logotyp

Archiv událostí 2018 - 2019

Podzim ve školkové zahrádce

Podzim ve školkové zahrádceZahrádka školky jakoby ožívá. A to díky nápaditosti, šikovnosti a zájmu rodičů a jejich dětí (určitě pomáhaly). Tentokrát to jsou výrobky ze dřeva. A velice se povedly. Nejen že vítají každodenně všechny ze školky, ale určitě potěší oko všech kolemjdoucích.
Za výrobky děkujeme.
Balíková Vlasta

Návštěva podzimní výstavy v kostele 18.10.2018

Návštěva podzimní výstavy v kostele 18.10.2018I letos přispěly děti svými výrobky na výstavu podzimních plodů u příležitosti tereziánského posvícení do kostela. Vytvořily krásný strom v barvách podzimu, rodinku ježků s jablíčky, létající papírové draky, tiskátková jablíčka a dokonce i posvícenské koláče.
Na výstavu se těšily. Hlavně, že uvidí svoje výrobky.
Výstava byla jako vždy velice pěkná. Děti se snažily poznat a pojmenovat všechny plodiny. Problém měly pouze s obilovinami. Ale ty určitě těžko poznají i školáci. Lákadlem byla krásně naleštěná jablíčka. Některé děti se užuž do nich chtěly zakousnout. A se svými výrobky byly děti nadmíru spokojené.
Balíková Vlasta

Jablíčkové odpoledne 18.10.2018

Jablíčkové odpoledne 18.10.2018Vůně jablíček, příjemná atmosféra, jablíčkové dobroty od maminek.
Rodiče měli možnost vyzkoušet si s dětmi různé tvoření na téma jablíčko: omotávání kartonového jablíčka a ježka přízí nebo si je polepit, "zavařování" - vystřihli si zavařovací sklenici a tiskli do ní jablíčka, vytvořili stojánek pod jablko na výstavu do chodby.
Maminky přinesly na ochutnávku jablíčkové dobroty - smažené placky s jablky, sypanou buchtu, hraběnčiny řezy, jablkový dortík. Školka také přispěla: listovým štrúdlem, sypanou buchtou, sušenýmy jablky a švestkami a lineckými kolečky s jablky.
Všichni ochutnali a pochutnali si!
Děti si pochutnávaly ještě druhý den po svačince.
Děkujeme za velmi pěkné jablíčkové odpoledne.
"Nesla si Evička jablíčka v košíčku. Potkala Pepíčka, měl novou čepičku.
 Pepíčku, Pepíčku, půjč mi tu čepičku. Půjčím ti Evičko, až mi dáš jablíčko."
Balíková Vlasta

Čtení rodičů dětem 29. 10. - 2. 11. 2018

Čtení rodičů dětem 29. 10. - 2. 11. 2018Když čtou rodiče dětem ve školce, je to pro děti svátek.
Na přání rodičů jsme zavedli čtení rodičů dětem i na podzim. Maminky a jeden tatínek se opět s chutí zapojili. Pro pracující maminky je to složitější. Ale děti to zvládají. Vítají každou změnu. Pohádky se dětem líbí; jsou přece přinesené z domu. A nebyla to vždy jen jedna pohádka. Děti si to užívaly a doufáme, že i rodiče.
A jaké pohádky děti poslouchaly? Např.: Dobrodružství myšiček, Císařovy nové šaty, Mořská panna, O slepičce a kohoutkovi, O posledním vrabčákovi, Hasičské pohádky, O Smolíčkovi, O zvířátkách, O Františkovi z Kouzelné školky ad.
Už se těšíme na jarní čtení pohádek.
Balíková Vlasta

8. Svatomartinský lampiónový průvod 12. 11. 2018

8. Svatomartinský lampiónový průvod 12. 11. 2018Svatý Martin se svým doprovodem přijíždí! Očekávají ho nejen únanovské děti a dospělí, ale i přespolní. Je přivítán s nadšením. Dobově oblečené děti ze školky ho vítají a nesou mu ochutnat víno a martinské rohlíčky. To už jsou nastoupeny téměř všechny děti ze školky a opěvují sv. Martina - zahrály i scénku o jeho dobrém skutku - obdarování žebráka polovinou svého pláště.
Poté družina sv. Martina předvádí s koňmi nádhernou čtverylku.
Sv. Martin nabízí dětem martinské perníčky, děti absolvují připravené hry - prohazování ohnivého kruhu kopím, házení kroužků na meč, jízda na dřevěných konících.
Už se stmívá a rozsvěcují se světýlka - lampióny. Průvod prochází téměř celou vesnicí přes náves do mateřské školy, kde na ně čeká občerstvení - teplý nápoj a maminkami a jedním tatínkem napečené martinské rohlíčky.
Sv. Martin se loučí a slibuje, že se zase příští rok objeví. Co víc si můžeme přát? Pěkné počasí, bohatý průvod - 8 bubeníků, sv. Martin s družinou, 2 praporečnice, dlouhatánský průvod plný světýlek a zvonící zvony.
Hezký pohled byl na přeplněný dvorek; příjemná atmosféra, žádný shon, jen čas k popovídání. Kéž by to takhle bylo častěji.
Velké poděkování patří dvěma policistům, kteří nám v pohodě stíhali zajstit stoprocentně bezpečný průvod vesnicí.
Velké poděkování i Marušce Klempové a jejím přátelům, bez nichž by se tato tradice těžko mohla uskutečnit. Děkujeme všem, kdo se podíleli na zdárném konání svatomartinské tradice.
Balíková Vlasta

Divadlo ve školce 16.11.2018

Divadlo ve školce 16.11.2018Pozvali jsme do školky divadlo Hvězdička (manžele Horákovi) z Hodonína. Přijeli s pohádkou "Krtek a prasátko". Děti vnímaly pohádku velice dobře. Pomáhaly zvířátkům zachránit prasátko, které zavřel nejprve vlk a pak známá nedobrá čarodějka Šinkabřinka, aby si ho mohli upéct.
I když prasátko bylo zpočátku sobecké - nechtělo se s kamarády dělit - tak mu kamarádi prominuli a zachránili ho. A vlk s čarodějkou byli po zásluze potrestáni.
Divadlo je hlavně pro nejmladší děti, aby shlédly pohádku v prostředí jim známém.
Děti si při pohádce zazpívaly známé písničky, např. Pec nám spadla, Travička zelená ad.
A ponaučení z pohádky?
*Nebýt sobecký, umět se rozdělit, vzájemně si pomáhat, vyhýbat se cizím lidem.*
Balíková Vlasta

Adventní vyrábění 27. 11. 2018

Adventní vyrábění 27. 11. 2018Na dětský jarmark se těší hlavně děti - předškoláci. Ale nejprve je potřeba zajistit výrobky, aby mohli prodávat. S tím pomáhají dětem jejich rodiče, hlavně maminky.
Paní učitelky připraví veškerý materiál a rodiče s dětmi, které jim radí, kompletují a vytváří "zboží" na jarmark - stromečky na několik způsobů, korálky, přání, jmenovky na dárky, svícny z přírodnin, ozdoby z vizovického těsta, dřevěné ozdoby ad.
Ve školce panovala velice příjemná nálada. Rodiče byli zabráni do práce, děti pomáhaly, hrály si nebo se proháněly po školce.
Všeho bude dostatek, "zboží" je připravené, předškoláci natěšení na prodávání.
Přijďte na dětský jarmark, 13. 12. 2018 v 16.00 hod. spojený s rozsvícením vánočního stromku a vystoupením dětí.
Balíková Vlasta

Divadlo ve Znojmě 27.11.2018

Divadlo ve Znojmě 27.11.2018Děti už měly velký zážitek z autobusu. V divadle se rozkoukávaly. Některé byly poprvé. Moc se jim líbilo.Připadaly si jak na zámku. Kolem plno zlata.
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila přijelo s představením
"POVĚSTI ČESKÉ ANEB POHÁDKY POD ŘÍPEM"
Muzikálové zpracování českých pověstí z dílny renomovaných autorů - Zdeňka Bartáka a Jiřího Chalupy. Na jevišti se odvíjely příběhy praotce Čecha, kněžny Libuše a silného Bivoje, ale i drama Ctirada a Šárky. Poutavé písničky Zdeňka Bartáka, které vtipně dokreslovaly situaci jednotlivých scének, si děti zpívaly spolu s herci. Nenechali děti v hledišti zahálet - zpívaly, tančily, tleskaly; bylo plno legrace. Nejvíce se dětem líbilo společné volání:"Ano, mistře!", protože to pan Jirásek neměl rád a moc se za to (naoko) zlobil.
České pověsti byly dětem podané velice pěknou formou přiměřeně jejich věku.
Balíková Vlasta
 

 

 

Mikulášská nadílka 6.12.2018

Mikulášská nadílka 6.12.2018"Mikuláš je hodný pán, nosí dětem marcipán..."
Do školky chodí Mikuláš poté, až ho uvidí děti doma. Letos přišel k mladším dětem s andělíčkem a ke starším s čertíkem.
Mladší děti si nadílku užívaly. Společně zazpívaly zimní písničky a vánoční koledy. Zvědavě pokukovaly, ale nebály se. Každé dostalo od Mikuláše balíček.
Starší děti byly odvážnější. Přistupovaly k Mikuláši jednotlivě nebo ve dvojicích a předvedly mu, jakou si pro něho připravily básničku nebo písničku. Společně nakonec zazpívaly vánoční koledu "Půjdem spolu do Betléma".
Mikuláši se všechno moc líbilo, ale koš měl prázdný! Čertík pytel plný! - Že by bylo něco v pytli?!? Mikuláš zkusil zakouzlit, a opravdu! První odvážný sáhl do hlubokého pytle a sladká nadílka! To už přicházely ostatní děti a také se odvážily. Pro všechny měl Mikuláš nadílku připravenou. Čertíkovi se moc ve školce nelíbilo. Ani básničky, ani písničky; hledal nějaké "zlobidlo", ale nenašel!
Nakonec jsme se všichni chytili za ruce a děti slíbily Mikuláši, že všichni budou i nadále poslouchat své rodiče, budou na sebe hodní. Mikuláš slíbil, že příští rok přijde zase.
Balíková Vlasta

Vánoční koncert "Pro radost" 10. 12. 2018

Vánoční koncert Vánoční koncert plný dětských písniček (Vrabeček, Kuřátka, Hej hou...), koled (Štědrej večer nastal, Pásli ovce valaši, Půjdem spolu, Veselé Vánoce, Rolničky...) a skladbiček (Srdíčková, V kostele...) byl opravdu pro radost. Děti nadšeně poslouchaly hudbu, vnímaly text, sledovaly obrázky, ale hlavně byly všechny aktivně zapojeny (pohybově, pěvecky i povídáním). Bez obav se zapojily i ty nejmladší děti. Pan Vojkůvka dovede navodit skvělou atmosféru, legraci, nadšení. Vtáhne děti do děje; jsou úplně bez zábran, samy se hlásí, samy chtějí vystupovat.
Hudební vystoupení si připravil Mgr. Břetislav Vojkůvka sólista agentury Bel canto z Brna s doprovodem paní G. Spáčilové (klávesy); vystoupení bylo zábavné, poučné i výchovné.
Balíková Vlasta

Vánoční koledování 13.12.2018

Vánoční koledování 13.12.2018"Posviť, malá hvězdičko,..."
Oblíbenou písničkou o hvězdičce začaly děti svoje vánoční vystoupení na dvorku mateřské školy. A v zápětí se rozsvítil vánoční školkový stromek.
Děti přednášely a zpívaly zimní a vánoční básničky a písničky. Velice rády zpívají písničku "Šla liška po ledu".
I když se sešlo dětí pomálu, vydaly svými hlásky i za své chybějící kamarády.
Na závěr vyzval Jiřík za děti maminky a tatínky, aby si všichni společně zazpívali vánoční koledy: Pásli ovce valaši, Půjdem spolu do Betléma, Štědrej večer nastal a Narodil se Kristus Pán.
"Přejeme vám všem krásné Vánoce!" - zaznělo na závěr vystoupení.
Po vystoupení se všichni mohli rozptýlit buď na dětský jarmark do školky a na zakoupení výrobků Chráněných dílen ze Znojma nebo na občerstvení - velice pěkně připravených školkových pomazánek a teplého vánočního punče. Z pomazánek nejvíce chutnala česneková a drožďová. Také pilné maminky donesly na ochutnávku vánoční cukroví. To ocenily hlavně děti.
Školkou se linuly tóny vánočních koled, panovala příjemná vánoční nálada.
Balíková Vlasta

Dětský vánoční jarmark 13.12.2018

Dětský vánoční jarmark 13.12.2018Dětský jarmark musí mít svoji kapitolu, protože tak nadšené a vytrvalé "jarmarečníky" jsme snad ani neměli. Jak moc je to bavilo. Jak se probírali penízky. Jak měli radost z plnících se pokladen. "To vyděláváme!" - mnul si ruce jeden malý jarmarečník. Měli radost a my všichni okolo s nimi. Nabízeli zboží vskutku s nadšením. Však taky kupující odcházeli se 2 - 3 naditými taškami; dárečky pro všechny příbuzné.
Pro jarmarečníky bylo také překvapení, jak jim paní učitelky proměnily jídelnu v krásný jarmark. Moc se jim líbilo.
Za odměnu půjdou děti samy nakoupit něco dobrého; samozřejmě pro všechny děti.
Balíková Vlasta

Vánoce ve školce 14.12.2018

Vánoce ve školce 14.12.2018Jakékoliv zazvonění u některých dětí ještě trochu vyvolává pocit nejistoty - Je to už Ježíšek nebo ještě Mikuláš? Paní učitelky je však ubezpečí, že Mikuláš už nedojde. Už by to mohl být jen Ježíšek.
Jemné zvonění děti uklidnilo a vydaly se po stopě - cestička vysypaná bílými vločkami. Zavedla je do 1. třídy, odkud také zněla "hudba" - vánoční koleda. A to už byly děti v cuku letu pod stromečkem. Nejprve si prohlédly dárky; pak zazpívaly koledu "Narodil se Kristus Pán". A pustily se do hostiny - cukroví od maminek a k tomu čaj.
A už se rozbalovalo. Nejvíce je zaujalo dřevěné kostkoviště, magnetické tabulky, ale i gumová mozaika, žížalice, velká plstěná tabule s dřevěnými tvary na suchý zip. U kluků zvítězilo odrážedlo 2 v 1 - odrážedlo a koloběžka v jednom. Výborně se na něm bude trénovat rovnováha.
Domů si každý odnesl malou lištičku.
Balíková Vlasta

Divadlo ve školce 19.12.2018

Divadlo ve školce 19.12.2018Loutkové divadlo manželů Horákových z Hodonína opět zavítalo do naší mateřské školy. Děti tak měly možnost shlédnout pěknou "Vánoční pohádku". V pohádce se představilo mnoho zvířátek; ale i čert, Mikuláš a anděl. Lišáci chytili slepičku a v lese uřízli stromeček. Ale díky zvířátkům je myslivec nachytal a čert je za to odnesl. Včelička byla pozvaná ke krtečkovi, kde poprvé uviděla Vánoce.
Děti si tak přiblížily Vánoce a také poznaly, jak důležité je kamarádství a vzájemná pomoc mezi sebou.
Balíková Vlasta

Tříkrálová koleda 4. 1. 2019

Tříkrálová koleda 4. 1. 2019"Na tři krále za vesnicí, bloudí světem koledníci.
Šlapy, šlapy, šlápoty, pletou se jim do noty.
Ťuky, ťuky, už tu jsou, štěstí, zdraví vinšujou."

Na tříkrálovou koledu se děti vždy těší. Samy si chtěly koruny vyrobit, samy si je podle svého nazdobily. Poznají počáteční písmena tří králů, znají příběh o putování tří mudrců za hvězdou, která je dovedla k Ježíškovi. Znají i krále Herodese.
Starší děti šly na koledu do třídy k mladším dětem, které už na ně čekaly a na hlavičkách měly také koruny. Děti šly zazpívat i p. Hlávkové a p. Stehlíkové.
Společně - starší děti s mladšími - se vydaly popřát panu starostovi a všem na obecním úřadu. Po cestě chtěly děti zazpívat i bývalému panu starostovi; od obou dostaly sladkou koledu.
Děti byly šťastné, že se jim koleda vydařila. Některé se tak připravily na sobotní "tříkrálovou sbírku" po vesnici.
Balíková Vlasta

Návštěva jesliček v kostele 8. 1. 2019

Návštěva jesliček v kostele 8. 1. 2019Hned po svátku Tří králů se každoročně vydáme do kostela navštívit jesličky. Nejprve děti vyzkoušely, jaké je to v kostele bez světel. Ticho a klid. Pak se rozsvítily stromečky a nakonec i světla.
Jesličky byly pro mnohé děti překvapením. Společně poznávaly postavy z Betléma - hlavně pannu Marii, Ježíška a Josefa. Ale i pastýře, tři krále, zvířátka, která zahřívají Ježíška.
Každé z dětí věnovalo černouškovi nebo andělíčkovi drobnou minci z dětského jarmarku.
Na závěr zazpívaly děti známé koledy - Narodil se Kristus pán, Půjdem spolu do Betléma, My tři králové.
Poznámka: Celý Betlém vyrobil místní občan pan Vystrčil a před několika roky jej restaurovala jeho dcera paní Šalomounová.
Balíková Vlasta

Divadlo ve školce 11.1.2019

Divadlo ve školce 11.1.2019Děti se od rána těšily na další pohádku s krtečkem. Tentokrát "Krtek a myška".
Pilně po sobě uklízely hračky, připravily židličky jako hlediště. O ničem jiném nemluvily, jen o divadle, kdy už přijede.
"Hurááá! Už je tady!" Vítaly děti pana Horáka z divadla Rolničky. A už jenom sledovaly, jak ze tří kufrů vyroste divadélko.
Když se ozvalo zvonění, děti utichly a už se nechaly unášet dějem příběhu o nemocné myšce.
A jak je důležité přátelství, pomoc kamarádovi, a že lež má vždycky krátké nohy.
Vlčková Marie

Projekt "Zvířátka v zimě" 15.1. - 19.1.2019

Projekt Pro děti blízké téma. Vytvořily si zimní les, který dotvářely dřevěnými stromy, hájovnou a zpočátku dřevěnými zvířátky. Postupně doplňovaly zvířátka z papíru, které samy nakreslily a vystřihly - divočáky, lišky, jeleny, medvědy, vlky. Zvířátka tvořily i z lega - vrány, zajíčky, lišky, medvěda.
Nejvíce je asi zaujalo poznávání stop. Za pomoci pracovního listu a encyklopedie zařadily stopy jelena, lišky a divočáka. Děti také vytvořily zimní pelíšky a nory pro ježka, ještěrku a medvědy.
Nezapomněly ani na krmení zvířat v zimě. Vyrobily krmelec a zasypávaly "senem", kaštany, ovocem a zeleninou. Formou hry si tak rozvíjí a upevňují pěkný vztah k přírodě. Nikdy nezapomenou na slunečnici pro ptáčky do krmítka, když jdeme na horní zahradu.
Na téma zvířátek si hrály denně pohádku "O ztracené rukavičce".
Balíková Vlasta

Ať žijí duchové 22.1.2019

Ať žijí duchové  22.1.2019Druhé divadelní představení ve Znojmě Ať žijí duchové v nastudování Hudebního centra bez hranic a Tanečního studia M+M ze Znojma se velice podařilo. Zazněly známé písničky (Hajný je lesa pán, Dumky žalky, Šupy dupy dup a další). Taneční vstupy květinek, trpaslíků oživily celé představení. Výkony herců byly skvělé. Dětem se představení velice líbilo. Ač bylo celkem dlouhé, přesto udržely pozornost.
Balíková Vlasta

Kino pro děti - Králíček Petr 31.1.2019

Kino pro děti - Králíček Petr 31.1.2019I děti z mateřské školy dostaly pozvání do "kina" na filmovou pohádku Králíček Petr. Pohádku promítala kulturní komise OÚ v Orlovně hlavně dětem ze ZŠ jako odměnu za vysvědčení.
Pro děti ze školky byly připravené na zemi karimatky; takže mohly sledovat pohádku vleže. Mladší děti se už po půl hodině začaly vrtět a procházet. Zpozorněly hlavně při honičkách a bitkách králíčků. Ale celkově vydžely v klidu až do konce.
Moc děkujeme za pozvání.
Balíková Vlasta

Návštěva prvňáčků s prvním vysvědčením v MŠ 31.1.2019

Návštěva prvňáčků s prvním vysvědčením v MŠ 31.1.2019Na první vysvědčení prvňáčků se vždy těšíme a jsme hodně zvědaví, jak se jim ve škole líbí. Všechna vysvědčení byla plná samých jedniček. Paní učitelka je moc chválila. Což jsme rádi slyšeli. A máme velkou radost.
Prvňáčci byli hned ve školce jako doma. Nejvíce se stýskalo děvčátkům po "válendě" (klidový koutek) a po obručích. Točily se ostošest. Chlapci se zase hned zapojili do hry s kartonovými cihlami a jak jinak s legem.
Paní učitelky tak měly možnost předat si zkušenosti a poznatky o školní zralosti a připravenosti.
Prvňáčci si odnesli za vysvědčení nějaké to mlsání.
Balíková Vlasta

Masopust ve školce 25. 2. - 1. 3. 2019

Masopust ve školce 25. 2. - 1. 3. 2019Masopust je asi nejoblíbenějším tématem u dětí. Je veselo, zpívají se legrační písničky, děti se učí legrační básničky, hrají se veselé hry - Klobouková, Koštětová, Na magnety ad. Děti tvořily klauny, plnily pracovní listy, zdolávaly překážkovou dráhu s vajíčkem na kávové lžičce, vyzdobily si barevně celou třídu. Mladší děti přišly s velkou Karkulkou na návštěvu a přinesly starším dětem "koblížky". Děti z velkého na oplátku připravily "koblížky" v pátek na posilněnou před masopustním průvodem.
Letos téměř všechny děti chodily po celý týden do školky v maskách; některé si je během týdne i měnily. Takže jsme se potkávali s princeznami, kočičkami, Mášou s medvědem, včelou, draky, šerifem, Sněhurkou, mořským koníkem, spidermany, tygříkem a dalšími. Děti také hádaly podle částí oblečení, za jaké postavy se převlékaly paní učitelky - babička, miminko, dědeček, myslivec ad.
Masopust ve školce se opravdu vydařil.
"Vašek šašek bubeník, zahnal kozy na rybník.
Kozy se mu splašily, do rybníka skočily."
Balíková Vlasta

Masopustní průvod po vesnici 1. 3. 2019

Masopustní průvod po vesnici 1. 3. 2019Děti se velice těšily. Počasí bylo dost větrné, ale dětem náladu nezkazilo. Zastavili jsme se na obecním uřadu. Děti zazpívaly Kalamajku a zatančily jednoduchý taneček. Dostaly sladkou odměnu. Poté jsme se vydali kolem školy, okolo obchodu a mlýna zpátky do školky. Děti využily rytmické nástroje a zpívaly, aby byly hodně slyšet. Na všechny kolemjdoucí a projíždějící mávaly. Auta opětovně troubila, všichni mávali a hlavně se usmívali. Děti z toho měly velikou radost. Masopust si jaksepatří užily.
A to na ně ještě čekalo ve školce jejich nejoblíbenější jídlo - špagety. Ani se jim tentokrát nechtělo domů.
Balíková Vlasta

Jarní čtení rodičů dětem 18. 3. - 22. 3. 2019

Jarní čtení rodičů dětem 18. 3. - 22. 3. 2019Čtení pohádek před odpoledním odpočinkem ve školce nezanedbáváme. Čteme denně. Jsme však rády, že můžeme dětem spestřit čtení tím, že nabídneme čtení pohádek rodičům. Děti se na čtení těší, i když některé jsou trochu smutné, že jeho maminka pracuje a tudíž nemůže do školky přijít.
Letos přišla dětem číst i jedna babička - nejenže dětem četla, ale vyprávěla jim ještě pohádku O pejskovi a kočičce, jak vařili dort. Přišel číst i jeden tatínek. Některé maminky už jsou zběhlé a ví, že dětem jedna pohádka stačit nebude. S radostí přečtou i čtyři pohádky.
A jaké pohádky děti slyšely? Prasátko Pepa, O kůzlátkách, O ošklivém káčátku, O makové panence, O loupežníkovi, O včelích medvídcích, Proč maminka Adámka nechce, O nejkrásnějším medvědovi, ZOO a zvířátka, ad.
Děti pak o překot vyprávějí paní učitelkám o přečtených pohádkách. A to je velice důležité - aby děti věděly, co se četlo, aby vnímaly mluvené slovo, aby uměly o pohádce povídat.
Jsme rádi, že rodiče mají o čtení ve školce zájem. (Pokud nemůžou rodiče, může přijít babička nebo dědeček.)
Balíková Vlasta

Únanovský slavíček 26. 3. 2019

Únanovský slavíček 26. 3. 2019Dne 27. 2. proběhl školkový slavíček. Děti se dobrovolně přihlásily a předevšemi zazpívaly písničku, kterou mají rádi. Někteří nechtěli, styděli se. Do školního kola postoupily ty děti, které se nestydí a bylo je pěkně slyšet. Sedm statecných předškoláčků zazpívalo velmi pěkně své písničky, i když někteří na poslední chvíli změnili písničku (asi si nemohli vzpomenout) Porota to měla těžké a poblikum velmi tleskalo. Ve školce zpíváme denně a děti zpívají i tancují s radostí.
Vybíralová Zdeňka

Vynášení smrtky 5. 4. 2019

Vynášení smrtky 5. 4. 2019Děti se po celý týden zabývaly tradicí vynášení smrtky, která je symbolem zimy. Těšily se, až děvčátka smrtku vhodí do potoka. I když vody moc nebylo, tak se smrtka pomalu vzdalovala. Děti jí s radostí zamávaly a zazpívaly písničku na rozloučenou "Smrt plave po vodě". (Děti se těšily, až ji půjdou odpoledne s rodiči zkontrolovat),
Společně nazdobily barevnými pentličkami májíček a za zpěvu písničky "Přišlo jaro do vsi" se vrátily do školky. Májíček - symbol jara vystavily do zahrádky, aby se nám už zima nevrátila.
Balíková Vlasta

Vítání občánků 7. 4. 2019

Vítání občánků 7. 4. 2019"Miminko se narodilo, přišli jsme mu přát,
aby zdravé, šťastné bylo dnes a napořád..."
Šest dětí ze školky - tři chlapci a tři děvčátka jako hodné sudičky - přivítalo únanovské občánky. Děti se na vítání připravily opravdu dobře. Při učení básniček pomáhali i rodiče. Děti nacvičování bavilo tak, že si chlapci udělali i legraci a vyzkoušeli si oblečení sudiček. Určitě by je málokdo poznal.
I pan starosta děti pochválil, že vystupovaly jistě, že velice pěkně přednášely, že jim bylo velice pěkně rozumět. Za toto dostaly odměnu. Poněvadž vystupovaly dvakrát, mohly si prohlédnout a pobýt v zasedací místnosti pana starosty.
Balíková Vlasta

Divadlo ve Znojmě - Maxipes Fík 9. 4. 2019

Divadlo ve Znojmě - Maxipes Fík  9. 4. 2019"Tatí, já byfem chtěla pfa," řekla Ája. Tak jí tatínek koupil psa. "Jmenuje se Rek," oznámil. A protože Ája neuměla říkat R, říkala mu Fek. "To už mu můžeme říkat Fík," řekl tatínek.
No, a tak to všechno začalo. Z malého pejska vyrostl velký Maxipes Fík a z malého dobrodružství začalo velké. A že je to pes neobyčejný? No, který pes se dostane až do školy, kde se naučí psát a počítat? Nebo dojde páníčkovi pro pivo, dostane angažmá v cirkusu? Dokonce se vydá do světa. Skoro až na kraj světa. Objeví spoustu věcí a potká spoustu lidí a má po celém světě kamarády, protože s Fíkem zažije každý moc legrace. Ale jak se říká "všude dobře, doma nejlépe". Moc rád se vrátí domů a zdají se mu velice divoké psí sny, dokonce i o Vánocích.
Děti se na pohádku moc těšily a určitě splnila jejich očekávání, neboť Maxipes Fík byl opravdu obrovský.
Pohádku dětem zahrálo Divadlo Krapet z Prahy.
Balíková Vlasta

Loutkové divadlo ve školce 11. 4. 2019

Loutkové divadlo ve školce 11. 4. 2019Takové malé loutkové divadlo bylo ve školce poprvé. A jsme rádi, že tato nabídka přišla. Jsou to totiž loutky z dílny pana Pavla Maška, jehož tatínek od r. 1968 pracoval v únanovské pobočce Moravské ústředny, kde se vyráběly loutky. Tak se pan Pavel Mašek stal pokračovatelem ve výrobě loutek.
A teď k pohádce.
Pohádka začala o upovídané a ukřičené holčičce Aničce, ze které se vyklubala Červená Karkulka, což byla přezdívka Aničky kvůli čepečku - karkulce.
Pan Krejcar vyprávěl klidným hlasem. Tím udržel v klidu a pozornosti i děti. Každou situaci v pohádce rozvinul tak, aby jí děti porozuměly. Rozvíjel slovní zásobu dětí; seznámil děti s rodinnými vztahy. Velice pěkně propagoval vztahy uvnitř rodiny - jak spolu všichni komunikují, na všem se společně domlouvají, společně rozhodují.
A jak skončila pohádka?
Samozřejmě se objevil vlk, snědl babičku i Karkulku a zachránil je myslivec.
Pan Krejcar dával dětem na konci také hádanky a naučil je dvě milé básničky:
"Koho rádi máme, toho posloucháme.
Koho rádi máme, tomu pomáháme."

"Mám dvě nohy na chození a dvě ruce na hlazení.
Mám dvě očka na koukání a dvě uši k naslouchání.
Jednu pusu na mluvení a srdíčko na mazlení."

Děti si mohly loutky půjčit, prohlédnout, zkusit si s nimi zahrát.
Rádi bychom měli takové divadélko s nádhernými loutkami i ve školce. Asi napíšeme Ježíškovi.
Balíková Vlasta

Vystoupení žongléra 26. 4. 2019

Vystoupení žongléra 26. 4. 2019Vystoupení z jiného soudku, ale velice zábavné, temperamentní, plné života, smíchu. Žonglér Milan Ošmera předvedl dětem žonglování s míčky, kužely, kruhy, točil na hůlce s talíři - vyzkoušel si to taky Víteček jako pomocný kuchař. Děti taky nahlédly do kouzelnické "kuchyně", tvoření z nafukovacích balonků - kytku a jezevčíka, balancování s předměty na čele, kdy se musel pan Ošmera vypořádat s nízkým stropem ve třídě. Děti si vystoupení velice užívaly: jásaly, výskaly, tleskaly, držely palečky, pomáhaly čarovat kouzelným zaříkadlem: Čáry, máry, fuk.
Balíková Vlasta

Návštěva 1. třídy v základní škole 29. 4. 2019

Návštěva 1. třídy v základní škole 29. 4. 2019Letos se návštěva 1. třídy uskutečnila v hodině prvouky. Sice jsme neslyšeli, jak prvňáčci čtou a počítají, ale nejenže se děti ze školky dozvěděly spoustu nových informací, ale byly také aktéry hodiny. Dost věcí totiž znaly. Nebály se přihlásit. Téma bylo o zakládání zahrady, péči o ni, o sadbě, sázení, setí semínek, o zahradním nářadí, náčiní; jarní období - hlavní znaky, jarní měsíce, velikonoční zvyky a tradice. Děti ze školky vyrobily prvňáčkům záložky do knih a přinesly sladkosti, a na oplátku dostaly obrázek se zahradními činnostmi. Děti shlédly část "Čapího příběhu" - i tento paní učitelka využila k předání vědomostí.
Velkým překvapením bylo, když se paní učitelka zeptala školkáčů, zda chtějí jít s 1. třídou ještě do tělocvičny. Pozvání mělo samozřejmě velký ohlas. Všechny děti si společně zahrály s padákem, vybíjenou, na rybáře, na kočku a myš a taky na peška.
Děti ze školky si to velice užily. Nebály se zapojit, bojovaly ze všech sil. Vybíjenou hrála většina poprvé. Hned si ji musíme ve školce vyzkoušet.
Děkujeme za příjemně prožité dvě vyučovací hodiny. Děti ani nevnímaly školní zvonění.
Balíková Vlasta

Pálení čarodějnic 22. 4. - 3. 5. 2019

Pálení čarodějnic 22. 4. - 3. 5. 2019Dětmi velice oblíbené téma. Děti převlečené za čarodějnice a čaroděje si vyrobí košťátka, se kterými téměř denně zdolávají vlastnoručně postavené překážkové dráhy; některé děti si vytvořily "krásné" čarodějnice z papíru a odpadkového pytle; učí se zaklínadla; vymýšlejí, co by si vyčarovaly; vymýšlejí čarodějnický jídelníček - z brouků, žab, kobylek, komárů atd.; vymýšlejí divoké čarodějnické tance. Hrály hry - Na žhavou kouli, Na krtince.Před odpoledním odpočinkem čteme knihu "Malá čarodějnice". Některá kouzla shlédly děti ve vystoupení žongléra M. Ošmery. Mladší děti si ze třídy udělaly pavučinovou jeskyni s netopýry a pavouky. Lilienka přinesla dětem krásné sladké pavoučky, které "upekla" doma s maminkou.
Čarodějnický rej s košťátky znamenal ukončení.
Vyrobená košťátka si děti odnesly domů na úterní pálení čarodějnic ve vesnici.
Balíková Vlasta

Děti čtou dětem

Děti čtou dětemMalý, ale velice pěkný projekt "Děti čtou dětem", už probíhá v naší školce sedmým rokem. Kouzlo je v tom, že děti ze základní školy dochází 1x za měsíc do mateřské školy číst svým malým kamarádům pohádky před odpoledním odpočinkem. Pohádky si vybírají a připravují školáci sami. Děti ze školky se vždy těší a pěkně poslouchají. Hlavně taky poznají, jak pěkně se naučí ve škole číst, a že někdy budou taky chodit předčítat dětem pohádky. A poznají spoustu nových pohádek.
Velice pěkná motivace.
Děkujeme za pěknou spolupráci se základní školou.
Balíková Vlasta

Den rodiny 15. 5. 2019

Den rodiny 15. 5. 2019Děti se na tento den pečlivě připravovaly. Venku na dvorku chystaly i "sportovní" vyžití pro své maminky a tatínky. Bohužel, i letos nás počasí zklamalo. Opět pršelo a byla zima. (I když jsme v současné době všichni rádi za každou kapku.) A jak všichni víme, zrovna na Den rodin má svátek Žofie a o té se říká, že na ni vždycky prší.
Ale dětem nějaké pršení náladu nezkazilo. Vystoupení pro rodinu jsme přesunuli do prostor školky. A jak se to dětem podařilo! Zpívaly, přednášely, tancovaly! Velice milé vystoupení. Maminkám a tatínkům předaly své dárky - pracně nazdobený "květináček" s vlastnoručně sázenou a opečovávanou kytkou. A k tomu samozřejmě srdíčkové přáníčko. Poté se předškoláci ujali role obsluhy a nabízeli všem malé občerstvení.
Většina dětí už byla "naložená" v kuličkovém bazénu. Ještě si chvíli pohrály a pak se začali pomalu všichni rozcházet. Někomu se vůbec odejít nechtělo. Jak by? Když měli ve školce maminku i tatínka. Nic jim vůbec nechybělo.
Balíková Vlasta

Kouzelnické představení 17. 5. 2019

Kouzelnické představení 17. 5. 2019Děti na kouzelníka vzpomínají ještě dnes. Předvedl jim kouzla s kartami, králíčky, s šátky, kostkami, barevnými prachovkami ad. Nejvíce však děti baví, když jsou aktéry představení. A to se taky stalo. Hlásily se "ostošest". Kouzelníkovi pomáhal Lukášek T s ubrousky., Vítek a Jirka jako kuchaři, Pavlík s vajíčkem, Nelinka s kostkami, Ellinka s železnými kruhy, Lukášek N. s kovovými mincemi a Amálka. Z klobouku vyskočila i malá čivava.
Nadšené byly děti z plyšového pejska, který se proměnil na skutečného. A dokonce řídil autíčko a jezdil na koloběžce. Taky jsme obdivovaly, kolik "předmětů" dovede kouzelník vytvořit z jedné papírové harmonikové skládanky - klobouk, botu, pohár, brnění, vějíř, pušku, kytku, korunu atd. - děti vždy hádaly, co to je.
S velkou loutkou Aničkou nám kouzelník předvedl i břichomluvectví. To se děti nasmály.
A závěr vystoupení byl barevný - z černé úzké krabice tahal kouzelník jeden barevný deštník za druhým.
Balíková Vlasta

Sférické kino 22. 5. 2019

Sférické kino 22. 5. 2019Ani deštivé počasí nás neodradilo navštívit sférické kino v ZŠ. V tělocvičně nás čekala nafouknutá kopule, do které jsme vstupovali jak do rakety. Děti byly napnuté, co nás tam čeká. Na karimatkách si každý našel pohodlné místečko a pak se na stěnách na stropě objevil interaktivní příběh "Dědečkova farma". Plný našich domácích zvířátek, ale i zvířat z celého světa (pralesa, oceánu, pouště...).
děti byly nadšené z netradiční prezentace animovaného příběhu.

Pěší výlet do Losolos 31. 5. 2019

Pěší výlet do Losolos 31. 5. 2019Počasí nám přálo. Svačinka v batůžku a můžeme vyrazit!
Děti šly s veselou náladou. Cestou ukazovaly své domečky; stíhali jsme pozorovat i polní květiny a broučky.Jakmile děti uviděly mysliveckou chatu, ihned se rozběhly.
Po přivítání zasedly ke stolům, k hrníčkům s výborným čajem. Děti si s sebou přinesly i ředkvičky ze školkové zahrádky.
Program byl jako vždy velice pestrý a pečlivě připravený. Děti plnily úkoly o přírodě - poznávaly zvířata a jejich stopy, které si natiskly do sešitů od p. Wieznerové; hrály domino s lesní tématikou; ve velkých sklenicích s různým materiálem hledaly "poslepu" skleněné kuličky; určovaly, která zvířata patří na louku a která do lesa; balónkem shazovaly válečky; připnuté na karabince zdolávaly překážkovou dráhu.
Na závěr je čekalo hledání pokladu. Kufřík se ihned našel! A s pravým pokladem pro děti - samé sladkosti! Pan Wiezner přinesl v kleci ještě jedno překvapení - malou lišku! To děti zíraly.
Cesta zpátky byla rychlá, šlo se přece s kopce. Po obědě děti usnuly, jako když je do vody hodí.
Moc děkujeme manželům Wieznerovým za velice příjemné dopoledne.
Balíková Vlasta

Den dětí 2019

Den dětí 20191. června mají svátek všechny děti. Děti ve školce dostaly k svátku nový lanový parkur. Zdolávají tři lanové průlezky a nesmí se dotknout země. Na konci je čeká odpočívací zóna - lehátko. Děti byly nadšené. Parkur využívají denně.
Všem dětem přejeme krásné dětství.Usmívající se

Rozloučení s předškoláky 13. 6. 2019

Rozloučení s předškoláky 13. 6. 2019Výzdoba hotová, pozvaní na dvorku, překvapení v jídelně připravené a hlavně natěšené děti - může se začít. Děti nacvičovaly s radostí, proto jim to tak krásně šlo. Sice je každoročně problém změnit obsah vystoupení. Básničky a písničky ještě lze, ale "Pátá" a "Kluci s klukama" - vůbec ne.
Po přivítání děti zazpívaly "Únanovskou školičku" (nápěv Ta slepička kropenatá), báseň 1, 2, 3, 4, 5. Následuje dramatizace písně Z. Svěráka a J. Uhlíře. I když se děti musí převlékat, tak si to užívají. Nejvíce v převlecích dědečků a babiček. Báseň "Voláme vás, kamarádi" a oblíbená "Pátá" - tanec s aktovkami; básnička o škole a nakonec "Slib předškoláků" - hlavně ho dodržet.
Čtyři úkoly plní děti s lehkostí, neboť s podobnými úkoly se vypořádávají po celý rok. A už je připravená slavnostní brána - děti se postupně představují a jsou pasovány pastelkou na školáky. Na památku dostanou knihu, pamětní list, školní balíček pro prvňáky a nějaké dobroty. Rychle se převlečou do fialových triček a kšiltovek. To jim to sluší. Společné focení a hurá do jídelny.
Na chodbě se jim nasazují indiánské čelenky, které prozradí téma hostiny (velice pěkně připravily p. Hlávková a p. Stehlíková). Přípitek! A hostina začíná.
Věříme, že děti na tento den nezapomenou.
Přejeme jim, ať je ve škole dobře přijmou, ať se jim tam líbí a hlavně plné aktovky jedniček.
Balíková Vlasta

Výlet za pohádkou Princ Bajaja do Jevišovic 20. 6. 2019

Výlet za pohádkou Princ Bajaja do Jevišovic 20. 6. 2019Počasí nám opět přálo. Do Jevišovic jsme přijeli o chvíli dřív, abychom si mohli prohlédnout i nádvoří Starého zámku. Pan kastelán nás pozval do sklepních prostor (jako bonus), kde jsme si prohlédli skalní malby a rytiny. Pak nás "ponořil" do absolutní tmy. Děti na to byly připravené, ty bojácnější zůstaly na nádvoří.
Měli jsme čas zajít na vyhlídku pod zámkem, kde si děti dopřály občerstvení - honzovské buchty, jablíčko, pití.
Známou pohádku O princi Bajajovi provázel slovem šašek. Byl to opravdový šprýmař. Děti se smály od začátku až do konce. Pohádka dopadla dobře, byla zakončena svatbou a velkou středověkou hostinou. Obdivovali jsme dobové oblečení, které se nosilo za krále Karla IV., zbraně, pěkné prostředí.
Po pohádce děti absolvovaly středověká řemesla - zkoušely si umlít mouku, zpracovat len (vzpomněly si na pohádku o krtečkovi a jeho kalhotkách), upříst vlnu, střílely z katapultu, stavěly středověké město. Velice zajímavé bylo povídání o dracích, ovečkách, kozách, ale hlavně o koních - co mají rádi a nemají rádi, jak se kovají, jak se jim stříhají paznehty atd.
Pro vzpomínku dostaly všechny děti rolničku. (Některé děti už měly velký zážitek z jízdy autobusem).
"Sláva, nazdar výletu,nezmokli jsme, už jsme tu!"
Balíková Vlasta

Beseda s hasiči 28. 6. 2019

Beseda s hasiči 28. 6. 2019Besedu s hasiči si necháváme vždy na konec školního roku, poněvadž nám pomůžou s poučením dětí před prázdninami. Děti se tak dozvědí, co kde na ně může číhat za nebezpečí, co se může všechno stát. Slyší i skutečné příběhy. Pan Tomášek L. promítl dětem skutečný zásah - likvidaci požáru - pole s obilím blízko lesa.
Vyzkoušel děti, co by dělaly, když by spatřily požár, nebo když by hořelo u nich doma. Ty starší by si asi poradily. Jsou totiž mezi nimi i mladí hasiči.
Prohlédli jsme si výstavu dětských prací z výtvarné soutěže ke 120. výročí SDH Únanov. Děti si svoje práce hned poznaly. Nakonec si mohly všechny děti vyzkoušet "hasení" s hasičskou hadicí. Což se jim líbilo nejvíce.
Všechna děti dostaly medaily s nápisem "Miniškolení - Požární ochrana".
Děkujeme za pěkné dopoledne.
Balíková Vlasta


Všem přejeme krásné sluníčkové prázdniny
plné pohody a  odpočinku. Usmívající se

Děti a kolektiv MŠ

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

od školního roku 2024/2025 bylo zveřejněno na úřední desce.

Ovoce a zelenina do škol

V 18. týdnu se mohou děti těšit na BIO DŽUS 100% jablko . Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

V 18. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo žervé. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech.

AKTUALITY MŠ

Zápis do mateřské školy

proběhne v úterý 7. 5. 2024 v době od 15 do 16.30 hodin v budově mateřské školy. Informace jsou k dispozici v sekci Zápis do MŠ..

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign