logotyp

Úkolníček

Informace k výuce od 4. 1. 2021

Vážení rodiče a milé děti,

ze sdělovacích prostředků jistě víte, že od 4. 1. 2021 nastoupí k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní ročníky budou vzdělávány distančně (tj. souběhem on-line vyučovacích hodin a zadávání úkolů).

Vzhledem k tomu, že od 1.1. 2021 aplikace WhatsApp nebude plně funkční na všech mobilních přístrojích (týká se těch, kteří mají starší operační systém), budeme muset všichni přejít na jinou aplikaci. Tímto bych Vás chtěla moc požádat, zda byste dětem pomohli na počítač či telefon nainstalovat aplikaci Skype a založili účet.
 
Můj účet naleznete pod jménem: 4. třída Únanov
 
Po přihlášení mi zašlete zprávu či mávajícího smajlíka a já Vám následně potvrdím přijetí.

Moc Vám děkuji za spolupráci a těším se na brzké shledání v novém roce 2021.

Petra Fialová

Pondělí 4. 1. 2021

Pondělí 4. 1. 2021
On-line výuka:
Rozdělení do skupin

1. skupina
: 8.00 - 9.30
Alexová Natálie
Hlávková Natálie
Richterová Natálie
Rykrová Lucie
Valehrachová Zuzana
Hotový Filip
Matula Vojtěch
Peca Šimon
Vyskočil Vojtěch


2. skupina
: 9.30 - 11.00
Fialová Tereza
Kudláčková Barbora
Popelková Adéla
Valdová Viktorie
Bulín Dominik
Kuchař Jan
Moravec David
Tran Lukáš
Tumpach Vojtěch


Český jazyk:

Slovní druhy
Učebnice str. 40 - zopakuj si poučky o slovních druzích.

Pamatuj:
Slovní druhy rozdělujeme na slova ohebná a slova neohebná.
Slova ohebná - mění svůj tvar (koncovku) - skloňují se - podstatná jména, přídávná jména, zájmena a číslovky nebo se časují - slovesa.
Slova neohebná - nemění svůj tvar (koncovku) - příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce.

Přehled slovních druhů:
1) Podstatná jména - jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.
   (tatínek, maminka, Jan, Jana, pes, radost, bruslení, běh...)

2) Přídavná jména - vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí. Odpovídají na otázky: Jaký? Který? Čí?
   (malý, velký, hezký, ranní, jarní, sloní, maminčin, tatínkův...)

3) Zájmena - zastupují názvy osob, zvířat a věcí nebo na ně ukazují.
   (ten, ta, to, já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, můj, tvůj, jeho, její...)

4) Číslovky - vyjadřují počet, pořadí nebo násobek.
   (jeden, dva, oba, první, poslední, dvoje, troje, jedenktrát, několikrát...)

5) Slovesa - vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje.
   (běží, skáče, plave, zpívá, prší...)

6) Příslovce - odpovídají na otázky: Kde? Kam? Kdy? Jak?
   (venku, nahoře, dole, dnes, ráno, večer, rychle, hezky, chytře...)

7) Předložky - stojí před jmény.
   (na, u, s, k, ve, nad, pod, přes, o, do...)

8) Spojky - spojují věty nebo slova.
   (a, i, ani, ale, protože, když, proto, aby, nebo...)

9) Částice - uvozují věty. Vyjadřují prosbu, přání, rozkaz.
   (ať, kéž, nechť, kdyby...)

10) Citoslovce - vyjadřují zvuky, hlasy a pocity.
   (au, ach, bú, bé, haf, bum, bác...)

Pracovní sešit str. 33, cv. 1, 2 - pracuj podle zadání.


Matematika
:
Násobení a dělení čísly 10, 100, 1 000
Učebnice str. 44 - prostuduj si poučky násobení čísly 10, 100, 1 000.
Pro pochopení učiva se můžeš podívat na tento odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=MnDs_X3pydA&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=159

Učebnice str. 44, cv. 1, 2 - pracuj ústně.

Pracovní sešit str. 29, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - pracuj písemně.


Úterý 5. 1. 2021

On-line výuka:
1. skupina: 8.00 - 9.30
2. skupina: 9.30 - 11.00


Český jazyk
:

Slovní druhy
Učebnice str. 40 - zopakuj si poučky o slovních druzích.
Pracovní sešit str. 34, cv. 3, 4, 5 - pracuj podle zadání.


Matematika:
Násobení - činitele zakončeny nulami. Dělení - dělenec zakončen nulami
Učebnice str. 45 - prostuduj si postup počítání.
Učebnice str. 45, cv. 1, 2 - pracuj ústně.

K pochopení učiva ti pomůže tento odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=hnWaY1G8Tm0&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=162

Pracovní sešit str. 30, cv. 1, 2, 3 - pracuj písemně podle zadání.


Vlastivěda:
Povrch České republiky - práce s mapou
Pracovní sešit str. 15, cv. 5, 6 - pracuj podle zadání.
Školní sešit - nalep si dva pracovní listy (které jsme si předali v pondělí 4.1.) do sešitu. Školní sešit s nalepenými listy si připrav na čtvrtek.


Anglický jazyk:
Uni 3 - Rozkazy a zákazy
Úkol č. 1:
Zopakuj si tvoření rozkazů a zákazů v učebnici na str. 15 za pomoci tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=PwmQXzDWwss&list=PL9CrmaKV-ZNlHk3dfEftfltRM7vVviA66&index=5

Úkol č. 2:
Do školního sešitu vymysli a napiš - dvě věty s rozkazy, dvě věty s doporučeními a dvě věty se zákazy. Dohromady budeš mít napsaných šest vět v angličtině + ke každé větě napíšeš český překlad.


Středa 6. 1. 2021

On-line výuka:
1. skupina: 8.00 - 9.30
2. skupina: 9.30 - 11.00


Český jazyk
:

Slovní druhy
Učebnice str. 40 - zopakuj si poučky o slovních druzích.
Pracovní sešit str. 35, cv. 6, 7, 8, 9, 10 - pracuj podle zadání.

On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776


Čtení
:
Čtení ve vlastní knize
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.


Matematika:
Násobení - činitele zakončeny nulami. Dělení - dělenec zakončen nulami
Pracovní sešit str. 30, cv. 4, 5 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 31, cv. 1 - pracuj podle zadání.


Přírodověda:
Ekosystém lidských obydlí
Učebnice str. 24 - 28 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Pracovní sešit str. 13 - pracuj podle zadání.


Anglický jazyk:
Uni 3 - Choose healty things (Vyber zdravé věci)
Zopakuj si slovní zásobu k tématu zdravé a nezdravé věci v učebnici na str. 16 za pomoci tohoto videa:https://www.youtube.com/watch?v=J1tfy7ww5lA&list=PL9CrmaKV-ZNlHk3dfEftfltRM7vVviA66&index=6


Čtvrtek 7. 1. 2021

On-line výuka:
1. skupina: 8.00 - 9.30
2. skupina: 9.30 - 11.00


Český jazyk
:

Slovní druhy
Učebnice str. 40 - zopakuj si poučky o slovních druzích.
Učebnice str. 41, cv. 3 - cvičení opiš do školního sešitu, do slov doplň i, í/y,ý a urči slovní druhy (nad slova nadepiš číslici slovního druhu)

On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selidČtení:
Čtení ve vlastní knize
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.


Matematika:
Násobení - činitele zakončeny nulami. Dělení - dělenec zakončen nulami
Pracovní sešit str. 31, cv. 1, 2, 3, 4, 5 - pracuj písemně podle zadání.


Vlastivěda:
Povrch České republiky - práce s mapou
Školní sešit - nalep si dva pracovní listy, které jsme si předali v pondělí 4.1. Do pracovních listů doplň za pomoci mapy chybějící údaje.


Anglický jazyk:
Uni 3 - The Dragon Crown
Učebnice str. 17 - pracuj za pomoci tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=iREPrNW_OIM&list=PL9CrmaKV-ZNlHk3dfEftfltRM7vVviA66&index=7
Na závěr si sám přečti komix znovu a přelož.


Pátek 8. 1. 2021

On-line výuka:
1. skupina: 8.00 - 9.30
2. skupina: 9.30 - 11.00

Prosím, aby mi děti od 11 hod. donesly pracovní sešit a školní sešit do ČJ na kontrolu a zároveň si vyzvedly pracovní listy na příští týden. Děkuji za spolupráci.


Český jazyk
:

Slovní druhy
Učebnice str. 40 - zopakuj si poučky o slovních druzích.
Učebnice str. 41, cv. 5 - pracuj ústně, do vět vymysli vhodné slovo místo číslice, která označuje slovní druh.
Učebnice str. 41, cv. 6 - pracuj ústně, doplň i,í/y,ý a urči slovní druhy.


On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selidČtení
:
Čtení ve vlastní knize
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.


Matematika:
Násobení - činitele zakončeny nulami. Dělení - dělenec zakončen nulami
Pracovní sešit str. 31, cv. 5 - pracuj podle zadání.
Početní operace se závorkami a bez závorek
Pracovní sešit str. 32, cv. 1, 2

Přírodověda:
Ekosystém lidských obydlí
Učebnice str. 24 - 28 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Pracovní sešit str. 13 - 14 - pracuj podle zadání.


Anglický jazyk:
Units 1-3 - Review (Opakování lekcí 1-3)

Pracuj podle pokynů vloženého videa.
Nachystej si učebnici na str. 18 a školní sešit do AJ (než začneš psát do sešitu, nezapomeň napsat datum a zadání str.18, Review A)
Výukové video:
https://www.youtube.com/watch?v=jYHQ9nZZNRY&list=PL9CrmaKV-ZNlHk3dfEftfltRM7vVviA66&index=8Pondělí 11. 1. 2021

On-line výuka:
1. skupina: 8.00 - 9.30
2. skupina: 10.00 - 11.30

Od 8 hod. si děti mohou ve škole vyzvednout pracovní sešit a školní sešit do ČJ. Sešity naleznou v chodbičce na stolečku (u zvonků). Děkuji za spolupráci.


Český jazyk
:

Slovní druhy
Učebnice str. 40 - zopakuj si poučky o slovních druzích.
Učebnice str. 42, cv. 9 - slova opiš do domácího sešitu a urči slovní druhy.

Pamatuj: 
Ve slovech cizího původu (ocún, túje, iglú...) píšeme dlouhé ú i uprostřed nebo na konci slova.
Dlouhé ú píšeme také po předponě (neúplný, zúčastnit se, zútulnit...) a ve složených slovech (trojúhelník = troj + úhelník).
Psaní těchto slov si musíme pamatovat.

Domácí sešit - třetí sloupec na str. 20 - doplň i,í/ y,ý a urči slovní druhy (nadepsáním číslice).


On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selidČtení
:
Čtení ve vlastní knize
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.


Matematika:
Početní operace se závorkami a bez závorek
Pracovní sešit str. 32, cv. 3, 4
Učebnice str. 45, cv. 2 - příklady opiš do školního sešitu a vypočítej.


Přírodověda
:
Ekosystém lidských obydlí
K opakování učiva se podívej na následující výukové video:
https://edu.ceskatelevize.cz/video/6444-ucitelka-4-tr-zivocichove-a-rostliny-v-okoli-lidskych-obydli

Nalep si zápis do školního sešitu a prostuduj si ho.
Pracovní sešit str. 15 - pracuj podle zadání.


Anglický jazyk:
Unit 4 - My town (Moje město)
Úkol č. 1:
Učebnice str. 20 - pracuj podle pokynů výukového videa.
Výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=eu2qeSLnfCM

Úkol č.2:
Nalep si první pracovní list se slovní zásobou k 4. lekci My town do školního sešitu a přepiš si slovíčka do volných řádků.


Úterý 12. 1. 2021

On-line výuka:
1. skupina: 8.00 - 9.30
2. skupina: 10.00 - 11.30


Český jazyk
:

Slovní druhy
Učebnice str. 40 - zopakuj si poučky o slovních druzích.
Pracovní sešit str. 36, cv. 1 - pracuj písemně podle zadání.
Domácí sešit - první sloupeček str. 23 - doplň i,í/y,ý a urči slovní druhy (nadepiš číslicí).

On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selidČtení:
Čtení ve vlastní knize
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.


Matematika:
Pamětné násobení pomocí rozkladu
Postup počítání si můžeš připomenout pomocí tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=a7Ql43WVBnU&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=177
Pracovní sešit str. 33, cv. 1, 2, 3 - pracuj písemně podle zadání.


Vlastivěda:
Vodstvo ČR - práce s mapou
Učebnice str. 26 - 28 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Podívej se na výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=NCCFgis9foo

Nalep si zápis do seštitu a prostuduj si ho.
Pracovní sešit str. 16, cv. 1, 2 - pracuj s mapou (zadní strana učebnice) podle zadání.

Středa 13. 1. 2021

On-line výuka:
1. skupina: 8.00 - 9.30
2. skupina: 10.00 - 11.30


Český jazyk
:

Slovní druhy
Učebnice str. 40 - zopakuj si poučky o slovních druzích.
Pracovní sešit str. 36, cv. 2 - spoj nedokončené věty a urči slovní druhy (nadepsáním číslice).
Pracovní sešit str. 36, cv. 3 - škrtni slovo, které do řady nepatří.
Domácí sešit str. 23 - druhý sloupeček - doplň i,í/y,ý a urči slovní druhy (nadepsáním číslice).

On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selidČtení:
Čtení ve vlastní knize
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.


Matematika:
Pamětné násobení a dělení pomocí rozkladu
Postup násobení si můžeš připomenout pomocí tohoto videa:https://www.youtube.com/watch?v=a7Ql43WVBnU&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=177
Postup dělení si můžeš připomenout pomocí tohoto videa:https://www.youtube.com/watch?v=_ARk8g9g-G0&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=182

Pracovní sešit str. 33, cv. 1, 2 - vyřeš slovní úlohy.
Pracovní sešit str. 34, cv. 1. 2 - vypočítej.
Učebnice str. 48, cv. 2 - opiš si příklady do školního sešitu a vypočítej.


Přírodověda
:

Ekosystém les
Učebnice str. 30 - 33 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
EKOSYSTÉM LES
- je přirozené prostředí organizmů – je tvořen půdou, lesními rostlinami, houbami a živočichy

Lesy dělíme na:
1) lesy jehličnaté - tvoří jehličnaté stromy (např. smrk ztepilý, jedle bělokorá, borovice lesní, modřín opadavý)

2) lesy listnaté – tvoří listnaté stromy (např. dub letní, buk lesní, bříza bělokorá, habr obecný, lípa srdčitá)
3) lesy smíšené – tvoří listnaté a jehličnaté stromy

Význam lesa:
- je přirozeným prostředím rostlin, hub a živočichů

- vytváří velké množství kyslíku
- je zásobárnou vody
- zabraňuje odnosu půdy při deštích – kořeny zpevňují půdu
- snižuje rychlost větru
- je zdrojem dřeva, lesních plodů, hub, léčivých rostlin
- je místem odpočinku

Podívej se na následující výuková videa k tématu:
https://www.youtube.com/watch?v=FoB9yyPvpZI
https://www.youtube.com/watch?v=8PaLasA8gFU

Pracovní sešit str. 17, cv. 1, 2 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 18, cv. 3, 4 - pracuj podle zadání.


Anglický jazyk:
Unit 4 - My town (Moje město)
Úkol č. 1:

Zopakuj si znovu slovní zásobu pomocí výukového videa.
Výukové video:https://www.youtube.com/watch?v=eu2qeSLnfCM

Úkol č. 2:
Pracovní sešit str. 20, cv. 1 - přečti slova a přiřaď k nim obrázky.
Pracovní sešit str. 20, cv. 2 - doplň vhodnou předložku (opposite = naproti, next to = vedle).
Pracovní sešit str. 20, cv. 3 - vymysli a napiš dvě věty k obrázku ve cv. 2 - použij vhodnou předložku.

Čtvrtek 14. 1. 2021

On-line výuka:
1. skupina: 8.00 - 9.30
2. skupina: 10.00 - 11.30


Český jazyk
:

Slovní druhy
Učebnice str. 40 - zopakuj si poučky o slovních druzích.
Podstatná jména - rod a číslo
Učebnice str. 46 - zopakuj si rozlišení rodu a čísla u podstatných jmen.

Pamatuj:
U podstatných jmen rozlišujeme rod:
1) mužský (M.) - ten muž, ten pán, ten strom...
a) životný (živ.) - mají v 1. a 4. pádě rozdílné tvary (koncovky) 
   (kdo? co?) sněhulák - (koho? co?) sněhuláka
   (kdo? co?) chlapec - (koho? co?) chlapce

b) neživotný (neživ.) - mají v 1. a 4. pádě stejné tvary (koncovky)
   (kdo? co?) led - (koho? co?) led
   (kdo? co?) měsíc - (koho? co?) měsíc

2) ženský (Ž.) - ta žena, ta dívka, ta květina...
3) střední (S.) - to dítě, to okno, to auto...


U podstatných jmen rozlišujeme číslo:
1) jednotné (j.) - ten chlapec, ta dívka, to auto...
2) množné (mn.) - ti chlapci, ty dívky, ta auta

Pracovní sešit str. 36, cv. 1 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 37, cv. 2, 3 - pracuj podle zadání.
Domácí sešit - třetí sloupeček str. 23 - doplň i,í/y,ý a urči slovní druhy (nadepiš číslicí).

On-line procvičování slovních druhů:

https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selidČtení:
Čtení ve vlastní knize
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.


Matematika:
Pamětné násobení a dělení pomocí rozkladu

Postup násobení si můžeš připomenout pomocí tohoto videa:https://www.youtube.com/watch?v=a7Ql43WVBnU&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=177
Postup dělení si můžeš připomenout pomocí tohoto videa:https://www.youtube.com/watch?v=_ARk8g9g-G0&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=182

Pracovní sešit str. 34, cv. 3, 4, 5 - pracuj písemně podle zadání.
Učebnice str. 49, cv. 1 - opiš si příklady do školního sešitu a vypočítej.


Vlastivěda:
Vodstvo ČR - práce s mapou
Zopakuj si toto téma prostřednictvím výukového videa:https://www.youtube.com/watch?v=_J080BJH5Js
Pracovní sešit str. 17 - pracuj s mapou (zadní strana učebnice) podle zadání.


Anglický jazyk:
Unit 4 - My town (Moje město)
Úkol č. 1:
Nalep si druhý pracovní list se slovní zásobou do školního sešitu a slovíčka si přepiš.

Úkol č. 2:
Učebnice str. 21 - 22 - procvič si slovní zásobu za pomoci výukového videa.
Výukové video:
https://www.youtube.com/watch?v=i14x7iWa-eE


Pátek 15. 1. 2021

On-line výuka:
1. skupina: 8.00 - 9.30
2. skupina: 10.00 - 11.30

Prosím, aby si děti od 8 - 16 hod. vyzvedly domácí sešit do M a pracovní listy na příští týden.
Tyto studijní materiály naleznou v chodbičce na stolečku v budově školy (u zvonků).
Děkuji za spolupráci.Český jazyk:

Podstatná jména - rod a číslo
Učebnice str. 46 - zopakuj si rozlišení rodu a čísla u podstatných jmen.


Pamatuj:
U podstatných jmen rozlišujeme rod:

1) mužský (M.) - ten muž, ten pán, ten strom...
a) životný (živ.) - mají v 1. a 4. pádě rozdílné tvary (koncovky) 
   (kdo? co?) sněhulák - (koho? co?) sněhuláka
   (kdo? co?) chlapec - (koho? co?) chlapce

b) neživotný (neživ.) - mají v 1. a 4. pádě stejné tvary (koncovky)
   (kdo? co?) led - (koho? co?) led
   (kdo? co?) měsíc - (koho? co?) měsíc

2) ženský (Ž.) - ta žena, ta dívka, ta květina...
3) střední (S.) - to dítě, to okno, to auto...


U podstatných jmen rozlišujeme číslo:
1) jednotné (j.) - ten chlapec, ta dívka, to auto...
2) množné (mn.) - ti chlapci, ty dívky, ta auta

Pracovní sešit str. 37, cv. 4, 5, 6 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 38, cv. 7 - pracuj podle zadání.


On-line procvičování slovních druhů:

https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid


Čtení:
Čtení ve vlastní knize
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.
Termín odevzdání čtenářského deníku se zápisem o 2. přečtené knize do 1. 2. 2021.Matematika:

Roznásobení závorky
Postup počítání si můžeš připomenout pomocí tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=j1bMIsfvSqE&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=186
Pracovní sešit str. 33, cv. 1, 2, 3, 4 - pracuj písemně podle zadání.


Přírodověda:
Ekosystém les
- lesní patra
Učebnice str. 32 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Pracovní sešit str. 18 - 19 - pracuj podle zadání.

Podívej se na následující výuková videa k tématu:
https://www.youtube.com/watch?v=7nEozWSz6hY
https://www.youtube.com/watch?v=yDSzER74ZY8


Anglický jazyk:
Unit 4 - My town (Moje město)
Úkol č. 1:

Učebnice str. 21 - 22 - procvič si znovu slovní zásobu za pomoci výukového videa.
Výukové video:
https://www.youtube.com/watch?v=i14x7iWa-eE

Úkol č. 2:
Zopakuj si potřebnou slovní zásobu k cvičením v pracovním sešitě.

Turn left at... Zahni doleva u...

Turn right at... Zahni doprava u...
Go straight past... Jdi rovně kolem...
Excuse me. Promiň.
Where´s
the sports centre? Kde je sportovní centrum?
Where´s the museum? Kde je muzeum?
next to       vedle, u
opposite     naproti

Úkol č. 3:
Pracovní sešit
str. 21, cv. 4 - přečti si text a doplň chybějící slova.
Pracovní sešit str. 21, cv. 5 - napiš pokyny na cestu podle mapky ve cvičení 4.


Pondělí 18. 1. 2021

On-line výuka:
1. skupina: 8.00 - 9.30
2. skupina: 10.00 - 11.30


Český jazyk
Pád podstatných jmen
Učebnice str. 48 - zopakuj si pádové otázky.


Pamatuj: 
Podstatná jména mění své tvary podle pádů. Říkáme, že se skloňují.
V českém jazyce rozlišujeme sedm pádů. Pád zjistíme pomocí pádové otázky.

1. pád   kdo? co?
2. pád   (bez) koho? čeho?
3. pád   (ke) komu? čemu?
4. pád   (vidím) koho? co?
5. pád   Oslovujeme, voláme!
6. pár   (o) kom? (o) čem?
7. pád   (s) kým? čím?

Pracovní sešit str. 38, cv. 1 - pracuj podle zadání.
Domácí sešit - první sloupec na str. 24 - doplň i,í/ y,ý a urči slovní druhy (nadepsáním číslice).


On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selidOn-line procvičování - rod, číslo a pád podstatných jmen:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid


Čtení
:
Čtení ve vlastní knize
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.


Matematika:
Jednotky délky
Učebnice str. 51 - ve žlutém rámečku si zopakuj vztahy mezi jednotkami délky.
Základní vztahy mezi jednotkami si můžeš připomenout pomocí těchto videí:
https://www.youtube.com/watch?v=QTk6cWovM_I&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=192
https://www.youtube.com/watch?v=gjVQmrs-HKg&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=193

Pracovní sešit str. 36, cv. 36, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - převeď jednotky.

On-line procvičování - převody jednotek:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=20.+P%C5%99evody+jednotek+%E2%80%93+jednotky+d%C3%A9lky#selid


Přírodověda
:
Ekosystém les - lesní patra
Školní sešit - nalep si zápis Lesní patra a pracovní list Jehličnaté a listnaté stromy do školního sešitu, listy si přečti a splň úkoly.


Anglický jazyk:
Unit 4 - My town (Moje město)
Úkol č. 1:
Učebnice str. 21 - 22 - procvič si znovu slovní zásobu za pomoci výukového videa.
Výukové video:
https://www.youtube.com/watch?v=i14x7iWa-eE

Úkol č. 2:
Zopakuj si potřebnou slovní zásobu k cvičením v pracovním sešitě na str. 22.

I´m from...   Já jsem z...
square   náměstí
statue   socha
school   škola
river     řeka
bookshop   knihkupectví
opposite   naproti
a little town  malé město    
good shops   dobré obchody
a great computershop   velký obchod s počítači
but   ale
near   blízko (nedaleko)
We can swim in it.   Můžeme se v ní koupat.


Úkol č. 3:
Pracovní sešit str. 22, cv. 6 - přečti si dopis a doplň chybějící slova.


Úterý 19. 1. 2021

On-line výuka:
1. skupina: 8.00 - 9.30
2. skupina: 10.00 - 11.30


Český jazyk
:

Pád podstatných jmen
Učebnice str. 48 - zopakuj si pádové otázky.

Pamatuj: 
Podstatná jména mění své tvary podle pádů. Říkáme, že se skloňují.
V českém jazyce rozlišujeme sedm pádů. Pád zjistíme pomocí pádové otázky.

1. pád   kdo? co?
2. pád   (bez) koho? čeho?
3. pád   (ke) komu? čemu?
4. pád   (vidím) koho? co?
5. pád   Oslovujeme, voláme!
6. pár   (o) kom? (o) čem?
7. pád   (s) kým? čím?

Pracovní sešit str. 38, cv. 2 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 39, cv. 3
Domácí sešit - druhý sloupec na str. 24 - doplň i,í/ y,ý a urči slovní druhy (nadepsáním číslice).


On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid


On-line procvičování pádů:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid


Čtení
:
Čtení ve vlastní knize
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.


Matematika:
Jednotky délky
Učebnice str. 51, 52 - ve žlutém rámečku si připomeň vztahy mezi jednotkami délky.
Pracovní sešit str. 37, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - převeď jednotky.
Domácí sešit - poslední sloupec (dělení se zbytkem).

On-line procvičování - převody jednotek:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=20.+P%C5%99evody+jednotek+%E2%80%93+jednotky+d%C3%A9lky#selid


Vlastivěda:
Vodstvo ČR - práce s mapou
Školní sešit - nalep si pracovní listy Vodstvo do školního seštitu a splň úkoly. Pracuj s mapou podle pokynů v zadání.

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Změna ve výdeji obědů

Od 19. 1. dochází ke změně ve vydávání obědů žákům na distanční výuce a dětem z MŠ v první den nemoci. Více informací naleznete v sekci Jídelna - Informace.

Upozornění rodičům a žákům

Dětem může hrozit nebezpečí. Více informací naleznete na Nástěnce.

Ovoce a zelenina do škol

Ve 3. týdnu se mohou děti těšit na pomeranč a mandarinku. Letáčky jsou k dispozici v sekci Projekty.

Mléko do škol

Ve 3. týdnu děti dostanou BIO jogurt a Bovýskovo mléko. Doprovodné materiály lze najít v sekci Projekty.

AKTUALITY MŠ

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign