekci Zápis do MŠ..

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign