logotyp

Úkolníček pro nepřítomné

Úkoly z 9. 4. 2021

Český jazyk
 • U 118/2 - do sešitu
Matematika - aritmetika
 • U 15/5, 6  - do sešitu 

Další úkoly
 • Do 14 hodin mi opět přineste ke kontrole pracovní sešity a školní sešity z českého jazyka a matematiky.
 • Upozorněte, prosím, rodiče, že se dnes v 17 hodin mohou zúčastnit online třídní schůzky. Budu je informovat o tom, jak bude probíhat výuka od příštího týdne.

Přeji vám pěkný víkend a těším se, až se v pondělí opět setkáme ve třídě.


Rostislav Koc

Úkoly z 8. 4. 2021

Český jazyk
U 117/13 - do sešitu. Věty pište postupně za sebou.Matematika - aritmetika
U 15/3  - do sešitu 

...
Více informací

Úkoly ze 7. 4. 2021

Český jazyk
PS 57/1 - doplňte tvary zájmena ona. Přečti si k tomu poučku na straně 117 v učebnici.Matematika - aritmetika
PS 14/3 - příklady pouze vypočítejte, 

...
Více informací

Úkoly z 6. 4. 2021

Český jazyk
PS 57/1 - doplňte tvary zájmen my, vyMatematika - aritmetika
PS 13/5, 6

...
Více informací

Úkoly z 31. 3. 2021

Český jazyk
Přepiš tabulku Skloňování zájmen my, vy do sešitu - strana 116 v učebnici. Pod tabulku opiš poučení s vykřičníkem Rozlišujte:Matematika - aritmetika
PS 13/3, 4
Další ...
Více informací

Úkoly z 30. 3. 2021

Český jazyk
U 114/5 - do sešitu Matematika - aritmetika
PS 12/3, 4PS 12/6 - dokončit

...
Více informací

Úkoly z 29. 3. 2021

Český jazyk
PS 56/1 - dokončit Matematika - aritmetika
PS 12/2 - dokončit

...
Více informací

Úkoly na 26. 3. 2021

Český jazyk
PS 55/Neurčitá zájmena - cvičení 1, 2PS 55/Záporná zájmena - cvičení 1, 3 (Cvičení 2 budeme dělat společně v pondělí.) Matematika - aritmetika
U 13/3 - do sešituPS 11/4, 5PS ...
Více informací

Úkoly z 25. 3. 2021

Český jazyk
U 110/12 - do sešituPS 54/2 - Doplňte vztažná zájmena a všechna vynechaná písmena. Matematika - aritmetika
U 13/1 - do sešituPS 11/1, 2...
Více informací

Úkoly z 24. 3. 2021

Český jazyk
PS 53/2 - Ve větách vyznačte ukazovací zájmena.PS 54/2 - Složte tázací zájmena a vytvořte s nimi věty. Matematika - aritmetika
PS 10/3 - dokončitPS 10/4...
Více informací

Úkoly z 23. 3. 2021

Český jazyk
PS 52/4 Matematika - aritmetika
PS 10/1 - dokončitPS 10/2
Přírodověda
Pracujte podle pracovního listu.

...
Více informací

Úkoly z 22. 3. 2021

Český jazyk
PS 52/3 Matematika - aritmetika
PS 9/4

...
Více informací

Úkoly z 19. 3. 2021

Český jazyk
PS 48/2, 3 - dokončit Matematika - aritmetika
PS 9/1, 2
UPOZORNĚNÍ

Dnes mi nejpozději do 14:00 hodin přineste ke kontrole pracovní sešit z matematiky a do něj ...
Více informací

Úkoly z 18. 3. 2021

Český jazyk
Do sešitu si napište nadpis Skloňování zájmen já, ty, se Opište si tabulku vzorového skloňování ze strany 114. Matematika - aritmetika
PS strana 8 - dokončete celou stranuU ...
Více informací

Úkoly ze 17. 3. 2021

Český jazyk
Písemný úkol dnes není, učte se druhy zájmen.   Matematika - aritmetika
PS 7/2, 3, 4, 5
...
Více informací

Úkoly z 16. 3. 2021

Český jazyk
Písemný úkol dnes není, učte se druhy zájmen.   Matematika - aritmetika
PS 6/3, 4, 5
...
Více informací

Úkoly z 15. 3. 2021

Český jazyk
U 112/18 - do sešitu   Matematika - aritmetika
PS 6/1, 2
...
Více informací

Úkoly z 11. 3. 2021

Český jazyk
U 110 - 112 - do sešitu si opiš poučky: Tázací zájmena (str. 110), Vztažná zájmena (str. 111), Neurčitá zájmena, Záporná zájmena (str. 112)  Matematika - aritmetika
U 6/4 a, b ...
Více informací

Úkoly z 10. 3. 2021

Český jazyk
U 108 - do sešitu si napiš poučku s vykřičníkem o psaní zájmen naši/naší.U 108/7 - napiš do sešitu.  Matematika - aritmetika
PS 5/1 - dokončiPS 5/2
...
Více informací

Úkoly z 9. 3. 2021

Český jazyk
U 106 - do sešitu si napiš nadpis Zájmena a opiš si krasopisně žlutou tabulku ze strany 106 a 107.Nauč se vyjmenovat všech sedm druhů zájmen a u každého druhu se také nauč ...
Více informací

Úkoly z 8. 3. 2021


Matematika - aritmetika
 • PS 3/4, 5, 6

Přírodověda
 • Pracuj podle pracovního listu.

Na závěr ještě jeden vzkaz od paní učitelky Polákové. Prý si někteří z vás doposud nevyzvedli pracovní listy do AJ. Máte je připravené v poličce u vchodu. Jedná se o opakování tématu o čase ze 4. třídy.

Úkoly na 5. 3. 2021

Český jazyk
U 102/4a - do sešitu  U 102/5a, b - do sešitu napište nejdříve otázku a následně napište také odpověď. V pondělí si odpovědi přečteme.Matematika - aritmetika
PS 2/6PS 3/1, 2, 3 ...
Více informací

Úkoly ze 4. 3. 2021

Český jazyk
U 102/3a - do sešitu  Matematika - aritmetika
PS 2/3, 4, 5Vlastivěda
Pracuj podle pracovních listů. ...
Více informací

Úkoly z 3. 3. 2021

Český jazyk
U 101/1a - do sešitu napiš 5 vět.  Matematika - aritmetika
PS 2/1, 2 ...
Více informací

Úkoly z 2. 3. 2021

Český jazyk
U 99/4 - do sešitu  Matematika - aritmetika
PS 1/3 dokončit, 4, 5Přírodověda
Pracuj podle pracovních listů. ...
Více informací

Úkoly z 1. 3. 2021

Český jazyk
U str. 98 - přečti si ještě jednou poučku o stupňování přídavných jmen.U 99/2 - připrav si na zítřejší hodinu, zatím nikam nepiš.Matematika - aritmetika
PS 1/1, 2 ...
Více informací

Úkoly z 19. 2. 2021

Český jazyk
PS 49/6d  Matematika - aritmetika
Dnes úkoly nejsou.
V 11 hodin se sejdeme s rouškami u školy. Přinesete pracovní sešity do matematiky a českého jazyka a odnesete si ...
Více informací

Úkoly z 18. 2. 2021

Český jazyk
PS 49/5, 7  Matematika - aritmetika
Do sešitu si nedepiš: Římské čísliceOpiš si hodnoty z tabulky na sraně 62 z učebnice od 1 do 1 000 (bílá políčka)Vypracuj U 62/1, 2 do ...
Více informací

Úkoly ze 17. 2. 2021

Český jazyk
U 97/1bPS 47/8  Matematika - aritmetika
PS 46/2, 3Vlastivěda
Pracuj podle pracovních listů. ...
Více informací

Úkoly z 16. 2. 2021

Český jazyk
U 94/8 - dokončit do sešituPS 46/3, 4  Matematika - aritmetika
PS 44/4Přírodověda
Pracuj podle pracovních listů.A ještě vám posílám informaci ze ZŠ a MŠ Mikulovice. ...
Více informací

Úkoly z 15. 2. 2021

Český jazyk
Do sešitu si nadepište: ,,Přídavná jména". Potom si napište tento text:,,Přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. Ptáme se na ně otázkami Jaký? Který? Čí? Rozlišujeme ...
Více informací

Úkoly z 11. 2. 2021

Český jazyk
PS 45/3, 4Matematika - aritmetika
PS 43/5, 6PS 43/1 - dobrovolný úkol ...
Více informací

Úkoly z 10. 2. 2021

Český jazyk
U 91/2a - Pište do sešitu celá slovní spojení. Přídavné jméno podtrhněte a připište, o jaký druh přídavného jména se jedná. (Příklad: ryzí zlato - měkké, královi poslové - ...
Více informací

Úkoly z 9. 2. 2021

Český jazyk
U 89/5a - do sešitu (Zítra si společně zkontrolujeme.)PS 44/3  Matematika - aritmetika
PS 42/1, 3, 4Přírodověda
Pracuj podle pracovních listů. ...
Více informací

Úkoly z 8. 2. 2021

Český jazyk
PS 44/1aPS 44/2  Matematika - aritmetika
U53/1 do sešitu PS 42/2 - postupujte po sloupečcích podle vzoru ...
Více informací

Úkoly z 4. 2. 2021

Český jazyk
PS 43 - opakování - zítra si společně zkontrolujeme a vyhodnotíme.Matematika - aritmetika
PS 40/5Kdo má s určováním čísel problém, může se kouknout na video zde.
Více informací

Úkoly z 3. 2. 2021

Český jazyk
PS 42/4bProcvič si pravopis koncovek podstaných jmen ještě zde.Matematika - aritmetika
PS 40/3, 4 ...
Více informací

Úkoly z 2. 2. 2021

Český jazyk
PS 42/4aMatematika - aritmetika
PS 40/1 - dopiš správně řád např. číslice 8 - desetiny, číslice 1 - tisíce PS 40/2 - např. 3 celé 8 tisícin 3,008Přírodověda
Pracuj podle ...
Více informací

Úkoly z 1. 2. 2021

Český jazyk
U 81/5 - do sešitu. Nad doplněná slova napište číslo pádu, ve kterém jste slovo doplnili.PS 41/3, 4 a, b Určování pádů podstatných jmen si procvič zde.Matematika - aritmetika
Více informací

Úkoly z 28. 1. 2021

Český jazyk
Písemný úkol dnes není. Procvič si pravopis na interaktivních cvičeních zde. Matematika - aritmetika
PS 38/4, 5, 7 ...
Více informací

Úkoly z 27. 1. 2021

Český jazyk
U 79/8 - napiš do sešituPS 40/4  Procvič si pravopis koncovek rodu ženského zde.Matematika - aritmetika
PS 38/3U 48/6 a, b, c - do sešitu
Vlastivěda
Pracuj podle ...
Více informací

Úkoly z 26. 1. 2021

Český jazyk
PS 40/2, 3a Procvič si pravopis koncovek rodu ženského zde.Matematika - aritmetika
PS 38/1, 2
Přírodověda
Pracuj podle zadání v pracovních listech. ...
Více informací

Úkoly z 25. 1. 2021

Milí žáci,
s připojením na webové stránky dnes docela zápasím, takže jsem se sem dostal až nyní.   

Český jazyk
U 78/3 - do sešitu (Celý text si přepište do sešitu.)
Více informací

Úkoly z 21. 1. 2021

Český jazyk
U 76/4 - do sešituPS 39/5
Matematika - aritmetika
PS 36/1, 2 ...
Více informací

Úkoly z 20. 1. 2021

Český jazyk
PS 39/3 - dokončitPS 39/2
Matematika - aritmetika
Nejprve se koukni na video s postupem výpočtu cvičení 47/2, se kterým jsme se lopotili v hodině. Klikni zde.Potom se pusť ...
Více informací

Úkoly z 19. 1. 2021

Český jazyk
PS 38/4a
Matematika - aritmetika
PS 32/1 Příklady si nejprve vypočítejte nanečisto a až si ověříte výsledek, přepište je do pracovního sešitu. Kdo by si nevěděl rady, může ...
Více informací

Úkoly z 18. 1. 2021

Český jazyk
U 73/5a - do sešitu (U všech uvedených slov určete rod a číslo.) PS 38/3
Matematika - aritmetika
PS 31/1, 2  ...
Více informací

Úkoly ze 14. 1. 2021

Český jazyk
U 71/6 - do sešitu PS 37/4Určování pádů podstatných jmen si můžeš procvičit třeba zde.
Matematika - aritmetika
PS 29/2, 3, 4Řešení úloh 5 a 6 je dobrovolné.  ...
Více informací

Úkoly z 13. 1. 2021

Český jazyk
U 71/3 - do sešitu jsme si v hodině zapsali slovní spojení. U podstatných jmen určete rod a vzor. PS 37/2 a,bPS 37/3a
Matematika - aritmetika
U 40/5 c, d, e
Více informací

Úkoly z 12. 1. 2021

Český jazyk
U 70/2 - do sešitu
Matematika - aritmetika
PS 28/3, 4U 40/5 a, b - do sešitu
Přírodověda
Pracuj podle zadání od paní učitelky. ...
Více informací

Úkoly z 11. 1. 2021

Vážení rodiče, milí páťáci,
dnes nám jeden z rodičů oznámil, že se neznámý člověk pokusil vlákat jeho dceru do automobilu. Chci vás proto upozornit, abyste si dávali pozor. 

A nyní ...
Více informací

Úkoly ze 7. 1. 2021

Český jazyk
U 66/9 - do sešitu si napište prvních pět vět. Doplňte vhodné pžedložky a nad jednotlivá slova tužkou nadepište slovní druhy.PS 35/14 a)
Matematika - aritmetika
PS 24/4, ...
Více informací

Úkoly z 6. 1. 2021

Český jazyk
PS 34/9
Matematika - aritmetika
PS 24/1, 2
Vlastivěda
Pracuj podle listu. ...
Více informací

Úkoly z 5. 1. 2021

Přírodověda
Pracuj podle listu. ...
Více informací

Informace k výuce od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k tomu, že se nám doposud nedaří zkrotit epidemii nemoci covid-19, je v současné době opět vyhlášený stupeň 5 epidemického systému PES, což znamená, že v ...
Více informací

Úkoly ze 4. 12. 2020

Český jazyk
Úkol není.
Matematika - aritmetika
PS 18 - dokončit celou stranu
Matematika - geometrie
PS 8/3Anglický jazyk
PL 16/1 + 3 ...
Více informací

Úkoly z 2. 12. 2020

Český jazyk
U str. 55 - Projdi si opakování a pokus se odpovědět. Odpovědi nepiš do knihy, ale zapisuj si je na volný list papíru. Potom si odpovědi zkontroluj. Správné odpovědi najdeš na konci ...
Více informací

Úkoly z 1. 12. 2020

Český jazyk
U str. 54 - přečti si poučkuU 54/1 - do sešituPS 28/4
Matematika - aritmetika
PS 17/4, 5
Přírodověda
Pracuj podle listu.PS 14, 15 ...
Více informací

Úkoly z 30. 11. 2020

Dnes jsme se po dlouhém čase opět setkali ve třídě. První hodinu jsme si povídali zážitky z distanční výuky a seznámili jsme se s pravidly, která od 30. listopadu platí pro provoz školy. Jelikož jsme dnes měli společně pouze tuto jednu hodinu, znamená to, že jsme se k matematice a českému jazyku nedostali. Zítra už to ale bude jinak. 
Co se týká úkolů do Vlastivědy a Přírodovědy, zpracuje paní učitelka zápisy z hodin a ty se objeví na těchto stránkách zítra.

Rostislav Koc

Český jazyk
 • Úkoly nejsou. 

Matematika - aritmetika
 • Úkoly nejsou.

Vlastivěda a Přírodověda
 • Úkoly budou zítra.

Úkoly z 27. 11. 2020

Dobrý den, páťáci,
mám pro vás poslední úkoly naší distanční výuky. V pondělí 30. 11. se opět uvidíme ve třídě a budeme se učit podle platného rozvrhu. Chtěl bych ještě moc poděkovat vašim ...
Více informací

Úkoly z 26. 11. 2020

Dobrý den, páťáci,
dnešní úkoly jsou z Českého jazyka a Matematiky.
Rostislav Koc

Český jazyk
U 53/3 b, c - Př.: Krkonošského - 2. p. - KrkonošePS 28/1 - pouze pro jednotné ...
Více informací

Úkoly z 25. 11. 2020

Dobrý den, páťáci,
jsou tu úkoly z Českého jazyka, Matematiky a Přírodovědy.
  
Rostislav Koc

Český jazyk
PS 27/8 - v pracovním sešitě nemusíte opravovat, ale celé ...
Více informací

Úkoly z 24. 11. 2020

Dobrý den, páťáci,
jsou tu další úkoly z Českého jazyka a Matematiky.
  
Rostislav Koc

Český jazyk
 • U 51/7 a - napište do sešitu celé cvičení
 • PS 27/6 - doplňte pouze -n/-nn. Kořen a příponu nevyznačujte. Uděláme to zítra společně na skypu.

Matematika - aritmetika
 • U 26/5 a, b - do sešitu
 • PS 15/4, 5, 6

V 11 hodin dnes máte Anglický jazyk.
Do 15. hodiny mi přineste do školy sešity z ČJ a M a odneste si opravené.

Úkoly z 23. 11. 2020

Dobrý den, páťáci,
tak doufám, že máme před sebou poslední týden distanční výuky. Určitě se už těšíte do školy jako já. Mám pro vás několik úkolů na procvičení, Vlastivědu, Přírodovědu a ještě ...
Více informací

Úkoly z 20. 11. 2020

Dobrý den, páťáci,
před víkendem tu máme ještě několik úkolů.
  
Rostislav Koc

Český jazyk
PS 25/10 - cvičení si přepište do sešitu. Potom z něj vypište 5 podstatných ...
Více informací

Úkoly z 19. 11. 2020

Dobrý den, páťáci,
mám pro vás několik úkolů na procvičení.
  
Rostislav Koc

Český jazyk
PS 24/4PS 25/6, 8, 9 
Matematika - aritmetika
U 22/5 - a, d - do ...
Více informací

Úkoly z 18. 11. 2020

Dobrý den, páťáci,
mám pro vás několik úkolů na procvičení.
  
Rostislav Koc

Český jazyk
PS 24/2  - jsem zvědavý, jestli najdete všechna slovaPS 25/5 
Matematika ...
Více informací

Úkoly z 16. 11. 2020

Dobrý den, páťáci,
tak snad máme před sebou poslední týden distanční výuky, ale to se ukáže až ve čtvrtek, kdy o tom rozhodne naše vláda. Dnes tu mám úkoly z ČJ, M, Vl a Př.
  
Více informací

Úkoly z 13. 11. 2020

Dobrý den, páťáci,
mám pro vás slíbené úkoly na dnešní den. Všem přeji pěkný víkend.
  
Rostislav Koc

Český jazyk
PS 19/12, 13    
Matematika - aritmetika
U ...
Více informací

Úkoly z 12. 11. 2020

Dobrý den, páťáci,
mám pro vás slíbené úkoly na dnešní den. 
  
Rostislav Koc

Český jazyk
U 43/2 do sešitu (Zítra ráno si provedeme kontrolu.)U 44 - Výsledky mi ...
Více informací

Úkoly z 11. 11. 2020

Dobrý den, páťáci,
jak jsem slíbil, mám pro vás ještě několik úkolů.
  
Rostislav Koc

Český jazyk
PS 22  - dokončit opakováníU 42/7 a, b, c, d - do sešitu   
Více informací

Úkoly z 10. 11. 2020

Dobrý den, páťáci,
dnes mě moc potěšilo, že jsme se po čase opět všichni setkali. Snad už to nebude dlouho trvat a uvidíme se naživo ve třídě. Do té doby ale musíme pracovat alespoň takto. Mám ...
Více informací

Úkoly z 9. 11. 2020

Dobrý den, páťáci,
mám pro vás něco málo úkolů na procvičení dnešního učiva a hlavně úkoly do Vlastivědy a Přírodovědy. Tak neváhejte a dejte se do práce. 
  
Rostislav Koc

Více informací

Úkoly z 6. 11. 2020

Dobrý den, páťáci,
je před námi víkend, takže si odpočněte a načerpejte nové síly. Ještě tu mám něco málo úkolů na procvičení.
  
Rostislav Koc

Český jazyk
U 40/11 ...
Více informací

Úkoly z 5. 11. 2020

Dobrý den, páťáci,
mám pro vás ještě pár úkolů na procvičení. Uvidíme se opět zítra v 8 hodin.
Ještě připomínám, že od 11 hodin budete mít anglický jazyk ve skupině Páťáci Únanov AJ.
Více informací

Úkoly ze 4. 11. 2020

Dobrý den, páťáci,
mám pro vás ještě pár úkolů na procvičení.
  
Rostislav Koc

Český jazyk
PS 18/7
Matematika
PS 9/1, 3 (dobrovolníci mohou ještě přidat ...
Více informací

Úkoly z 3. 11. 2020

Dobrý den, páťáci,
mám pro vás úkoly do 11. hodiny, kdy se ještě jednou sejdeme na skypu.
 
Rostislav Koc

Český jazyk
Do sešitu nadepíšete Psaní předpony s- a opíšete ...
Více informací

Úkoly na 2. 11. 2020

Dobrý den, páťáci,
dnešní úkoly budou pouze z Vlastivědy a Přírodovědy. Zítra ráno se sejdeme na skypu v 8 hodin.
Mějte se fajn.
 
Rostislav Koc

Český jazyk
Dnes ...
Více informací

Vlastivěda a Přírodověda 2. 11. 2020

VlastivědaVlastivěda

PřírodovědaPřírodověda

30. 10. 2020 Distanční výuka od 2. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,  
slíbil jsem vám, že pokud se epidemiologická situace nebude vyvíjet dobře a vláda nakonec nedodrží svůj slib o návratu žáků do škol od 2. listopadu, budeme nuceni se této situaci přizpůsobit. Nový pan ministr je zatím opatrný ve zveřejňování nějakých konkrétních termínů, a tak nevíme, jak dlouho ještě bude distanční výuka probíhat. Myslím si, že máme velkou výhodu v tom, že používáme kvalitní učebnice a pracovní sešity, ale je problematické, že od vás nemám potřebnou zpětnou vazbu - čímž mám na mysli ověření, jestli probírané látce rozumíte a na jaké úrovni jste ji zvládli. Mohl bych samozřejmě využít online setkání ke zkoušení jednotlivců, ale ostatní by se nudili nebo by se báli takových hodin účastnit. Každopádně bude potřeba, abychom se živě viděli déle než doposud. Neznamená to samozřejmě, že budeme online připojeni od osmi do dvanácti hodin. Představuji si to tak, že se spojíme, potom si dáme čas na samostatnou práci a následně budeme pokračovat v online výuce. Po jejím skončení vám nachystám další úkoly k procvičení. Na nich už potom budete pracovat samostatně a rozebereme je zase příští den ráno. 
Každopádně v pondělí 2. listopadu se na skypu sejdeme opět v 9 hodin a povíme si více.

Všem přeji pěkný víkend a těším se na pondělní setkání.    
 
Rostislav Koc


Úkoly na 23. 10. 2020

Dobrý den, páťáci,
máme tu pátek a poslední úkoly v tomto týdnu. Připomínám, že další týden od 26. do 30. 10. máte ty tzv. Covidivé prázdniny, takže výuka nebude probíhat. Prosím, abyste ...
Více informací

Úkoly na 22. 10. 2020

Dobrý den, páťáci,
jsou tu úkoly na čtvrtek. 
Rostislav Koc

Český jazyk
PS 14/3Do sešitu si nadepiš Předpony od-, nad-, pod-, před- a opiš si poučku z učebnice na straně ...
Více informací

Úkoly do Vlastivědy a Přírodovědy

VlastivědaVlastivěda

PřírodovědaPřírodověda

Úkoly na 21. 10. 2020

Dobrý den, páťáci,
máme tu další den a s ním nové úkoly. O některých ještě budeme mluvit ráno na skypu. Na všechny se těším v 9 hodin.
Rostislav Koc

Český jazyk
U 30/8 - ...
Více informací

Úkoly na 20. 10. 2020

Ahoj, páťáci,
určitě se už těšíte na úterní úkoly. Tentokrát vynecháme matematiku a místo ní tu máte úkoly od paní učitelky z Vlastivědy a Přírodovědy.


Český jazyk
U 30/5 ...
Více informací

Úkoly na 19. 10. 2020

Ahoj, páťáci,
máme tu nový týden a nové úkoly.

Připomínám, že na skypu se dnes neuvidíme, ale zítra v 9 hodin se na vás budu těšit. A nově mám pro vás úkoly z angličtiny.

Více informací

Úkoly na 16. 10. 2020

Ahoj, páťáci,
a je tu pátek, takže vás čekají poslední úkoly tohoto týdne.

Opět se soustředíme na český jazyk a matematiku. 

Český jazykDokončíme opakování příbuzných slov ...
Více informací

Úkoly na 15. 10. 2020

Ahoj, páťáci,
mám pro vás nové úkoly na čtvrtek 15. 10. 2020.

Podle rozvrhu máme český jazyk a dvě hodiny matematiky. 

Český jazykPS 10/3, 4 - zde si ještě procvičíte ...
Více informací

Vysvětlivky

Při zadávání domácích úkolů budeme dodržovat následující zkratky:

ČJ - český jazyk
M - matematika
Prv - prvouka
Hv - hudební výchova
Vv - výtvarná výchova
Pv - pracovní výchova
Tv - tělesná výchova

U - učebnice
P - písanka
PS - pracovní sešit
Č - čítanka

Při zápisu do deníčku s úkoly použijeme tvar: strana/cvičení (např. ČJ PS 12/3 znamená, že úkol je z českého jazyka v pracovním sešitě na straně 12 cvičení 3). NIKDY nebudeme NIC psát do učebnic!!! Pokud bude zadáno cvičení z učebnice, známená to, že se napíše do sešitu.

Opravy

Jednou z důležitých povinností žáka je provádět opravy chyb (tím se samozřejmě také učí). V českém jazyce se provádí tak, že si prohlédneme opravené cvičení a když zjistíme, že jsme v nějakém slově napsali chybu, napíšeme na nový řádek velké psací O s dvojtečkou a napíšeme chybná slova správně. Jednotlivá slova oddělíme čárkou a za posledním nepíšeme žádné znaménko. Pokud učitel usoudí, že žák úkol odbyl, škrtne celé cvičení a napíše Znovu, což znamená krasopisně celé cvičení přepsat. Příště už si dáme pozor. V učebnici matematiky, která je vlastně pracovním sešitem napíšeme vedle škrtnutého nesprávného výsledku výsledek správný. V sešitě napíšeme O: a celý příklad napíšeme znovu.

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Rozhodnutí o přijetí do školní družiny

od 1. 9. 2022 najdete v sekci Úřední deska.

Zvláštní zápis k základnímu vzdělávání

pro ukrajinské děti proběhne dne 28. 6. 2022. Více informací najdete v sekci Úřední deska.

Ovoce a zelenina do škol

V 20. týdnu se mohou děti těšit na rajče. Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

V 20. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo mléko a jogurt. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech.

AKTUALITY MŠ

Zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání

pro ukrajinské děti proběhne dne 28. 6. 2022. Více informací naleznete v sekci Úřední deska.

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 - 2021ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign