logotyp

Dysgrafie

Porucha psaní

 

Porucha psaní, která postihuje grafickou stránku písemného projevu dítěte, dítě si obtížně pamatuje písmena, obtížně je napodobuje, písemný projev bývá špatně čitelný. 
Příčinu vzniku poruchy učení (mezi, které dysgrafie patří), nebývá většinou možné přesně zjistit. Přesto existuje několik faktorů, které mají k těmto poruchám jistý vztah: 
- genetická predispozice (dědičnost) 
- prenatální faktory (okolnosti ovlivňující vývoj plodu v těle matky) 
- porodní komplikace 
- postnatální faktory - poranění hlavy, nádory, otravy ... 
V této fázi není tak nutné zjistit proč, ale co mohu jako rodič udělat proto, abych svému dítěti pomohl. 
1. ROZVÍJENÍ MOTORIKY 
 a) Hrubá motorika 
- před psaním i v jeho průběhu cvičení paží - uvolnění ramenního svalstva;  př.: pohyby paží: mávání, kroužení, upažení, vzpažení, kroužení předloktím; 
 pohyby dlaní: vpřed, vzad, vpravo, vlevo, tlačení dlaněmi proti sobě a  uvolňování, zavírání dlaní v pěst a otevírání 
 b) Jemná motorika 
 - modelování, vytrhávání a skládání z papíru, omalovánky, vystřihovánky, navlékání korálků 
 - hry s prsty - nůžky, brýle, klavír, kukátko atp. 
 2 . DRŽENÍ PSACÍHO NÁČINÍ 
 - držení psacího náčiní je předpokladem správného psaní (držení 3 prsty -ukazováček, palec, prostředníček) 
 - vhodné psací náčiní 
 3. UVOLŇOVACÍ CVIKY 
 - provádíme na velké svislé ploše (balicí papír na dveřích), později plochu zmenšujeme a podložku upravujeme (sklon) až do vodorovné polohy 
 - klubíčka 
 4. KONCENTRACE POZORNOSTI 
 - rozlišování pozadí a figury, hledání shod a rozdílů, rozlišování inverzních (převrácených) obrazů
5. PROSTOROVÁ ORIENTACE 
 - orientace co je nahoře, dole, vpravo, uprostřed, vpředu, vzadu.....atd. 
 - skládání rozstříhaných obrázků 
U dětí mladšího šk. věku je vhodné doprovázet cviky říkadly a písničkami. Snažte se dětem nácvik zpříjemnit. Při všech postupech zaměřených na pomoc vašemu dítěti myslete na to, že musíte za jeho úsilí poskytovat dostatek povzbuzení, pochval a odměn. Je důležité, aby dítě poznalo význam vytrvalosti: musí si být vědomo, že pokud se nenechá odradit a nepřeruší své úsilí, může dosáhnout stanoveného cíle. Je nezbytné, aby každé dítě opakovaně prožívalo pocit úspěchu. Jinak dojde k přesvědčení, že ať se snaží sebevíc, stejně se nic nenaučí. A pro dítě s poruchou učení je přitom neobyčejně důležité aby zůstalo motivováno, protože musí věnovat činnostem spojeným s vyučováním mnohem větší úsilí než ostatní děti. Nezapomeňte, že je na vás, abyste svému dítěti pomohli svou důsledností, zodpovědností a pravidelným nácvikem. 
NÁPRAVNÉ POMŮCKY : 
 - trojboký program - tužky, pastelky, 
 - plastové násadky na tužky 
 - plastové násadky na pero 
 - Uvolňovací cviky - J. Špačková - Nakladatelství Fortuna, Jungmanova7, Praha 1, 110 00 
 - sešit M 548 
 - čtverečkovaný sešit používat v hodinách M 
 - pero Tornádo 
 - mikrotužka 
 - Kolorovánky s písmenky 
 - Veselá abeceda 
 - Tymichová - Nauč mě psát 
 - Psaní jako hraní 
 - Šimonovy pracovní listy 1, 2, 3, 8, 9 
 - Klubíčka 
 - PC programy DYSGRAF, GeMis, Slezská 5, Praha 2  Literatura : 
 Žáčková, Jucovicová: Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU; Nakl. D§H Praha
 Kucharská, A., ed. : Specifické poruchy učení a chování. Sborník 1996, Portál, Praha, 1997 
 Pokorná, V : Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Portál, Praha, 1996. 
 Sindelarová, B.: Předcházíme poruchám učení. Portál, Praha, 1996. 
 Pokorná, V : Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení, Portál, 1998. 
 Zelinková, O,: Poruchy učení. Portál, Praha .1994. 
 Zapletal, M., : Kniha hlavolamů. Albatros 1983. 
 Zelinková, O., : Cvičení pro dyslektiky . IV. (b-d-p), Cvičení pro dyslektiky VI. (PLO) 
 
 

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

od školního roku 2024/2025 bylo zveřejněno na úřední desce.

Ovoce a zelenina do škol

V 18. týdnu se mohou děti těšit na BIO DŽUS 100% jablko . Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

V 18. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo žervé. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech.

AKTUALITY MŠ

Zápis do mateřské školy

proběhne v úterý 7. 5. 2024 v době od 15 do 16.30 hodin v budově mateřské školy. Informace jsou k dispozici v sekci Zápis do MŠ..

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign