logotyp

Dyskalkulie

Porucha učení postihující matematické schopnosti

 

1. CHARAKTERISTIKA SPU DYSKALKULIE A JEJÍ DOPADY NA ŠKOLNÍ VÝKONY DÍTĚTE
 
 
Charakteristika SPU dyskalkulie: 
 dítě se nemůže naučit počítat, ačkoliv není po stránce intelektové nijak zvláště opožděno a mělo normální příležitost k učení .Tato porucha je charakterizována neschopností dítěte naučit se matematickým dovednostem běžnými metodami 
 
Dopady na školní výkony dítěte: 
Obtíže: 
 v nepochopení vztahu mezi čísly a konkrétním množstvím 
 v pochopení smyslu slovní úlohy, jejího zadání, problémy s formulací odpovědi 
 v prostorových a plošných vztazích (v geometrii) 
 v analogiiích, v orientaci v čase 
 pamětní počítání (včetně násobilky a dělení) 
 matematické vzorce, jejich vštípení, výbavnost, použití 
 v představě a struktuře čísla 
 v základním počítání v oboru do 10 a s přechodem 10 (přetrvává do vyšších ročníků) 
 ve slovním vyjmenovávání číselné řady 
 čtení a zápis římských čísel a vícemístných arabských 
 snížená schopnost udržet zápis čísel ve sloupcích (písemné :, x) 
 nezautomatizovanost jednoduchých matematických operací (přetrvává do vyšších ročníků) 
 vázne dovednost provádět základní početní operace (složitější x, : se nahrazují jednoduššími +, -) 
 tendence i jednoduché početní úkony nahrazovat písemnou formou (neprakticky) 
 děti často nepřesně rozumí významu, vztahům ve slovních úlohách, jejich řešení je pak zcela nepřiměřené 
 
Tyto obtíže ztěžují rozvoj matematických dovedností. Děti pak ztrácejí o matematiku zájem a dostávají z ní strach. Tím se nadměrně zatěžuje psychika dítěte, předčasně nastupuje únava a zkracuje se doba pozornosti ve škole. Klesá tak efektivita učení. 
  
2. KOMPENZAČNÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY POTŘEBNÉ PRO PRÁCI S DÍTĚTEM 
 
 matematické tabulky pro nácvik představy početní řady (do 10, do 20, do 100) - 
Pokorná 
 tabulka x, : , + , - 
 různé druhy počítadel 
 číselné osy 
 kalkulačka 
 vlastnoručně vyrobené přehledy 
 karty s nápovědami (ev. Taháky do kapsy - nakladatelství TOBIÁŠ) 
 učebnice pro speciální školy 
 pomůcky, které pomáhají vizualizaci učiva a názorné pomůcky 
 číselný trojúhelník (pomůcka k fixaci spojů na +, 1-18) 
 počítačové programy - Gemis DYSKALK 1, DYSKALK 2 
 Nakladatelství Augusta, Litmyšl : PaedDr. Novák, PhDr. Kumorovitzová - Nauč mě počítat - metodika 
 korekce; Nauč mě počítat - pracovní přílohy 
 Nakladatelství Tobiáš, Kobzinové 3120, Havlíčkův Brod: Pracovní sešit k nápravě SPU-pro rozvoj početní představivosti 
 
3. KONKRÉTNÍ POSTUPY V NÁPRAVNÉ PRÁCI V RÁMCI DOMÁCÍ PŘÍPRAVY - RŮZNÉ MOŽNOSTI NÁPRAVY 
a) rozvoj prostorové a sociální orientace 
 DOMINO - černé a bílé (str. 131) - rozstříhat  - dítěti předkládat jednu polovinu - dítě doplňuje 
b) rozvoj představy určitého množství prvků 
 STRUKTUROVANÉ SESTAVY čísel 4-7 - postřehování cvičit denně 2-3 minuty 
c) vytváření představy početní řady 
 1, 2, ........ 10 - cvičit výbavnost se zavřenýma očima 
 - čtení tam a zpět, sudá-lichá (oběma směry), sousední čísla, čísla před,  za 
 - nácvik doplňování čísel do 10 (8+___=10, starší děti př. 44+___=50,  230+_____ =300) 
 - nácvik odčítání (10-___ =8, starší děti př. 50- ____=43) 
 - orientace v číselné řadě od 10 do 20 (př. 10+4=14, 17-7=10) 
 - orientace v číselné řadě s přechodem přes 10 
 d) násobilka 
 vyvozování a procvičování na graficky upravených tabulkách
 
 číselná osa - orientace, číslo před, za, zprava, zleva 
 hrací plány v barevné úpravě - hry (postřehování) 
 karty s obrazy čísel 1-10 (postřehování) 
 číselná osa - obloukem spojovat čísla po 2,5 ... 
 karty s násobilkou - příklady a jejich znázorňování na kruhových kartách 
 znázorňování x, : ve čtvercové síti - příklady 
 
 Nápravné počítačové programy - Gemis DYSKALK 1, DYSKALK 2 
 
 cvičení pravolevé orientace (PLO) 
 určování více, méně, stejně, nejvíce, nejméně 
 přiřazování určitého počtu prvků k dané číslici 
 orientace na číselné ose - ukazování, hned před, hned za 
 porovnávání čísel 
 rozklad čísel názorně i zpaměti 
 psaní číslic do desítkové soustavy 
 grafické znázorňování číslic do mřížky (čtverec 10x10 ke znázorňování čísel 0-100) 
 + - v oboru do 10 s pomocí manipulace s předměty 
 počítání s přechodem přes 10 s pomocí manipulace s předměty 
 + - větších čísel (čísla ukazovat na číselné ose, uvědomovat si velikost pomocí názoru) 
 x : na názorném materiálu, ev. tabulky x : 
 orientace v čase, jmenování dnů v týdnu, měsíců, roč. období (v řadě, před, za), určování hodin 
 
 

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

od školního roku 2024/2025 bylo zveřejněno na úřední desce.

Ovoce a zelenina do škol

V 18. týdnu se mohou děti těšit na BIO DŽUS 100% jablko . Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

V 18. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo žervé. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech.

AKTUALITY MŠ

Zápis do mateřské školy

proběhne v úterý 7. 5. 2024 v době od 15 do 16.30 hodin v budově mateřské školy. Informace jsou k dispozici v sekci Zápis do MŠ..

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign