logotyp

Péče o dítě s ADHD

ADHD - porucha pozornosti, spojená s hyperaktivitou a impulzivitou (nezdrženlivostí v chování) 

ADHD přináší značné problémy s chováním jak v domácím, tak ve školním prostředí, je však možné vytvářet takové prostředí, v němž dítě může lépe dodržovat vhodné chování. To je úkolem následujících návrhů, jež jsou žádoucí pro výchovu všech dětí, pro děti s ADHD jsou však obzvlášť nutné. 
 
1. Zajistěte, aby dospělí v kontaktu s dítětem (např. rodiče, vychovatelé, učitelé, vedoucí kroužku apod. rozuměli obtížím, kterými dítě trpí 
2. Při realizaci programů používejte jednoduché, jasné a důsledné postupy (každé úsilí musí být prováděno tak, aby dítě ujišťovalo, že mu pomůže) 
3. Jakmile je to možné, dítě s ADHD musí být umístěno blízko pedagogovi (dospělému), aby jeho chování mohlo být snadno sledováno; nevhodné je usazení u okna 
4. Jestliže mluvíme k dítěti nebo mu dáváme instrukce, udržujeme oční kontakt a necháme ho, aby instrukci zopakovalo 
5. Dítě s ADHD musí dostávat jednoduché, krátké a krátkodobé úkoly (je-li to možné, pouze po jednom); je vhodné dlouhodobý úkol či práci rozložit na kratší úseky 
6. Dostane-li dítě úkol, snažte se ho umístit od rozptylujících vlivů (dveře, okna, rádio, televize aj.) 
7. Když dítě s ADHD udělá něco správně, musí být odměněno tak často a bezprostředně, jak jen je to možné. Odměna musí být smysluplná - pro dítě. 
8. Jestliže řešíme problémy v chování, kterým se nelze vyhnout, dítě musí vědět, že dospělý se o něj stará, má ho rád jako osobnost, ačkoliv se mu nelíbí, jak se právě zachovalo. 
9. Při opravování či napomínání se zaměřme na konkrétní projevy v chování, ne na příčiny, dítě s ADHD neví, proč se tak chová. Snažme se děti opravovat v soukromí, ne před celou třídou. 
10. Snažme se dávat v klidu a v pohodě věcné připomínky k tomu, co je třeba např.“prosím, přestaň mluvit a vrať se ke své knize.“ 
11. Vyvarujme se hlasitých výkřiků a konstatování (jako např.“Pokračuj ve své práci“ z druhé strany místnosti). Tresty (úkoly navíc) za nepřiměřené chování musejí být krátké, zadávané s klidem a vlídností 
12. Zajistěte, aby nebylo možné pochybovat nebo diskutovat o tom, co je nebo není vhodné chování (všechna rozhodnutí musejí být vnímaná jako shodná, stálá, správná). Je nutné uplatňovat jednotné výchovné postupy. 13. Poskytněte dítěti s ADHD „útočiště“, které může využít/navštívit, když má pocit, že se mu věci vymykají z rukou, nebo se potřebuje zklidnit (např. nějaký koutek s kobercem apod.) 
14. Je-li to možné, zajistěte dítěti kamaráda s vhodným modelem chování; nepoukazujte však na příliš na rozdíly - věčné „předhazování“ úspěchů ostatních snižuje sebedůvěru 
15. Pomožte dítěti se zařazováním do vrstevnických kolektivů, vyhledávejte způsoby, jak pomoci tvořit a udržovat vztahy s kamarády), vytvořte mu pozitivní podporu 
16. Obstarejte základní přehled chování - např. nástěnku; (jak dlouho vydržel u úkolu dnes, co se mu povedlo, nepovedlo....); může sloužit jako motivační prvek a dospělí i dítě mohou potvrdit úspěchy či selhání 
17. Buďte realističtí - dítě s ADHD (stejně jako ostatní děti) nebude nikdy perfektní 

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Ovoce a zelenina do škol

V 38. týdnu se mohou děti těšit na bio blumy . Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

V 38. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo plnotučné mléko. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech.

AKTUALITY MŠ

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign