logotyp

Péče o dítě s ADHD

ADHD - porucha pozornosti, spojená s hyperaktivitou a impulzivitou (nezdrženlivostí v chování) 

ADHD přináší značné problémy s chováním jak v domácím, tak ve školním prostředí, je však možné vytvářet takové prostředí, v němž dítě může lépe dodržovat vhodné chování. To je úkolem následujících návrhů, jež jsou žádoucí pro výchovu všech dětí, pro děti s ADHD jsou však obzvlášť nutné. 
 
1. Zajistěte, aby dospělí v kontaktu s dítětem (např. rodiče, vychovatelé, učitelé, vedoucí kroužku apod. rozuměli obtížím, kterými dítě trpí 
2. Při realizaci programů používejte jednoduché, jasné a důsledné postupy (každé úsilí musí být prováděno tak, aby dítě ujišťovalo, že mu pomůže) 
3. Jakmile je to možné, dítě s ADHD musí být umístěno blízko pedagogovi (dospělému), aby jeho chování mohlo být snadno sledováno; nevhodné je usazení u okna 
4. Jestliže mluvíme k dítěti nebo mu dáváme instrukce, udržujeme oční kontakt a necháme ho, aby instrukci zopakovalo 
5. Dítě s ADHD musí dostávat jednoduché, krátké a krátkodobé úkoly (je-li to možné, pouze po jednom); je vhodné dlouhodobý úkol či práci rozložit na kratší úseky 
6. Dostane-li dítě úkol, snažte se ho umístit od rozptylujících vlivů (dveře, okna, rádio, televize aj.) 
7. Když dítě s ADHD udělá něco správně, musí být odměněno tak často a bezprostředně, jak jen je to možné. Odměna musí být smysluplná - pro dítě. 
8. Jestliže řešíme problémy v chování, kterým se nelze vyhnout, dítě musí vědět, že dospělý se o něj stará, má ho rád jako osobnost, ačkoliv se mu nelíbí, jak se právě zachovalo. 
9. Při opravování či napomínání se zaměřme na konkrétní projevy v chování, ne na příčiny, dítě s ADHD neví, proč se tak chová. Snažme se děti opravovat v soukromí, ne před celou třídou. 
10. Snažme se dávat v klidu a v pohodě věcné připomínky k tomu, co je třeba např.“prosím, přestaň mluvit a vrať se ke své knize.“ 
11. Vyvarujme se hlasitých výkřiků a konstatování (jako např.“Pokračuj ve své práci“ z druhé strany místnosti). Tresty (úkoly navíc) za nepřiměřené chování musejí být krátké, zadávané s klidem a vlídností 
12. Zajistěte, aby nebylo možné pochybovat nebo diskutovat o tom, co je nebo není vhodné chování (všechna rozhodnutí musejí být vnímaná jako shodná, stálá, správná). Je nutné uplatňovat jednotné výchovné postupy. 13. Poskytněte dítěti s ADHD „útočiště“, které může využít/navštívit, když má pocit, že se mu věci vymykají z rukou, nebo se potřebuje zklidnit (např. nějaký koutek s kobercem apod.) 
14. Je-li to možné, zajistěte dítěti kamaráda s vhodným modelem chování; nepoukazujte však na příliš na rozdíly - věčné „předhazování“ úspěchů ostatních snižuje sebedůvěru 
15. Pomožte dítěti se zařazováním do vrstevnických kolektivů, vyhledávejte způsoby, jak pomoci tvořit a udržovat vztahy s kamarády), vytvořte mu pozitivní podporu 
16. Obstarejte základní přehled chování - např. nástěnku; (jak dlouho vydržel u úkolu dnes, co se mu povedlo, nepovedlo....); může sloužit jako motivační prvek a dospělí i dítě mohou potvrdit úspěchy či selhání 
17. Buďte realističtí - dítě s ADHD (stejně jako ostatní děti) nebude nikdy perfektní 

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Ředitelské volno

pro žáky ZŠ vyhlásil ředitel školy na dny 26. - 28. 6. 2024 z důvodu stavebních prací. Dokument naleznete v sekci Úřední deska.

Ovoce a zelenina do škol

V 18. týdnu se mohou děti těšit na BIO DŽUS 100% jablko . Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

V 18. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo žervé. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech.

AKTUALITY MŠ

Zápis do mateřské školy

proběhne v úterý 7. 5. 2024 v době od 15 do 16.30 hodin v budově mateřské školy. Informace jsou k dispozici v sekci Zápis do MŠ..

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign