logotyp

Dyskalkulie

Porucha učení postihující matematické schopnosti

 

1. CHARAKTERISTIKA SPU DYSKALKULIE A JEJÍ DOPADY NA ŠKOLNÍ VÝKONY DÍTĚTE
 
 
Charakteristika SPU dyskalkulie: 
 dítě se nemůže naučit počítat, ačkoliv není po stránce intelektové nijak zvláště opožděno a mělo normální příležitost k učení .Tato porucha je charakterizována neschopností dítěte naučit se matematickým dovednostem běžnými metodami 
 
Dopady na školní výkony dítěte: 
Obtíže: 
 v nepochopení vztahu mezi čísly a konkrétním množstvím 
 v pochopení smyslu slovní úlohy, jejího zadání, problémy s formulací odpovědi 
 v prostorových a plošných vztazích (v geometrii) 
 v analogiiích, v orientaci v čase 
 pamětní počítání (včetně násobilky a dělení) 
 matematické vzorce, jejich vštípení, výbavnost, použití 
 v představě a struktuře čísla 
 v základním počítání v oboru do 10 a s přechodem 10 (přetrvává do vyšších ročníků) 
 ve slovním vyjmenovávání číselné řady 
 čtení a zápis římských čísel a vícemístných arabských 
 snížená schopnost udržet zápis čísel ve sloupcích (písemné :, x) 
 nezautomatizovanost jednoduchých matematických operací (přetrvává do vyšších ročníků) 
 vázne dovednost provádět základní početní operace (složitější x, : se nahrazují jednoduššími +, -) 
 tendence i jednoduché početní úkony nahrazovat písemnou formou (neprakticky) 
 děti často nepřesně rozumí významu, vztahům ve slovních úlohách, jejich řešení je pak zcela nepřiměřené 
 
Tyto obtíže ztěžují rozvoj matematických dovedností. Děti pak ztrácejí o matematiku zájem a dostávají z ní strach. Tím se nadměrně zatěžuje psychika dítěte, předčasně nastupuje únava a zkracuje se doba pozornosti ve škole. Klesá tak efektivita učení. 
  
2. KOMPENZAČNÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY POTŘEBNÉ PRO PRÁCI S DÍTĚTEM 
 
 matematické tabulky pro nácvik představy početní řady (do 10, do 20, do 100) - 
Pokorná 
 tabulka x, : , + , - 
 různé druhy počítadel 
 číselné osy 
 kalkulačka 
 vlastnoručně vyrobené přehledy 
 karty s nápovědami (ev. Taháky do kapsy - nakladatelství TOBIÁŠ) 
 učebnice pro speciální školy 
 pomůcky, které pomáhají vizualizaci učiva a názorné pomůcky 
 číselný trojúhelník (pomůcka k fixaci spojů na +, 1-18) 
 počítačové programy - Gemis DYSKALK 1, DYSKALK 2 
 Nakladatelství Augusta, Litmyšl : PaedDr. Novák, PhDr. Kumorovitzová - Nauč mě počítat - metodika 
 korekce; Nauč mě počítat - pracovní přílohy 
 Nakladatelství Tobiáš, Kobzinové 3120, Havlíčkův Brod: Pracovní sešit k nápravě SPU-pro rozvoj početní představivosti 
 
3. KONKRÉTNÍ POSTUPY V NÁPRAVNÉ PRÁCI V RÁMCI DOMÁCÍ PŘÍPRAVY - RŮZNÉ MOŽNOSTI NÁPRAVY 
a) rozvoj prostorové a sociální orientace 
 DOMINO - černé a bílé (str. 131) - rozstříhat  - dítěti předkládat jednu polovinu - dítě doplňuje 
b) rozvoj představy určitého množství prvků 
 STRUKTUROVANÉ SESTAVY čísel 4-7 - postřehování cvičit denně 2-3 minuty 
c) vytváření představy početní řady 
 1, 2, ........ 10 - cvičit výbavnost se zavřenýma očima 
 - čtení tam a zpět, sudá-lichá (oběma směry), sousední čísla, čísla před,  za 
 - nácvik doplňování čísel do 10 (8+___=10, starší děti př. 44+___=50,  230+_____ =300) 
 - nácvik odčítání (10-___ =8, starší děti př. 50- ____=43) 
 - orientace v číselné řadě od 10 do 20 (př. 10+4=14, 17-7=10) 
 - orientace v číselné řadě s přechodem přes 10 
 d) násobilka 
 vyvozování a procvičování na graficky upravených tabulkách
 
 číselná osa - orientace, číslo před, za, zprava, zleva 
 hrací plány v barevné úpravě - hry (postřehování) 
 karty s obrazy čísel 1-10 (postřehování) 
 číselná osa - obloukem spojovat čísla po 2,5 ... 
 karty s násobilkou - příklady a jejich znázorňování na kruhových kartách 
 znázorňování x, : ve čtvercové síti - příklady 
 
 Nápravné počítačové programy - Gemis DYSKALK 1, DYSKALK 2 
 
 cvičení pravolevé orientace (PLO) 
 určování více, méně, stejně, nejvíce, nejméně 
 přiřazování určitého počtu prvků k dané číslici 
 orientace na číselné ose - ukazování, hned před, hned za 
 porovnávání čísel 
 rozklad čísel názorně i zpaměti 
 psaní číslic do desítkové soustavy 
 grafické znázorňování číslic do mřížky (čtverec 10x10 ke znázorňování čísel 0-100) 
 + - v oboru do 10 s pomocí manipulace s předměty 
 počítání s přechodem přes 10 s pomocí manipulace s předměty 
 + - větších čísel (čísla ukazovat na číselné ose, uvědomovat si velikost pomocí názoru) 
 x : na názorném materiálu, ev. tabulky x : 
 orientace v čase, jmenování dnů v týdnu, měsíců, roč. období (v řadě, před, za), určování hodin 
 
 

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Ovoce a zelenina do škol

Ve 46. týdnu se mohou děti těšit na mandarinku a jablko. Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

Ve 46. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo mléko. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech.

AKTUALITY MŠ

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 - 2022ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign