logotyp

Úkolníček

Informace k výuce od 4. 1. 2021

Vážení rodiče a milé děti,

ze sdělovacích prostředků jistě víte, že od 4. 1. 2021 nastoupí k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní ročníky budou vzdělávány distančně (tj. souběhem on-line vyučovacích hodin a zadávání úkolů).

Vzhledem k tomu, že od 1.1. 2021 aplikace WhatsApp nebude plně funkční na všech mobilních přístrojích (týká se těch, kteří mají starší operační systém), budeme muset všichni přejít na jinou aplikaci. Tímto bych Vás chtěla moc požádat, zda byste dětem pomohli na počítač či telefon nainstalovat aplikaci Skype a založili účet.
 
Můj účet naleznete pod jménem: 4. třída Únanov
 
Po přihlášení mi zašlete zprávu či mávajícího smajlíka a já Vám následně potvrdím přijetí.

Moc Vám děkuji za spolupráci a těším se na brzké shledání v novém roce 2021.

Petra Fialová

Pondělí 4. 1. 2021

Pondělí 4. 1. 2021
On-line výuka:
Rozdělení do skupin

1. skupina
: 8.00 - 9.30
Alexová Natálie
Hlávková Natálie
Richterová Natálie
Rykrová Lucie
Valehrachová Zuzana
Hotový Filip
Matula Vojtěch
Peca Šimon
Vyskočil Vojtěch


2. skupina
: 9.30 - 11.00
Fialová Tereza
Kudláčková Barbora
Popelková Adéla
Valdová Viktorie
Bulín Dominik
Kuchař Jan
Moravec David
Tran Lukáš
Tumpach Vojtěch


Český jazyk:

Slovní druhy
Učebnice str. 40 - zopakuj si poučky o slovních druzích.

Pamatuj:
Slovní druhy rozdělujeme na slova ohebná a slova neohebná.
Slova ohebná - mění svůj tvar (koncovku) - skloňují se - podstatná jména, přídávná jména, zájmena a číslovky nebo se časují - slovesa.
Slova neohebná - nemění svůj tvar (koncovku) - příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce.

Přehled slovních druhů:
1) Podstatná jména - jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.
   (tatínek, maminka, Jan, Jana, pes, radost, bruslení, běh...)

2) Přídavná jména - vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí. Odpovídají na otázky: Jaký? Který? Čí?
   (malý, velký, hezký, ranní, jarní, sloní, maminčin, tatínkův...)

3) Zájmena - zastupují názvy osob, zvířat a věcí nebo na ně ukazují.
   (ten, ta, to, já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, můj, tvůj, jeho, její...)

4) Číslovky - vyjadřují počet, pořadí nebo násobek.
   (jeden, dva, oba, první, poslední, dvoje, troje, jedenktrát, několikrát...)

5) Slovesa - vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje.
   (běží, skáče, plave, zpívá, prší...)

6) Příslovce - odpovídají na otázky: Kde? Kam? Kdy? Jak?
   (venku, nahoře, dole, dnes, ráno, večer, rychle, hezky, chytře...)

7) Předložky - stojí před jmény.
   (na, u, s, k, ve, nad, pod, přes, o, do...)

8) Spojky - spojují věty nebo slova.
   (a, i, ani, ale, protože, když, proto, aby, nebo...)

9) Částice - uvozují věty. Vyjadřují prosbu, přání, rozkaz.
   (ať, kéž, nechť, kdyby...)

10) Citoslovce - vyjadřují zvuky, hlasy a pocity.
   (au, ach, bú, bé, haf, bum, bác...)

Pracovní sešit str. 33, cv. 1, 2 - pracuj podle zadání.


Matematika
:
Násobení a dělení čísly 10, 100, 1 000
Učebnice str. 44 - prostuduj si poučky násobení čísly 10, 100, 1 000.
Pro pochopení učiva se můžeš podívat na tento odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=MnDs_X3pydA&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=159

Učebnice str. 44, cv. 1, 2 - pracuj ústně.

Pracovní sešit str. 29, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - pracuj písemně.


Úterý 5. 1. 2021

On-line výuka:
1. skupina: 8.00 - 9.30
2. skupina: 9.30 - 11.00


Český jazyk
:

Slovní druhy
Učebnice str. 40 - zopakuj si poučky o slovních druzích.
Pracovní sešit str. 34, cv. 3, 4, 5 - pracuj podle zadání.


Matematika:
Násobení - činitele zakončeny nulami. Dělení - dělenec zakončen nulami
Učebnice str. 45 - prostuduj si postup počítání.
Učebnice str. 45, cv. 1, 2 - pracuj ústně.

K pochopení učiva ti pomůže tento odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=hnWaY1G8Tm0&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=162

Pracovní sešit str. 30, cv. 1, 2, 3 - pracuj písemně podle zadání.


Vlastivěda:
Povrch České republiky - práce s mapou
Pracovní sešit str. 15, cv. 5, 6 - pracuj podle zadání.
Školní sešit - nalep si dva pracovní listy (které jsme si předali v pondělí 4.1.) do sešitu. Školní sešit s nalepenými listy si připrav na čtvrtek.


Anglický jazyk:
Uni 3 - Rozkazy a zákazy
Úkol č. 1:
Zopakuj si tvoření rozkazů a zákazů v učebnici na str. 15 za pomoci tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=PwmQXzDWwss&list=PL9CrmaKV-ZNlHk3dfEftfltRM7vVviA66&index=5

Úkol č. 2:
Do školního sešitu vymysli a napiš - dvě věty s rozkazy, dvě věty s doporučeními a dvě věty se zákazy. Dohromady budeš mít napsaných šest vět v angličtině + ke každé větě napíšeš český překlad.


Středa 6. 1. 2021

On-line výuka:
1. skupina: 8.00 - 9.30
2. skupina: 9.30 - 11.00


Český jazyk
:

Slovní druhy
Učebnice str. 40 - zopakuj si poučky o slovních druzích.
Pracovní sešit str. 35, cv. 6, 7, 8, 9, 10 - pracuj podle zadání.

On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776


Čtení
:
Čtení ve vlastní knize
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.


Matematika:
Násobení - činitele zakončeny nulami. Dělení - dělenec zakončen nulami
Pracovní sešit str. 30, cv. 4, 5 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 31, cv. 1 - pracuj podle zadání.


Přírodověda:
Ekosystém lidských obydlí
Učebnice str. 24 - 28 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Pracovní sešit str. 13 - pracuj podle zadání.


Anglický jazyk:
Uni 3 - Choose healty things (Vyber zdravé věci)
Zopakuj si slovní zásobu k tématu zdravé a nezdravé věci v učebnici na str. 16 za pomoci tohoto videa:https://www.youtube.com/watch?v=J1tfy7ww5lA&list=PL9CrmaKV-ZNlHk3dfEftfltRM7vVviA66&index=6


Čtvrtek 7. 1. 2021

On-line výuka:
1. skupina: 8.00 - 9.30
2. skupina: 9.30 - 11.00


Český jazyk
:

Slovní druhy
Učebnice str. 40 - zopakuj si poučky o slovních druzích.
Učebnice str. 41, cv. 3 - cvičení opiš do školního sešitu, do slov doplň i, í/y,ý a urči slovní druhy (nad slova nadepiš číslici slovního druhu)

On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selidČtení:
Čtení ve vlastní knize
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.


Matematika:
Násobení - činitele zakončeny nulami. Dělení - dělenec zakončen nulami
Pracovní sešit str. 31, cv. 1, 2, 3, 4, 5 - pracuj písemně podle zadání.


Vlastivěda:
Povrch České republiky - práce s mapou
Školní sešit - nalep si dva pracovní listy, které jsme si předali v pondělí 4.1. Do pracovních listů doplň za pomoci mapy chybějící údaje.


Anglický jazyk:
Uni 3 - The Dragon Crown
Učebnice str. 17 - pracuj za pomoci tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=iREPrNW_OIM&list=PL9CrmaKV-ZNlHk3dfEftfltRM7vVviA66&index=7
Na závěr si sám přečti komix znovu a přelož.


Pátek 8. 1. 2021

On-line výuka:
1. skupina: 8.00 - 9.30
2. skupina: 9.30 - 11.00

Prosím, aby mi děti od 11 hod. donesly pracovní sešit a školní sešit do ČJ na kontrolu a zároveň si vyzvedly pracovní listy na příští týden. Děkuji za spolupráci.


Český jazyk
:

Slovní druhy
Učebnice str. 40 - zopakuj si poučky o slovních druzích.
Učebnice str. 41, cv. 5 - pracuj ústně, do vět vymysli vhodné slovo místo číslice, která označuje slovní druh.
Učebnice str. 41, cv. 6 - pracuj ústně, doplň i,í/y,ý a urči slovní druhy.


On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selidČtení
:
Čtení ve vlastní knize
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.


Matematika:
Násobení - činitele zakončeny nulami. Dělení - dělenec zakončen nulami
Pracovní sešit str. 31, cv. 5 - pracuj podle zadání.
Početní operace se závorkami a bez závorek
Pracovní sešit str. 32, cv. 1, 2

Přírodověda:
Ekosystém lidských obydlí
Učebnice str. 24 - 28 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Pracovní sešit str. 13 - 14 - pracuj podle zadání.


Anglický jazyk:
Units 1-3 - Review (Opakování lekcí 1-3)

Pracuj podle pokynů vloženého videa.
Nachystej si učebnici na str. 18 a školní sešit do AJ (než začneš psát do sešitu, nezapomeň napsat datum a zadání str.18, Review A)
Výukové video:
https://www.youtube.com/watch?v=jYHQ9nZZNRY&list=PL9CrmaKV-ZNlHk3dfEftfltRM7vVviA66&index=8Pondělí 11. 1. 2021

On-line výuka:
1. skupina: 8.00 - 9.30
2. skupina: 10.00 - 11.30

Od 8 hod. si děti mohou ve škole vyzvednout pracovní sešit a školní sešit do ČJ. Sešity naleznou v chodbičce na stolečku (u zvonků). Děkuji za spolupráci.


Český jazyk
:

Slovní druhy
Učebnice str. 40 - zopakuj si poučky o slovních druzích.
Učebnice str. 42, cv. 9 - slova opiš do domácího sešitu a urči slovní druhy.

Pamatuj: 
Ve slovech cizího původu (ocún, túje, iglú...) píšeme dlouhé ú i uprostřed nebo na konci slova.
Dlouhé ú píšeme také po předponě (neúplný, zúčastnit se, zútulnit...) a ve složených slovech (trojúhelník = troj + úhelník).
Psaní těchto slov si musíme pamatovat.

Domácí sešit - třetí sloupec na str. 20 - doplň i,í/ y,ý a urči slovní druhy (nadepsáním číslice).


On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selidČtení
:
Čtení ve vlastní knize
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.


Matematika:
Početní operace se závorkami a bez závorek
Pracovní sešit str. 32, cv. 3, 4
Učebnice str. 45, cv. 2 - příklady opiš do školního sešitu a vypočítej.


Přírodověda
:
Ekosystém lidských obydlí
K opakování učiva se podívej na následující výukové video:
https://edu.ceskatelevize.cz/video/6444-ucitelka-4-tr-zivocichove-a-rostliny-v-okoli-lidskych-obydli

Nalep si zápis do školního sešitu a prostuduj si ho.
Pracovní sešit str. 15 - pracuj podle zadání.


Anglický jazyk:
Unit 4 - My town (Moje město)
Úkol č. 1:
Učebnice str. 20 - pracuj podle pokynů výukového videa.
Výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=eu2qeSLnfCM

Úkol č.2:
Nalep si první pracovní list se slovní zásobou k 4. lekci My town do školního sešitu a přepiš si slovíčka do volných řádků.


Úterý 12. 1. 2021

On-line výuka:
1. skupina: 8.00 - 9.30
2. skupina: 10.00 - 11.30


Český jazyk
:

Slovní druhy
Učebnice str. 40 - zopakuj si poučky o slovních druzích.
Pracovní sešit str. 36, cv. 1 - pracuj písemně podle zadání.
Domácí sešit - první sloupeček str. 23 - doplň i,í/y,ý a urči slovní druhy (nadepiš číslicí).

On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selidČtení:
Čtení ve vlastní knize
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.


Matematika:
Pamětné násobení pomocí rozkladu
Postup počítání si můžeš připomenout pomocí tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=a7Ql43WVBnU&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=177
Pracovní sešit str. 33, cv. 1, 2, 3 - pracuj písemně podle zadání.


Vlastivěda:
Vodstvo ČR - práce s mapou
Učebnice str. 26 - 28 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Podívej se na výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=NCCFgis9foo

Nalep si zápis do seštitu a prostuduj si ho.
Pracovní sešit str. 16, cv. 1, 2 - pracuj s mapou (zadní strana učebnice) podle zadání.

Středa 13. 1. 2021

On-line výuka:
1. skupina: 8.00 - 9.30
2. skupina: 10.00 - 11.30


Český jazyk
:

Slovní druhy
Učebnice str. 40 - zopakuj si poučky o slovních druzích.
Pracovní sešit str. 36, cv. 2 - spoj nedokončené věty a urči slovní druhy (nadepsáním číslice).
Pracovní sešit str. 36, cv. 3 - škrtni slovo, které do řady nepatří.
Domácí sešit str. 23 - druhý sloupeček - doplň i,í/y,ý a urči slovní druhy (nadepsáním číslice).

On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selidČtení:
Čtení ve vlastní knize
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.


Matematika:
Pamětné násobení a dělení pomocí rozkladu
Postup násobení si můžeš připomenout pomocí tohoto videa:https://www.youtube.com/watch?v=a7Ql43WVBnU&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=177
Postup dělení si můžeš připomenout pomocí tohoto videa:https://www.youtube.com/watch?v=_ARk8g9g-G0&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=182

Pracovní sešit str. 33, cv. 1, 2 - vyřeš slovní úlohy.
Pracovní sešit str. 34, cv. 1. 2 - vypočítej.
Učebnice str. 48, cv. 2 - opiš si příklady do školního sešitu a vypočítej.


Přírodověda
:

Ekosystém les
Učebnice str. 30 - 33 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
EKOSYSTÉM LES
- je přirozené prostředí organizmů – je tvořen půdou, lesními rostlinami, houbami a živočichy

Lesy dělíme na:
1) lesy jehličnaté - tvoří jehličnaté stromy (např. smrk ztepilý, jedle bělokorá, borovice lesní, modřín opadavý)

2) lesy listnaté – tvoří listnaté stromy (např. dub letní, buk lesní, bříza bělokorá, habr obecný, lípa srdčitá)
3) lesy smíšené – tvoří listnaté a jehličnaté stromy

Význam lesa:
- je přirozeným prostředím rostlin, hub a živočichů

- vytváří velké množství kyslíku
- je zásobárnou vody
- zabraňuje odnosu půdy při deštích – kořeny zpevňují půdu
- snižuje rychlost větru
- je zdrojem dřeva, lesních plodů, hub, léčivých rostlin
- je místem odpočinku

Podívej se na následující výuková videa k tématu:
https://www.youtube.com/watch?v=FoB9yyPvpZI
https://www.youtube.com/watch?v=8PaLasA8gFU

Pracovní sešit str. 17, cv. 1, 2 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 18, cv. 3, 4 - pracuj podle zadání.


Anglický jazyk:
Unit 4 - My town (Moje město)
Úkol č. 1:

Zopakuj si znovu slovní zásobu pomocí výukového videa.
Výukové video:https://www.youtube.com/watch?v=eu2qeSLnfCM

Úkol č. 2:
Pracovní sešit str. 20, cv. 1 - přečti slova a přiřaď k nim obrázky.
Pracovní sešit str. 20, cv. 2 - doplň vhodnou předložku (opposite = naproti, next to = vedle).
Pracovní sešit str. 20, cv. 3 - vymysli a napiš dvě věty k obrázku ve cv. 2 - použij vhodnou předložku.

Čtvrtek 14. 1. 2021

On-line výuka:
1. skupina: 8.00 - 9.30
2. skupina: 10.00 - 11.30


Český jazyk
:

Slovní druhy
Učebnice str. 40 - zopakuj si poučky o slovních druzích.
Podstatná jména - rod a číslo
Učebnice str. 46 - zopakuj si rozlišení rodu a čísla u podstatných jmen.

Pamatuj:
U podstatných jmen rozlišujeme rod:
1) mužský (M.) - ten muž, ten pán, ten strom...
a) životný (živ.) - mají v 1. a 4. pádě rozdílné tvary (koncovky) 
   (kdo? co?) sněhulák - (koho? co?) sněhuláka
   (kdo? co?) chlapec - (koho? co?) chlapce

b) neživotný (neživ.) - mají v 1. a 4. pádě stejné tvary (koncovky)
   (kdo? co?) led - (koho? co?) led
   (kdo? co?) měsíc - (koho? co?) měsíc

2) ženský (Ž.) - ta žena, ta dívka, ta květina...
3) střední (S.) - to dítě, to okno, to auto...


U podstatných jmen rozlišujeme číslo:
1) jednotné (j.) - ten chlapec, ta dívka, to auto...
2) množné (mn.) - ti chlapci, ty dívky, ta auta

Pracovní sešit str. 36, cv. 1 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 37, cv. 2, 3 - pracuj podle zadání.
Domácí sešit - třetí sloupeček str. 23 - doplň i,í/y,ý a urči slovní druhy (nadepiš číslicí).

On-line procvičování slovních druhů:

https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selidČtení:
Čtení ve vlastní knize
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.


Matematika:
Pamětné násobení a dělení pomocí rozkladu

Postup násobení si můžeš připomenout pomocí tohoto videa:https://www.youtube.com/watch?v=a7Ql43WVBnU&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=177
Postup dělení si můžeš připomenout pomocí tohoto videa:https://www.youtube.com/watch?v=_ARk8g9g-G0&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=182

Pracovní sešit str. 34, cv. 3, 4, 5 - pracuj písemně podle zadání.
Učebnice str. 49, cv. 1 - opiš si příklady do školního sešitu a vypočítej.


Vlastivěda:
Vodstvo ČR - práce s mapou
Zopakuj si toto téma prostřednictvím výukového videa:https://www.youtube.com/watch?v=_J080BJH5Js
Pracovní sešit str. 17 - pracuj s mapou (zadní strana učebnice) podle zadání.


Anglický jazyk:
Unit 4 - My town (Moje město)
Úkol č. 1:
Nalep si druhý pracovní list se slovní zásobou do školního sešitu a slovíčka si přepiš.

Úkol č. 2:
Učebnice str. 21 - 22 - procvič si slovní zásobu za pomoci výukového videa.
Výukové video:
https://www.youtube.com/watch?v=i14x7iWa-eE


Pátek 15. 1. 2021

On-line výuka:
1. skupina: 8.00 - 9.30
2. skupina: 10.00 - 11.30

Prosím, aby si děti od 8 - 16 hod. vyzvedly domácí sešit do M a pracovní listy na příští týden.
Tyto studijní materiály naleznou v chodbičce na stolečku v budově školy (u zvonků).
Děkuji za spolupráci.Český jazyk:

Podstatná jména - rod a číslo
Učebnice str. 46 - zopakuj si rozlišení rodu a čísla u podstatných jmen.


Pamatuj:
U podstatných jmen rozlišujeme rod:

1) mužský (M.) - ten muž, ten pán, ten strom...
a) životný (živ.) - mají v 1. a 4. pádě rozdílné tvary (koncovky) 
   (kdo? co?) sněhulák - (koho? co?) sněhuláka
   (kdo? co?) chlapec - (koho? co?) chlapce

b) neživotný (neživ.) - mají v 1. a 4. pádě stejné tvary (koncovky)
   (kdo? co?) led - (koho? co?) led
   (kdo? co?) měsíc - (koho? co?) měsíc

2) ženský (Ž.) - ta žena, ta dívka, ta květina...
3) střední (S.) - to dítě, to okno, to auto...


U podstatných jmen rozlišujeme číslo:
1) jednotné (j.) - ten chlapec, ta dívka, to auto...
2) množné (mn.) - ti chlapci, ty dívky, ta auta

Pracovní sešit str. 37, cv. 4, 5, 6 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 38, cv. 7 - pracuj podle zadání.


On-line procvičování slovních druhů:

https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid


Čtení:
Čtení ve vlastní knize
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.
Termín odevzdání čtenářského deníku se zápisem o 2. přečtené knize do 1. 2. 2021.Matematika:

Roznásobení závorky
Postup počítání si můžeš připomenout pomocí tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=j1bMIsfvSqE&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=186
Pracovní sešit str. 33, cv. 1, 2, 3, 4 - pracuj písemně podle zadání.


Přírodověda:
Ekosystém les
- lesní patra
Učebnice str. 32 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Pracovní sešit str. 18 - 19 - pracuj podle zadání.

Podívej se na následující výuková videa k tématu:
https://www.youtube.com/watch?v=7nEozWSz6hY
https://www.youtube.com/watch?v=yDSzER74ZY8


Anglický jazyk:
Unit 4 - My town (Moje město)
Úkol č. 1:

Učebnice str. 21 - 22 - procvič si znovu slovní zásobu za pomoci výukového videa.
Výukové video:
https://www.youtube.com/watch?v=i14x7iWa-eE

Úkol č. 2:
Zopakuj si potřebnou slovní zásobu k cvičením v pracovním sešitě.

Turn left at... Zahni doleva u...

Turn right at... Zahni doprava u...
Go straight past... Jdi rovně kolem...
Excuse me. Promiň.
Where´s
the sports centre? Kde je sportovní centrum?
Where´s the museum? Kde je muzeum?
next to       vedle, u
opposite     naproti

Úkol č. 3:
Pracovní sešit
str. 21, cv. 4 - přečti si text a doplň chybějící slova.
Pracovní sešit str. 21, cv. 5 - napiš pokyny na cestu podle mapky ve cvičení 4.


Pondělí 18. 1. 2021

On-line výuka:
1. skupina: 8.00 - 9.30
2. skupina: 10.00 - 11.30


Český jazyk
Pád podstatných jmen
Učebnice str. 48 - zopakuj si pádové otázky.


Pamatuj: 
Podstatná jména mění své tvary podle pádů. Říkáme, že se skloňují.
V českém jazyce rozlišujeme sedm pádů. Pád zjistíme pomocí pádové otázky.

1. pád   kdo? co?
2. pád   (bez) koho? čeho?
3. pád   (ke) komu? čemu?
4. pád   (vidím) koho? co?
5. pád   Oslovujeme, voláme!
6. pár   (o) kom? (o) čem?
7. pád   (s) kým? čím?

Pracovní sešit str. 38, cv. 1 - pracuj podle zadání.
Domácí sešit - první sloupec na str. 24 - doplň i,í/ y,ý a urči slovní druhy (nadepsáním číslice).


On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selidOn-line procvičování - rod, číslo a pád podstatných jmen:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid


Čtení
:
Čtení ve vlastní knize
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.


Matematika:
Jednotky délky
Učebnice str. 51 - ve žlutém rámečku si zopakuj vztahy mezi jednotkami délky.
Základní vztahy mezi jednotkami si můžeš připomenout pomocí těchto videí:
https://www.youtube.com/watch?v=QTk6cWovM_I&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=192
https://www.youtube.com/watch?v=gjVQmrs-HKg&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=193

Pracovní sešit str. 36, cv. 36, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - převeď jednotky.

On-line procvičování - převody jednotek:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=20.+P%C5%99evody+jednotek+%E2%80%93+jednotky+d%C3%A9lky#selid


Přírodověda
:
Ekosystém les - lesní patra
Školní sešit - nalep si zápis Lesní patra a pracovní list Jehličnaté a listnaté stromy do školního sešitu, listy si přečti a splň úkoly.


Anglický jazyk:
Unit 4 - My town (Moje město)
Úkol č. 1:
Učebnice str. 21 - 22 - procvič si znovu slovní zásobu za pomoci výukového videa.
Výukové video:
https://www.youtube.com/watch?v=i14x7iWa-eE

Úkol č. 2:
Zopakuj si potřebnou slovní zásobu k cvičením v pracovním sešitě na str. 22.

I´m from...   Já jsem z...
square   náměstí
statue   socha
school   škola
river     řeka
bookshop   knihkupectví
opposite   naproti
a little town  malé město    
good shops   dobré obchody
a great computershop   velký obchod s počítači
but   ale
near   blízko (nedaleko)
We can swim in it.   Můžeme se v ní koupat.


Úkol č. 3:
Pracovní sešit str. 22, cv. 6 - přečti si dopis a doplň chybějící slova.


Úterý 19. 1. 2021

On-line výuka:
1. skupina: 8.00 - 9.30
2. skupina: 10.00 - 11.30


Český jazyk
:

Pád podstatných jmen
Učebnice str. 48 - zopakuj si pádové otázky.

Pamatuj: 
Podstatná jména mění své tvary podle pádů. Říkáme, že se skloňují.
V českém jazyce rozlišujeme sedm pádů. Pád zjistíme pomocí pádové otázky.

1. pád   kdo? co?
2. pád   (bez) koho? čeho?
3. pád   (ke) komu? čemu?
4. pád   (vidím) koho? co?
5. pád   Oslovujeme, voláme!
6. pár   (o) kom? (o) čem?
7. pád   (s) kým? čím?

Pracovní sešit str. 38, cv. 2 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 39, cv. 3
Domácí sešit - druhý sloupec na str. 24 - doplň i,í/ y,ý a urči slovní druhy (nadepsáním číslice).


On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid


On-line procvičování pádů:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid


Čtení
:
Čtení ve vlastní knize
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.


Matematika:
Jednotky délky
Učebnice str. 51, 52 - ve žlutém rámečku si připomeň vztahy mezi jednotkami délky.
Pracovní sešit str. 37, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - převeď jednotky.
Domácí sešit - poslední sloupec (dělení se zbytkem).

On-line procvičování - převody jednotek:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=20.+P%C5%99evody+jednotek+%E2%80%93+jednotky+d%C3%A9lky#selid


Vlastivěda:
Vodstvo ČR - práce s mapou
Školní sešit - nalep si pracovní listy Vodstvo do školního seštitu a splň úkoly. Pracuj s mapou podle pokynů v zadání.


Středa 20. 1. 2021

On-line výuka:
1. skupina: 8.00 - 9.30
2. skupina: 10.00 - 11.30


Český jazyk
Pád podstatných jmen
Učebnice str. 48 - zopakuj si pádové otázky.


Pamatuj: 
Podstatná jména mění své tvary podle pádů. Říkáme, že se skloňují.
V českém jazyce rozlišujeme sedm pádů. Pád zjistíme pomocí pádové otázky.

1. pád   kdo? co?
2. pád   (bez) koho? čeho?
3. pád   (ke) komu? čemu?
4. pád   (vidím) koho? co?
5. pád   Oslovujeme, voláme!
6. pár   (o) kom? (o) čem?
7. pád   (s) kým? čím?

Pracovní sešit str. 39, cv. 4 - doplň vynechaná písmena, slova z cvičení převeď ústně do množného čísla, k nadřazenému slovu živočich najdi a podtrhni slova podřazená.
Pracovní sešit str. 39, cv. 5 - doplň správné tvary slov do tajenky.
Pracovní sešit str. 39, cv. 6 - doplň do vět slova ve správném čísle a pádu.
Domácí sešit - třetí sloupec na str. 24 - doplň i,í/ y,ý a urči slovní druhy (nadepsáním číslice).


On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selidOn-line procvičování - rod, číslo a pád podstatných jmen:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid


Čtení
:
Čtení ve vlastní knize
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.
Termín odevzdání čtenářského deníku se zápisem o 2. přečtené knize do 1. 2. 2021.


Matematika:
Jednotky hmotnosti
Učebnice str. 53 - ve žlutém rámečku si připomeň vztahy mezi jednotkami hmotnosti.
Základní vztahy mezi jednotkami hmotnostmi si můžeš připomnout pomocí tohoto videa:
https://www.youtube.com/watch?v=Hlx6bcZfOUc&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=199

Pracovní sešit str. 38, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - převeď jednotky.


On-line procvičování - převody jednotek:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=20.+P%C5%99evody+jednotek+%E2%80%93+jednotky+d%C3%A9lky#selid


Přírodověda
:
Ekosystém les
Pracovní sešit str. 20, cv. 1, 2, 3, 4 - pracuj podle zadání.


Anglický jazyk:
Unit 4 - My town (Moje město)
Úkol č. 1:
Pracovní sešit str. 22, cv. 7 - nakresli jednoduchý plánek své vesnice a popiš ho.

Úkol č. 2:
Učebnice str. 23 The Dragon Crown - pracuj podle výukového videa. 
Výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=iH7_--XDDtEČtvrtek 21. 1. 2021

On-line výuka:
1. skupina: 8.00 - 10.00
2. skupina: 8.00 - 10.00

Prosím, aby mi děti od 11 hod. donesly své pracovní sešity z ČJ na kontrolu a zároveň si vyzvedly nový pracovní sešit do ČJ (2. díl) + pracovní listy.
Děkuji za spolupráci.


Český jazyk
Pád podstatných jmen
Učebnice str. 48 - zopakuj si pádové otázky.


Pamatuj: 
Podstatná jména mění své tvary podle pádů. Říkáme, že se skloňují.
V českém jazyce rozlišujeme sedm pádů. Pád zjistíme pomocí pádové otázky.

1. pád   kdo? co?
2. pád   (bez) koho? čeho?
3. pád   (ke) komu? čemu?
4. pád   (vidím) koho? co?
5. pád   Oslovujeme, voláme!
6. pár   (o) kom? (o) čem?
7. pád   (s) kým? čím?

Domácí sešit - slovní druhy - cv. 1, 2, 6, 7 - pracuj podle zadání.

On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid


On-line procvičování - rod, číslo a pád podstatných jmen:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid


Čtení
:
Čtení ve vlastní knize
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.
Termín odevzdání čtenářského deníku se zápisem o 2. přečtené knize do 1. 2. 2021.


Matematika:
Jednotky objemu
Učebnice str. 53 - ve žlutém rámečku si připomeň vztahy mezi jednotkami objemu.
Základní vztahy mezi jednotkami objemu si můžeš připomnout pomocí tohoto videa:
https://www.youtube.com/watch?v=wJonFqA567Q&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=201

Pracovní sešit str. 39, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - pracuj podle zadání.
Domácí sešit - vypočítej první sloupec.

On-line procvičování - převody jednotek:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=20.+P%C5%99evody+jednotek+%E2%80%93+jednotky+d%C3%A9lky#selid


Vlastivěda:
Vodstvo ČR - práce s mapou
Školní sešit - pokračuj v plnění úkolů v nalepeném pracovním listě Vodstvo.


Anglický jazyk:
Unit 4 - My town (Moje město)
Úkol č. 1:
Pracovní sešit str. 23, cv. 8 - přečti si text a doplň názvy míst na obrázku.

Úkol č. 2:
Učebnice str. 23 The Dragon Crown - zopakuj si znovu čtení a překlad pomocí výukového videa.
Výukové video:
https://www.youtube.com/watch?v=iH7_--XDDtE


Pátek 22. 2. 2021

On-line výuka:
1. skupina: 8.00 - 10.00
2. skupina: 8.00 - 10.00


Český jazyk
Opakování slovních druhů, určování pádu, čísla a rodu podstatných jmen
Domácí sešit - Souhrnné opakování - cv. 1 - doplň chybějící hlásky a urči čísla slovních druhů.
Domácí sešit - nalep si pracovní listy Opakování slovních druhů a Podstatná jména - rod, číslo a pád.
V domácím sešitě pracuj podle zadání v pracovním listě Opakování slovních druhů - cv. 1.

On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid


On-line procvičování - rod, číslo a pád podstatných jmen:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid


Čtení
:
Čtení ve vlastní knize
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.
Termín odevzdání čtenářského deníku se zápisem o 2. přečtené knize do 1. 2. 2021.


Matematika:
Římské číslice
Učebnice str. 55-56 - ve žlutém rámečku si prostuduj psaní římských číslic.
K pochopení učiva můžeš využít i tyto odkazy:
https://www.youtube.com/watch?v=ltHq0BqziBA
https://www.youtube.com/watch?v=CSAmIDzgmBY
https://www.youtube.com/watch?v=IhPynFHe23I
https://www.youtube.com/watch?v=V7eUoc7I9E4

Školní sešit - do školního sešitu si napiš datum a nadpis. Poté si napiš následující přehled římských číslic.

ŘÍMSKÉ ČÍSLICE
Mají 7 základních znaků:
I
= 1
V = 5
X = 10
L = 50
C = 100
D = 500
M = 1 000

1 = I
2 = II
3 = III
4 = IV
5 = V
6 = VI
7 = VII
8 = VIII
9 = IX
10 = X

11 = XI
12 = XII
13 = XIII
14 = XIV
15 = XV
16 = XVI
17 = XVII
18 = XVIII
19 = XIX
20 = XX

21 = XXI
22 = XXII
23 = XXIII
24 = XXIV
25 = XXV
26 = XXVI
27 = XXVII
28 = XXVIII
29 = XXIX
30 = XXX

40 = XL
50 = L
60 = LX
70 = LXX
80 = LXXX
90 = XC
100 = C

110 = CX
120 = CXX
130 = CXXX
140 = CXL
150 = CL
160 = CLX
170 = CLXX
180 = CLXXX
190 = CXC
200 = CC

300 = CCC
400 = CD
500 = D
600 = DC
700 = DCC
800 = DCCC
900 = CM
1000 = M

Učebnice str. 55, cv. 1, 2, 3, 4, 5 - pracuj ústně.
Pracovní sešit str. 40, cv. 1, 2, 3 - pracuj písemně podle zadání.


Přírodověda:
Příroda v zimě
Učebnice str. 34 -36 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

PŘÍRODA V ZIMĚ
Živočichy dělíme podle teploty jejich těla na:

a) studenokrevné
- ryby, plazi, obojživelníci, hmyz

- teplota těla kolísá podle teploty okolního prostředí
- zimu přečkávají ve stavu strnulosti
b) teplokrevné
- ptáci, savci

- udržují si stálou tělní teplotu
- někteří jsou aktivní po celou zimu (zajíc, srnec, liška, prase, veverka)
- jiní upadají do zimního spánku (ježek, netopýr, křeček)
- stálí ptáci si dokáží vyhledat potravu (sýkora, kos, káně)
- stěhovaví ptáci, kteří se živí hmyzem, odlétají do teplých krajů (vlaštovka, jiřička, kukačka, čáp)

Pracovní sešit str. 22, cv. 1, 2, 3, 4 - pracuj podle zadání.


Pondělí 25. 1. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00


Český jazyk:
Opakování - slovní druhy, pád, číslo a rod podstatných jmen
Domácí sešit - pracuj v pracovním listě Opakování slovních druhů - cv. 1, 2, 3.

On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid


On-line procvičování - rod, číslo a pád podstatných jmen:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid


Čtení
:

Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.
Termín odevzdání čtenářského deníku se zápisem o 2. přečtené knize do 1. 2. 2021.


Matematika:
Římské číslice
K pochopení učiva můžeš využít i tyto odkazy:
https://www.youtube.com/watch?v=CSAmIDzgmBY
https://www.youtube.com/watch?v=IhPynFHe23I
https://www.youtube.com/watch?v=V7eUoc7I9E4

Učebnice str. 56, cv. 1, 2, 3, 4 - pracuj písemně do školního sešitu.
Pracovní sešit str. 40, cv. 4, 5, 6, 7 - pracuj podle zadání.

On-line procvičování - římské číslice:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=07.+%C5%98%C3%ADmsk%C3%A9+%C4%8D%C3%ADslice#selid


Přírodověda:
Neživá příroda - skupenství látek
Učebnice str. 37 - 39 - přečti si text a prohlédni si obrázky.

On-line procvičování:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2933

Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis. Kdo z dětí dopisuje sešit, přijde si pro nový sešit za mnou do třídy.
Pracovní sešit str. 23, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.

Zápis:
Neživá příroda - skupenství látek

Rozlišujeme:
1) pevné látky
- dřevo, kov, sklo, papír…
- zachovávají si svůj tvar
- mají různou tvrdost - mohou být křehké, pružné, tvárné
2) kapalné látky
- voda, mléko, ocet, olej, sirup…
- tečou - dají se přelévat
- mění svůj tvar podle nádoby, ve které se nacházejí
- nejsou stačitelné
3) plynné látky
- vzduch, kyslík, dusík, oxid uhličitý, vodní pára, zemní plyn…
- snadno proudí
- jsou stačitelné – mění svůj tvar i objem
- nedokážeme je uchopit do rukou

Změny skupenství:
- vlivem teploty mění látky své skupenství
a) tuhnutí - ochlazováním látky tuhnou = mění své skupenství na pevné
- při 0°C voda tuhne a mění se v led
b) tání - ohříváním látky tají = mění své skupenství na kapalné
- led se táním mění na vodu
c) vypařování - vypařováním se látky mění na plyn = mění své skupenství na plynné
- při 100°C se voda vypařuje a mění se v páru

Rozpustnost ve vodě
- některé látky se mohou ve vodě rozpouštět - cukr, sůl, ocet...
- rozpouštění můžeme urychlit mícháním, zvýšením teploty

 

Úterý 26. 1. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00


Český jazyk:
Opakování - slovní druhy, rod, číslo a pád podstatných jmen
Domácí sešit - pracuj v pracovním listě Podstatná jména - rod, číslo a pád - cv. 1, 2, 3, 4.

On-line procvičování slovních druhů:

https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid


On-line procvičování - rod, číslo a pád podstatných jmen:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid


Čtení
:

Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.
Termín odevzdání čtenářského deníku se zápisem o 2. přečtené knize do 1. 2. 2021.


Matematika:
Zlomky
Učebnice str. 57 - prostuduj si žlutý rámeček.
Podívej se na následující videa o zlomcích:
https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA
https://www.youtube.com/watch?v=sgMx57Dp61U
https://www.youtube.com/watch?v=dtAshDKpHfE
https://edu.ceskatelevize.cz/video/5971-ucitelka-4-tr-zaciname-se-zlomky
https://edu.ceskatelevize.cz/video/5972-ucitelka-5-tr-zlomky

Učebnice str. 57, cv. 1, 2, 3, 4 - pracuj ústně.
Pracovní sešit str. 41, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - pracuj podle zadání.

On-line procvičování zlomků:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky#selid


Vlastivěda:
Podnebí a počasí
Učebnice str. 29 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Podívej se na následjící video: https://www.youtube.com/watch?v=bBSp4m0IR9c

Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.
Pracovní sešit str. 18, cv. 1, 2, 3, 4 - pracuj podle zadání.

Zápis:
POČASÍ A PODNEBÍ

POČASÍ = je okamžitý stav ovzduší na určitém místě
Ovlivňuje ho:
1. poloha místa na Zemi, nadmořská výška a vzdálenost od moře
2. teplota vzduchu (měříme ve °C pomocí teploměru)
3. vodní srážky (déšť, kroupy, sníh, jinovatka, rosa)
4. proudění vzduchu (směr, síla a rychlost větru)
5. sluneční svit (jasno, polojasno, zataženo)

PODNEBÍ
= je to dlouhodobý stav počasí na určitém místě
ČR je v mírném podnebném pásu. Počasí je proměnlivé, střídají se 4 roční období.
Podnebí ovlivňuje poloha místa na Zemi a nadmořská výška = výšková členitost (s vyšší nadmořskou výškou klesá teplota a je více srážek).
Podnebné oblasti: teplé, mírně teplé a chladné

Pod zápis si nakresli symboly (značky) označující počasí - jasno, polojasno, zataženo, déšť, sníh - pracuj s učebnicí na str. 29.


Anglický jazyk
:
On-line výuka
1. skupina: 11.00 - 11.30
2. skupina: 11.30 - 12.00

Připrav si pomůcky na výuku Aj (učebnice, pracovní sešit, školní sešit).


Středa 27. 1. 2021

On-line výuka:
8:00 - 10:00


Český jazyk
:

Podstatná jména - rod, číslo a pád
Domácí sešit - pracuj v pracovním listě Podstatná jména cv. 4, 5.

On-line procvičování podstatná jména - rod, číslo a pád:
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-detail-4-trida
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid


Čtení:
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.
Termín odevzdání čtenářského deníku se zápisem o 2. přečtené knize do 1. 2. 2021.


Matematika:
Zlomky - sčítání  a odčítání
Učebnice str. 58 - prostuduj si žlutý rámeček.
Podívej se na následující videa o zlomcích:
www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-58/

Učebnice str. 58, cv. 1, 2, 3, 4, 5 - pracuj ústně.
Pracovní sešit str. 42, cv. 1, 2, 3, 4, 5 - pracuj podle zadání.

On-line procvičování zlomků:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky#selid
Sčítání a odčítání zlomků – Procvičování online – Umíme matiku (umimematiku.cz)
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-porovnavani


Přírodověda
:
Neživá příroda - Nerosty a horniny
Učebnice str. 40 - 41 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Podívej se na následující videa k tomuto tématu:
HORNINY A NEROSTY (MINERÁLY) -Prvouka / Přírodověda / Výtvarná výchova / Pracovní činnosti / pro ZŠ - YouTube
NEZkreslená věda III: Co je to diamant? - YouTube

Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.
Pracovní sešit - str. 24, cv. 1, 2 - pracuj podle zadání.

Zápis:
NEROSTY A HORNINY
- tvoří povrch naší planety Země (pevniny a oceány)

- nerosty a horniny tvoří pohoří, dna oceánů i moří

NEROST = minerál
- je tvořen pouze jednou látkou (sůl, slída, tuha, síra, křišťál)
- patří sem i drahokamy (rubín, diamant, smaragd) a kovové nerosty (zlato, stříbro) - používají se na výrobu šperků

HORNINA
- skládá se z více nerostů (vápenec, pískovec, žula, mramor, uhlí)

- kus pevné horniny se nazývá kámen
- rozpadem hornin vznikala půda

Horniny vznikají různými způsoby:

1) VYVŘELÉ HORNINY = vyvřely na povrch Země a pak ztuhly (žula, čedič)
2) USAZENÉ HORNINY = na povrchu Země se rozpadly a pak se usadily na dně moří a oceánů (vápenec, pískovec)
3) PŘEMĚNĚNÉ HORNINY = v hlubinách Země se tlakem a vysokou teplotou přeměňovaly z hornin vyvřelých i usazených (mramor)


Čtvrtek 28. 1. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00
Od 10.00 - 12.00 si děti vyzvednou výpis vysvědčení.

Český jazyk
:

Podstatná jména - rod, číslo a pád
Učebnice str. 49, cv. 5 - cvičení správně opiš do školního sešitu, doplň i,í/y, ý a nad každé podstatné jméno napiš číslo pádu.
Učebnice str. 50, cv. 7, 8 - pracuj ústně.

On-line procvičování podstatná jména - rod, číslo a pád:
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-detail-4-trida
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid


Čtení:
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.
Termín odevzdání čtenářského deníku se zápisem o 2. přečtené knize do 1. 2. 2021.


Matematika

Zlomky - smíšená čísla

Učebnice str. 59 - prostuduj si žlutý rámeček, postup sčítání a odčítání smíšených čísel.
Podívej se na následující videa o smíšených číslech:
http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-59/

Učebnice str. 59, cv. 1, 2, 3, 4, 5 - pracuj ústně.
Pracovní sešit str. 43, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - pracuj podle zadání.

On-line procvičování zlomků:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky#selid
Sčítání a odčítání zlomků – Procvičování online – Umíme matiku (umimematiku.cz)
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-porovnavani


Vlastivěda:

Vodstvo, počasí a podnebí - opakování
Pracovní sešit str. 19 - pracuj podle zadání.


Pondělí 1. 2. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00

Od 10.00 si děti vyzvednou (v chodbičce školy) opravený pracovní sešit do Anglického jazyka.
Cvičení si znovu projdou, opraví, doplní.
V pátek 5.2. odevdzají pracovní sešit k opětovné kontrole.


Český jazyk:
Skloňování podstatných jmen
Učebnice str. 53 - prostuduj si poučky ve žlutých rámečcích.

Pamatuj:
Při skloňování podstatných jmen se mění jejich koncovky (řeka - řeky).
Pravopis podstatných jmen určíme podle rodu a vzoru.

Vzory podstatných jmen:
rod střední - město, moře, kuře, stavení
rod ženský - žena růže, píseň, kost
rod mužský - pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce

Postup při určování vzoru podstatných jmen:
1) Určím rod podstatného jména
(střední, ženský, mužský).
2) Podstatné jméno si dám do 1. pádu, čísla jednotného
a ještě do 2. pádu, čísla jednotného a všimnu si koncovky. Tak zjistím, ke kterému vzoru podstatné jméno patří.

3) Srovnám koncovky daného podstatného jména s koncovkami vzorů.
4) Přiřadím podstatné jméno ke vzoru, které má stejné zakončení.
Př. okno (1. pád, č.j.) - bez okna (2. pád, č.j.) = vzor město (1. pád, č. j.) - bez města (2. pád, č. j.)
5) Podstatné jméno okno je rodu středního a skloňuje se podle vzoru město.

Pracovní sešit str. 2, cv. 1 a, b, c - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 2, cv. 2 - pojmenuj podstatná jména a urči u nich rod (střední, ženský, mužský).
Pracovní sešit str. 2, cv. 3 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 2, cv. 4 - pracuj podle zadání.

On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid


On-line procvičování - rod, číslo a pád podstatných jmen:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid


Čtení
:

Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.
Termín odevzdání čtenářského deníku se zápisem o 2. přečtené knize do 1. 2. 2021.


Matematika:
Zlomky - výpočet části z celku
Učebnice str. 60 - prostuduj si postup výpočtu části z celku (žlutý rámeček).
Učebnice str. 60, cv. 1, 2, 3, 4 - pracuj ústně.

K pochopení učiva můžeš využít i tyto odkazy:
www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-60/

Pracovní sešit str. 44, cv. 1, 2, 3, 4, 5 - pracuj podle zadání.

On-line procvičování - zlomky:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky#selid
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-scitani-a-odcitani
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-porovnavani


Přírodověda:
Nerosty a horniny
Učebnice str. 42 - 43 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Pracovní sešit str. 25, cv. 3, 4 - pracuj podle zadání.
Podívej se na následující video:
https://www.youtube.com/watch?v=XdWxEMi3SJI

Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
1) VYVŘELÉ HORNINY
ŽULA
- skládá ze tří nerostů - živce, křemene a slídy
- je šedé barvy s modrými odlesky

- těží se v lomech
- využívá se ve stavebnictví - stavební  kámen (výroba dlažebních kostek, obrubníků, náhrobků, pomníků)

2) USAZENÉ HORNINY
VÁPENEC
- vzniká z ulit mořských živočichů na dně moří a oceánů

- v čisté podobě je bílý
- těží se v lomech
- využívá se k výrobě cementu a vápna (Moravský kras)

PÍSKOVEC
- vznikl usazením pískových zrn

- je šedý, žlutý nebo červený (může být i vícebarevný)
- využívá se v sochařství, ve stavebnictví (písek, obklady)

3) PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
MRAMOR
- vznikl přeměnou vápenců v hlubinách Země

- je bílé, šedé, červené, černé nebo žluté barvy
- využívá se ve stavebnictví, v sochařství

NEKOVOVÉ NEROSTY:
ŽIVEC

- je měkčí než křemen
- je součástí žuly - vytváří zrna

- je tmavé až černé barvy
- využívá se při výrobě keramiky

KŘEMEN
- je velmi tvrdý

- je součástí žuly
- je průhledný, zřídka bílé barvy
- vyskytuje se v mnoha odrůdách: ametyst (fialový), citrín (žlutý), křišťál (čirý), růženín (růžový), záhněda (hnědý)
- využívá se ve sklářství, ve stavebnictví (těží se jako součást štěrků a písků), ve šperkařství

SLÍDA
- je měkká, dobře se láme
- je součástí žuly
- je průhledná
- využívala se do výplní oken


Anglický jazyk:
Úkol č. 1:
Pracovní sešit - oprav a doplň veškerá cvičení ze 4. lekce - My town.
V pátek 5. 2. všichni odevzdají pracovní sešit k opětovné kontrole.

Úkol č. 2:
Na quizletu procvičuj slovní zásobu ke 4. lekci - My town.
Zaměř se na správnou výslovnost. Projdi si část flashcards a pokaždé si klikni v pravém horním rohu každé té karty se slovíčkem na ikonu reprodoktoru. Ozve se správná výslovnost daného výrazu. Výraz si poslechni několikrát a nahlas opakuj.


Úterý 2. 2. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00
11.00 - 11.30 (Aj - 1. skupina)
11.30 - 12.00 (Aj - 2. skupina)


Český jazyk:
Skloňování podstatných jmen rodu středního
Učebnice str. 55 - prostuduj si poučky rámečcích.
Do lexikonu si nalep list s názvem Skloňování podstatných jmen rodu středního a projdi si tabulku. Všimni si koncovek u jednotlivých vzorů vždy v 1. a 2. pádu čísla jednotného.

Podívej se na toto video ke skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.youtube.com/watch?v=5YcKFK56Ntg

Pamatuj:
Při skloňování podstatných jmen se mění jejich koncovky (řeka - řeky).
Pravopis podstatných jmen určíme podle rodu a vzoru.

Vzory podstatných jmen:
rod střední - město, moře, kuře, stavení
rod ženský - žena růže, píseň, kost
rod mužský - pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce

Postup při určování vzoru podstatných jmen:
1) Určím rod podstatného jména
(střední, ženský, mužský).
2) Podstatné jméno si dám do 1. pádu, čísla jednotného
a ještě do 2. pádu, čísla jednotného a všimnu si koncovky. Tak zjistím, ke kterému vzoru podstatné jméno patří.

3) Srovnám koncovky daného podstatného jména s koncovkami vzorů.
4) Přiřadím podstatné jméno ke vzoru, které má stejné zakončení.
Př. okno (1. pád, č.j.) - bez okna (2. pád, č.j.) = vzor město (1. pád, č. j.) - bez města (2. pád, č. j.)
5) Podstatné jméno okno je rodu středního a skloňuje se podle vzoru město.


Pracovní sešit str. 3, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.


On-line procvičování slovních druhů:

https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid


On-line procvičování - rod, číslo a pád podstatných jmen:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid


Čtení
:

Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.


Matematika:
Zlomky - výpočet částí z celku
Učebnice str. 61 - prostuduj si postup výpočtu částí z celku (žlutý rámeček).
Učebnice str. 61, cv. 1, 2, 3 - pracuj ústně.
K pochopení učiva můžeš využít i tyto odkazy:
www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-61/


Pamatuj
:

Více částí z celku vypočítáme tak, že jednu část z celku násobíme počtem částí.

Pracovní sešit str. 45, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.

On-line procvičování - zlomky:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky#selid
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-scitani-a-odcitani
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-porovnavani


Vlastivěda
:
Půda a zemědělství ČR
Učebnice str. 31 - přečti si text a prohlédni si obrázky. 
Podívej se na toto video: 
https://www.youtube.com/watch?v=EfbsgAB60uM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
PŮDA ČR
- vzniká postupným zvětráváním hornin

- v půdě je obsažen půdní vzduch, voda, zbytky odumřelých těl rostlin a živočichů (humus), mikroorganizmy
- je důležitá pro růst rostlin a život drobných živočichů

Druhy půd:
- liší se složením, barvou a úrodností

a) půdy písčité = mají velká zrna, jsou vzdušné, špatně drží vláhu
b) půdy hlinité = mají menší zrnitost, nejvhodnější pro zahrádky
c) půdy jílovité = jsou těžce zpracovatelné, drží vodu

Rozdělení půdy podle úrodnosti:
- s různou nadmořskou výškou se mění i půda

a) černozem = tmavá, bohatá na živiny, nejúrodnější, vyskytuje se v nížinách
b) hnědozem = méně humusu, méně úrodná, vyskytuje se v nadmořské výšce nad 200 m - většina území ČR
c) podzol = nízký obsah živin, vyskytuje se v horských oblastech

Typy půd dle využití:
a) orná (pole, vinice, sady) = pěstování hospodářských plodin

b) pastviny (louky)

Pod zápisek si nakresli a popiš obrázek řezu půdy - pracuj si učebnicí na str. 31.


Anglický jazyk:
Úkol č. 1:
Pracovní sešit - oprav a doplň veškerá cvičení ze 4. lekce - My town.
V pátek 5. 2. všichni odevzdají pracovní sešit k opětovné kontrole.

Úkol č. 2:
Na quizletu procvičuj slovní zásobu ke 4. lekci - My town.
Zaměř se na správnou výslovnost. Projdi si část flashcards a pokaždé si klikni v pravém horním rohu každé té karty se slovíčkem na ikonu reprodoktoru. Ozve se správná výslovnost daného výrazu. Výraz si poslechni několikrát a nahlas opakuj.

Středa 3. 2. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00


Český jazyk:
Skloňování podstatných jmen rodu středního podle vzorů město, moře, kuře, stavení
V lexikonu si znovu projdi tabulku Skloňování podstatných jmen rodu středního. Všimni si koncovek u jednotlivých vzorů vždy v 1. a 2. pádu čísla jednotného.

Podívej se na toto video ke skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.youtube.com/watch?v=5YcKFK56Ntg

Pamatuj:
Při skloňování podstatných jmen se mění jejich koncovky (řeka - řeky).
Pravopis podstatných jmen určíme podle rodu a vzoru.

Vzory podstatných jmen:
rod střední - město, moře, kuře, stavení
rod ženský - žena růže, píseň, kost
rod mužský - pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce

Postup při určování vzoru podstatných jmen:
1) Určím rod podstatného jména
(střední, ženský, mužský).
2) Podstatné jméno si dám do 1. pádu, čísla jednotného
a ještě do 2. pádu, čísla jednotného a všimnu si koncovky. Tak zjistím, ke kterému vzoru podstatné jméno patří.

3) Srovnám koncovky daného podstatného jména s koncovkami vzorů.
4) Přiřadím podstatné jméno ke vzoru, které má stejné zakončení.
Př. okno (1. pád, č.j.) - bez okna (2. pád, č.j.) = vzor město (1. pád, č. j.) - bez města (2. pád, č. j.)
5) Podstatné jméno okno je rodu středního a skloňuje se podle vzoru město.


Pracovní sešit str. 3 - pracuj podle zadání.
Učebnice str. 56, cv. 7 - slova přepiš do jednoho sloupce, doplň i,í/y,ý a ke každému slovu urči vzor.
Piš podle následujícího vzoru:

chmýříčko - vzor město

obilí - vzor stavení
sídliště - vzor moře


On-line procvičování slovních druhů:

https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid


On-line procvičování - rod, číslo a pád podstatných jmen:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid


Čtení
:

Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.


Matematika:
Zlomky - výpočet částí z celku
Výpočet částí z celku si připomeň pomocí tohoto odkazu:
www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-61/

Učebnice str. 61, cv. 3 - pracuj písemně do školního sešitu.
Pracovní sešit str. 45, cv. 4 - pracuj podle zadání.


On-line procvičování - zlomky:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky#selid
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-scitani-a-odcitani
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-porovnavani


Přírodověda:
Kovové nerosty - zlato, stříbro
Učebnice str. 44 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Podívej se na následující video:
https://www.youtube.com/watch?v=JFMyReR6HBY

Pracovní sešit str. 25, cv. 5, 6, 8 - pracuj podle zadání.
Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Zápis:
KOVOVÉ NEROSTY:
ZLATO
- je měkký a lesklý nerost
- vyskytuje se v přírodě
- zbarvení: žluté
- těžba: hlubinné doly, rýžováním z řek
- využití: ve šperkařství, v zubním lékařství, v elektrotechnice

STŘÍBRO
- je méně ceněné než zlato
- vyskytuje se v přírodě častěji
- zbarevení: šedé
- těžba: hlubinné doly, rýžováním z řek
- využití: ve šperkařství, v elektrotechnice, při výrobě zrcadel


Anglický jazyk:
Úkol č. 1:
Napiš do sešitu 5 vět o svojí vesnici (městě).
Využij vazby There is/There are/There isn´t/There aren´t.
Např.: There isn´t a hospital in the village.
Sešit odevzdej ke kontrole ve čtvrtek 4.2.

Úkol č. 2:
Pracuj s quizletem - projdi všechny části slovní zásoby alespoň 2x - Prepositions, My town a další.

Úkol č. 3:
Do pátku 5. 2. doplň cvičení 4. lekce v pracovním sešitě a odevzdej ke kontrole.

Anglický jazyk - poslechové nahrávky

Čtvrtek 4. 2. 2021


On-line výuka
:

8.00 - 10.00
Děti dnes odevzdají školní sešit s úkolem a pracovní sešit z Aj ke kontrole.


Český jazyk
:

Skloňování podstatných jmen rodu středního podle vzorů město, moře, kuře, stavení
Pracovní sešit str. 3, cv. 4, 5 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 4, cv 1 - pracuj podle zadání.

Pamatuj:

Při skloňování podstatných jmen se mění jejich koncovky (řeka - řeky).
Pravopis
podstatných jmen určíme podle rodu a vzoru.

Vzory podstatných jmen:
rod střední - město, moře, kuře, stavení
rod ženský - žena růže, píseň, kost
rod mužský - pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce

Postup při určování vzoru podstatných jmen:
1) Určím rod podstatného jména (střední, ženský, mužský).
2) Podstatné jméno si dám do 1. pádu, čísla jednotného a ještě do 2. pádu, čísla jednotného a všimnu si koncovky. Tak zjistím, ke kterému vzoru podstatné jméno patří.

3) Srovnám koncovky daného podstatného jména s koncovkami vzorů.
4) Přiřadím podstatné jméno ke vzoru, které má stejné zakončení.
Př. okno (1. pád, č.j.) - bez okna (2. pád, č.j.) = vzor město (1. pád, č. j.) - bez města (2. pád, č. j.)
5) Podstatné jméno okno je rodu středního a skloňuje se podle vzoru město.

Podívej se na toto video ke skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.youtube.com/watch?v=5YcKFK56Ntg

On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid


On-line procvičování - rod, číslo a pád podstatných jmen:
h
ttps://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid


Čtení:
Čti denně alespoň cca 20 min. ve vlastní knize.


Matematika
:

Zlomky - opakování
Pracovní sešit str. 45, cv. 5 - vyřeš slovní úlohu.
Pracovní sešit str. 48, cv. 1, 2 - vypočítej.

On-line procvičování - zlomky:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky#selid
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-scitani-a-odcitani
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-porovnavani


Vlastivěda
:
Půda a zemědělství ČR
Učebnice str. 32 - přečti si text a podívej se na obrázky.
Podívej se na následující video:
https://www.youtube.com/watch?v=IZOm37AomWw

Pracovní sešit str. 20, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.
Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR
Rostlinná výroba = pěstování hospodářských rostlin
Živočišná výroba = chov hospodářských zvířat 

a) podhorské oblasti
- podzol – neúrodná půda
- nejčastěji pěstované plodiny: len, oves, řepka
- lesy, horské louky – pastviny pro ovce a kozy

b) vysočiny
- hnědozem
- nejčastěji pěstované plodiny: brambory, řepa
- skot - krávy

c) nížiny
- černozem – nejúrodnější půda
- nejčastěji pěstované plodiny: pšenice, kukuřice, řepa cukrovka
- nejteplejší oblasti – vinná réva, ovoce, zelenina, chmel
- koně, prasata, drůbež


Anglický jazyk
:
Úkol č. 1:
Napiš do sešitu 5 vět o svojí vesnici (městě).
Využij vazby There is/There are/There isn´t/There aren´t.
Např.: There isn´t a hospital in the village. Ve vesnici není nemocnice.
Školní sešit + pracovní sešit dnes odevzdej ke kontole. 

Úkol č. 2:
Pracuj s quizletem - projdi všechny části slovní zásoby alespoň 2x - Prepositions, My town a další.

Anglický jazyk - návod pro práci s quizletem

Pátek 5. 2. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00

11.00 - 11.30
(Aj - 1. skupina)
11.30 - 12.00 (Aj - 2. skupina)
Děti si mohou vyzvednout opravené sešity do Aj ve vestibulu školy (na stolečku).


Český jazyk
:
Skloňování podstatných jmen rodu středního podle vzoru město
Učebnice str. 57 - prostuduj si žluté rámečky s poučkami.

Pamatuj:
Podle vzoru město se skloňují podstatná jména rodu středního, která májí v 1. pádě čísla jednotného koncovku -o (kolo, auto, slovo...)
Pravopis podstatných jmen a jejich koncovek se řídí podle vzorů.
Vzor město je tvrdý vzor. V 7. pádě čísla množého píšeme -y (s koly, s auty, se slovy...)

V lexikonu si znovu projdi vzor město. Všimni si 7. pádu čísla množného - píšeme -y (s městy). Zakroužkuj si tuto koncovku.
Pracovní sešit str. 4, cv. 2, 3, 4 , 5 - pracuj podle zadání.

On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid


On-line procvičování - rod, číslo a pád podstatných jmen:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid


Matematika
:

Rovnice
Učebnice str. 62 - prostuduj si žlutý rámeček o rovnicích.
Podívej se na následující video o řešení rovnic:
www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-62/

Pamatuj
:

Rovnice jsou matematický útvar, kde se vedle čísel vyskytuje i neznámá, kterou máme vypočítat, aby nastala rovnost.
Zkoušku správnosti provádíme dosazením řešení do původní rovnice.

P
racovní sešit str. 46, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 48, cv. 3, 4, 5, 6 - opakování učiva - pracuj podle zadání.


On-line procvičování - zlomky:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky#selid
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-scitani-a-odcitani
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-porovnavaniPřírodověda
:

Energetické suroviny
Učebnice str. 45 - 46 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Podívej se na následující videa:
https://www.youtube.com/watch?v=eTrYuEwgsc0
https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0

Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
ENERGETICKÉ SUROVINY
- horniny, ze kterých člověk čerpá energii (k topení, svícení, pohonu strojů)
- patří mezi neobnovitelné přírodní zdroje

UHLÍ
- usazená hornina - vznikala usazením pravěkých rostlin
-
čím je tmavší, tím je starší
- nachází se ve vrchních částech zemské kůry
- používá se jako palivo, k výrobě tepelné energie v tepelných elektrárnách

ČERNÉ UHLÍ
- starší než hnědé uhlí
- kvalitnější a výhřevnější
- těží se v hlubinných dolech (Ostrava, Karviná)

HNĚDÉ UHLÍ
- mladší než černé uhlí
- méně kvalitní a výhřevné
- těží se v povrchových dolech (Sokolov, Most)

ROPA
- nejdůležitější surovina současnosti
- vznikla před miliony lety rozkladem drobných živočichů
- tvoří ložiska hluboko v zemi - těží se pomocí vrtů
- dopravuje se ropovody
- vyrábí se z ní benzín, nafta, plasty, teplo, elektřina, hnojiva, léky

ZEMNÍ
PLYN
- hořlavý plyn
- nachází se nad ropnými ložisky
- používá se jako palivo, při výrobě hnojiv

URAN
- stříbrobílý lesklý kov
- v přírodě se samostatně nevyskytuje
- získává se z uranové rudy
- používá se v jaderných elektrárnách, naplň jaderných zbraní


Anglický jazyk:
On-line výuka:

11.00 - 11. 30 (1. skupina)
11.30 - 12.00 (2. skupina)

Pracuj s quizletem - projdi všechny části slovní zásoby alespoň 2x - Prepositions, My town a další.


Pondělí 8. 2. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00

Rozpis příchodů na písemný test z M:
10.00 - 10.30 - Vojtěch Tumpach
10.30 - 11.00 - Zuzana Valehrachová
11.00 - 11.30 - Natálie Hlávková
11.30 - 12.00 - Natálie Alexová (učebna 4. tř.), Šimon Peca (učebna 5.tř.)
12.00 - 12.30 - Filip Hotový
12.30 - 13.00
- Dominik Bulín

V pondělí si všechny děti přijdou pro nový pracovní sešit a učebnici do předmětu
Matematiky.


Český jazyk
:
Skloňování podstatných jmen rodu středního podle vzoru moře
Učebnice str. 58 - prostuduj si žluté rámečky s poučkami.

Pamatuj:
Podle vzoru moře se skloňují podstatná jména rodu středního, která májí v 1. a 2. pádě čísla jednotného koncovku -e/-ě (pole, hřiště,...)
Pravopis podstatných jmen a jejich koncovek se řídí podle vzorů.
Vzor město je měkký vzor. V koncovkách u podstatných jmen se podle tohoto vzoru píše vždy -i/-í (poli, polích,...)

V lexikonu si znovu projdi vzor moře. Tento vzor se nauč skloňovat zpaměti.
Pracovní sešit str. 5, cv. 1, 2, 3, 4 - pracuj podle zadání.

On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid


On-line procvičování - rod, číslo a pád podstatných jmen:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid


Matematika
:

Rovnice
Učebnice str. 62 - prostuduj si žlutý rámeček o rovnicích.
Podívej se na následující video o řešení rovnic:
www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-62/
www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-63/

Pracovní sešit str. 46, cv. 4 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 47, cv. 1, 2, 3, 4 - opakování učiva - pracuj podle zadání.


On-line procvičování - zlomky:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky#selid
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-scitani-a-odcitani
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-porovnavaniVlastivěda
:
Nerostné bohatství ČR
Učebnice str. 33 - 34 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Podívej se na následující video:
https://www.youtube.com/watch?v=hOc_mQlJayA

Pracovní sešit str. 21, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.
Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
NEROSTNÉ BOHATSTVÍ ČR
- nerostné bohatství = nevytěžené zásoby nerostů a minerálů
- jedná se o neobnovitelné zdroje, které se těžbou vyčerpávají
- nerostné suroviny poskytuje neživá příroda
- těžba nerostných surovin probíhá v hlubinných a povrchových dolech
- ropa se získává těžními vrty

Rozdělení nerostných surovin:
1) paliva = pevná (uhlí), kapalná (ropa), plynná (zemní plyn)
- černé uhlí - Ostrava, Karviná (palivo do tepelné elektrárny, koks - k výrobě zěleza a oceli)
- hnědé uhlí - Most, Sokolov (palivo do tepelné elektrárny - na výrobu tepla a světla)
- ropa - Hodonín (na výrobu benzinu, nafty, olejů, lepidel, plastů, barev, léků)

2) rudy = zlato, stříbro, železná ruda
- železná ruda - taví se ve vysokých pecích (na výrobu oceli)

3) nerudné suroviny = kaolin, vápenec, sklářské písky
- kaolin - Karlovy Vary, Plzeň, Znojmo (na výrobu keramiky, porcelánu)
- sklářské písky - Nový Bor (na výrobu skla, bižuterie)
- vápenec - Beroun, Brno (na výrobu vápna a cementu)
- stavební kámen - Českomoravská vrchovina (písek štěrk, žula - na výrobu dlažby, obkladů, silnice)


Anglický jazyk
:
Úkol č. 1:
Během pondělního dopoledne si ve vestibulu školy vyzvedni materiály do výuky. Jsou zde připraveny ve složkách s tvým jménem. Složku si neodnášej domů, pouze si z ní vyndej materiály.
Obrázky budov rozstříhej po kartičkách a připravte na úterní on-line vyučování.

Úkol č. 2:
Malou mapku města nalep do sešitu. Vyznač na ní cestu, odkud a kam se vydáš.
Písemně popiš cestu (min. 5 vět s využitím slovní zásoby turn left/right at, go straight, go straight past).
Úkol odevzdej do čtvrtka 11. 2.

Úkol č. 3:
Procvičuj na quizletu
- projdi všechny části slovní zásoby alespoň 2x - Prepositions, My town a další.


Úterý 9. 2. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00
11.00 - 11. 30 (Aj - 1. skupina)
11.30 - 12.00 (Aj - 2. skupina)

Rozpis příchodů na písemný test z M:
10.00 - 10.30 - Natálka Richterová
10.30 - 11.00 - Lucinka Rykrová
11.00 - 11.30 - Davídek Moravec
11.30 - 12.00 - Viktorka Valdová


Český jazyk
:
Skloňování podstatných jmen rodu středního podle vzoru město, moře - opakování
V lexikonu si znovu projdi vzor město, moře. Tyto vzory se nauč skloňovat zpaměti.
Můžeš se inspirovat následujícím videem:https://www.youtube.com/watch?v=fmSc6udmPzU

Školní sešit - nalep si pracovní list Skloňování podstatných jmen rodu středního a pracuj podle zadání cv. 1, 2.

On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid


On-line procvičování - rod, číslo a pád podstatných jmen:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.htmlMatematika
:

Číselný obor 0 - 100 000
Učebnice str. 2 - procvičuj orientaci na číselné ose.
Podívej se na následující video o vyvození číselného oboru 0 - 100 000:   
www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-2/

Pracovní sešit str. 1, cv. 1, 2, 3, 4 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 2, cv. 1 - orientace na číselné ose - pracuj podle zadání.

On-line procvičování - zlomky:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky#selid
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-scitani-a-odcitani
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-porovnavaniVlastivěda
:
Průmysl ČR
Učebnice str. 35 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Podívej se na následující video:
https://www.youtube.com/watch?v=XLQ0IAM2KOs

Pracovní sešit str. 21, cv. 4, 5, 6 - pracuj podle zadání.
Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
PRŮMYSL ČR
- průmysl vznikal tam, kde se těžily důležité suroviny
- základem průmyslu je výroba
- výroba se uskutečňuje v průmyslových závodech

Rozdělení průmyslu podle toho, co vyrábí:
- strojírenský - výroba strojů, aut, autobusů, traktorů, lokomotiv (Zetor Brno, Tatra Kopřivnice, Škoda Mladá Boleslav, Škoda holding Plzeň)
- hutnický - výroba železa a oceli (Ostrava, Třinec, Kladno)
- chemický - výroba benzínu, léků, chemikálií, hnojiv (Ústí nad Labem, Litvínov, Kralupy nad Vltavou)
- energetický a palivový - výroba elektřiny, tepla a světla (Dukovany, Temelín, Most, Sokolov, Ostrava)
- stavební - výroba dlažebních kostek, cihel, vápna, cementu (Českomoravská vrchovina, Český kras, Moravský kras)
- sklářský - výroba skla, skleněných tabulí, bižuterie (Liberec, Nový Bor, Jablonec nad Nisou)
- keramický - výroba keramiky, porcelánu, obkladů, umyvadel (Karlovy Vary, Plzeň, Znojmo)
- potravinářský - výroba potravin - pečiva, mléčných výrobků, piva (Olomouc, Pardubice, Plzeň, České Budějovice)
- dřevozpracující - výroba nábytku, hudebních nástrojů (Šumperk, Hradec Králové)
- kožedělný a obuvnický - výroba obuvi, kabelek, pásků (Zlín)
- textilní - výroba oblečení (Prostějov)


Anglický jazyk:
Úkol č. 1:
Malou mapku města nalep do sešitu. Vyznač na ní cestu, odkud a kam se vydáš.
Písemně popiš cestu. Napiš minimálně 5 vět a využij tyto vazby.
Turn left at... Zahni doleva u...
Turn right at... Zahni doprava u...
Go straight... Jdi rovně...
Go straight past... Jdi rovně kolem...

Úkol odevzdej do čtvrtka 11. 2.

Úkol č. 2:
Procvičuj na quizletu
- projdi všechny části slovní zásoby alespoň 2x - Prepositions, My town a další.


Středa 10. 2. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00

Rozpis příchodů na písemný test z M:
10.00 - 10.30 - Baruška Kudláčková
10.30 - 11.00 - Vojtíšek Matula
11.00 - 11.30 - Janeček Kuchař
11.30 - 12.00 - Vojtíšek Vyskočil
12.00 - 12.30 - Terezka Fialová


Český jazyk
:
Skloňování podstatných jmen rodu středního
V lexikonu si projdi vzory město, moře a kuře. Tyto vzory se nauč skloňovat zpaměti.
Můžeš se inspirovat následujícím videem:https://www.youtube.com/watch?v=fmSc6udmPzU

Učebnice str. 59 - vzor kuře - prostuduj si žlutý rámeček.
Pamatuj:
Podle vzoru kuře se skloňují podstatná jména rodu středního, která mají v 1. pádě čísla jednotného koncovku -e/-ě (vnouče, kotě) a ve 2. pádě čísla jednotného jsou zakončena -ete/-ěte (vnoučete, kotěte).

Učebnice str. 59, cv. 2 - ústně.
Pracovní sešit str. 6, cv. 1 - pracuj podle zadání.
Učebnice str. 58, cv. 4 - cvičení opiš do školního sešitu, doplň i,í/y,ý a odůvodni.

On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid


On-line procvičování - rod, číslo a pád podstatných jmen:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.htmlMatematika
:
Číselný obor 0 - 1 000 000
Učebnice str. 6 -7 - prostuduj si žluté rámečky.
Pamatuj:
Řád číslice znamená umístění číslice v zápisu čísla (řád jednotek, desítek, stovek, tisíců, desetitisíců, statisíců, milionů).

Podívej se na následující videa o vyvození číselného oboru 0 - 1 000 000: 
www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-6/
www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-7/ 

Pracovní sešit str. 1, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.

On-line procvičování - zlomky:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky#selid
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-scitani-a-odcitani
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-porovnavaniPřírodověda:

Nerosty a horniny - opakování
Školní sešit - nalep si pracovní listy s názvem Horniny a nerosty do sešitu a vypracuj podle zadání.


Anglický jazyk:
Pracuj podle pokynů, které najdeš na Skype - viz. Aj skupina č.1, Aj skupina č.2.


Čtvrtek 11.2. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00
12.00 - 12.30 (Aj - 1. skupina)
12.30 - 13.00
(Aj - 2. skupina)

Prosím, aby si děti mezi 10-12 hod. vyzvedly ve třídě opravené testy z M a nové pracovní listy do ČJ, PŘ a VL.


Český jazyk
:
Skloňování podstatných jmen rodu středního
V lexikonu si projdi vzory město, moře a kuře. Tyto vzory se nauč skloňovat zpaměti.
Můžeš se inspirovat následujícím videem:https://www.youtube.com/watch?v=fmSc6udmPzU

Pamatuj:
Podle vzoru kuře se skloňují podstatná jména rodu středního, která mají v 1. pádě čísla jednotného koncovku -e/-ě (vnouče, kotě) a ve 2. pádě čísla jednotného jsou zakončena -ete/-ěte (vnoučete, kotěte).

Učebnice str. 59, cv. 4 - cvičení opiš do školního sešitu, doplň do slov i,í/y,ý a do vět správné tvary z nabídky.
Pracovní sešit str. 6, cv. 2 a, 3 a - pracuj podle zadání.

On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid


On-line procvičování - rod, číslo a pád podstatných jmen:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.htmlMatematika
:
Číselný obor 0 - 1 000 000
Učebnice str. 6 -7 - prostuduj si žluté rámečky.
Pamatuj:
Řád číslice znamená umístění číslice v zápisu čísla (řád jednotek, desítek, stovek, tisíců, desetitisíců, statisíců, milionů).

Podívej se na následující videa o vyvození číselného oboru 0 - 1 000 000: 
www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-6/
www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-7/ 

Pracovní sešit str. 3, cv. 1, 2, 3, 4 - pracuj podle zadání.


Vlastivěda:

Nerostné bohatství, průmysl ČR - opakování
Pracovní sešit str. 23, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.


Anglický jazyk:
On-line výuka:
12.00 - 12.30 (1. skupina)
12.30 - 13.00 (2. skupina)

Pracuj podle pokynů, které najdeš na Skype - viz. Aj skupina č.1, Aj skupina č.2.


Pátek 12. 2. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00


Český jazyk
:
Skloňování podstatných jmen rodu středního
V lexikonu si projdi vzory město, moře a kuře. Tyto vzory se nauč skloňovat zpaměti.
Můžeš se inspirovat následujícím videem:https://www.youtube.com/watch?v=fmSc6udmPzU

Pamatuj:
Podle vzoru kuře se skloňují podstatná jména rodu středního, která mají v 1. pádě čísla jednotného koncovku -e/-ě (vnouče, kotě) a ve 2. pádě čísla jednotného jsou zakončena -ete/-ěte (vnoučete, kotěte).

Pracovní sešit str. 6, cv. 3 a - pracuj podle zadání.
Školní sešit - nalep si pracovní list s názvem Opakování - slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen do školního sešitu a vypracuj úkoly.

On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid


On-line procvičování - rod, číslo a pád podstatných jmen:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.htmlMatematika
:
Číselný obor 0 - 1 000 000
Učebnice str. 6 -7 - prostuduj si žluté rámečky.
Pamatuj:
Řád číslice znamená umístění číslice v zápisu čísla (řád jednotek, desítek, stovek, tisíců, desetitisíců, statisíců, milionů).

Podívej se na následující videa o vyvození číselného oboru 0 - 1 000 000: 
www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-6/
www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-7/ 

Pracovní sešit str. 4, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.


Přírodověda:

Horniny a nerosty - souhrnné opakování
Nalep si pracovní listy s názvem Horniny a nerosty (souhrnné opakování - listy s obrázky) do školního sešitu a vypracuj úkoly.


Anglický jazyk:
Pracuj podle pokynů, které najdeš na Skype - viz. Aj skupina č.1, Aj skupina č.2.
Nezapomeň denně procvičovat na quizletu.


Pondělí 14. 2. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00

Rozpis příchodů dětí na test z Čj:
10.00 - 10.30 - Vojtěch Tumpach (4.tř.)
10.30 - 11.00 - Natálie Hlávková (4.tř.), Zuzana Valehrachová (5.tř.)
11.00 - 11.30 - Natálie Alexová (4.tř.), Šimon Peca (5.tř.)
11.30 - 12.00 - Dominik Bulín (4.tř.)

Český jazyk
:
Skloňování podstatných jmen rodu středního
V lexikonu si projdi vzory město, moře, kuře a stavení. Tyto vzory se nauč skloňovat zpaměti.
Můžeš se inspirovat následujícím videem:https://www.youtube.com/watch?v=fmSc6udmPzU

Pamatuj:
Podle vzoru stavení se skloňují podstatná jména rodu středního, která mají v 1. pádě čísla jednotného a ve 2. pádě čísla jednotného koncovku -í (topení, obydlí, přízemí...).
Vzor stavení je měkký vzor. Ve všech koncovkách podstatných jmen se píše vždy -í (nádobím, náměstí...).

Pracovní sešit str. 7, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.

On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid


On-line procvičování - rod, číslo a pád podstatných jmen:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.htmlMatematika
:
Číselný obor 0 - 1 000 000
Učebnice str. 6 - 7 - prostuduj si žluté rámečky.
Pamatuj:
Řád číslice znamená umístění číslice v zápisu čísla (řád jednotek, desítek, stovek, tisíců, desetitisíců, statisíců, milionů).

Podívej se na následující videa o vyvození číselného oboru 0 - 1 000 000: 
www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-6/
www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-7/ 

Pracovní sešit str. 5, cv. 1, 2, 3, 4, 5 - pracuj podle zadání.


Vlastivěda:

Ochrana přírody
Učebnice str. 36 - 37 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Můžeš se podívat na na následující videa:
https://www.youtube.com/watch?v=FKFWGCPi13M
https://www.youtube.com/watch?v=b66bQ4Ow87Q
https://www.youtube.com/watch?v=NhzxmDA-BOA
https://www.youtube.com/watch?v=7tPPnA0GjlY
https://www.youtube.com/watch?v=YLJCp-a5lD8

Nalep si pracovní listy s názvem Ochrana přírody do školního sešitu a vypracuj úkoly.


Anglický jazyk:
Pracuj podle pokynů, které najdeš na Skype - viz. Aj skupina č.1, Aj skupina č.2.
Nezapomeň denně procvičovat na quizletu.


Úterý 15. 2. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00
11.00 - 11.30
(Aj - 1. skupina)
11.30 - 12.00 (Aj - 2. skupina)

Rozpis příchodů dětí na test z Čj:

10.00 - 10.30 - Lucie Rykrová (4.tř.)
10.30 - 11.00 - Lukáš Tran (4.tř.)
11.00 - 11.30 - David Moravec (4.tř.)


Český jazyk
:
Skloňování podstatných jmen rodu středního
V lexikonu si projdi vzory město, moře, kuře a stavení. Tyto vzory se nauč skloňovat zpaměti.
Můžeš se inspirovat následujícím videem:https://www.youtube.com/watch?v=fmSc6udmPzU

Pamatuj:
Podle vzoru stavení se skloňují podstatná jména rodu středního, která mají v 1. pádě čísla jednotného a ve 2. pádě čísla jednotného koncovku -í (topení, obydlí, přízemí...).
Vzor stavení je měkký vzor. Ve všech koncovkách podstatných jmen se píše vždy -í (nádobím, náměstí...).

Učebnice str. 60, cv. 2, 3, 4  - pracuj ústně.
Učebnice str. 60, cv. 5 - slova opiš do školního sešitu a urči vzor daných podstatných jmen (bruslení - vzor stavení).

On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid


On-line procvičování - rod, číslo a pád podstatných jmen:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.htmlMatematika
:
Porovnávání čísel 0 - 1 000 000
Učebnice str. 8 - 9 - prostuduj si žluté rámečky.

Podívej se na následující videa o porovnávání čísel 0 - 1 000 000:
http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-8/
http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-9/
 
Pracovní sešit str. 6, cv. 1, 2, 3, 4, 5 - pracuj podle zadání.
Domácí sešit - vypočítej druhý sloupec.

Vlastivěda:

Ochrana přírody
Pracovní sešit str. 24 - 25 - pracuj podle zadání.


Anglický jazyk:
On-line výuka:
11.00 - 11.30 (1. skupina)
11.30 - 12.00 (2. skupina)

Pracuj podle pokynů, které najdeš na Skype - viz. Aj skupina č.1, Aj skupina č.2.
Nezapomeň denně procvičovat na quizletu.


Středa 17. 2. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00

Rozpis příchodů dětí na test z Čj:

10.00 - 10.30 - Tereza Fialová (4.tř.), Barbora Kudláčková (5.tř.)
10.30 - 11.00 - Vojtěch Matula (4.tř.)
11.00 - 11.30 - Jan Kuchař (4.tř.)
11.30 - 12.00 - Vojtěch Vyskočil (4.tř.)


Český jazyk
:
Skloňování podstatných jmen rodu středního - opakování
V lexikonu si projdi vzory město, moře, kuře a stavení. Tyto vzory se nauč skloňovat zpaměti.
Můžeš se inspirovat následujícím videem:https://www.youtube.com/watch?v=fmSc6udmPzU

Pracovní sešit str. 7, cv. 1 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 8, cv. 2 - pracuj podle zadání.

On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid


On-line procvičování - rod, číslo a pád podstatných jmen:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.htmlMatematika
:
Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce
Učebnice str. 10 - prostuduj si žluté rámečky.
Učebnice str. 10, cv. 1, 2  pracuj ústně.

Podívej se na následující videa o zaokrouhlování:
http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-10/
 
Pracovní sešit str. 7, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - pracuj podle zadání.


Přírodověda:

Vlastnosti látek - délka, hmotnost
Učebnice str. 47 - 48 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Podívej se na následující videa:
https://www.youtube.com/watch?v=h2sv5rCH9xk
https://www.youtube.com/watch?v=2FRfkaZM1C0

Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
VLASTNOSTI LÁTEK
1) DÉLKA
Základní jednotka délky: metr (m)
Další jednotky délky: milimetr (mm), centimetr (cm), decimetr (dm), kilometr (km)
Měřidla:pravítko, tesařský skládací metr, kovové pásmo, posuvné měřidlo, krejčovský metr, laserový dálkoměr

Vztahy mezi jednotkami délky:
1 cm = 10 mm
1 dm = 10 cm
  1 m = 10 dm
  1 m = 100 cm
1 dm = 100 mm
  1 m = 1 000 mm
1 km = 1 000 m

2) HMOTNOST
Základní jednotka hmotnosti: kilogram (kg)
Další jednotky hmotnosti: gram (g), dekagram (dkg, dag), metrický cent (q), tuna (t)
Měřidla: kuchyňská váha, osobní váha, páková váha, elektronická váha, pružinová váha (mincíř)

Vztahy mezi jednotkami hmotnosti:
    1 t = 1 000 kg
  1 kg = 1000 g
  1 kg = 100 dag
1 dag = 10 g

    1 q = 100 kg


Anglický jazyk
:
Pracuj podle pokynů, které najdeš na Skype - viz. Aj skupina č.1, Aj skupina č.2.
Nezapomeň denně procvičovat na quizletu.


Čtvrtek 18. 2. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00
12.00 - 12.30
(Aj - 1. skupina)
12.30 - 13.00 (Aj - 2. skupina)

Rozpis příchodů dětí na test z Čj:

10.30 - 11.00 - Natálie Richterová (4.tř.)


Český jazyk
:
Skloňování podstatných jmen rodu středního - opakování
V lexikonu si projdi vzory město, moře, kuře a stavení. Tyto vzory se nauč skloňovat zpaměti.
Můžeš se inspirovat následujícím videem:https://www.youtube.com/watch?v=fmSc6udmPzU

Pracovní sešit str. 8, cv. 3 a, 4 - pracuj podle zadání.

On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid


On-line procvičování - rod, číslo a pád podstatných jmen:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.htmlMatematika
:
Zaokrouhlování - opakování
Učebnice str. 10, cv. 1, 2 - pracuj písemně do školního sešitu.

Magický čtverec - logické úkoly
Učebnice str. 10 - prostuduj si žlutý rámeček o magickém čtverci.

Pamatuj:
U magického čtverce je součet čísel ve všech řádcích, sloupcích a v obou úhlopříčkách stejný.
Pro snadnější pochopení můžeš využít toto video:
www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-12/
 
Pracovní sešit str. 8, cv. 1, 2, 3, 4 - pracuj podle zadání.


Vlastivěda:

Hrady a zámky ČR
Učebnice str. 40 - 43 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
Úkol: Z učebnice na str. 40 - 43 si vypiš názvy hradů a zámků. Piš podle vzoru.

HRADY A ZÁMKY ČR
Hrady:
Hrad Křivoklát
Hrad Karlštejn
Hrad Český Šternberk
* pokračuj už sám/sama...

Zámky
:

Zámek Konopiště
Zámek Hluboká nad Vltavou
Zámek Červená Lhota
* pokračuj už sám/sama...

Pracovní sešit str. 26 - 27 - pracuj podle zadání.


A
nglický jazyk:
On-line výuka:
12.00 - 12.30 - 1. skupina

12.30 - 13.00 - 2. skupina
Pracuj podle pokynů, které najdeš na Skype - viz. Aj skupina č.1, Aj skupina č.2.
Nezapomeň denně procvičovat na quizletu.


Pátek 19. 2. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00

Rozpis příchodů dětí na test z Čj:
10.30 - 11.00 - Adéla Popelková (4.tř.)


Český jazyk
:
Skloňování podstatných jmen rodu středního - opakování
V lexikonu si projdi vzory město, moře, kuře a stavení. Tyto vzory se nauč skloňovat zpaměti.
Můžeš se inspirovat následujícím videem:https://www.youtube.com/watch?v=fmSc6udmPzU

Učebnice str. 61, cv. 3 - cvičení opiš do školního sešitu, doplň i,í/y,ý a odůvodni.
Školní sešit - nalep si pracovní list s názvem Vzory podstatných jmen a vypracuj cvičení 1, 2 podle zadání.

On-line procvičování slovních druhů:
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/3776
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid


On-line procvičování - rod, číslo a pád podstatných jmen:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.htmlMatematika
:
Pamětné sčítání v číselném oboru 0 - 1 000 000.
Pracovní sešit str. 8, cv. 5, 6 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 9, cv. 1, 2, 3, 4, 5 - pracuj podle zadání.


Přírodověda:

Vlastnosti látek - teplota, čas
Učebnice str. 50 - 51 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Podívej se na následující videa:
https://www.youtube.com/watch?v=qwzIHbw5Bko
https://www.youtube.com/watch?v=OJeazBWET7k
https://www.youtube.com/watch?v=38qpUklBo2M
https://www.youtube.com/watch?v=SyIrthU_Lz8

Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
3) TEPLOTA
Základní jednotka teploty: kelvin (K)
Vedlejší jednotka teploty: stupeň Celsia (°C)
Měřidla:kapalinový teploměr (rtuť, líh), venkovní teploměr, pokojový teploměr, lékařský teploměr, laboratorní teploměr

digitální teploměr, bezdotykový teploměr

4) ČAS
Základní jednotka času: sekunda (s)
Další jednotky času: minuta (min), hodina (h), den (d)
Měřidla:kyvadlové hodiny, nástěnné hodiny, náramkové hodinky, přesýpací hodiny, sluneční hodiny, orloj, stopky, analogové hodiny (s ručičkami), digitální hodiny (s displejem)

Vztahy mezi jednotkami:
1 den = 24 h
1 h = 60 min
1 min = 60 s
1 h = 3 600 s

Pracovní sešit str. 26 - 27 - pracuj podle zadání.


A
nglický jazyk:
Pracuj podle pokynů, které najdeš na Skype - viz. Aj skupina č.1, Aj skupina č.2.


Úkoly na týden od 22. 2. - 26. 2. 2021

Český jazyk:
Skloňování podstatných jmen rodu středního - opakování
Učebnice str. 61, cv. 3 - cvičení opiš do školního sešitu, doplň i,í/y,ý a odůvodni.

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.htmlČtení:
Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
Do 15. 3. odevzdej Čtenářský deník se zápisem o 3. přečtené knize.


Matematika:
Pamětné sčítání a odčítání v číselném oboru 0 - 1 000 000
Pracovní sešit str. 10, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - pracuj podle zadání.


Přírodověda:
Vlastnosti látek - délka, hmotnost, teplota, čas
Pracovní sešit str. 27 - dopracuj podle zadání.

Připrav se na písemný test Horniny a nerosty - k opakování využij pracovní sešit, listy ve školním sešitě, on-line procvičování.

On-line procvičování - horniny a nerosty:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3543
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3544
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4011
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3564Vlastivěda:

Poznáváme naši vlast
Pracovní sešit str. 27, cv. 3 - pracuj podle zadání.


Anglický jazyk:
Pracuj podle pokynů, které najdeš také na Skype - viz. Aj skupina č.1, Aj skupina č.2.

Úkol č. 1:
Quizlet - Slovní zásoba ON HOLIDAY + případně další SETY, dle potřeby (kompletní splnění - alespoň 2x).
Úkol č. 2:
Quizlet - SENTENCES - věty a otázky týkající se My town.
Úkol č. 3:
Doplnit pracovní list ON HOLIDAY (kdo nemá kompletní, případně přepracovat věty u obrázků). Pomůže ti slovní zásoba na quizletu ON HOLIDAY.
Úkol č. 4:
Prohlédni si LISTENING TEST, který tě bude čekat po jarních prázdninách.
Úkol č. 5:
ENJOY YOUR HOLIDAY


Pondělí 1. 3. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00
Připrav si pomůcky do Geometrie
(ořezaná tužka č. 3, pravítko, kružítko, sešity, učebnice).

Rozpis příchodů dětí na test z PŘ
:
10.00 - 10.15
- Filip Hotový (4.tř.), Vojtěch Tumpach (5.tř.)
10.15 - 10.30
- Natálie Hlávková (4.tř.), Lucie Rykrová (5.tř.)
10.30 - 10.45
- Natálie Richterová (4.tř.)
10.45 - 11.00
- Tereza Fialová (4.tř.), Zuzana Valehrachová (5.tř.)
11.00 - 11.15
- Vojtěch Matula (4.tř.)
11.15 - 11.30
- Janek Kuchař (4.tř.)
11.30 - 11.45
- Vojtěch Vyskočil (4.tř.)
11.45 - 12.00
- Natálie Alexová (4.tř.), Šimon Peca (5.tř.)
12.00 - 12.15
- Dominik Bulín (4.tř.)


Český jazyk:

Skloňování podstatných jmen rodu ženského
Učebnice str. 62 - prostuduj si poučky v rámečcích. Všímej si koncovek vzorů žena, růže, píseň, kost v 1. a 2. pádě čísla jednotného.
Učebnice str. 63 - projdi si tabulku Skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského.
Nauč se vyskloňovat jednotlivé vzory v jednotném i množném čísle.

Podívej se na následující video o skloňování podstatných jmen rodu ženského a zařazování podstatných jmen rodu ženského ke vzorům žena, růže, píseň, kost:
https://www.youtube.com/watch?v=TaYr8dKBCdQ


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidv


Čtení:
Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
Do 15. 3. odevzdej Čtenářský deník se zápisem o 3. přečtené knize.


Matematika:
Pamětné sčítání a odčítání v číselném oboru 0 - 1 000 000
Pracovní sešit str. 11, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.


Geometrie:
Kruh, kružnice

Učebnice str. 14 - prostuduj si rozdíl mezi kružnicí a kruhem.
Podívej se na následující video: www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-14/
Školní sešit geometire - pracuj v nalepeném pracovním listu Kruh a kružnice.
Pracovní sešit geometrie str. 9, cv. 1, 2, 3, 4, 5 - pracuj podle zadání.


Vlastivěda
:

Památky UNESCO
Učebnice str. 56 - 57 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Podívej se na následující video Památky UNESCO:
https://www.youtube.com/watch?v=Mk8cG430bxw

Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:

NAŠE PAMÁTKY UNESCO
- v ČR se nachází 12 památek, které jsou zapsány na Seznamu světového dědictví UNESCO (UNESCO = mezinárodní organizace, která přispívá k ochraně kulturních památek)

1) Praha (historické jádro)
2) chrám sv. Barbory v Kutné Hoře a katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci
3) jihočeská obec Holašovice
4) Český Krumlov (historické jádro města)
5) Telč (historické jádro města)
6) kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou
7) židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči
8) zámek v Litomyšli
9) vila Tugendhat v Brně
10) Lednicko-valtický areál
11) sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci
12) zámek se zahradou v Kroměříži

Pracovní sešit str. 28 - 29 - pracuj podle zadání.


Anglický jazyk:
Pracuj podle pokynů, které najdeš také na Skype - viz. Aj skupina č.1, Aj skupina č.2.

Úkol č. 1:
Quizlet - Slovní zásoba ON HOLIDAY + případně další SETY, dle potřeby (kompletní splnění - alespoň 2x).
Úkol č. 2:
Quizlet - SENTENCES - věty a otázky týkající se My town.
Úkol č. 3:
Doplnit pracovní list ON HOLIDAY (kdo nemá kompletní, případně přepracovat věty u obrázků). Pomůže ti slovní zásoba na quizletu ON HOLIDAY.
Úkol č. 4:
Prohlédni si LISTENING TEST, který tě bude čekat v tomto týdnu.
Úkol č. 5:
ENJOY YOUR HOLIDAY


Úterý 2. 3. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00
11.00 - 11.30
(Aj - 1. skupina)
11.30 - 12.00
(Aj - 2. skupina)

Připrav si pomůcky do Geometrie
(ořezaná tužka č. 3, pravítko, kružítko, sešity, učebnice).

Rozpis příchodů dětí na test z PŘ
:
10.00 - 10.15
- Filip Hotový (4.tř. - test z ČJ), Barbora Kudláčková (5.tř.)
10.15 - 10.30
- Lukáš Tran (4.tř.)
10.30 - 10.45
- Viktorie Valdová (4.tř.)
10.45 - 11.00
- David Moravec (4.tř.)


Český jazyk:

Skloňování podstatných jmen rodu ženského
Učebnice str. 62 - prostuduj si poučky v rámečcích. Všímej si koncovek vzorů žena, růže, píseň, kost v 1. a 2. pádu čísla jednotného.
Učebnice str. 63 - projdi si tabulku Skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského.
Nauč se vyskloňovat jednotlivé vzory v jednotném i množném čísle.

Podívej se na následující video o skloňování podstatných jmen rodu ženského a zařazování podstatných jmen rodu ženského ke vzorům žena, růže, píseň, kost:
https://www.youtube.com/watch?v=TaYr8dKBCdQ

Pracovní sešit str. 9, cv. 1, 2 - pracuj podle zadání.

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidv


Čtení:
Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
Do 15. 3. odevzdej Čtenářský deník se zápisem o 3. přečtené knize.


Matematika:
Pamětné sčítání a odčítání v číselném oboru 0 - 1 000 000
Pracovní sešit str. 11, cv. 4, 5, 6 - pracuj podle zadání.


Geometrie:
Kruh, kružnice

Učebnice str. 14 - prostuduj si rozdíl mezi kružnicí a kruhem.
Podívej se na následující video: www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-14/
Pracovní sešit geometrie str. 10, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - pracuj podle zadání.


Vlastivěda:
Poznáváme naši vlast
Pracovní sešit str. 30 - 31 - pracuj podle zadání.


Anglický jazyk
:

On-line výuka:
11.00 - 11.30 (Aj - 1. skupina)
11.30 - 12.00 (Aj - 2. skupina)


Středa 3. 3. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00
Připrav si pomůcky do Geometrie (ořezaná tužka č. 3, pravítko, kružítko, sešity, učebnice).

Rozpis příchodů dětí na test z PŘ
:
10.00
- Filip Hotový (4.tř.), Barbora Kudláčková (5.tř. - opravný test)
10.15 - Lukáš Tran (4.tř. - opravný test), Tereza Fialová (5.tř. - opravný test)Český jazyk:

Skloňování podstatných jmen rodu ženského
Nalep si pracovní list s názvem Skloňování podstatných jmen rodu ženského do lexikonu. Všímej si koncovek vzorů žena, růže, píseň, kost v 1. a 2. pádě čísla jednotného.
Nauč se vyskloňovat jednotlivé vzory v jednotném i množném čísle.

Podívej se na následující video o skloňování podstatných jmen rodu ženského a zařazování podstatných jmen rodu ženského ke vzorům žena, růže, píseň, kost:
https://www.youtube.com/watch?v=TaYr8dKBCdQ

Učebnice str. 63, cv. 7 - pracuj písemně do školního sešitu, slova opiš do sloupce, doplň i,í /y,ý a urči vzor.
např.
svíčka - vzor žena

plynulost - vzor kost


Pracovní sešit str. 10, cv. 1, 2 - pracuj podle zadání.

Pamatuj:
Podle vzoru žena se skloňují podstatná jména rodu ženského, která mají v 1. pádě čísla jednotného koncovku -a (rodina, teta, maminka...)
Vzor žena je tvrdý vzor.
Všimni si koncovek u vzoru žena, kdy se píše -y (v 2. pádě čísla jednotného, v 1., 4., 5. pádě čísla množného) a kdy se píše -ami (v 7. pádě čísla množného - ženami).On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidv


Čtení:
Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
Do 15. 3. odevzdej Čtenářský deník se zápisem o 3. přečtené knize.


Matematika:
Pamětné sčítání a odčítání v číselném oboru 0 - 1 000 000
Pracovní sešit str. 12, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.


Geometrie:
Vzájemná poloha přímky a kružnice

Podívej se na následující video: http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-16/
Učebnice str. 16 - prostuduj si žluté rámečky.
Pracovní sešit geometrie str. 11, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.


Přírodověda:
Vlastnosti látek - čas
Pracovní sešit str. 28, cv. 6, 7 - pracuj podle zadání.

On-line procvičování - orientace v čase:
https://www.umimematiku.cz/cviceni-hodiny-urcovani-casu
https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-casu


Anglický jazyk
:

Pracuj podle pokynů, které najdeš na Skype - viz. Aj skupina č.1, Aj skupina č.2.


Čtvrtek 4. 3. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00
Připrav si pomůcky do Geometrie (ořezaná tužka č. 3, pravítko, kružítko, sešity, učebnice).

11.00 - 11.30 (Aj - 1. skupina)
11.30 - 12.00 (Aj - 2. skupina)


Český jazyk:

Skloňování podstatných jmen rodu ženského - vzor žena
Pamatuj:
Podle vzoru žena se skloňují podstatná jména rodu ženského, která mají v 1. pádě čísla jednotného koncovku -a (rodina, teta, maminka...)
Vzor žena je tvrdý vzor.
Všimni si koncovek u vzoru žena, kdy se píše -y (v 2. pádě čísla jednotného, v 1., 4., 5. pádě čísla množného) a kdy se píše -ami (v 7. pádě čísla množného - ženami).


Pracovní sešit str. 10, cv. 3, 4, 5 - pracuj podle zadání.

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidv


Čtení:
Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
Do 15. 3. odevzdej Čtenářský deník se zápisem o 3. přečtené knize.


Matematika:
Pamětné sčítání a odčítání v číselném oboru 0 - 1 000 000
Pracovní sešit str. 12, cv. 4, 5, 6 - pracuj podle zadání.


Geometrie:
Mnohoúhelníky

Podívej se na následující video:
https://www.youtube.com/watch?v=5WGFSHY3f6M
https://www.youtube.com/watch?v=XhMGjDckBUk
www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-21/
Učebnice str. 21 - prostuduj si žluté rámečky.
Školní sešit geometrie - napiš si zápis do sešitu (nezapomeń na datum a nadpis)

Zápis:
Mnohoúhelníky
Mnohoúhelník = je část roviny, která je ohraničená uzavřenou lomenou čárou (která sama sebe neprotíná).
Mnohoúhelníky můžeme rozdělit podle toho, kolik úhů svírají jejich strany.
- trojúhelníky = svírají 3 úhly, mají 3 strany a 3 vrcholy
- čtyřúhelníky = svírají 4 úhly, mají čtyři strany a 4 vrcholy
- pětiúhelníky = svírají 5 úhlů, mají 5 stran a 5 vrcholů

Obvod mnohoúhelníku (značíme o) = součet délek všech jeho stran.

Učebnice str. 21, cv. 2 - pracuj písemně do sešitu geometrie, vypočítej obvody mnohoúhelníků.


Vlastivěda:
Můj kraj
Podívej se na videa o Jihomoravském kraji:
https://edu.ceskatelevize.cz/video/2152-jihomoravsky-kraj
https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/prezentace/jihomoravsky.html

Pracovní sešit str. 32 - doplň do tabulky informace o kraji, v němž žiješ. Využij mapu, internet a knihy o svém kraji.
Pracovní sešit str. 33 - 36 - vypracuj souhrnný vlastivědný test.
V týdnu od 8.3. si napíšeme závěrečné písemné opakování na učivo Naše vlast - ČR. K opakování učiva využij opakovací testy v pracovním sešitě, které jsme dělali. Můžeš využít i on-line procvičování.

On-line procvičování - Česká republika:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3617
https://www.umimefakta.cz/cviceni-cr-kraje
https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/prezentace/jihomoravsky.html
https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/nase-vlast-ceska-republika
https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/skladacka-kraju/puzzle1.htm
https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/prirazovani-krajskych-mest/prirazovani.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2299
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3621


Anglický jazyk
:
On-line výuka:
11.00 - 11.30 (Aj - 1. skupina)
11.30 - 12.00 (Aj - 2. skupina)

Pátek 5. 3. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00
Připrav si pomůcky do Geometrie (ořezaná tužka č. 3, pravítko, kružítko, sešity, učebnice).


Český jazyk:

Skloňování podstatných jmen rodu ženského - vzor růže
V lexikonu (v tabulce Skloňování podstatných jmen rodu ženského) si projdi tento vzor. Všimni si koncovek v jednotlivých pádech. Nauč se vzor růže skloňovat zpaměti.

Pamatuj:
Podle vzoru růže se skloňují podstatná jména rodu ženského, která mají v 1. a 2. pádě čísla jednotného koncovku -e (chvíle, ulice, neděle...)
Vzor růže je měkký vzor. V koncovkách podstatných jmen píšeme vždy -i/í (chvíli, ulicemi, s nedělí).

Učebnice str. 65, cv. 3 - cvičení opiš do školního sešitu, z nabídky doplň do vět slova ve správném tvaru.
Pracovní sešit str. 11, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.

Procvičuj učivo pomocí on-line odkazů:
On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid


Čtení:
Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
Do 15. 3. odevzdej Čtenářský deník se zápisem o 3. přečtené knize.


Matematika:
Pamětné sčítání a odčítání v číselném oboru 0 - 1 000 000
Pracovní sešit str. 13, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.


Geometrie:
Mnohoúhelníky - opakování

Podívej se na následující videa o mnohoúhelnících:
https://www.youtube.com/watch?v=5WGFSHY3f6M
https://www.youtube.com/watch?v=XhMGjDckBUk
www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-21/

Učebnice str. 21 - připomeň si, co je to mnohoúhlník a jak vypočítám jeho obvod.
Pracovní sešit str. 14, cv. 1, 2, 3, 4, 5 - pracuj podle zadání.


Přírodověda:
Čas - orientace v čase
Podívej se na toto video: https://www.youtube.com/watch?v=SZG6hv5uyeY
Nalep všech pět pracovních listů do školního sešitu a vypracuj úkoly.


Anglický jazyk
:
Pracuj podle pokynů, které najdeš na Skype - Aj skupina č. 1, Aj skupina č. 2.

Úkol č. 1: V pátek odevzdat LISTENING TEST (nechat ve vestibulu v polici) a vyzvednout si materiály na příští týden (vyndat z desek se svým jménem, desky nechat ve škole). Obrázky i kartičky se slovy rozstříhej a umísti do obálky.
Úkol č. 2: DOBROVOLNÝ - pokud chceš získat 1 navíc, nauč se zpívat písničku BE HEALTHY podle poslechu v příloze.
Úkol č. 3: QUIZLET - HAVE GOT a ON HOLIDAY.Pondělí 8. 3. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00
Připrav si pomůcky do Geometrie (ořezaná tužka č. 3, pravítko, kružítko, sešity, učebnice).

Rozpis příchodů dětí na test z Vl:
10.00 - 10.15 - Vojtěch Tumpach (4.tř.)
10.15 - 10.30 - Filip Hotový (4.tř.)
10.30 - 10.45 - Natálie Richterová (4.tř.)
10.45 - 11.00 - Lucie Rykrová (4.tř.)
11.00 - 11.15 - Natálie Hlávková (4.tř.)
11.15 - 11.30 - Janek Kuchař (4.tř.)
11.30 - 11.45 - Vojtěch Vyskočil (4.tř.)
11.45 - 12.00 - Natálie Alexová (4.tř.), Šimon Peca (5.tř.)
12.15 - 12.30 - Dominik Bulín (4.tř.)
12.30 - 12.45 - Vojtěch Matula (4.tř.)
12.45 - 13.00 - Barbora Kudláčková (4.tř.)


Český jazyk:

Skloňování podstatných jmen rodu ženského - vzor píseň
V lexikonu (v tabulce Skloňování podstatných jmen rodu ženského) si projdi tento vzor.
Všimni si koncovek v jednotlivých pádech. Nauč se vzor píseň skloňovat zpaměti.

Pamatuj:
Podle vzoru píseň se skloňují podstatná jména rodu ženského, která jsou v 1. pádě čísla jednotného zakončena souhláskou (větev, jabloň, labuť) a ve 2. pádě čísla jednotného mají koncovku -e/-ě (větve, jabloně, labutě).
Vzor píseň je měkký vzor. V koncovkách podstatných jmen píšeme vždy -i/í (vetvi, jabloni, labuti).

Učebnice str. 67 - prostuduj si poučky ve žlutých rámečcích.
Pracovní sešit str. 11, cv. 1, 2 - pracuj podle zadání.

Procvičuj učivo pomocí on-line odkazů:
On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid


Čtení:
Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
Do 15. 3. odevzdej Čtenářský deník se zápisem o 3. přečtené knize.


Matematika:
Pamětné sčítání a odčítání v číselném oboru 0 - 1 000 000
Pracovní sešit str. 13, cv. 4, 5, 6, 7 - pracuj podle zadání.


Geometrie:
Obsah mnohoúhelníku

Podívej se na následující videa:
https://www.youtube.com/watch?v=3xxPqG-IFfE
www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-23/

Učebnice str. 22 - prostuduj si výpočet obsahu mnohoúhelníku.
Učebnice str. 23, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.
Školní sešit geometrie - napiš si zápis do sešitu (nezapomeň na datum a nadpis)

Zápis:
Obsah mnohoúhelníku
- značíme S
- obsah nám udává, jakou plochu mnohoúhelník zabírá
- jednotky obsahu rovinných útvarů: mm2, cm2, dm2, m2, km2
1 mm2 (1 milimetr čtvereční) = obsah čtverce o délce strany 1mm
1 cm2 (1 centimetr čtvereční) = obsah čtverce o délce strany 1 cm
1 dm2 (1 decimetr čtvereční) = obsah čtverce o délce strany 1 dm
1 m2 (1 metr čtvereční) = obsah čtverce o délce strany 1 m
1 km2 (1 kilometr čteverní) = obsah čtverce o délce strany 1 km


Vlastivěda:
Můj kraj
Pracovní sešit str. 32 - kontrola domácího úkolu.

Procvičuj učivo pomocí on-line odkazů:
On-line procvičování - Česká republika:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3617
https://www.umimefakta.cz/cviceni-cr-kraje
https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/prezentace/jihomoravsky.html
https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/nase-vlast-ceska-republika
https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/skladacka-kraju/puzzle1.htm
https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/prirazovani-krajskych-mest/prirazovani.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2299
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3621Anglický jazyk
:
Pracuj podle pokynů, které najdeš na Skype - Aj skupina č. 1, Aj skupina č. 2.

Úkol č. 1:
Vyzvednout si materiály na úterní hodinu 9.3. (vyndat z desek se svým jménem, desky nechat ve škole).
Obrázky i kartičky se slovy rozstříhej a umísti do obálky.
Úkol č. 2: DOBROVOLNÝ - pokud chceš získat 1 navíc, nauč se zpívat písničku BE HEALTHY podle poslechu v příloze.
Úkol č. 3: QUIZLET - HAVE GOT a ON HOLIDAY.Anglický jazyk - poslechy

Poslech - PÍSNIČKA BE HEALTHYPoslech - PÍSNIČKA BE HEALTHY

Úterý 9. 3. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00
11.00 - 11.30 (AJ - skupina č.1)
11.30 - 12.00 (AJ - skupina č.2)

Připrav si pomůcky do Geometrie (ořezaná tužka č. 3, pravítko, kružítko, sešity, učebnice).

Rozpis příchodů dětí na test z Vl:
10.00 - 10.15 - Viktorie Valdová (4.tř.)
10.15 - 10.30 - Zuzana Valehrachová (4.tř.)
10.30 - 10.45 - Tereza Fialová (4.tř.)
10.45 - 11.00 - Lukáš Tran (4.tř.)
11.00 - 11.15 - David Moravec (4.tř.)


Český jazyk:

Skloňování podstatných jmen rodu ženského - vzor kost
V lexikonu (v tabulce Skloňování podstatných jmen rodu ženského) si projdi tento vzor.
Všimni si koncovek v jednotlivých pádech. Nauč se vzor kost skloňovat zpaměti.

Pamatuj:
Podle vzoru kost se skloňují podstatná jména rodu ženského, která jsou v 1. pádě čísla jednotného zakončena souhláskou (vlast, radost, řeč, nemoc) a ve 2. pádě čísla jednotného mají koncovku -i (vlasti, radosti, řeči, nemoci).
Vzor píseň je měkký vzor. V koncovkách podstatných jmen píšeme vždy -i/í (soli, bytosti, obuvi, bolesti).

Učebnice str. 68 - prostuduj si poučky ve žlutých rámečcích.
Pracovní sešit str. 12, cv. 1, 2, 3, 4 - pracuj podle zadání.

Procvičuj učivo pomocí on-line odkazů:
On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid


Čtení:
Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
Do 15. 3. odevzdej Čtenářský deník se zápisem o 3. přečtené knize.


Matematika:
Pamětné sčítání a odčítání v číselném oboru 0 - 1 000 000
Pracovní sešit str. 14, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - pracuj podle zadání.


Geometrie:
Obsah mnohoúhelníku

Za pomoci videí si připomeň, co je obsah mnohoúhelníku a jak ho vypočítám:
https://www.youtube.com/watch?v=3xxPqG-IFfE
www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-23/

Pracovní sešit str. 15, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - pracuj podle zadání.


Anglický jazyk
:
On-line výuka:
11.00 - 11.30 - AJ skupina č.1
11.30 - 12.00 - AJ skupina č.2

Pracuj podle pokynů, které najdeš na Skype - Aj skupina č. 1, Aj skupina č. 2.


Středa 10.3. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00
Připrav si pomůcky do Geometrie (ořezaná tužka č. 3, pravítko s ryskou, kružítko, sešity, učebnice).


Český jazyk:

Skloňování podstatných jmen rodu ženského - opakování
V lexikonu si projdi všechny vzory rodu ženského a nauč se je vyskloňovat zpaměti.
Pracovní sešit str. 13, cv. 1, 2, 3, 4 - pracuj podle zadání.

Procvičuj učivo pomocí on-line odkazů:
On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid


Čtení:
Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
Do 15. 3. odevzdej Čtenářský deník se zápisem o 3. přečtené knize.


Matematika:
Písemné sčítání a odčítání v číselném oboru 0 - 1 000 000
Pracovní sešit str. 15, cv. 1, 2 - pracuj podle zadání.


Geometrie:
Čtyřúhelníky

Za pomoci videí si připomeň, co je to čtyřúhelník a jaké druhy čtyřúhelníků rozeznáváme.
www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-24/

Nalep si pracovní list s názvem Čtyřúhelníky do sešitu Geometie a splň úkoly.
Pracovní sešit Geometie - str. 16, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.


Přírodověda
:
Orientace v čase - hodiny
Vypracuj všechny pracovní listy (hodiny), které máš nalepené v sešitě.


Anglický jazyk
:
Pracuj podle zadání, které najdeš na Skypu - Aj skupina č.1, Aj skupina č. 2.

Ve vestibulu si vyzvedni opravený LISTENING TEST – nalep do sešitu.
Úkol č. 1: On holiday - výukový zdroj (wordwall.net). Klikni na odkaz a napiš své jméno, skládej z písmen slovo podle obrázku s příponou –ing.
https://wordwall.net/play/12286/094/415
Úkol č. 2: Quizlet – On holiday - část 2 – alespoň 2x všechny části.


Čtvrtek 10.3. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00
Připrav si pomůcky do Geometrie (ořezaná tužka č. 3, pravítko s ryskou, druhé pravítko, kružítko, sešity, učebnice).

11.00 - 11.30
(Aj - skupina č.1)
11.30 - 12.00 (Aj - skupina č.2)

Český jazyk:

Skloňování podstatných jmen rodu ženského - opakování
V lexikonu si projdi všechny vzory rodu ženského a nauč se je vyskloňovat zpaměti.
Pracovní sešit str. 14, cv. 6, 7 - pracuj podle zadání.

Procvičuj učivo pomocí on-line odkazů:
On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid


Čtení:
Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
Do 15. 3. odevzdej Čtenářský deník se zápisem o 3. přečtené knize.


Matematika:
Písemné sčítání a odčítání v číselném oboru 0 - 1 000 000
Pracovní sešit str. 15, cv. 3, 4, 5 - pracuj podle zadání.


Geometrie:
Čtyřúhelníky

Za pomoci videí si připomeň, co je to čtyřúhelník a jaké druhy čtyřúhelníků rozeznáváme.
www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-24/

Za pomoci videa si připomeň, jak se rýsují rovnoběžky:
https://www.youtube.com/watch?v=FD2iRByTfOI

Pracovní sešit Geometie - str. 16, cv. 4, 5, 6, 7 - pracuj podle zadání.


Vlastivěda:
Lidé a čas
Učebnice str. 3 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Podívej se na následující video: https://www.youtube.com/watch?v=ZcWLQ3qVE5s
Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
LIDÉ A ČAS
Základem pro měření času je:
- doba oběhu Země kolem Slunce (1 rok)
- doba oběhu Měsíce kolem Země (1 měsíc)
- doba otočení Země kolem své osy (1 den)
- vše je napsáno v kalendáři (datum = udává den a měsíc, letopočet = udává rok - století, tisíciletí)


Počátek letopočtu = rok narození Ježíše Krista
Před naším letopočtem (př. n. l), před Kristem (př. Kr.) = léta před narozením Ježíše Krista
Našeho letopočtu (n. l.), léta po Kristu (po Kr.) = léta po narození Ježíše Krista

Století (st.) = sto po sobě následujících let
např.
1.století (1-100) = první stovka
2.století (101-200) = druhá stovka
3.století (201-300) = třetí stovka
4.století (301-400) = čtvrtá stovka
5.století (401-500) = pátá stovka
6.století (501-600) = šestá stovka
7.století (601-700) = sedmá stovka
8.století (701-800) = osmá stovka
9.století (801-900) = devátá stovka
10.století (901-1000) = desátá stovka
19.století (1801-1900) = devatenáctá stovka
20.století (1901-2000) = dvacátá stovka
21.století (2001-3000) = dvacátá první stovka


Tisíciletí (tis.) = tisíc po sobě následujících let
např.
      1-1000 = 1.tisíciletí
1001-2000 = 2.tisíciletí
2001-3000 = 3.tisíciletí

3001-4000 = 4 tisíciletí
4001-5000 = 5.tisíciletí
5001-6000 = 6.tisíciletí
6001-7000 = 7.tisíciletí

Pod zápis si z učebnice na str. 3 překresli a popiš časovou osu.


Anglický jazyk
:
On-line výuka:
11.00 - 11.30
- Aj skupina č. 1
11.30 - 12.00
- Aj skupina č. 2

Pátek 12. 3. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00
Připrav si pomůcky do Geometrie (ořezaná tužka č. 3, pravítko s ryskou, druhé pravítko, kružítko, sešity, učebnice).


Český
jazyk:

Skloňování podstatných jmen rodu ženského - opakování
V lexikonu si projdi všechny vzory rodu ženského a nauč se je vyskloňovat zpaměti.
Pracovní sešit str. 14, cv. 8, 9 - pracuj podle zadání.

Procvičuj učivo pomocí on-line odkazů:
On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid


Čtení:
Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
Do 15. 3. odevzdej Čtenářský deník se zápisem o 3. přečtené knize.


Matematika
:

Písemné násobení v číselném oboru 0 - 1 000 000
Pracovní sešit str. 16, cv. 1, 2 - vypočítej.


Geometrie:
Čtverec, obdélník

Připomeň si prostřednictvím videí vlastnosti čtverce a obdélníku:
www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-25/
www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-26/

Školní sešit Geometrie - nalep si pracovní list s nazvem Čtverec, obdélník, prostuduj si ho a splň úkoly.
Pracovní sešit Geometrie str. 16, cv. 4, 5, 6, 7 - pracuj podle zadání.


Přírodověda:
Ekosystém park
Učebnice str. 52 - 53 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Podívej se na následující video k tomuto tématu:
https://www.youtube.com/watch?v=OODh30D-uFEPondělí 15.3. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00

Po on-line výuce od 10.00 - 12.00 si vyzvedni pracovní sešit do Geometrie a pracovní sešit do Českého jazyka. Odevzdej ke kontrole pracovní sešit do Matematiky (zelený sešit).


Český
jazyk:

Skloňování podstatných jmen rodu ženského - opakování
V lexikonu si projdi všechny vzory rodu ženského a nauč se je vyskloňovat zpaměti.
Školní sešit - pracuj v pracovním listě cv. 6 - k podstatným jménům rodu ženského dopiš vzory.
Školní sešit - pracuj v pracovním listě cv. 7 - u podstatných jmen rodu ženského doplň i,í/y,ý.

Procvičuj učivo pomocí on-line odkazů:
On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního a ženského - opakování:
https://wordwall.net/cs/resource/12145860/rod-%c5%beensk%c3%bd-st%c5%99edn%c3%ad


Čtení:
15. 3. je poslední termín odevzdání  Čtenářského deníku se zápisem o 3. přečtené knize.


Matematika
:
Pracovní sešit str. 16, cv. 3 - pracuj podle zadání.
15. 3. odevzdej pracovní sešit ke kontrole.


Geometrie:
Konstrukce čtverce a obdélníku

Prostřednictvím videí si prostuduj konstrukci čtverce a obdélníku:
www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-27/
http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-28/

Školní sešit Geometrie - nalep si do sešitu pracovní list s nazvem Konstrukce čtverce a obdélníku str. 27, prostuduj si postup rýsování, splň cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.
Úkol z Geometrie vyfoť a zašli (na e-mail, WhatsApp, Skype) ke kontrole.


Vlastivěda:
Lidé a čas

Prostřednictvím videa si připomeň určování století: https://www.youtube.com/watch?v=ZcWLQ3qVE5s

Sešit Vlastivěda - do sešitu si nalep pracovní listy s názvy Čas a dějiny, Časová osa - určování století, tisíciletí.
V pracovním listu Čas a dějiny vypracuj cv. 1, 2 - pracuj podle zadání.Anglický jazyk:
Pracuj podle pokynů, které najdeš na Skypu - skupina č.1, skupina č.2.

Úkol č. 1: Klikni na odkaz: My town - Doplň chybějící slovo - Výukový zdroj (wordwall.net)
V odkazu najdeš aktivitu, kde budeš do vět vybírat správné slovo (slovo tam přetáhneš).
Úkol č. 2: Quizlet -On holiday - část 2
Úkol č. 3: Klikni na odkaz: Poskládej slova do vět - My town - Výukový zdroj (wordwall.net)
V odkazu najdeš aktivitu, kde je tvým úkolem správně seřadit slova do vět.

V pondělí 15.3. a v úterý 16.3. tě čeká test - My town.Úterý 16. 3. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00

Po on-line výuce od 10.00 - 12.00 si vyzvedni pracovní sešit do Matematiky a do Českého jazyka.

11.00 - 11.30 - Aj skupina č. 1
11.30 - 12.00 - Aj skupina č. 2


Český
jazyk:

Skloňování podstatných jmen rodu ženského - opakování
V lexikonu si projdi všechny vzory rodu ženského a nauč se je vyskloňovat zpaměti.
Školní sešit - pracuj v pracovním listě str. 21, cv. 8 - doplň neúplná slova.

Procvičuj učivo pomocí on-line odkazů:
On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního a ženského - opakování:
https://wordwall.net/cs/resource/12145860/rod-%c5%beensk%c3%bd-st%c5%99edn%c3%ad


Čtení:
Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.


Matematika
:
Od 10.00 - 12.00 si vyzvedni opravený pracovní sešit do M.


Geometrie:
Konstrukce čtverce a obdélníku

Prostřednictvím videí si prostuduj konstrukci čtverce a obdélníku:
www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-27/
http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-28/

Pracovní sešit Geometrie str. 18, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.


Vlastivěda:
Lidé a čas

Prostřednictvím videa si připomeň určování století: https://www.youtube.com/watch?v=ZcWLQ3qVE5s

Sešit Vlastivěda - pracuj podle zadání v pracovním listu s názvem Čas a dějiny cv. 2, 3.
Pracovní sešit str. str. 2, cv. 1, 2 - pracuj podle zadání.


Anglický jazyk:
On-line výuka:
11.00 - 11.30 - Aj skupina č. 1
11.30 - 12.00 -
Aj skupina č. 2

Pracuj podle pokynů, které najdeš na Skypu - skupina č.1, skupina č.2.


Středa 17. 3. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00
Připrav si pomůcky do Geometrie (ořezaná tužka č. 3, pravítko s ryskou, kružítko, sešity, učebnice).


Český jazyk:

Skloňování podstatných jmen rodu středního a ženského - opakování
Školní sešit
- pracuj v pracovním listě str. 21, cv. 9, 10 - doplň neúplná slova.
Úkoly vyfoť a zašli (na e-mail, WhatsApp, Skype) ke kontrole.


Procvičuj učivo pomocí on-line odkazů:
On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid


Čtení:
Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.


Matematika:
Písemné násobení v číselném oboru 0 - 1 000 000
Připomeň si postup písemného násobení (činitelem zakončeným nulami):
https://www.youtube.com/watch?v=8-knQJm8lK0&list=PLlQgBpv1udkLTxcudAxTiG81-gnBZlniI&index=81
Pracovní sešit str. 16, cv. 4, 5 - pracuj podle zadání.
Úkoly vyfoť a zašli (na e-mail, WhatsApp, Skype) ke kontrole.


Geometrie:
Prostřednictvím videí si prostuduj konstrukci čtverce a obdélníku:
www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-28/

Školní sešit Geometrie - nalep si do sešitu pracovní list s nazvem Konstrukce čtverce a obdélníku str. 28, prostuduj si postup rýsování, splň cv. 1, 2, 3 a, b - pracuj podle zadání.
Úkoly vyfoť a zašli (na e-mail, WhatsApp, Skype) ke kontrole.


Přírodověda
:
Ekosystém prak
Podívej se na následující video k tomuto tématu:
https://www.youtube.com/watch?v=OODh30D-uFE


Školní sešit - do sešitu si nalep pracovní list s názvem Ekosystém park a splň úkoly.

On-line
procvičování orientace v čase - hodiny:
https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-casu
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1049


Anglický jazyk
:
Pracuj podle pokynů, které najdeš na Skypu - viz. skupina č. 1, skupina č.2.

Úkol č. 1:
https://wordwall.net/play/12816/863/239
Úkol č. 2:
https://wordwall.net/play/12817/325/815
Úkol č. 3:
Pracovní sešit str. 24 cv. 1, 2 - pracuj podle zadání.Čtvrtek 18. 3. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.00
Připrav si pomůcky do Geometrie (ořezaná tužka č. 3, pravítko s ryskou, kružítko, sešity, učebnice).

11.00 - 11.30
- AJ skupina č.1
11.30 - 12.00 - AJ skupina č.2


Český
jazyk:

Skloňování podstatných jmen rodu středního a ženského - opakování
Školní sešit- do sešitu si nalep pracovní list s názvem Rod střední opakování - doplň chybějící písmena a roztřiď slova ke vzorům.
Školní sešit - do sešitu si nalep pracovní list s názvem Podstatná jména rodu středního - doplň do koncovek podstatných jmen i,í /y,ý a do závorky urči vzor.
Úkoly vyfoť a zašli (na e-mail, WhatsApp, Skype) ke kontrole.


Procvičuj učivo pomocí on-line odkazů:
On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid


Čtení:
Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.


Matematika:
Písemné násobení v číselném oboru 0 - 1 000 000
Připomeň si postup písemného násobení (činitelem zakončeným nulami):
https://www.youtube.com/watch?v=8-knQJm8lK0&list=PLlQgBpv1udkLTxcudAxTiG81-gnBZlniI&index=81

Pracovní sešit str. 16, cv. 6 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 17, cv. 1, 2 - pracuj podle zadání.
Úkoly vyfoť a zašli (na e-mail, WhatsApp, Skype) ke kontrole.


Geometrie:
Prostřednictvím videí si prostuduj konstrukci čtverce a obdélníku:
www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-28/

Pracovní sešit Geometrie str. 19, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.


Vlastivěda:
Lidé a čas
Prostřednictvím videa si připomeň určování století: https://www.youtube.com/watch?v=ZcWLQ3qVE5s
Pracovní sešit str. str. 2, cv. 3, 4 - pracuj podle zadání.


Anglický jazyk
:
On-line výuka:
11.00 - 11.30 - AJ skupina č. 1
11.30 - 12.00 - AJ skupina č. 2

Pracuj podle pokynů, které najdeš na Skypu - viz. skupina č. 1, skupina č.2.

Úkol č. 1:
https://wordwall.net/play/12816/863/239
Úkol č. 2:
https://wordwall.net/play/12817/325/815
Úkol č. 3:
Pracovní sešit str. 24 cv. 1, 2 - pracuj podle zadání.Pátek 19. 3. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.15
11.00 - 11.30 - AJ skupina č.1
11.30 - 12.00 - AJ skupina č.2

V týdnu od 23.3 - 26.3. 2021 si děti napíší písemný test Českého jazyka z učiva Skloňování podstatných jmen rodu středního a ženského.


Český
jazyk:

Skloňování podstatných jmen rodu středního a ženského - opakování
Školní sešit - do sešitu si nalep pracovní list s názvem Vzory podstatných jmen rodu ženského cv. 1, 2 - pracuj podle zadání.
Školní sešit - do sešitu si nalep pracovní list s názvem Podstatná jména rodu ženského opakování - doplň chybějící písmena a roztřiď slova ke vzorům.
Úkoly vyfoť a zašli (na e-mail, WhatsApp, Skype) ke kontrole.


Procvičuj učivo pomocí on-line odkazů:
On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid


Čtení:
Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.


Matematika:
Písemné násobení v číselném oboru 0 - 1 000 000
Připomeň si postup písemného násobení - činitelem zakončeným nulami, trojciferným činitelem:
https://www.youtube.com/watch?v=8-knQJm8lK0&list=PLlQgBpv1udkLTxcudAxTiG81-gnBZlniI&index=81
https://www.youtube.com/watch?v=C4FxkvvSg8c&list=PLlQgBpv1udkLTxcudAxTiG81-gnBZlniI&index=85

Pracovní sešit str. 17, cv. 3 - vypočítej.
Pracovní sešit str. 18, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.
Úkoly vyfoť a zašli (na e-mail, WhatsApp, Skype) ke kontrole.


Přírodověda:
Ekosystém prak
Pracovní sešit str. 29, cv. 1 - pracuj podle zadání.

On-line procvičování - ekosystém park:
https://brumlik.estranky.cz/file/976/park.htm
https://brumlik.estranky.cz/file/977/parkzvirata.htm

On-line procvičování - rostliny a zvířata na jaře:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4462
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4470
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4442


Ang
lický jazyk:
Pracuj podle pokynů, které najdeš na Skypu - viz. skupina č. 1, skupina č.2.

On-line výuka:
11.00 - 11.30 - AJ skupina č. 1
11.30 - 12.00 - AJ skupina č. 2

Pracuj podle pokynů, které najdeš na Skypu - viz. skupina č. 1, skupina č.2.

Úkol č. 1:
https://wordwall.net/play/12816/863/239
Úkol č. 2:
https://wordwall.net/play/12817/325/815
Úkol č. 3:
Pracovní sešit str. 24 cv. 1, 2 - pracuj podle zadání.Pondělí 22. 3. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.15
Připrav si pomůcky do Geometrie (ořezaná tužka č.3, pravítka, kružítko).

Rozpis příchodů dětí na test Českého jazyka z učiva Skloňování podstatných jmen rodu středního a ženského:
10.00 - 10.30 - Vojtěch Tumpach
10.30 - 11.00 - Tereza Fialová
11.00 - 11.30 - Natálie Richterová
11.30 - 12.00 - Zuzana Valehrachová
12.00 - 12.30 - Dominik Bulín
12.30 - 13.00 - Vojtěch Vyskočil
13.00 - 13.30 - Vojtěch Matula


Český
jazyk:

Skloňování podstatných jmen rodu mužského
Učebnice str. 71 - prostuduj si poučky v rámečcích.

Podívej se na tato videa k vyvození učiva Skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.youtube.com/watch?v=jpHDO03xhTM
https://www.youtube.com/watch?v=fh4I0WyJGUg
https://www.youtube.com/watch?v=M-04ut1_JAo

Učebnice str. 71, cv. 4 - pracuj ústně, doplň do slov i,í/y,ý a urči, zda je podstatné jméno rodu mužského životného nebo neživotného.

Pamatuj:
Podstatná jména rodu mužského rozlišujeme na životná a neživotná:
a) životná
(živ.) - mají v 1. a 4. pádě rozdílné tvary (různé koncovky) 
   (kdo? co?)
sněhulák - (koho? co?) sněhuláka
   (kdo? co?) 
chlapec - (koho? co?) chlapce

b) neživotná
(neživ.) - mají v 1. a 4. pádě stejné tvary (stejné koncovky)
   (kdo? co?)
led - (koho? co?) led
   (kdo? co?)
měsíc (koho? co?) měsíc

Podstatná jména rodu mužského se skloňují podle vzorů: pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce.
vzory životné: pán, muž, předseda, soudce
vzory neživoté: hrad, stroj

Pracovní sešit str. 15, cv. 1, 2 - pracuj podle zadání.


Procvičuj učivo pomocí on-line odkazů:
On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid


Čtení:
Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
Do 26.4. 2021 odevzdej Čtenářský deník se zápisem o čtvrté přečtené knize.


Geometrie
:
Obvod čtverce a obdélníku
Podívej se na následující video k vyvození učiva:
www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-29/

Sešit do Geometrie - nalep si pracovní list s názvem Obvod čtverce a obdélníku str. 29 a splň cv. 1, 2.


Matematika:
Písemné násobení v číselném oboru 0 - 1 000 000
Připomeň si postup písemného násobení - činitelem zakončeným nulami, trojciferným činitelem:
https://www.youtube.com/watch?v=8-knQJm8lK0&list=PLlQgBpv1udkLTxcudAxTiG81-gnBZlniI&index=81
https://www.youtube.com/watch?v=C4FxkvvSg8c&list=PLlQgBpv1udkLTxcudAxTiG81-gnBZlniI&index=85

Pracovní sešit str. 18, cv. 4 - pracuj podle zadání. Úkol vypracuj, vyfoť a zašli ke kontrole (na e-mail, WhatsApp, Skype).


Vlastivěda:
Za dávných časů
Učebnice str. 4 - 7 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Podívej se na následující videa k tomuto učivu:
https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-jg6Vesf
https://www.youtube.com/watch?v=XCTQWMfY_Ds&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-jg6Vesf&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=6BXTH-O7xuM&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-jg6Vesf&index=3

Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis. Hotový zápis zašli ke kontrole (na e-mail, WhatsApp, Skype).

Zápis:
ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU
1. Doba kamenná
a) Starší doba kamenná (sběrači a lovci)

- trvala 2 - 3 miliony let, první lidé dnešního typu
- lidé žili v tlupách - jeskyně, chýše (z větví, kostí, kůží)
- používali pěstní klín = opracovaný kámen
- objevili oheň - ochrana před zimou a zvěří
- sbírali lesní plody a semena
- lov drobné zvěře
- lov větších zvířat - lov mamutů
- posunky - jednoduchá řeč = vznik lidské řeči
- nálezy: sošky (Věstonická venuše), rytiny na kostech, klech, hroby s dary zemřelému

b) Mladší doba kamenná (první zemědělci)
- kácení a vypalování pralesů
- obdělávali pole, seli a sklízeli obilí
- hlavním zdrojem potravy je zemědělství
- nářadí jen ze dřeva a kamene
- domácí zvířata (mléko, vlna, maso)
- první nádoby z hlíny = keramika

2. Doba bronzová
- nástroje, zbraně i šperky z bronzu


3. Doba železná
- poslední období pravěku

- nástroje, nářadí, zbraně, šperky ze železa


Ang
lický jazyk:
Pracuj podle pokynů, které najdeš na Skypu - viz. skupina č. 1, skupina č.2.

Úkol č. 1: Pracovní sešit str. 25, cv. 3, 4.
U cvičení 4 nakresli do každého čtverečku, co děláš na dovolené. Dolů na řádky pak obrázek popíšeš.
Např. In this picture (na tomhle obrázku) I´m diving.
Úkol č. 2: Poskládej slov do vět. - Výukový zdroj (wordwall.net)
Úkol č. 3: What are you doing? - Výukový zdroj (wordwall.net)
Úterý 23. 3. 2021

On-line výuka:
  8.00 - 10.15
- Připrav si pomůcky do Geometrie (ořezaná tužka č.3, pravítka, kružítko).
11.00 - 11.30 - AJ skupina č.1
11.30 - 12.00 - AJ skupina č.2


Rozpis příchodů dětí na test Českého jazyka z učiva Skloňování podstatných jmen rodu středního a ženského:
10.00 - 10.30 - Barbora Kudláčková
10.30 - 11.00 - Lukáš Tran
11.00 - 11.30 - David Moravec
11.30 - 12.00 - Viktorie Valdová


Český
jazyk:

Skloňování podstatných jmen rodu mužského
Podívej se na tato videa k vyvození učiva Skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.youtube.com/watch?v=LbmVViNi3jY
https://www.youtube.com/watch?v=jpHDO03xhTM
https://www.youtube.com/watch?v=fh4I0WyJGUg
https://www.youtube.com/watch?v=M-04ut1_JAo


Pamatuj:
Podstatná jména rodu mužského rozlišujeme na životná a neživotná:
a) životná
(živ.) - mají v 1. a 4. pádě rozdílné tvary (různé koncovky) 
   (kdo? co?)
sněhulák - (koho? co?) sněhuláka
   (kdo? co?) 
chlapec - (koho? co?) chlapce

b) neživotná
(neživ.) - mají v 1. a 4. pádě stejné tvary (stejné koncovky)
   (kdo? co?)
led - (koho? co?) led
   (kdo? co?)
měsíc (koho? co?) měsíc

Podstatná jména rodu mužského se skloňují podle vzorů: pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce.
vzory životné: pán, muž, předseda, soudce
vzory neživoté: hrad, stroj


Do lexikonu si nalep pracovní list s názvem Skloňování podstatných jmen rodu mužského - projdi si jednotlivé vzory a zkus si je vyskloňovat.

Učebnice str. 71, cv. 4 - pracuj písemně do školního sešitu, doplň do slov i,í/y,ý a urči, zda je podstatné jméno rodu mužského životného nebo neživotného. K podstatným jménům urči správný vzor. Slova piš do sloupce.
Vypracovaný úkol vyfoť a zašli ke kontrole (na e-mail, WhatsApp, Skype).

Např.:
papír - neživ., vzor hrad
býk - živ., vzor pán
mlynář - živ., vzor muž


Procvičuj učivo pomocí on-line odkazů:
On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/27
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid


Čtení:

Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
Do 26.4. 2021 odevzdej Čtenářský deník se zápisem o čtvrté přečtené knize.


Geometrie:
Obvod čtverce a obdélníku
Podívej se na následující video k vyvození učiva:
www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-29/

Sešit do Geometrie - nalep si pracovní list s názvem Obvod čtverce a obdélníku str. 29 a splň cv. 3 a, b, c - pracuj podle zadání.


Matematika:
Písemné dělení v číselném oboru 0 - 1 000 000
Pracovní sešit str. 19, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání. Úkoly vypracuj, vyfoť a zašli ke kontrole (na e-mail, WhatsApp, Skype).


Vlastivěda:
Za dávných časů
Podívej se na následující videa k tomuto učivu:
https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-jg6Vesf
https://www.youtube.com/watch?v=XCTQWMfY_Ds&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-jg6Vesf&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=6BXTH-O7xuM&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-jg6Vesf&index=3

Pracovní sešit str. 3, cv. 1, 2 - pracuj podle zadání.

On-line procvičování - dějiny:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3232
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3233
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4160
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3231
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3235
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3241


Anglický jazyk:
On-line výuka:
11.00 - 11.30 - AJ skupina č. 1
11.30 - 12.00 - AJ skupina č. 2

Pracuj podle pokynů, které najdeš na Skypu - viz. skupina č. 1, skupina č.2.


Středa 24. 3. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.15 -
Připrav si pomůcky do Geometrie
(ořezaná tužka č.3, pravítka, kružítko).

Rozpis příchodů dětí na test Českého jazyka z učiva Skloňování podstatných jmen rodu středního a ženského:
10.00 - 10.30 - Filip Hotový
10.30 - 11.00 - Lucie Rykrová
11.00 - 11.30 - Natálie Hlávková
11.30 - 12.00 - Šimon Peca, Natálie Alexová
12.30 - 13.00 - Jan Kuchař

V týdnu od 29.3. - 31.3. 2021 si napíšeme písemné opakování z Matematiky na učivo písemné sčítání a odčítání, písemné násobení a dělení v číselném oboru 0 - 1 000 000.


Český
jazyk:

Skloňování podstatných jmen rodu mužského
Podívej se na tato videa k vyvození učiva Skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.youtube.com/watch?v=jpHDO03xhTM
https://www.youtube.com/watch?v=fh4I0WyJGUg
https://www.youtube.com/watch?v=M-04ut1_JAo


Pamatuj:
Podstatná jména rodu mužského rozlišujeme na životná a neživotná:
a) životná
(živ.) - mají v 1. a 4. pádě rozdílné tvary (různé koncovky) 
   (kdo? co?)
sněhulák - (koho? co?) sněhuláka
   (kdo? co?) 
chlapec - (koho? co?) chlapce

b) neživotná
(neživ.) - mají v 1. a 4. pádě stejné tvary (stejné koncovky)
   (kdo? co?)
led - (koho? co?) led
   (kdo? co?)
měsíc (koho? co?) měsíc

Podstatná jména rodu mužského se skloňují podle vzorů: pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce.
vzory životné: pán, muž, předseda, soudce
vzory neživoté: hrad, stroj


V lexikonu si projdi skloňování podstatných jmen rodu mužského a zkus si je vyskloňovat. K procvičení můžeš využít tento odkaz: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm

Pracovní sešit str. 15, cv. 3, 4 - pracuj podle zadání.

Procvičuj učivo pomocí on-line odkazů:
On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/27
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid


Čtení:

Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
Do 26.4. 2021 odevzdej Čtenářský deník se zápisem o čtvrté přečtené knize.


Geometrie:
Obvod čtverce a obdélníku
Podívej se na následující video k vyvození učiva:
www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-29/

Učebnice str. 29, cv. 3 d - cvičení vypracuj do sešitu Geometrie.

Pracovní sešit Geometrie str. 20, cv. 1 - pracuj podle zadání.


Matematika
:

Písemné dělení v číselném oboru 0 - 1 000 000
Pracovní sešit str. 19, cv. 4 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 20, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.
Úkoly vypracuj, vyfoť a zašli ke kontrole (na e-mail, WhatsApp, Skype).


Přírodověda:
Ekosystém park
Podívej se nejprve na tento odkaz k učivu: https://www.youtube.com/watch?v=BZpfk1jDplU
Pracovní sešit str. 30, cv. 2 - pracuj podle zadání.


On-line procvičování orientace v čase - hodiny:
https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-casu
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1049


Anglický jazyk:
Pracuj podle pokynů, které najdeš na Skypu - viz. skupina č. 1, skupina č.2.

Úkol č. 1: Učebnice str. 26 - znovu si přečti text a podívej se na otázky, se kterými budeme pracovat ve čtvrtek.
Úkol č. 2: Pracovní sešit str. 26 cv. 1 – doplň chybějící části dopisu.
Úkol č. 3: QUIZLET – ON HOLIDAY PART 3 - doplňující slovní zásoba k tématu.
Úkol č. 4: VYZVEDNI SI MATERIÁLY K VÝUCE VE VESTIBULU ŠKOLY!Čtvrtek 25. 3. 2021

On-line výuka:
  8.00 - 10.15 -
Připrav si pomůcky do Geometrie
(ořezaná tužka č.3, pravítka, kružítko).
11.00 - 11.30 - AJ skupina č.1
11.30 - 12.00 - AJ skupina č.2

Ve čtvrtek 25.3. a v pátek 26.3. 2021 od 10.15 - 12.15 si přijdou děti zapsat známky z písemné práce Čj.

V týdnu od 29.3. - 31.3. 2021
si napíšeme písemné opakování z Matematiky na učivo písemné sčítání a odčítání, písemné násobení a dělení v číselném oboru 0 - 1 000 000.Český
jazyk:

Skloňování podstatných jmen rodu mužského - vzor pán
Podívej se na tato videa k vyvození učiva Skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.youtube.com/watch?v=jpHDO03xhTM
https://www.youtube.com/watch?v=fh4I0WyJGUg
https://www.youtube.com/watch?v=M-04ut1_JAo


Pamatuj:
Podstatná jména rodu mužského rozlišujeme na životná a neživotná:
a) životná
(živ.) - mají v 1. a 4. pádě rozdílné tvary (různé koncovky) 
   (kdo? co?)
sněhulák - (koho? co?) sněhuláka
   (kdo? co?) 
chlapec - (koho? co?) chlapce

b) neživotná
(neživ.) - mají v 1. a 4. pádě stejné tvary (stejné koncovky)
   (kdo? co?)
led - (koho? co?) led
   (kdo? co?)
měsíc (koho? co?) měsíc


Vzor pán
Podle vzoru pán se skloňují podstatná jména rodu mužského životného, která mají ve 2. p. čísla jednotného koncovku -a (hada, jelena, slona, raka, lva...)

Vzor pán je tvrdý vzor.
V koncovkách podstatných jmen skloňovaných podle tohoto vzoru je ve 4. a 7. p. čísla množného -y (pávy).
V koncovce 1. a 5. p. čísla množného píšeme -i (pávi).
V koncovce 3. p. čísla jednotného píšeme -ovi (pávovi)


V lexikonu si projdi skloňování podstatných jmen rodu mužského a zkus si je vyskloňovat.

K procvičení můžeš využít tento odkaz:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm


Pracovní sešit str. 16, cv. 1a - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 16, cv. 2 - doplň i, í/y, ý a podle zadání napiš správné tvary podstatných jmen. Úkol vypracuj, vyfoť a zašli ke kontrole (na e-mail, WhatsApp, Skype).


Procvičuj učivo pomocí on-line odkazů:
On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/27
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid


Čtení:

Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
Do 26.4. 2021 odevzdej Čtenářský deník se zápisem o čtvrté přečtené knize.


Geometrie:
Obvod čtverce a obdélníku
Podívej se na následující video k vyvození učiva:
www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-29/

Pracovní sešit Geometrie str. 20, cv. 2, 3 - pracuj podle zadání.


Matematika
:

Písemné dělení v číselném oboru 0 - 1 000 000
Pracovní sešit str. 20, cv. 4, 5 - vyřeš slovní úkol a vypočítej příklady. Úkoly vypracuj, vyfoť a zašli ke kontrole (na e-mail, WhatsApp, Skype).
Pracovní sešit str. 21, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.


Vlastivěda:
Za dávných časů
Podívej se na následující videa k tomuto učivu:
https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-jg6Vesf
https://www.youtube.com/watch?v=XCTQWMfY_Ds&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-jg6Vesf&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=6BXTH-O7xuM&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-jg6Vesf&index=3

Pracovní sešit str. 4, cv. 3, 4, 5, 6 - pracuj podle zadání.


On-line procvičování - dějiny:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3232
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3233
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4160
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3231
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3235
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3241Anglický jazyk
:

On-line výuka:
11.00 - 11.30 - skupina č.1
11.30 - 12.00 - skupina č.2Pátek 26.3. 2021

8.00 - 10.15

V pátek 26.3. 2021 od 10.15 - 12.15 si přijdou děti zapsat známky z písemné práce Čj.

V týdnu od 29.3. - 31.3. 2021
si napíšeme písemné opakování z Matematiky na učivo písemné sčítání a odčítání, písemné násobení a dělení v číselném oboru 0 - 1 000 000.Český
jazyk:

Skloňování podstatných jmen rodu mužského - vzor pán
Podívej se na tato videa k vyvození učiva Skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.youtube.com/watch?v=jpHDO03xhTM
https://www.youtube.com/watch?v=fh4I0WyJGUg
https://www.youtube.com/watch?v=M-04ut1_JAo


Pamatuj:
Podstatná jména rodu mužského rozlišujeme na životná a neživotná:
a) životná
(živ.) - mají v 1. a 4. pádě rozdílné tvary (různé koncovky) 
   (kdo? co?)
sněhulák - (koho? co?) sněhuláka
   (kdo? co?) 
chlapec - (koho? co?) chlapce

b) neživotná
(neživ.) - mají v 1. a 4. pádě stejné tvary (stejné koncovky)
   (kdo? co?)
led - (koho? co?) led
   (kdo? co?)
měsíc (koho? co?) měsíc


Vzor pán
Podle vzoru pán se skloňují podstatná jména rodu mužského životného, která mají ve 2. p. čísla jednotného koncovku -a (hada, jelena, slona, raka, lva...)

Vzor pán je tvrdý vzor.
V koncovkách podstatných jmen skloňovaných podle tohoto vzoru je ve 4. a 7. p. čísla množného -y (pávy).
V koncovce 1. a 5. p. čísla množného píšeme -i (pávi).
V koncovce 3. p. čísla jednotného píšeme -ovi (pávovi)


V lexikonu si projdi skloňování podstatných jmen rodu mužského a zkus si je vyskloňovat.
K procvičení můžeš využít tento odkaz:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm


Pracovní sešit str. 16, cv. 3, 4 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 16, cv. 5 - doplň koncovky podstatných jmen.


Procvičuj učivo pomocí on-line odkazů:
On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/27
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid


Čtení:

Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
Do 26.4. 2021 odevzdej Čtenářský deník se zápisem o čtvrté přečtené knize.


Geometrie:
Obvod čtverce a obdélníku
Podívej se na následující video k vyvození učiva:
www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-29/

Pracovní sešit Geometrie str. 21, cv. 2, 3, 4, 5 - pracuj podle zadání.


Matematika
:

Písemné dělení v číselném oboru 0 - 1 000 000
Pracovní sešit str. 21, cv. 4, 5, 6 - vypočítej příklady a vyřeš slovní úkol. Úkoly vypracuj, vyfoť a zašli ke kontrole (na e-mail, WhatsApp, Skype).


Přírodověda:
Ekosystém park - opakování
Pracovní sešit str. 4, cv. 3 - rozhodni, zda jsou tvrzení pravdivá. Vybarvi písmena u správných odpovědí. U každé záporné odpovědi vysvětli proč. Z vybarvených písmen sestavíš tajenku.

On-line procvičování orientace v čase - hodiny:
https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-casu
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1049


Anglický jazyk
:
Pracuj podle pokynů, které najdeš na Skypu - viz. skupina č.1, skupina č.2.

Úkol č.1: Napiš a namaluj pohlednici z dovolené - oslovení, alespoň 4 věty o tom, co na dovolené děláš ty nebo ti, kteří tam jsou s tebou, rozloučení, podpis. Pomůže ti strana 26 v učebnici. Úkol odevzdej do středy 31.3. 2021.

Adress:
Miss
Jana Tůmová
Únanov 56, Únanov
671 31
Czech Republic

Úkol č.2: Wordwall - klikni na odkaz: https://www.wordwall.net/play/13404/248/303
Vyber k otázce správnou odpověď podle textu v učebnici na str. 26.

Úkol č.3: Komix - učebnice str. 26.Pondělí 29.3. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.15
Připrav si pomůcky do Geometrie (ořezaná tužka č.3, pravítka, kružítko).


Rozpis příchodů dětí na test z Matematiky:
S sebou si děti vezmou pracovní sešit do Matematiky - aritmetika
(zelený sešit) a pracovní sešit do Geometrie (fialový sešit).

10.00 - 10.30
- Lucie Rykrová, Adéla Popelková
10.30 - 11.00 -
Natálie Richterová
11.00 - 11.30
- Zuzana Valehrachová
11.30 - 12.00 -
Vojtěch Vyskočil
12.00 - 12.30 - Dominik Bulín


Český
jazyk:

Skloňování podstatných jmen rodu mužského - vzor hrad
Podívej se na tato videa k vyvození učiva Skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.youtube.com/watch?v=fh4I0WyJGUg
 

Pamatuj:
Podstatná jména rodu mužského rozlišujeme na životná a neživotná:
a) životná
(živ.) - mají v 1. a 4. pádě rozdílné tvary (různé koncovky) 
   (kdo? co?)
sněhulák - (koho? co?) sněhuláka
   (kdo? co?) 
chlapec - (koho? co?) chlapce

b) neživotná
(neživ.) - mají v 1. a 4. pádě stejné tvary (stejné koncovky)
   (kdo? co?)
led - (koho? co?) led
   (kdo? co?)
měsíc (koho? co?) měsíc


Vzor hrad
Podle vzoru hrad se skloňují podstatná jména rodu mužského neživotného, která mají ve 2. pádě čísla jednotného koncovku -u/a (sněhu, lesa...)

Vzor hrad je tvrdý vzor.
V koncovkách podstatných jmen skloňovaných podle tohoto vzoru píšeme -y (stromy, hřiby).
Jen v koncovce 6. pádu čísla množného mají slova typu les měkkou koncovku -ích (lesích).


V lexikonu si projdi skloňování podstatných jmen rodu mužského a zkus si je vyskloňovat.
K procvičení můžeš využít tento odkaz:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm


Pracovní sešit str. 17, cv. 1 a, b, c - pracuj podle zadání.


Procvičuj učivo pomocí on-line odkazů:
On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/27
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid


Čtení:

Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
Do 26.4. 2021 odevzdej Čtenářský deník se zápisem o čtvrté přečtené knize.


Geometrie:
Obsah čtverce a obdélníku
Podívej se na následující video k vyvození učiva:
www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-30/

Sešit Geometrie - nalep si do sešitu pracovní list s názvem Obsah čtverce a obdélníku str. 30, cv. 1, 2 - pracuj podle zadání.


Matematika
:

Násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000
Postup násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 nalezneš na tomto odkazu:
www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-28/

Pracovní sešit str. 22, cv. 1, 2, 3, 4 - vypočítej. Úkoly vypracuj, vyfoť a zašli ke kontrole (na e-mail, WhatsApp, Teams).


Vlastivěda:
Keltové v naší historii
Učebnice str. 8 - 10 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Podívej se na tato videa k tématu:
https://www.youtube.com/watch?v=GbLaqyLIBS0&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-jg6Vesf&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=pwuvmNwR4X8&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-jg6Vesf&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=kR7_hnJY0YI&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-jg6Vesf&index=6

Školní sešit - napiš si zápis do školního seštitu (nezapomeň na datum a nadpis).

Zápis:
Keltové na našem území
- kolem roku 400 př. n. l. ovládli naše území

- Bójové = keltský kmen dal název naší vlasti Bohemia
- bojovníci, stavitelé, řemeslníci

- předměty z bronzu, železa, skla, znali hrnčířský kruh
- používali mince (do té doby jen výměnný obchod
- oppidum = sídliště s mohutnými hradbami

- v 1. století n. l. -jsou vytlačeni germánskými kmeny


Anglický jazyk
:
Pracuj podle pokynů, které najdeš na Skypu - viz. skupina č.1, skupina č.2.

Úkol č.1: Napiš a namaluj pohlednici z dovolené - oslovení, alespoň 4 věty o tom, co na dovolené děláš ty nebo ti, kteří tam jsou s tebou, rozloučení, podpis. Pomůže ti strana 26 v učebnici. Úkol odevzdej do středy 31.3. 2021.

Adress:
Miss
Jana Tůmová
Únanov 56, Únanov
671 31
Czech Republic

Úkol č.2: Wordwall - klikni na odkaz: https://www.wordwall.net/play/13404/248/303
Vyber k otázce správnou odpověď podle textu v učebnici na str. 26.

Úkol č.3: Komix - učebnice str. 26.Úterý 30.3. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.15
Připrav si pomůcky do Geometrie (ořezaná tužka č.3, pravítka, kružítko).
11.00 - 11.30 - AJ skupina č.1
11.30 - 12.00 - AJ skupina č.2


Rozpis příchodů dětí na test z Matematiky:
S sebou si děti vezmou pracovní sešit do Matematiky - aritmetika
(zelený sešit) a pracovní sešit do Geometrie (fialový sešit).

10.00 - 10.30
- Lukáš Tran
10.30 - 11.00 -
Tereza Fialová
11.00 - 11.30
- David Moravec
11.30 - 12.00 -
Barbora Kudláčková
12.00 - 12.30 - Vojtěch Matula


Český
jazyk:

Skloňování podstatných jmen rodu mužského - vzor hrad
Podívej se na tato videa k vyvození učiva Skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.youtube.com/watch?v=fh4I0WyJGUg
 

Pamatuj:
Podstatná jména rodu mužského rozlišujeme na životná a neživotná:
a) životná
(živ.) - mají v 1. a 4. pádě rozdílné tvary (různé koncovky) 
   (kdo? co?)
sněhulák - (koho? co?) sněhuláka
   (kdo? co?) 
chlapec - (koho? co?) chlapce

b) neživotná
(neživ.) - mají v 1. a 4. pádě stejné tvary (stejné koncovky)
   (kdo? co?)
led - (koho? co?) led
   (kdo? co?)
měsíc (koho? co?) měsíc


Vzor hrad
Podle vzoru hrad se skloňují podstatná jména rodu mužského neživotného, která mají ve 2. pádě čísla jednotného koncovku -u/a (sněhu, lesa...)

Vzor hrad je tvrdý vzor.
V koncovkách podstatných jmen skloňovaných podle tohoto vzoru píšeme -y (stromy, hřiby).
Jen v koncovce 6. pádu čísla množného mají slova typu les měkkou koncovku -ích (lesích).


V lexikonu si projdi skloňování podstatných jmen rodu mužského a zkus si je vyskloňovat.
K procvičení můžeš využít tento odkaz:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm


Pracovní sešit str. 17, cv. 2 - pracuj podle zadání.
Učebnice str. 77, cv. 5 - cvičení opiš do školního sešitu, doplň i,í/y,ý a oduvodni. Úkol vypracuj, vyfoť a zašli ke kontrole (na e-mail, WhatsApp, Teams).


Procvičuj učivo pomocí on-line odkazů:
On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/27
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid


Čtení:

Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
Do 26.4. 2021 odevzdej Čtenářský deník se zápisem o čtvrté přečtené knize.


Geometrie:
Obsah čtverce a obdélníku
Podívej se na následující video k vyvození učiva:
www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-30/

Učebnice str. 30, cv. 3 - pracuj podle zadání do sešitu Geometrie.
Pracovní sešit Geometrie str. 22, cv. 1, 2 - pracuj podle zadání.


Matematika
:

Násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000
Postup násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 nalezneš na tomto odkazu:
www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-28/
www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-29/

Pracovní sešit str. 22, cv. 5 - vypočítej. Úkol vypracuj, vyfoť a zašli ke kontrole (na e-mail, WhatsApp, Teams).


Vlastivěda:
Příchod Slovanů
Učebnice str. 11 - 12 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Podívej se na tato videa k tématu:
https://www.youtube.com/watch?v=kR7_hnJY0YI&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=z8vyIG6Ie8g&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=7

Školní sešit - napiš si zápis do školního sešitu (nezapomeň na datum a nadpis).

Zápis:
Příchod Slovanů
- přišli v 6. stol. n. l.
- vytlačili z našeho území Germány
- přišli k nám ze západní Ukrajiny a východního Polska
- z našeho území utekli před divokými Huny
- stěhování národů = velké přemísťování obyvatel (trvalo 200 let)
- žili v rodech, později rody spojovali do kmenů
- první Slované byli pastevci a zemědělci
- bydleli v okolí vod, pracovali na polích
- chovali vepře, kozy, ovce a slepice, lovili divoká zvířata a ryby
- vyráběli hliněné nádoby (keramika)
- nářadí ze železa (kovářství), ze dřeva (železo bylo drahé)
- tkali látky (tkalcovství)
- provozovali výměnný obchod (výměna zboží)
- domy z rákosu, dřeva, proutí (polozemnice = půl domu v zemi a půl domu nad zemí)
- zakládali osady, později opevněná hradiště
- jazyk = praslovanština (nyní se nevyužívá)
- náboženství = pohanské - uctívali více bohů (nejmocnější Perun - bůh války, vládce hromů a blesků, Veles = bůh úrody)
- příchodem Slovanů končí pravěk a začíná středověk


Anglický jazyk
:
On-line výuka:
11.00 - 11.30 - AJ skupina č.1
11.30 - 12.00 - AJ skupina č.2

Pracuj podle pokynů, které najdeš na Teams - viz. skupina č.1, skupina č.2.Středa 31.3. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.15
Připrav si pomůcky do Geometrie (ořezaná tužka č.3, pravítka, kružítko).

V týdnu od 6.4. 2021 si napíšeme test z Přírodovědy na probrané učivo Orientace v čase (hodiny) a Ekosystém park.


Rozpis příchodů dětí na test z Matematiky:
S sebou si děti vezmou pracovní sešit do Matematiky - aritmetika
(zelený sešit) a pracovní sešit do Geometrie (fialový sešit).

10.00 - 10.30
- Filip Hotový
10.30 - 11.00 -
Vojtěch Tumpach
11.00 - 11.30
- Natálie Hlávková
11.30 - 12.00 -
Šimon Peca, Natálie Alexová
12.00 - 12.30 - Janek Kuchař


Český
jazyk:

Skloňování podstatných jmen rodu mužského - vzor hrad
Podívej se na tato videa k vyvození učiva Skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.youtube.com/watch?v=fh4I0WyJGUg
 

Pamatuj:
Podstatná jména rodu mužského rozlišujeme na životná a neživotná:
a) životná
(živ.) - mají v 1. a 4. pádě rozdílné tvary (různé koncovky) 
   (kdo? co?)
sněhulák - (koho? co?) sněhuláka
   (kdo? co?) 
chlapec - (koho? co?) chlapce

b) neživotná
(neživ.) - mají v 1. a 4. pádě stejné tvary (stejné koncovky)
   (kdo? co?)
led - (koho? co?) led
   (kdo? co?)
měsíc (koho? co?) měsíc


Vzor hrad
Podle vzoru hrad se skloňují podstatná jména rodu mužského neživotného, která mají ve 2. pádě čísla jednotného koncovku -u/a (sněhu, lesa...)

Vzor hrad je tvrdý vzor.
V koncovkách podstatných jmen skloňovaných podle tohoto vzoru píšeme -y (stromy, hřiby).
Jen v koncovce 6. pádu čísla množného mají slova typu les měkkou koncovku -ích (lesích).


V lexikonu si projdi skloňování podstatných jmen rodu mužského a zkus si je vyskloňovat.
K procvičení můžeš využít tento odkaz:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm


Pracovní sešit str. 17, cv. 3 - pracuj podle zadání.
Učebnice str. 77, cv. 8, 9, 10 - pracuj ústně.


Procvičuj učivo pomocí on-line odkazů:
On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/27
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid


Čtení:

Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
Do 26.4. 2021 odevzdej Čtenářský deník se zápisem o čtvrté přečtené knize.


Geometrie:
Obsah čtverce a obdélníku
Podívej se na následující video k vyvození učiva:
www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-31/

Pracovní sešit Geometrie str. 22, cv. 3, 4 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit Geometrie str. 23, cv. 1 - pracuj podle zadání.
Školní sešit Geometrie - nalep si pracovní list s názvem Obsah obdélníku str. 31, cv. 1 - pracuj podle zadání.


Přírodověda:
Ekosystém park
Pracovní sešit str. 31, cv. 1, 2, 3, 4 - pracuj podle zadání.

On-line procvičování orientace v čase - hodiny:
https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-casu
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1049


Anglický jazyk
:
Pracuj podle pokynů, které najdeš na Teams - viz. skupina č.1, skupina č.2.
Úkol č.1: Zahraj si hru na tomto odkazu: https://www.wordwall.net/play/13691/319/105
Úkol č.2: V úterý 6.4. od 9.00 si ve vestibulu školy vyzvedni nové materiály do výuky.Procvičování učiva na dny volna 1.4. - 5.4. 2021

Velikonoční procvičování:
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQICb7OCoUkqv1-ZlXZCimyO-TKsVH2hxX1bJp_rsYtOVfVtIue6pZKco5Pg6VwMo-bCVTm1JTYZS-C/pub?start=true&loop=true&delayms=3000#slide=id.p


Český jazyk
:

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/27
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid


Čtení:
Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
Do 26.4. 2021 odevzdej Čtenářský deník se zápisem o čtvrté přečtené knize.


Matematika:
On-line procvičování učiva matematiky:
https://skolakov.eu/matematika-4-trida
https://www.umimematiku.cz/matematika-detail-4-trida
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php


Přírodověda
:

V týdnu od 6.4. 2021 si napíšeme test z Přírodovědy na probrané učivo Orientace v čase (hodiny) a Ekosystém park.

On
-line procvičování orientace v čase - hodiny:
https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-casu
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1049

On-line procvičování - ekosystém park:
https://wordwall.net/resource/9689305/ekosyst%C3%A9m-park
https://brumlik.estranky.cz/file/976/park.htm


Vlastivěda:
On-line procvičování - dějiny:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3232
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3233
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4160
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3231
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3235
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3241Anglický jazyk
:
Pracuj podle pokynů, které najdeš na Teams - viz. skupina č.1, skupina č.2.
Úkol č.1: Zahraj si hru na tomto odkazu: https://www.wordwall.net/play/13691/319/105
Úkol č.2: V úterý 6.4. od 9.00 si ve vestibulu školy vyzvedni nové materiály do výuky.
Úterý 6.4. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.15
Připrav si pomůcky do Geometrie (ořezaná tužka č.3, pravítka, kružítko).
11.00 - 11.30 - AJ skupina č.1
11.30 - 12.00 - AJ skupina č.2

Rozpis příchodů dětí na test z Přírodovědy:
S sebou si děti vezmou pracovní sešit a školní sešit do Přírodovědy
- sešity odevzdají ke kontrole.
10.00 - 10.30
- Lukáš Tran
10.30 - 11.00
- Tereza Fialová
11.00 - 11.30
- Viktorie Valdová
11.30 - 12.00
- Barbora Kudláčková
12.00 - 12.30
- Vojtěch Matula


Český jazyk:
Skloňování podstatných jmen rodu mužského - vzor muž
Podívej se na tato videa k vyvození učiva Skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.youtube.com/watch?v=fh4I0WyJGUg
 

Pamatuj:
Podstatná jména rodu mužského rozlišujeme na životná a neživotná:
a) životná
(živ.) - mají v 1. a 4. pádě rozdílné tvary (různé koncovky) 
   (kdo? co?)
sněhulák - (koho? co?) sněhuláka
   (kdo? co?) 
chlapec - (koho? co?) chlapce

b) neživotná
(neživ.) - mají v 1. a 4. pádě stejné tvary (stejné koncovky)
   (kdo? co?)
led - (koho? co?) led
   (kdo? co?)
měsíc (koho? co?) měsíc


Vzor muž
Podle vzoru muž se skloňují podstatná jména rodu mužského životného, která mají ve 2. pádě čísla jednotného koncovku -e (zemědělce, myslivce, učitele...)

Vzor muž je měkký vzor.
V koncovkách podstatných jmen skloňovaných podle tohoto vzoru píšeme vždy -i, í (zemědělci, myslivci, učiteli...).

V lexikonu si projdi skloňování podstatných jmen rodu mužského a zkus si je vyskloňovat.
K procvičení můžeš využít tento odkaz:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm

Pracovní sešit str. 18, cv. 1 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 18, cv. 2 - pracuj podle zadání. Úkol vypracuj, vyfoť a zašli ke kontrole (na e-mail, WhatsApp, Teams).


Procvičuj učivo pomocí on-line odkazů:
On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/27
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid


Čtení:

Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
Do 26.4. 2021 odevzdej Čtenářský deník se zápisem o čtvrté přečtené knize.


Geometrie:
Obsah čtverce a obdélníku
Podívej se na následující video k vyvození učiva:
www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-31/


Učebnice str. 31, cv. 2, 3 - pracuj podle zadání do sešitu Geometrie.
Pracovní sešit Geometrie str. 23, cv. 2 - pracuj podle zadání. Úkol vypracuj, vyfoť a zašli ke kontrole (na e-mail, WhatsApp, Teams).


Vlastivěda:
Slovanské osídlení
Pracovní sešit str. 5, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.


Anglický jazyk:
On-line výuka:
11.00 - 11.30
- AJ skupina č.1
11.30 - 12.00
- AJ skupina č.2

Pracuj podle pokynů, které najdeš na Teams - AJ skupina č.1, AJ skupina č.2.Středa 7.4. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.15
Připrav si pomůcky do Geometrie (ořezaná tužka č.3, pravítka, kružítko).

Rozpis příchodů dětí na test z Přírodovědy:
S sebou si děti vezmou pracovní sešit a školní sešit do Přírodovědy - sešity odevzdají ke kontrole.

10.00 - 10.30
- Lucie Rykrová
10.30 - 11.00
- Natálie Richterová
11.00 - 11.30
- Natálie Hlávková
11.30 - 12.00
- Zuzana Valehrachová
12.00 - 12.30
- Dominik Bulín


Český jazyk:
Skloňování podstatných jmen rodu mužského - vzor muž
Podívej se na tato videa k vyvození učiva Skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.youtube.com/watch?v=fh4I0WyJGUg
 

Pamatuj:
Podstatná jména rodu mužského rozlišujeme na životná a neživotná:
a) životná
(živ.) - mají v 1. a 4. pádě rozdílné tvary (různé koncovky) 
   (kdo? co?)
sněhulák - (koho? co?) sněhuláka
   (kdo? co?) 
chlapec - (koho? co?) chlapce

b) neživotná
(neživ.) - mají v 1. a 4. pádě stejné tvary (stejné koncovky)
   (kdo? co?)
led - (koho? co?) led
   (kdo? co?)
měsíc (koho? co?) měsíc


Vzor muž
Podle vzoru muž se skloňují podstatná jména rodu mužského životného, která mají ve 2. pádě čísla jednotného koncovku -e (zemědělce, myslivce, učitele...)

Vzor muž je měkký vzor.
V koncovkách podstatných jmen skloňovaných podle tohoto vzoru píšeme vždy -i, í (zemědělci, myslivci, učiteli...).

V lexikonu si projdi skloňování podstatných jmen rodu mužského a zkus si je vyskloňovat.
K procvičení můžeš využít tento odkaz:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm

Pracovní sešit str. 18, cv. 3, 4, 5 - pracuj podle zadání.
Učebnice str. 78, cv. 4 - slova z nabídky doplň do vět ve správném tvaru. Pracuj písemně do školního sešitu. Úkol vypracuj, vyfoť a zašli ke kontrole (na e-mail, WhatsApp, Teams).


Procvičuj učivo pomocí on-line odkazů:
On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/27
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid


Čtení:

Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
Do 26.4. 2021 odevzdej Čtenářský deník se zápisem o čtvrté přečtené knize.


Geometrie:
Obsah čtverce a obdélníku
Podívej se na následující video k vyvození učiva:
www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-32/

Pracovní sešit str. 23, cv. 3, 4 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 24, cv. 1 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 24, cv. 2 - pracuj podle zadání. Úkol vypracuj, vyfoť a zašli ke kontrole (na e-mail, WhatsApp, Teams).


Vlastivěda:
Sámova říše
Učebnice str. 13 - 14 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Podívej se na následující video k učivu:
https://www.youtube.com/watch?v=2fVxU6zUu8k&list=PLTHuqoc0y_Xyzy3NRJa3NqjPwXmonCWK6&index=9

Školní sešit - napiš si zápis do školního sešitu (nezapomeň na datum a nadpis).

Zápis:
SÁMOVA ŘÍŠE
- Slované v 7. století napadeni kočovnými Avary
- Sámo = francký kupec, který se usadil na slovanském území
- Sámo pomohl Slovanům, aby odolali nájezdům Avarů => Sámo se stal vládcem slovanských kmenů
- SÁMŮV KMENOVÝ SVAZ = první mocenský útvar (např. dnes je republika, království)
- ubránili se nájezdům franského krále Dagoberta
- po Sámově smrti (v roce 658-659) se jeho svaz rozpadá

Pracovní sešit str. 6, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.


Anglický jazyk
:

Pracuj podle pokynů, které najdeš na Teams - AJ skupina č.1, AJ skupina č.2.


Úkol č.1: Pracovní list - slovní zásoba Sunny day - nalepit do sešitu, opsat slovíčka do dvou sloupců.
Úkol č.2:
Quizlet - Slovní zásoba Sunny day - 2 x projít všechny části.
Úkol č.3: Připravit hodiny s obrázky (připevnit ručičky).
Úkol č.4: On-line procvičování - https://wordwall.net/play/14000/327/705Čtvrtek 8. 4. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.15
Připrav si pomůcky do Geometrie (ořezaná tužka č.3, pravítka, kružítko).

11.00 - 11.30
- AJ skupina č.1
11.30 - 12.00 - AJ skupina č.2

Rozpis příchodů dětí na test z Přírodovědy:
S sebou si děti vezmou pracovní sešit a školní sešit do Přírodovědy - sešity odevzdají ke kontrole.

10.00 - 10.30
- Vojtěch Tumpach
10.30 - 11.00
- Filip Hotový
11.00 - 11.30
- David Moravec
11.30 - 12.00
- Lukáš TranČeský jazyk:
Skloňování podstatných jmen rodu mužského - vzor muž
Podívej se na tato videa k vyvození učiva Skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.youtube.com/watch?v=fh4I0WyJGUg
 

Pamatuj:
Podstatná jména rodu mužského rozlišujeme na životná a neživotná:
a) životná
(živ.) - mají v 1. a 4. pádě rozdílné tvary (různé koncovky) 
   (kdo? co?)
sněhulák - (koho? co?) sněhuláka
   (kdo? co?) 
chlapec - (koho? co?) chlapce

b) neživotná
(neživ.) - mají v 1. a 4. pádě stejné tvary (stejné koncovky)
   (kdo? co?)
led - (koho? co?) led
   (kdo? co?)
měsíc (koho? co?) měsíc


Vzor stroj
Podle vzoru stroj se skloňují podstatná jména rodu mužského neživotného, která mají ve 2. pádě čísla jednotného koncovku -e (čaje, kašle, cíle, kopce ...)

Vzor stroj je měkký vzor.
V koncovkách podstatných jmen skloňovaných podle tohoto vzoru píšeme vždy -i, í (ke kotli, v pytlích...).

V lexikonu si projdi skloňování podstatných jmen rodu mužského a zkus si je vyskloňovat.
K procvičení můžeš využít tento odkaz:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm

Pracovní sešit str. 19, cv. 1 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 19, cv. 2 - vybarvi slova, která se skloňují podle vzoru stroj. Úkol vypracuj, vyfoť a zašli ke kontrole (na e-mail, WhatsApp, Teams).


Procvičuj učivo pomocí on-line odkazů:
On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/27
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid


Čtení:

Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
Do 26.4. 2021 odevzdej Čtenářský deník se zápisem o čtvrté přečtené knize.


Geometrie:
Obsah čtverce a obdélníku
Podívej se na následující video k vyvození učiva:
www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-32/

Pracovní sešit str. 24, cv. 3, 4 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 25, cv. 1 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 25, cv. 2 - pracuj podle zadání. Úkol vypracuj, vyfoť a zašli ke kontrole (na e-mail, WhatsApp, Teams).


Vlastivěda:
Staré pověsti české
Učebnice str. 15 - 16 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Podívej se na následující video k učivu:
https://www.youtube.com/watch?v=6IH9Ct8oRSE&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=TeWjikhhPrM&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=hsgIEnEmz7A
https://www.youtube.com/watch?v=eXpIdyrUrTw
https://www.youtube.com/watch?v=CoLoiXx0U4Y
https://www.youtube.com/watch?v=bSwvfqCnCiY 

Školní sešit - napiš si zápis do školního sešitu (nezapomeň na datum a nadpis).

Zápis:
NAŠE NEJSTARŠÍ MINULOST V POVĚSTECH
- to, co bylo po Sámově říši, nevíme (nemáme 150 let žádné doklady)

- lidé proto vymýšleli příběhy (POVĚSTI)
- POVĚSTI = vymyšlené příběhy z minulosti naší země a o činech našich předků
- nejznámější český spisovatel byl Alois Jirásek, který sepsal Staré pověsti české
- Praotec Čech - přivedl svůj kmen pod horu Říp, zemi pojmenovali Čechy

- Krok - měl 3 dcery - Kazi, Teta, Libuše
- Libuše - předpovídala budoucnost, založila Prahu
- Přemysl Oráč ze Stadic - zakladatel rodu Přemyslovců, manžel Libuše
- Horymír - spory s knížetem, na Šemíkovi přeskočil hradby Vyšehradu


Anglický jazyk:
On-line výuka:
11.00 - 11.30 - skupina č.1
11.30 - 12.00 - skupina č.2

Pracuj podle pokynů, které najdeš na Teams - AJ skupina č.1, AJ skupina č.2.Pátek 9. 4. 2021

On-line výuka:
8.00 - 10.15

Připrav si pomůcky do Geometrie (ořezaná tužka č.3, pravítka, kružítko).


Rozpis příchodů dětí na test z Přírodovědy:
S sebou si děti vezmou pracovní sešit a školní sešit do Přírodovědy - sešity odevzdají ke kontrole.

10.00 - 10.30 
- Adéla Popelková, Vojtěch Vyskočil
10.30 - 11.00 
- Natálie Alexová, Šimon Peca
11.00 - 11.30 
- Jan Kuchař


Český jazyk:
Skloňování podstatných jmen rodu mužského - vzor muž
Podívej se na tato videa k vyvození učiva Skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.youtube.com/watch?v=fh4I0WyJGUg
 

Pamatuj:
Podstatná jména rodu mužského rozlišujeme na životná a neživotná:
a) životná 
(živ.) - mají v 1. a 4. pádě rozdílné tvary (různé koncovky) 
   (kdo? co?) 
sněhulák - (koho? co?) sněhuláka
   (kdo? co?) 
chlapec - (koho? co?) chlapce

b) neživotná 
(neživ.) - mají v 1. a 4. pádě stejné tvary (stejné koncovky)
   (kdo? co?) 
led - (koho? co?) led
   (kdo? co?) 
měsíc (koho? co?) měsíc


Vzor stroj
Podle vzoru stroj se skloňují podstatná jména rodu mužského neživotného, která mají ve 2. pádě čísla jednotného koncovku -e (čaje, kašle, cíle, kopce ...)

Vzor stroj je měkký vzor.
V koncovkách podstatných jmen skloňovaných podle tohoto vzoru píšeme vždy -i, í (ke kotli, v pytlích...).

V lexikonu si projdi skloňování podstatných jmen rodu mužského a zkus si je vyskloňovat.
K procvičení můžeš využít tento odkaz:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm

Pracovní sešit str. 19, cv. 3, 4 - pracuj písemně podle zadání.
Učebnice str. 79, cv. 4 - pracuj ústně podle zadání.

Procvičuj učivo pomocí on-line odkazů:
On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/27
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid


Čtení:

Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
Do 26.4. 2021 odevzdej Čtenářský deník se zápisem o čtvrté přečtené knize.


Geometrie:
Obsah čtverce a obdélníku
Podívej se na následující video k vyvození učiva:
www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-33/

Sešit geometrie - nalep si do sešitu pracovní list s názvem Opakování str. 33 a pracuj podle zadání.


Vlastivěda:
Staré pověsti české

Podívej se na následující video k učivu:
https://www.youtube.com/watch?v=6IH9Ct8oRSE&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=8 (Dějiny udatného českého národa - Praotec Čech)
https://www.youtube.com/watch?v=TeWjikhhPrM&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=11 (Dějiny udatného českého národa - Krok a jeho dcery)
https://www.youtube.com/watch?v=hsgIEnEmz7A (O Praotci Čechovi)
https://www.youtube.com/watch?v=eXpIdyrUrTw (O Krokovi a jeho dcerách)
https://www.youtube.com/watch?v=eCsTBZnZxoY(O Křesomyslu a Horymírovi)
https://www.youtube.com/watch?v=CoLoiXx0U4Y (O Libuši)
https://www.youtube.com/watch?v=rJ18mHIwJvQ&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=3 (Libušina proroctví)

Pracovní  sešit str. 7, cv. 2 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 8, cv. 3, 4 - pracuj podle zadání.

Pracovní sešit - 7, cv. 1 - dokresli komiks a zopakuj si pověst O Praotci Čechovi. Vypracovaný úkol vyfoť a zašli ke kontrole.
Pověst si můžeš připomenout podle tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=6IH9Ct8oRSE&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=8


Anglický jazyk:
Pracuj podle pokynů, které najdeš na Teams - AJ skupina č.1, AJ skupina č.2.
Úkol č.1: Pracovní sešit str. 28, cv. 1, 2 - pracuj podle zadání.


RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

Informace naleznete na Nástěnce.

Zápis do 1. ročníku

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí. Více informací naleznete v sekci Zápis do 1. ročníku.

Ovoce a zelenina do škol

Dodávky jsou dočasně přerušeny.

Mléko do škol

Dodávky jsou dočasně přerušeny.

AKTUALITY MŠ

Informace pro strávníky

platné od 1. 3. 2021.

Informace k provozu MŠ od 1. 3. 2021

naleznete v sekci Informace pro rodiče.

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign