Jméno:
Heslo:

Úkolníček po dobu mimořádných opatření

20. 5. 2020 Úkoly do 22. 5. 2020

Ahoj čtvrťáci,
mám tu poslední zadání úkolů. Ráno jste byli moc šikovní, takže to pro vás určitě bude hračka. Od pondělí jste všichni nahlášení do školy, takže se už na vás moc těším. Připomínám, že do školy můžete od 7:40, platí zákaz vstupu doprovodu. V šatně se moc nezdržujte a jděte rovnou do naší třídy. S sebou si vezměte kromě dvou roušek a svačiny také učebnice, sešity a pomůcky do ČJ, M a Vl. Nezapomeňte na Čítanku a oblečení na pobyt venku, kde budeme také trochu sportovat. Kdo ještě neodevzdal čestné prohlášení, musí je donést v pondělí. Protože se na obědě nesmí potkávat jednotlivé skupiny, počítejte s tím, že budeme obědvat od 11:20 do 11:40. Dopolední blok končí 12:35. Potom půjdete domů. 
Pokud se budete dopoledne snažit, tak nebudu zadávat žádné povinné domácí úkoly, aby si po tomto náročném období odpočinuli i rodiče.

Společně to zvládneme!


Nové úkoly do 22. května:

ČJ
- Pokračujeme procvičováním vzoru Hrad
- Do sešitu vypracujte 77/8 a 9.
- V pracovním sešitě vypracuj 17/3 a 17/4 (Diktát přepište a podtrhněte podstatná jména rodu mužského.) 


M
- Do sešitu vypracujte 7/3, 4 a 6.  


Vl
V pracovním sešitě se koukněte na úkoly k 9. kapitole na str. 11 - 13. Vypracujte, co zvládnete. Na ostatní se koukneme ve škole.Zadání od paní učitelky Fialové:
Nové učivo: Ekosystém louka - živočichové

Zápisek najdete pod článkem.
 

Mějte se fajn.

Další úkoly se dozvíte osobně v pondělí 25. 5. 2020 v 8 hodin ve škole. Váš Rostislav Koc

Přírodověda

Zápisky do sešituZápisky do sešitu

18. 5. 2020 Úkoly do 20. 5. 2020

Ahoj čtvrťáci,
tak máme před sebou poslední týden netradiční výuky na dálku a už se určitě těšíte, že se za týden společně setkáme ve třídě. Bude to sice také jiné, než běžná výuka, ale určitě ...
Více informací

13. 5. 2020 Úkoly do 15. 5. 2020

Ahoj čtvrťáci,
mám pro vás připravené další úkoly do konce týdne. Dopoledne nás bohužel zklamala technika, takže se mi nečekaně vypnul skype a šlo jenom napsat do chatu rozloučení. Prakticky ...
Více informací

Informace pro rodiče k návratu do školy od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,
asi už všichni víte, že od 25. 5. 2020 se mohou vrátit žáci 1. - 5. ročníku do škol. Základní informace jste si mohli přečíst v sekci Nástěnka. Osobní přítomnost žáků je ...
Více informací

11. 5. 2020 Úkoly do 13. 5. 2020

Ahoj čtvrťáci,
všechny vás zdravím a posílám další úkoly s termínem do středy 13. května. Skypové setkání proběhne opět ve středu od devíti hodin. Připravte si učebnici a pracovní sešit z ČJ a ...
Více informací

6. 5. 2020 Úkoly z AJ

Milí čtvrťáci,
všechny vás zdravím. Měl jsem radost, že dnešní skypování proběhlo daleko lépe, než minulý týden. Není to samozřejmě takové jako ve škole, ale jsem rád, že se alespoň takto ...
Více informací

Anglický jazyk - pracovní list

My house and my healthMy house and my health

3. 5. 2020 Úkoly do 7. 5. 2020

Milí čtvrťáci,
jak jsem slíbil, zadám dnes úkoly na celý týden, protože v pátek 8. 5. je státní svátek. Samozřejmě platí, že se můžeme opět vidět ve středu 6. 5. v devět hodin. Všechny jsem přidal do skupiny Čtvrťáci z Únanova 2020, tak si ji najděte. Ve středu, prosím, počkejte až na devátou hodinu. Já zahájím hovor a vy se můžete přidat. Snad se nám to podaří lépe, než minule. Během skypování si mezi sebou nepište, aby se nám nezhoršoval přenos. Nachystejte si učebnice ČJ a M.
V pondělí také dostanu z MŠMT oficiální pokyny k možnému zahájení výuky od 25. 5. Ve středu k tomu budeme mít poradu a potom se obrátím s informacemi na rodiče. Snad to nějak zvládneme. 


Nové úkoly do 7. května:

ČJ
- Tento týden se začneme věnovat skloňování podstatných jmen rodu mužského. 
- Prohlédněte si tabulku v učebnici na straně 71. Všimněte si, že u rodu mužského rozlišujeme životnost. O životnosti rozhodují koncovky 2. pádu čísla jednotného. Pokud si tabulku dobře prohlédnete, tak zjistíte, že zakončení 2. pádu u vzoru muž a stroj je stejné - tedy koncovka -e. V tom případě si můžete pomoci zájmenem ten v množném čísle. Takže u vzoru muž si ukážeme TI MUŽI (životné) a u vzoru stroj TY STROJE (neživotné).
- Procvičte si to na cvičení 71/4 v učebnici. Do slov doplňte správný tvar i, í/ y, ý (opakování pravopisu po obojetných souhláskách) a slova barevně podtrhněte. Životné červeně, neživotné modře. 
Příklad: Papír (řekneš si tvar 2. pádu - papírjako hradu a podtrhneš modře). Vyzkoušíme to ve středu.
- Vypracuj všechna cvičení v pracovním sešitě na straně 15.
- Doplň test na opakování podstatných jmen rodu ženského, který jste si vyzvedli ve škole. Zatím si ho ponechejte u sebe, odevzdáte mi ho později společně s testy z matematiky.M
V geometrii budeme pokračovat kapitolou Obvod čtverce na straně 52. Název kapitoly si opět nadepište do sešitu a pod něj připište definici z růžového rámečku a způsoby výpočtu. K tomu vypracujte 52/2 a 5.

Dalším úkolem bude vypracovat test číslo 2. Vypracovaný test si zatím ponechejte doma. Přinesete mi ho až společně s ostatními pracemi. 

Vl
Pokračujeme kapitolou Velkomoravská říše na straně 13 - 14 v učebnici. Opět si přečtěte texty a do sešitu zapište:

6. VELOKOMORAVSKÁ ŘÍŠE

Je to první státní útvar na našem území, 9. století n. l. Založil ji kníže Mojmír I., porazil slovenského knížete Pribinu.      

Pohanské náboženství vytlačuje křesťanství – víra v jednoho boha.

Křesťanství šíří kněží z Franské říše německy a latinsky, lidé jim nerozumí.

Rastislav

-         nástupce Mojmíra (synovec), úspěšný válečník, politik a vladař

-        roku 863 pozval na VM bratry Konstantina a Metoděje, aby šířili křesťanství srozumitelným jazykem

KONSTANTIN A METODĚJ

-        na VM přišli roku 863

-        pokřtili knížete i prostý lid

-        kázali jazykem slovanským

Konstantin sestavil slovanské písmo – hlaholice, přeložil část bible. Cestou do Říma onemocněl, vstoupil do kláštera, kde přijal jméno Cyril, brzy poté zemřel.

 Metoděj se vrátil na VM sám. Po Metodějově smrti byli jeho žáci vyhnáni – bohoslužby latinsky, latinské písmo = latinka.

 

Rozvoj řemesel

-        Konstantin a Metoděj přivedli pomocníky

-        šperkařství, řezbářství

-        kováři, hrnčíři

-        sklo, tkaniny, oděv a obuv

Svatopluk

-        poslední vládce VM

-        po jeho smrti se VM rozpadla – 10. století n. l. (906)

-        nájezdy kočovných Maďarů


________________________________________________ Konec zápisu


Vyřešte úkoly v pracovním sešitě na straně 8. 

Doporučuji kouknout na odkaz:
http://rysava.websnadno.cz/Zapisy-4rocnik.html     - kapitola 42. Velkomoravská říše Pokyny od paní učitelky Fialové:

Nové učivo: Ekosystém pole - živočichové

  • přečti si text a prohlédni si obrázky v učebnici str. 40 - 42
  • opiš si zápisek do sešitu (nezapomeň na datum a nadpis)Mějte se pěkně a ve středu se budu těšit na setkání. Další úkoly najdete na této stránce v neděli po 18. hodině. Váš Rostislav Koc

Přírodověda

Zápis do sešituZápis do sešitu

29. 4. 2020 Aktuální informace

Milí čtvrťáci,
mám pro vás dvě informace:
1. Do zadání úkolů se mi vloudila chybička v ČJ. Správně mělo být: - Ze strany 70 přepište do sešitu cvičení 7. Už jsem to opravil a všem se ...
Více informací

27. 4. 2020 Úkoly do 30. 4. 2020

Milí čtvrťáci,
máme před sebou dva zkrácené týdny, protože 1. a 8. květen jsou státní svátky. Učení byste se tedy měli poctivě věnovat od pondělí do čtvrtka. Z toho důvodu vám dnes zadám úkoly ...
Více informací

Ukol z geometrie

FilipJulieŠtěpánMarekŠimonAdamDavid

26. 4. 2020 Zadání úkolů

Milí čtvrťáci,
omlouvám se, ale z rodinných důvodů vám zadám úkoly do středy až ráno v 8 hodin. Jenom připomínám, že platí, abyste si zítra mezi 9. - 12. hodinou nebo ve středu mezi 13. - 16. ...
Více informací

22. 4. 2020 Úkoly do 24. 4. 2020

Milí čtvrťáci,
tak máme úspěšně za sebou první skypové setkání. Jsem rád, že jsem mohl většinu z vás vidět i slyšet a že jste v pohodě. V této souvislosti mám na vás malou prosbu. Asi to ...
Více informací

Přírodověda

Zápisky do sešituZápisky do sešitu

19. 4. 2020 Úkoly do 22. 4. 2020

Milí čtvrťáci,
máme tu další neděli. Ve středu už to bude šest týdnů, co jsem se s některými z vás viděl naposledy. Myslím, že je na čase, abychom se pokusili spojit alespoň online. Původně ...
Více informací

15. 4. 2020 Úkoly do 17. 4. 2020

Milí čtvrťáci,
už asi určitě víte, že pokud se nestane nic mimořádného, budete moci od pondělí 25. května opět přijít do školy. Zatím ještě nevíme žádné podrobnosti, ale je to nějaké světýlko ...
Více informací

14. 4. 2020 Úkoly do 15. 4. 2020

Milí čtvrťáci,
doufám, že jste si užili Velikonoce. Bylo to bohužel zcela jiné, než jak jsme zvyklí, ale co se dá dělat. Pevně doufám, že příští rok už bude všechno zase v normálu a o to víc si ...
Více informací

8. 4. 2020 Úkoly do 12. 4. 2020

Milí čtvrťáci,
dnes bude zadání velice krátké: Užijte si Velikonoce.

V běžném školním týdnu bychom totiž měli Velikonoční prázdniny, a tak si myslím, že pokud se poctivě připravujete ...
Více informací

6. 4. 2020 Úkoly do 8. 4. 2020

Milí čtvrťáci,
máme tu zase další pondělí. Dnes se můžete těšit na nové úkoly, tentokrát mám zadání i do Angličtiny a Přírodovědy. Ty ale nemusíte všechny zvládnout do středy. Máte na to celý ...
Více informací

2. 4. 2020 Úkoly do 5. 4. 2020

Milí čtvrťáci,
opět vás všechny moc zdravím a doufám, že jste všichni ZDRAVÍ, abyste mohli pilně pokračovat v tom našem zvláštním učení. Dneska se už podíváme i na dějepisnou část Vlastivědy, ...
Více informací

30. 3. 2020 Úkoly do 1. 4. 2020

Všem přeji pěkný den.
Máme před sebou další zvláštní školní týden. Doufám, že jste si nezapomněli změnit čas a nemá to na vás vážnější negativní vliv, takže se už jistě těšíte na nové úkoly. ...
Více informací

Řešení slovní úlohy 47/10

Markovo řešeníMarkovo řešení

Šimonovo řešeníŠimonovo řešení

25. 3. 2020 Úkoly do 27. 3. 2020

Zdravím všechny děti i vaše rodiny.
Dnešní den byl pro mě moc příjemný, protože jsem se po delším čase mohl setkat s rodiči i některými dětmi, kteří jste si přišli pro učebnice a sešity. Musím ...
Více informací

Cvičení s abecedou

23. 3. 2020 Úkoly do 25. 3. 2020

Všem přeji pěkný den.
Jak to zatím vypadá, budeme se takto na dálku setkávat minimálně do poloviny května. Jak dnes na tiskové konferenci zdůraznil pan ministr Plaga, není důvod, abychom vás ...
Více informací

Dobrovolný úkol - roušky

18. 3. 2020 Úkoly do 20. 3. 2020

Zdravím vás, milí žáci,
je tu středa a s ní další úkoly do něděle. Původně jsem vám slíbil, že se dnes potkám s ostatními vyučujícími, ale vzhledem k průběhu pandemie jsme se osobně nesetkali. ...
Více informací

15. 3. 2020 Úkoly do 18. 3. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
tak to vypadá, že máme před sebou díky nemoci s tajemným označením COVID 19 možnost si vyzkoušet, jak by se šlo učit i bez každodenního chození do školy. Určitě to má ...
Více informací

13. 3. 2020 Úkoly

 První úkoly a informace zde naleznete v neděli 15. 3. 2020

Vysvětlivky

Při zadávání domácích úkolů budeme dodržovat následující zkratky:

ČJ - český jazyk
M - matematika
Prv - prvouka
Hv - hudební výchova
Vv - výtvarná výchova
Pv - pracovní výchova
Tv - tělesná výchova

U - učebnice
P - písanka
PS - pracovní sešit
Č - čítanka

Při zápisu do deníčku s úkoly použijeme tvar: strana/cvičení (např. ČJ PS 12/3 znamená, že úkol je z českého jazyka v pracovním sešitě na straně 12 cvičení 3). NIKDY nebudeme NIC psát do učebnic!!! Pokud bude zadáno cvičení z učebnice, známená to, že se napíše do sešitu.

Opravy

Jednou z důležitých povinností žáka je provádět opravy chyb (tím se samozřejmě také učí). V českém jazyce se provádí tak, že si prohlédneme opravené cvičení a když zjistíme, že jsme v nějakém slově napsali chybu, napíšeme na nový řádek velké psací O s dvojtečkou a napíšeme chybná slova správně. Jednotlivá slova oddělíme čárkou a za posledním nepíšeme žádné znaménko. Pokud učitel usoudí, že žák úkol odbyl, škrtne celé cvičení a napíše Znovu, což znamená krasopisně celé cvičení přepsat. Příště už si dáme pozor. V učebnici matematiky, která je vlastně pracovním sešitem napíšeme vedle škrtnutého nesprávného výsledku výsledek správný. V sešitě napíšeme O: a celý příklad napíšeme znovu.

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Úřední hodiny v době hlavních prázdnin

naleznete v sekci Nástěnka.

Výsledky zápisu do ŠD na školní rok 2020/2021

Rozhodnutím ředitele školy byli všichni uchazeči přijati. Dokument naleznete v sekci ZŠ - Úřední deska a v tištěné podobě ve vitríně před školou.

Ovoce a zelenina do škol

Dodávky jsou dočasně přerušeny.

Mléko do škol

Dodávky jsou dočasně přerušeny.

AKTUALITY MŠ

Výsledky zápisu do MŠ

Informace k výsledkům zápisu do MŠ naleznete v sekci MŠ - Zápis do MŠ

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign